doc. Ing.

Vladimír Holcman

Ph.D.

FEEC, UFYZ – Head of Department

+420 54114 6010
holcman@vut.cz

Send BUT message

doc. Ing. Vladimír Holcman, Ph.D.

Creative activities

 • KNÁPEK, A.; HOLCMAN, V.; GRMELA, L.: LE01; Automatizovaný leptací systém. UFYZ FEKT VUT v Brně. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz. (prototyp)
  http://www.ufyz.feec.vutbr.cz, number of downloads: 2
  Detail

 • HOLCMAN, V.; GRMELA, L.; KNÁPEK, A.; ANDREEV, A.: KR1; Vakuový systém pro měření studenoemisních aktod. UFYZ FEKT VUT v Brně. (prototyp)
  Detail

 • HOLCMAN, V.; MACKŮ, R.; ŠIK, O.; ŠKARVADA, P.: Autoclav-02; Systém řízení Autoklávu. http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty. (prototyp)
  http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty, number of downloads: 1
  Detail

 • HOLCMAN, V.; MACKŮ, R.; ŠIK, O.; TOFEL, P.: AU_FY_01; PLC řízení procesu vytvrzování karbonových prvků. UFYZ FEKT VUT V Brně, fy Carbon, Lipnik nad Bečvou, http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty. (prototyp)
  http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty, number of downloads: 1
  Detail

 • HOLCMAN, V.; TOFEL, P.; MAJZNER, J.: Autoclave 4.1; PLC řízení procesu vytvrzování a diagnostiky karbonových dílů pro automobilový průmysl na systému AMIT. Firma pro carbon Lipnik na Bečvou. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty. (prototyp)
  http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty, number of downloads: 1
  Detail

 • HOLCMAN, V.; MACKŮ, R.; ŠKARVADA, P.: LOK 01; Lokalizátor a odstraňovač částic. FEKT VUT v Brně. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty. (prototyp)
  http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty, number of downloads: 0
  Detail

 • Karel Liedermann, Lubomír Grmela, Vladimír Holcman, Rostislav Stráník, Tomáš Palai-Dany, Jiří Majzner, Radovan Jiřík: Zařízení DRS; Měřič dielektrických spekter. Ústav fyziky, FEKT VUT, Technická 8, 616 00 Brno. URL: http://www.feec.vutbr.cz. (ověřená technologie)
  http://www.feec.vutbr.cz, number of downloads: 2
  Detail

 • HOLCMAN, V.; LIEDERMANN, K.; STRÁNÍK, R.: Diel 01; Systému pro měření tekutých dielektrik. UFYZ FEKT VUT v Brně. (funkční vzorek)
  Detail

 • MACKŮ, R.; GRMELA, L.; HOLCMAN, V.: 25615; Laserový měřič vzdálenosti. UFYZ FEKT VUT v Brně a ASL a.s., http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/index.php?lang=1&page=86. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/index.php?lang=1&page=86. (funkční vzorek)
  http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/index.php?lang=1&page=86, number of downloads: 3
  Detail

 • ŠKARVADA, P.; KNÁPEK, A.; HOLCMAN, V.: ESAI; Elektronický ovládací systém pro přesné zanořování. www.ufyz.feec.vutbr.cz. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/index.php?lang=1&page=86. (funkční vzorek)
  http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/index.php?lang=1&page=86, number of downloads: 2
  Detail

 • MACKŮ, R.; HOLCMAN, V.; GRMELA, L.; TOMÁNEK, P.; TRČKA, T.: SunControl v.1.3; SunControl v.1.3. Laboratoře UFYZ, NEE s.r.o. http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/index.php?lang=1&page=86. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/index.php?lang=1&page=86. (funkční vzorek)
  http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/index.php?lang=1&page=86, number of downloads: 4
  Detail

 • MACKŮ, R.; TOMÁNEK, P.; GRMELA, L.; HOLCMAN, V.: SunTest v.1.8; SunTest v.1.8. Laboratoře UFYZ, NEE s.r.o., http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/index.php?lang=1&page=86. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/index.php?lang=1&page=86. (funkční vzorek)
  http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/index.php?lang=1&page=86, number of downloads: 2
  Detail

 • MACKŮ, R.; SADOVSKÝ, P.; ŠICNER, J.; HOLCMAN, V.; KOKTAVÝ, P.: Photon v. 1.0; Vícekanálový optický detektor - Photon v. 1.0. Icontio Ltd, U Vodárny 2, 616 00 Brno. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/index.php?lang=1&page=86. (funkční vzorek)
  http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/index.php?lang=1&page=86, number of downloads: 2
  Detail

 • MACKŮ, R.; HOLCMAN, V.; SADOVSKÝ, P.; GRMELA, L.; KOKTAVÝ, P.: CurrDet v. 1.0; Citlivý proudový detektor - CurrDet v. 1.0. Icontio ltd., U Vodárny 2, 616 00 Brno. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/index.php?lang=1&page=86. (funkční vzorek)
  http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/index.php?lang=1&page=86, number of downloads: 3
  Detail

 • ŠKARVADA, P.; GRMELA, L.; MACKŮ, R.; HOLCMAN, V.: vstupní deska AFC 2kW; Modul zpracování vstupních signálů pro AFC verze 2kW. Baumann Technologie a.s.. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty. (funkční vzorek)
  http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty, number of downloads: 1
  Detail

 • MACKŮ, R.; GRMELA, L.; ŠKARVADA, P.; VONDRA, M.; HOLCMAN, V.: AFC Voltage Profile Simulator v.; Simulátor napěťového profilu - AFC Voltage Profile Simulator v. 1.1. Laboratoře Baumann Technologie CZ, a.s., Národních hrdinů 12/1, 690 02 Břeclav. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty. (funkční vzorek)
  http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty, number of downloads: 1
  Detail

