Project detail

Výzkum a vývoj možností monitorování a ovlivňování pohybu vozidel na silnicích nižších tříd v ČR

Duration: 01.01.2012 — 31.12.2014

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

- whole funder (2012-01-01 - 2014-12-31)

On the project

V rámci projektu bude realizován výzkum, návrh, vývoj a pilotní ověření funkce integrovaného systému monitorování a regulace nákladní dopravy na silnicích nižších tříd. Systém umožní díky využití nástrojů a technologií dopravní telematiky komplexním způsobem implementovat navržené strategie správců komunikací na omezování pohybu nežádoucích vozidel po vybraných pozemních komunikacích či jejích částech a podpořit nutné enforcment procedůry vedoucí k naplnění cílů projektu.

Description in English
During this project will be undertaken research, proposal, development and physical pilot operation testing of the integrated system for monitoring and management of heavy goods vehicles movement on lover class roads in the Czech Republic. The system is aiming on utilization of existing and new technologies and telecommunication tools, in order to optimise and enforce HGV movement on the roads. By this system create a effective toll for road authorities to deploy their no entry strategies.

Keywords
Nežádoucí vozidla; telematické systémy; dohledové systémy; videodetekce; detekční technologie

Key words in English
Not allowed vehicles; telematics systems; surveillance system; video detection; detection technology

Mark

TA02030841

Default language

Czech

People responsible

Koplík Karel, Ing. - fellow researcher
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing., dr. h. c. - principal person responsible

Units

Results

KORČEK, P.; FÜLÖP, T.: TRASELO; Traffic sensor location. http://www.fit.vutbr.cz/research/view_product.php?id=297. URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/view_product.php?id=297. (software)
Detail

BIA, T.; HONEC, P.; LONGIN, J.; MANDA, P.; PLEVA, M.; SLEJŠKA, L.; STÁREK, T.; STUDNIČNÝ, J.; VOLNÝ, M.; ZEMČÍK, P.: IDENTIFIKATOR; Funkční vzorek systému IDENTIFIKÁTOR. INTENS Corporation s.r.o.. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/485/. (funkční vzorek)
Detail

KOPLÍK, K.; ZEMČÍK, P.: HmotSoft; Software pro klasifikaci hmotnosti vozidel. http://www.fit.vutbr.cz/~ikoplik/prods.php. URL: http://www.fit.vutbr.cz/~ikoplik/prods.php. (software)
Detail

BIA, T.; ŘEHÁK, J.; KOPLÍK, K.; ZEMČÍK, P.: IDENT.PP.01; Poloprovozní ověření zpracování obrazových dat. CAMEA, spol. s r. o.. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/382/. (poloprovoz)
Detail