Ing.

Tomáš Horváth

Ph.D.

FEEC, UTKO – Researcher

+420 54114 6923
horvath@vut.cz

Send BUT message

Ing. Tomáš Horváth, Ph.D.

Creative activities

 • MÜNSTER, P.; VOJTĚCH, J.; HORVÁTH, T.: CLDS-PhiOTDR; Modulární efektivní distribuovaný optický vláknový senzorický systém. http://www.utko.feec.vutbr.cz/. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/. (funkční vzorek)
  http://www.utko.feec.vutbr.cz/, number of downloads: 1
  Detail

 • MÜNSTER, P.; VOJTĚCH, J.; HORVÁTH, T.: CLDS-PhiOTDR; Fázově citlivé OTDR s přímou detekcí. http://www.utko.feec.vutbr.cz/. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/. (funkční vzorek)
  http://www.utko.feec.vutbr.cz/, number of downloads: 1
  Detail

 • OUJEZSKÝ, V.; HORVÁTH, T.; MÜNSTER, P.: Analyzátor provozu Aequor Tracer 1U; Analyzátor provozu Aequor Tracer – Unit. SC5.035, Technická 12, Brno, 616 00. URL: http://nsr.utko.feec.vutbr.cz/VI2VS428.php. (funkční vzorek)
  http://nsr.utko.feec.vutbr.cz/VI2VS428.php, number of downloads: 0
  Detail

 • MÜNSTER, P.; HORVÁTH, T.; DEJDAR, P.; VOJTĚCH, J.: Analyzátor změny stavu polarizace; Analyzátor změny stavu polarizace. SD 5.69. URL: https://www.optolab.cz/analyzator-zmeny-stavu-polarizace/. (funkční vzorek)
  https://www.optolab.cz/analyzator-zmeny-stavu-polarizace/, number of downloads: 0
  Detail

 • JURČÍK, M.; HORVÁTH, T.; MÜNSTER, P.; ŠIFTA, R.; FILKA, M.: Software; Generátor reportů k náměrům optických tras. http://www.optolab.utko.feec.vutbr.cz. URL: http://optolab.utko.feec.vutbr.cz/?page_id=453. (software)
  http://optolab.utko.feec.vutbr.cz/?page_id=453, number of downloads: 3
  Detail

 • FUJDIAK, R.; HORVÁTH, T.; MIŠUREC, J.; ŠIFTA, R.; MÜNSTER, P.: Software; Modul generátoru Millerova kódu pro OptSim. http://optolab.utko.feec.vutbr.cz/?page_id=251. URL: http://optolab.utko.feec.vutbr.cz/?page_id=251. (software)
  http://optolab.utko.feec.vutbr.cz/?page_id=251, number of downloads: 3
  Detail

 • JURČÍK, M.; HORVÁTH, T.; MÜNSTER, P.; ČUČKA, M.: Software; Software pro vizualizaci komunikace mezi jednotkami OLT a ONU v sítích XG-PON. http://www.optolab.utko.feec.vutbr.cz. URL: http://optolab.utko.feec.vutbr.cz/?page_id=305. (software)
  http://optolab.utko.feec.vutbr.cz/?page_id=305, number of downloads: 3
  Detail

 • JURČÍK, M.; HORVÁTH, T.; MÜNSTER, P.; KRAJSA, O.; FILKA, M.: SNSM; Software pro návrh metropolitních sítí. http://optolab.utko.feec.vutbr.cz/?page_id=495. URL: http://optolab.utko.feec.vutbr.cz/?page_id=495. (software)
  http://optolab.utko.feec.vutbr.cz/?page_id=495, number of downloads: 3
  Detail

 • MÜNSTER, P.; STŘÍTESKÝ, R.; JURČÍK, M.; HORVÁTH, T.: Plánovač měření pro FTB5700; Plánovač měření pro FTB-5700. Dostupné online http://optolab.utko.feec.vutbr.cz/produkty/planovac-mereni-pro-exfo-ftb-5700/ nebo Dostupné k nahlédnutí: v laboratoři přenosových medií, SC5.52. URL: http://optolab.utko.feec.vutbr.cz/produkty/planovac-mereni-pro-exfo-ftb-5700/. (software)
  http://optolab.utko.feec.vutbr.cz/produkty/planovac-mereni-pro-exfo-ftb-5700/, number of downloads: 1
  Detail

 • OUJEZSKÝ, V.; HORVÁTH, T.; ŠKORPIL, V.: GDP-1.0.0; NetFlow analyzátor. Vysoké učení technické v Brně. Ústav telekomunikací. Laboratoř SC535.. URL: http://nsr.utko.feec.vutbr.cz/software.php. (software)
  http://nsr.utko.feec.vutbr.cz/software.php, number of downloads: 1
  Detail

