Product detail

Augmentační prvek pro revizní implantát kolenního kloubu

LANG, R. KOUTNÝ, D.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Účelem augmentačního prvku je vyplnění kostního defektu po léčbě osteosarkomu. Augmentace je navržena pro spojení s tibiální komponentou revizního implantátu kolenního kloubu. Součástí navrženého prvku je trabekulární struktura, která má 80% otevřenou pórovitost. Maximální velikost póru v navržené struktuře je 1mm. Tato struktura umožní fixaci implantátu pomocí kostního vrůstání. Toto je výhodné zejména pro navýšení celkové fixace revizního implantátu a možnosti regenerace kostní tkáně.

Keywords

revizní implantát kolenního kloubu, augmentace, selective laser melting

Create date

20.05.2014

Location

Beznoska, s.r.o. Dělnická 2727 Kladno 2 - Kročehlavy 272 01

Possibilities of use

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Documents