Product detail

Tepelně izolační modul pro tlakem namáhané konstrukce

BRZOŇ, R. OSTRÝ, M. BODNÁROVÁ, L. HORÁK, D. KLUBAL, T. ŽÍTT, P. DOSTÁLOVÁ, D.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Tepelně izolační modul v sobě skloubí výhody tepelně izolačního materiálu a vysoce pevnostního kompozitu na bázi skelných vláken a pryskyřic. Použití je v místech kde je vysoké zatížení tlakem a zároveň je nutné snížit tepelné toky. Protipožární ochrana je řešena speciálními materiály odolnými vysokým teplotám s nízkou tepelnou vodivostí. Typickým příkladem použití tepelně izolačního modulu je napojení zdiva na základovou konstrukci (např. betonová deska). Pokud chceme mít v takovémto případě řešení bez tepelných mostů, je správné vytvoření takového detailu náročné jak na pracnost, tak na celkový čas. Při použití naší technologie se sníží složitost a pracnost provádění na úroveň klasického zdění. Další velkou výhodou je možnost vytvoření prvku na míru individuálním požadavkům investora a podle potřeby variovat statickou únosnost prvku s jeho tepelně izolačními vlastnostmi.

Keywords

Tepelná izolace, tepelná vodivost, pevnost v tlaku, požární odolnost, sklovláknové kompozity, GFRP

Create date

01.07.2013

Location

Experimentální laboratoř Ústavu pozemního stavitelství, Fakulta stavební, VUT v Brně, Veveří 331/95, Brno 602 00

Documents