 • SYSEL, P.; MÜNSTER, P.; HORVÁTH, T.; FILKA, M.; VOJTĚCH, J.; HAVLIŠ, O.; ŠKODA, P.; RADIL, J.; JURČÍK, M.: DAQ-UNI-SW; Software pro řízení akviziční karty. SD5.69. URL: http://www.optolab.utko.feec.vutbr.cz. (software)
  http://www.optolab.utko.feec.vutbr.cz, number of downloads: 1
  Detail

 • SYSEL, P.; MÜNSTER, P.; HORVÁTH, T.; VOJTĚCH, J.: Acquire; Acquire : Základní vyhodnocovací software. www.optolab.utko.feec.vutbr.cz. URL: http://www.optolab.utko.feec.vutbr.cz. (software)
  http://www.optolab.utko.feec.vutbr.cz, number of downloads: 1
  Detail

 • OUJEZSKÝ, V.; HORVÁTH, T.; MÜNSTER, P.: Aequor Tracer; Aequor Tracer - analyzátor provozu. SC5.035, Technická 12, Brno, 616 00. URL: http://nsr.utko.feec.vutbr.cz/VI2VS428.php. (software)
  http://nsr.utko.feec.vutbr.cz/VI2VS428.php, number of downloads: 1
  Detail

 • JURČÍK, M.; HORVÁTH, T.; MÜNSTER, P.; OUJEZSKÝ, V.: xPON package; xPON SimPack. SC5.035, Technická 12, Brno, 616 00. URL: http://nsr.utko.feec.vutbr.cz/VI2VS428.php. (software)
  http://nsr.utko.feec.vutbr.cz/VI2VS428.php, number of downloads: 0
  Detail

 • JURČÍK, M.; OUJEZSKÝ, V.; HORVÁTH, T.; ŠKORPIL, V.; HOLÍK, M.: GPON Parser; GPON Parser. SC5.035, Technická 12, Brno, 616 00. URL: http://nsr.utko.feec.vutbr.cz/VI20172020110.php. (software)
  http://nsr.utko.feec.vutbr.cz/VI20172020110.php, number of downloads: 0
  Detail

 • OUJEZSKÝ, V.; HORVÁTH, T.; ŠKORPIL, V.; HOLÍK, M.; TOMAŠOV, A.: xPON analyzer WEB GUI; xPON analyzer WEB GUI. SC5.035, Technická 12, Brno, 616 00. URL: http://nsr.utko.feec.vutbr.cz/VI20172020110.php. (software)
  http://nsr.utko.feec.vutbr.cz/VI20172020110.php, number of downloads: 0
  Detail

 • KACZMARCZYK, V.; MÜNSTER, P.; DEJDAR, P.; HORVÁTH, T.: SSGUI; Security systems graphical user interface. SD 5.69. URL: https://www.optolab.cz/security-systems-graphical-user-interface/. (software)
  https://www.optolab.cz/security-systems-graphical-user-interface/, number of downloads: 0
  Detail

 • PŘINOSIL, J.; MÜNSTER, P.; HORVÁTH, T.; DEJDAR, P.: SmartTex; Software pro zpracování dat systému inteligentních textilií. Ústav telekomunikací, FEKT Technická 12, Brno. URL: https://www.optolab.cz/software-pro-zpracovani-dat-systemu-inteligentnich-technickych-textilii/. (software)
  https://www.optolab.cz/software-pro-zpracovani-dat-systemu-inteligentnich-technickych-textilii/, number of downloads: 0
  Detail

 • JURČÍK, M.; OUJEZSKÝ, V.; HORVÁTH, T.; ŠKORPIL, V.; HOLÍK, M.: XGPON Parser; XGPON Parser. SC5.035, Technická 12, Brno, 616 00. URL: https://nsr.utko.feec.vutbr.cz/VI201922135.php. (software)
  https://nsr.utko.feec.vutbr.cz/VI201922135.php, number of downloads: 0
  Detail

 • HOLÍK, M.; TOMAŠOV, A.; OUJEZSKÝ, V.; HORVÁTH, T.; ŠKORPIL, V.: Databázový systém XG-PON; Databázový systém XG-PON s API. SC5.035, Technická 12, Brno, 616 00. URL: https://nsr.utko.feec.vutbr.cz/VI201922135.php. (software)
  https://nsr.utko.feec.vutbr.cz/VI201922135.php, number of downloads: 0
  Detail

 • OUJEZSKÝ, V.; TOMAŠOV, A.; HOLÍK, M.; HORVÁTH, T.; MÜNSTER, P.; ŠKORPIL, V.: SIRAP; Komunikační jednotka API se systémy KI. SC5.035, Technická 12, Brno, 616 00. URL: https://nsr.utko.feec.vutbr.cz/VI201922135.php. (software)
  https://nsr.utko.feec.vutbr.cz/VI201922135.php, number of downloads: 0
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.