Ing.

Tomáš Luks

Ph.D.

FME, LFFHT – Researcher

+420 54114 3288
luks@fme.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Tomáš Luks, Ph.D.

Creative activities

  • HORSKÝ, J.; LUKS, T.; KOTRBÁČEK, P.: FV03/LPTP/12/2010; Zařízení pro obrábění senzorů implementovaných do válcových ploch. FSI, LPTP. (funkční vzorek)
    Detail

  • HORSKÝ, J.; LUKS, T.; ASTROUSKI, I.; CHABIČOVSKÝ, M.: FV02/06/2012; Senzor pro měření silových poměrů ve válcovací mezeře. Swerea MEFOS AB, Švédsko. URL: http://www.heatlab.cz. (funkční vzorek)
    http://www.heatlab.cz, number of downloads: 1
    Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.