Project detail

Inovace předmětu Matematika I o využití počítačových programů - F4

Duration: 01.01.2001 — 31.12.2001

On the project

Návrh inovace předmětu Matematika I o využití počítačových programů vychází nejen z trendu zavádět výpočetní techniku do výuky, který má celosvětový charakter, ale i z toho, že budoucí inženýr by měl být schopen prezentovat výsledky své práce na odpovídající grafické úrovni bez hrubých matematických chyb. Cílem tohoto projektu je ukázat netradiční metody a postupy počítačem podporované výuky, které se jeví být perspektivní i pro velký počet studentů.

Description in English
The project of innovation of the subject Mathematics I by computer support is based on the trend of computer use during teaching which has global character and on the fact that the graduates are supposed to be able to present mathematically correct results of their work at relevant graphical level. The goal of this project is to demonstrate some non-traditional methods and practices of computer-aided teaching of Mathematics, which appears to be perspective for many students.

Keywords
Inovace, matematika, počítačová cvičení, MATLAB

Key words in English
Innovation, Mathematics, computer excercice, MATLAB

Mark

IS 0074

Default language

Czech

People responsible

Polcerová Marie, RNDr., Ph.D. - principal person responsible

Units

Faculty of Chemistry
- (2001-01-01 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder

Results

POLCEROVÁ, M. Computer-aided teaching of mathematics at the faculty of chemistry. In 1rd INTERNATIONAL CONFERENCE APLIMAT. 3. Bratislava, Slovak Republic: Slovak University of Technology in Bratislava, 2002. p. 801-807. ISBN: 80-227-1995-1.
Detail

POLCEROVÁ, M. Řešení systému lineárních rovnic iteračními metodami v počítačem podporované výuce předmětu Matematika I. In SBORNÍK 27. mezinárodní konference o matematice na vysokých školách technických, ekonomických a zemědělských. 27. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků Komise JČMF pro matematiku na VŠTEZ, Technická univerzita Liberec, 2002. s. 162-167.
Detail

POLCEROVÁ, M.; BAYER, J. Analytická geometrie v příkladech. Analytická geometrie v příkladech. FCH. Brno: Fakulta chemická, vysoké učení technické v Brně, 2004. s. 1-66. ISBN: 80-214-1793-5.
Detail

POLCEROVÁ, M., BAYER, J. Analytická geometrie v příkladech. Analytická geometrie v příkladech. první vydání. Brno: VUT v Brně, Fakulta chemická, 2000. s. 1-66. ISBN: 80-214-1793-5.
Detail

POLCEROVÁ, M. Řešení elementárních úloh v počítačem podporované výuce předmětu Matematika I na FCH VUT v Brně. In Študentská vedecká konferencia. 3. Bratislava, Slovak Republic: Slovak University of Technology in Bratislava, 2002. s. 801-807. ISBN: 80-227-1995-1.
Detail

POLCEROVÁ, M. Řešení Protokolu č. 1 a č. 2 v počítačem podporované výuce předmětu Matematika I na FCH VUT v Brně. In Sborník z 11. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. 11. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. s. 199-203. ISBN: 80-248-0184-1.
Detail

POLCEROVÁ, M. MATLAB V POČÍTAČOVÝCH CVIČENÍCH Z MATEMATIKY. In 2nd International conference Aplimat. 2. Bratislava: Department of Mathematics Faculty of Mechanical Engineering Slovak University of Technology, 2003. s. 589-596. ISBN: 80-227-1813-0.
Detail

POLCEROVÁ, M. Tvorba testů do lineární algebry a hodnocení výsledků za posledních sedm let. In Sborník z 12. ročníku semináře Moderní matematické metody v inženýrství. 12. Ostrava: 2004. s. 172-176. ISBN: 80-248-0480-8.
Detail

POLCEROVÁ, M. Počítačem podporovaná výuka matematiky na Fakultě chemické VUT v Brně. In 3. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických s mezinárodní účastí. 3. Brno: Vojenská akademie v Brně, 2003. s. 124-129. ISBN: 80-85960-51-6.
Detail

POLCEROVÁ, M. Výuka matematiky na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně. In Zborník 28. konferencie o matematike na vysokých školách technických, ekonomických a poľnohospodárskych. 28. Žilina: Univerzita Žilina, 2004. s. 285-290. ISBN: 80-8070-287-X.
Detail