 • MACKŮ, R.; KOKTAVÝ, P.; GRMELA, L.; HOLCMAN, V.; TRČKA, T.: Stack Voltage Profile Unit v. 2.; Měření napěťového profilu palivového článku - Stack Voltage Profile Unit v. 2.5. Laboratoře Baumann Technologie CZ, a.s., Národních hrdinů 12/1, 690 02 Břeclav. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty. (funkční vzorek)
  http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty, number of downloads: 1
  Detail

 • ŠKARVADA, P.; HOLCMAN, V.; VONDRA, M.; ŠIK, O.: AFCrjMv5.3; Řídicí jednotka AFCrjMv5.3 pro AFC verze 5kW. Baumann Technologie a.s.. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty. (funkční vzorek)
  http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty, number of downloads: 1
  Detail

 • ŠKARVADA, P.; HOLCMAN, V.; MACKŮ, R.; KOKTAVÝ, P.: AFCio5.1; IO board AFCio5.1 pro AFC verze 5kW. Baumann Technologie a.s.. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty. (funkční vzorek)
  http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty, number of downloads: 2
  Detail

 • MACKŮ, R.; HOLCMAN, V.: Hybrid System PFC corrector v. 1; Hybrid System PFC corrector v. 1.5. Laboratoře NEE s.r.o.. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty/2013/hybrid-system-PFC-corrector-v-1-5. (funkční vzorek)
  http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty/2013/hybrid-system-PFC-corrector-v-1-5, number of downloads: 1
  Detail

 • HOLCMAN, V.; JURČÍK, M.; KUPAROWITZ, M.; KUPAROWITZ, T.; PROKOPYEVA, E.; SITA, Z.; ŠKARVADA, P.: Absorb01; Funkční vzorek měření absorpce světla. UFYZ FEKT v Brně. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty. (funkční vzorek)
  http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty, number of downloads: 1
  Detail

 • HOLCMAN, V.; MACKŮ, R.; TOFEL, P.; ŠIK, O.: Carbon 1.5; Řízení procesu optimalizace a diagnostiky výroby karbonových dílů. Fy. Pro carbon Lipnik nad Bečvou, UFYZ FEKT. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty. (funkční vzorek)
  http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty, number of downloads: 1
  Detail

 • HOLCMAN, V.: EK01; Realizace systému výpékání práškových barev. Ek-Laky s.r.o - Archlebov 343. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty. (funkční vzorek)
  http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty, number of downloads: 1
  Detail

 • ŠIK, O.; VESELÝ, J.; HUBÁLEK, J.; HOLCMAN, V.: THz Lenses; Univerzální optický systém s automatizovanou závěrkou pro záření v THz oblastech. FEKT UMEL, Technická 10, 61600 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • HOLCMAN, V.: SOFT01; Měřicí a vyhodnocovací software "Dielectric 2006". VUT Brno FEKT, UFYZ. URL: http://fyzika.feec.vutbr.cz. (software)
  http://fyzika.feec.vutbr.cz, number of downloads: 1
  Detail

 • MACKŮ, R.; HOLCMAN, V.; GRMELA, L.; TOMÁNEK, P.: SunSimulate v. 1.5; SunSimulate v. 1.5. laboratoře ufyz, NEE s.r.o., http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/index.php?lang=1&page=86. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/index.php?lang=1&page=86. (software)
  http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/index.php?lang=1&page=86, number of downloads: 3
  Detail

 • HOLCMAN, V.; MACKŮ, R.; ŠKARVADA, P.: Autoclav-01; Systém řízení Autoklávu s PLC AMIT. UFYZ - FEKT VUT. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty. (software)
  http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty, number of downloads: 1
  Detail

 • HOLCMAN, V.; MACKŮ, R.; ŠKARVADA, P.; BOGATYREVA, N.; MAJZNER, J.; SEDLÁK, P.: Aut_02; Autoclave 2.1. UFYZ VUT. URL: http://www.fyzika.fekt.vutbr.cz. (software)
  http://www.fyzika.fekt.vutbr.cz, number of downloads: 2
  Detail

 • HOLCMAN, V.; MACKŮ, R.; ŠKARVADA, P.; ŠICNER, J.; TOFEL, P.; TRČKA, T.: Par01; Systém řízení a sběru dat vyvíječe páry. UFYZ FEKT. URL: http://www.fyzika.feec.vutbr.cz. (software)
  http://www.fyzika.feec.vutbr.cz, number of downloads: 1
  Detail

 • HOLCMAN, V.; MAJZNER, J.; KAŠPAREC, M.; ŠKARVADA, P.; KASPAR, P.; KUPAROWITZ, M.; SPOHNER, M.; TOFEL, P.: LED01; Software měření charakteristik LED diod. UFYZ FEKT VUT v Brně. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty. (software)
  http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty, number of downloads: 1
  Detail

 • HOLCMAN, V.; BOGATYREVA, N.; DALLAEVA, D.; KASPAR, P.; KAŠPAREC, M.; MACKŮ, R.; ŠKARVADA, P.; TRČKA, T.; PROKOPYEVA, E.: Kap01; Software měření kapacitních charakteristik solárních článků. UFYZ.FEKT VUT v Brně. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/. (software)
  http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/, number of downloads: 1
  Detail

 • TOFEL, P.; HOLCMAN, V.: SofB; Software pro vyhodnocení EEG dat. http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty/2014/software-pro-vyhodnoceni-EEG-dat. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty/software-pro-vyhodnocení-eeg-dat. (software)
  http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty/software-pro-vyhodnocení-eeg-dat, number of downloads: 1
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.