Ing.

Vladimír Bartík

Ph.D.

FIT – Assistant professor

+420 54114 1319
bartik@fit.vut.cz

Send BUT message

Ing. Vladimír Bartík, Ph.D.

Publications

 • 2020

  BARTÍK, V.; KOCMAN, R.; VOLF, T.; ZENDULKA, J. Architektura systému, ViAn Server, Snímací uzel a ViAn GUI. Brno: 2020. p. 0-0.
  Detail | WWW

 • 2019

  BARTÍK, V.; KOCMAN, R.; VOLF, T.; ZENDULKA, J. System architecture and ViAn Server. Brno: 2019. p. 0-0.
  Detail | WWW

 • 2018

  BARTÍK, V.; KOCMAN, R.; VOLF, T.; ZENDULKA, J. System architecture and ViAn Server. Brno: 2018. p. 0-0.
  Detail | WWW

 • 2017

  BERAN, V.; BARTÍK, V.; BARTL, V.; FRÖML, V.; HEROUT, A.; NOSKO, S.; ŠOLONY, M.; ZEMČÍK, P.; ZENDULKA, J. Selected Video-Processing Methods and System Architecture Design. Technical report of project no. VI20172020068 - 2017 - Brno: 2017. p. 1-15.
  Detail | WWW

 • 2016

  POSPÍŠIL, M.; BARTÍK, V.; HRUŠKA, T. Analyzing Machine Performance Using Data Mining. In 2016 IEEE Symposium on Computational Intelligence and Data Mining. Athens: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016. p. 1-7. ISBN: 978-1-5090-4239-5.
  Detail | WWW

 • 2015

  BARTÍK, V.; POSPÍŠIL, M. Use of Frequent Itemset Mining Techniques to Analyze Business Processes. In Proceedings of the 7th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management. Lisbon: SciTePress - Science and Technology Publications, 2015. p. 273-280. ISBN: 978-989-758-158-8.
  Detail

  LOUKOTA, P.; BARTÍK, V. Klasifikace webových stránek na základě vizuální podoby a odkazů mezi dokumenty. In 10th Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies. Košice: Vydavateľstvo STU, 2015. p. 1-4. ISBN: 978-80-553-2271-1.
  Detail | WWW

 • 2013

  BELICA, M.; BARTÍK, V. Systém pre sumarizáciu dokumentov na webe. In WIKT 2013 - 8th Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies 2013. Herĺany: 2013. p. 1-6.
  Detail | WWW

  POSPÍŠIL, M.; MATES, V.; HRUŠKA, T.; BARTÍK, V. Process Mining in a Manufacturing Company for Predictions and Planning. International Journal on Advances in Software, 2013, vol. 2013, no. 3, p. 283-297. ISSN: 1942-2628.
  Detail | WWW

 • 2012

  BARTÍK, V. Measuring Web Page Similarity Based on Textual and Visual Properties. In The 11th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing. Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 7268. Zakopane: Springer Verlag, 2012. p. 13-21. ISBN: 978-3-642-29349-8. ISSN: 0302-9743.
  Detail | WWW

 • 2011

  CHMELAŘ, P.; HELLEBRAND, D.; HRUŠECKÝ, M.; BARTÍK, V. Nalezení slovních kořenů v češtině. CEUR Workshop Proceedings, 2011, vol. 2011, no. 802, p. 1-12. ISSN: 1613-0073.
  Detail | WWW

  CHMELAŘ, P.; HELLEBRAND, D.; HRUŠECKÝ, M.; BARTÍK, V. Nalezení slovních kořenů v češtině. In Znalosti 2011: Sborník příspěvků 10. ročníku konference. Stará Lesná: VŠB Technická univerzita Ostrava, 2011. p. 66-77. ISBN: 978-80-248-2369-0.
  Detail

 • 2010

  BARTÍK, V. Text-Based Web Page Classification with Use of Visual Information. In 2010 International Conference on Advances in Social Network Analysis and Mining. Odense: IEEE Computer Society, 2010. p. 416-420. ISBN: 978-0-7695-4138-9.
  Detail

  BARTÍK, V.; BURGET, R. Two-Phase Categorization of Web Documents. In Proceedings of the International Conference on Knowledge Discovery and Information Retrieval. Valencia: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2010. p. 458-462. ISBN: 978-989-8425-28-7.
  Detail

 • 2009

  BARTÍK, V. Association Based Classification for Relational Data and Its Use in Web Mining. In 2009 IEEE Symposium on Computational Intelligence and Data Mining Proceedings. Nashville: IEEE Computer Society, 2009. p. 252-258. ISBN: 978-1-4244-2765-9.
  Detail

 • 2008

  BARTÍK, V.; ZENDULKA, J. Distance-Based Methods for Association Rules Mining. In Encyclopedia of Data Warehousing and Mining. Volume 2. Hershey, New York: IGI Global, 2008. p. 689-694. ISBN: 978-1-60566-010-3.
  Detail

 • 2005

  BARTÍK, V. Získávání asociačních pravidel z relačních dat. Brno: 2005.
  Detail

 • 2003

  BARTÍK, V., ZENDULKA, J. Mining Association Rules from Relational Data - Average Distance Based Method. Lecture Notes in Computer Science, 2003, vol. 2003, no. 2888, p. 757-766. ISSN: 0302- 9743.
  Detail

  BARTÍK, V. Average Distance Based Method For Association Rules Discovery In Relational Databases. In Proceedings of 6th International Conference ISIM'03 - Information Systems Implementation and Modelling. Ostrava: 2003. p. 161-168. ISBN: 80-85988-84- 4.
  Detail

 • 2002

  BARTÍK, V. Association Rule Discovery in Databases. In Proceedings of 5th International Conference ISM '02 - Information Systems Modelling. Ostrava: 2002. p. 21-27. ISBN: 80-85988-70- 4.
  Detail

 • 2001

  BARTÍK, V. Získávání znalostí z dat - víceúrovňová asociační pravidla. In Proceedings of 7th Conference Student FEI 2001. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 2001. p. 244-246. ISBN: 80-214-1859- 1.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.