POLCEROVÁ, M. Technické normy, typografie a matematický text. In Sborník z 13. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. 13. Ostrava: VŠB - technická univerzita, 2004. s. 175-179. ISBN: 80-248-0736-X.
Detail

POLCEROVÁ, M. Computer technology applications in teaching of Mathematics at the Faculty of Chemistry of Brno University of Technology. In 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE APLIMAT. 3. Bratislava, Slovak Republic: Slovak University of Technology in Bratislava, 2004. p. 801-807. ISBN: 80-227-1995-1.
Detail

POLCEROVÁ, M. Výpočetní technika ve výuce matematiky v bakalářském studiu na Fakultě chemické VUT v Brně. In 4. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických s mezinárodní účastí. Univerzita obrany, Brno. Brno: Univerzita obrany, 2005. s. 133-139. ISBN: 80-85960-91-5.
Detail

POLCEROVÁ, M. Znalosti studentů vysoké školy z elementární matematiky. In Sborník ze 14. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. první. Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 169-173. ISBN: 80-248-0951-6.
Detail

POLCEROVÁ, M. Počítačová cvičení v bakalářském studio na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně. In 4th INTERNATIONAL CONFERENCE APLIMAT 2005. Department of Mathematics, Fakulty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, Slovak Republic. Bratislava, Slovak Republic: Department of Mathematics, Fakulty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, Slovak Republic, 2005. s. 357-363. ISBN: 80-969264-3-8.
Detail

POLCEROVÁ, M. Computer Exercises in Teaching Mathematics. In 13th SEFI MWG Seminar. SEFI. Buskerud University College, Kongsberg, Norway. Kongsberg, Norway: Buskerud University College Kongsberg, Norway, 2006. p. 38-41. ISSN: 1476-1378.
Detail

POLCEROVÁ, M. Computer and e-learning Support of Mathematics in the bachelor's Study Programme. In Sborník 29. konference o matematice na VŠTEZ Matematika v inženýrském vzdělávání. 1. Mutěnice: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. p. 164-169. ISBN: 80-7318-450-8.
Detail

POLCEROVÁ, M. The first experience with computer support of mathematics in the Bachelor's study programme. In Sborník z 15. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. 1. Dolní Lomná u Jablunkova: VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 2006. p. 180-184. ISBN: 80-248-1224-X.
Detail

POLCEROVÁ, M. Computer support of mathematics in the Bachelor's study programme. In 6th International Conference APLIMAT 2007. 1. Bratislava: Faculty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava, 2007. p. 397-405. ISBN: 978-80-969562-8-9.
Detail

POLCEROVÁ, M. Kuželosečka zadaná čtyřmi tečnami a bodem. In Sborník z 17. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. první. Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostrava, 2008. s. 141-145. ISBN: 978-80-248-1871-9.
Detail

POLCEROVÁ, M. Počítačová cvičení na Fakultě chemické VUT v Brně. In University of South Bohemia České Budějovice Department of Mathematics Report Series, Volume 11. Department of Mathematics Report Series. 11. české Budějovice: Jihočeská universita v Českých Budějovicích, 2003. s. 149-152. ISSN: 1214-4681.
Detail

POLCEROVÁ, M. Užití počítačů ve výuce matematiky v bakalářském studiu na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně. In University of South Bohemia České Budějovice. Department of Mathematics Report Series. 13. České Budějovice: Jihočeská universita v Českých Budějovicích, 2005. s. 167-170. ISSN: 1214-4681.
Detail

POLCEROVÁ, M. Doprovodný text k Počítačovým cvičením Matematika I. Doprovodný text k Počítačovým cvičením Matematika I. první. Brno: FCH VUT v Brně, 2001. s. 1-32.
Detail

POLCEROVÁ, M. Sbírka příkladů z matematiky II. první vydání. první vydání. Brno: VUT v Brně,Nakladatelství VUTIUM, Kounicova 67a, 1999. 52 s. ISBN: 80-214-1274-7.
Detail

jednota českých matematiků a fyziků, pobočka Ostrava Katedra matematiky a deskriptivní geometrie VŠB-TU Ostrava; Jarmila Doležalová: 15. ročník semináře Moderní matematické metody v inženýrství 3mí. Dolní Lomná, Jestřábský potok (29.05.2006)
Detail

Katedra matematiky, Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita: 1st International Conference APLIMAT 2002. Katedra matematiky, Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita (07.02.2002)
Detail

17. ročník semináře Moderní matematické metody v inženýrství. Dolní Lomná, Jestřábský potok (02.06.2008)
Detail