doc. Ing.

Slavomír Vosecký

CSc.

FME, IAE AD – Associate professor

+420 54114 3464
vosecky@fme.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Slavomír Vosecký, CSc.

Publications

 • 2012

  VOSECKÝ, S. Radionavigace. CERM s.r.o. Brno. Brno, 2011: Akad. nakl. CERM, 2012. p. 1-242. ISBN: 978-80-7204-764- 2.
  Detail

 • 2006

  VOSECKÝ, S. Příklady otázek testů JAR-FCL-1/ATPL(A), předmětu 061 (Obecná navigace), pro přípravu pilotů ČSA na odborné zkoušky, stanovené Úřadem pro civilní letectví. 2005. 2006.
  Detail

  VOSECKÝ, S. Příklady otázek testů JAR-FCL-1/ATPL(A), předmětu 062 (Radionavigace), pro přípravu pilotů ČSA na odborné zkoušky, stanovené Úřadem pro civilní letectví. 2005. 2006.
  Detail

  VOSECKÝ, S. Radionavigace/JAR-FCL-1/ATPL(A). 2006. Brno 2006: CERM, 2006. ISBN: 80-7204-448- 6.
  Detail

 • 2005

  VOSECKÝ, S. Požadavky potenciálních uživatelů a varianty jejich řešení pomocí civilních UAV (CUAV)". 2005. LOM/VTÚL Praha- Kbely: 2005.
  Detail

 • 2002

  VOSECKÝ, S. Systémy řízení letového provozu. 2002. Ústav strategických studií: 2002.
  Detail

  VOSECKÝ, S. Future Air Technologies", příspěvek " Integrated Fix Information. In 2002. Military Technical College, Szolnok, Maďarsko: 2002.
  Detail

 • 2001

  VOSECKÝ, S. Komplexní integrovaný systém zabezpečení ŘLP, části knihy IV. In 2001. 2001.
  Detail

  VOSECKÝ, S. Podmínky aplikace DGNSS do střednědobého plánu budování KIS ZŘLP. 2001. Deštné: 2001.
  Detail

 • 2000

  VOSECKÝ, S. Technické zabezpečení letových zkoušek pro II. fázi výzkumné etapy NAVIS. 2000. VTÚL a PVO Praha - Kbely: 2000.
  Detail

  VOSECKÝ, S. Statické zkoušky referenčních stanic. 2000. VTÚL a PVO Praha - Kbely: 2000.
  Detail

  VOSECKÝ, S. Závěrečná zpráva výzkumného úkolu NAVIS. 2000.
  Detail

  VOSECKÝ, S. Vstupní analýza druhé fáze výzkumné etapy úkolu NAVIS/DGPS (2000). 2000. VTÚL a PVO Praha - Kbely: 2000.
  Detail

 • 1998

  VOSECKÝ, S. Návrh realizace postupů a základních částí DGPS v AČR. 1998. 1998.
  Detail

 • 1997

  VOSECKÝ, S. Studie s návrhem řešení systému navigace při přiblížení letadla na přistání využívajícího DGPS. 1997. VTÚL a PVO Praha- Kbely: 1997.
  Detail

  VOSECKÝ, S. Ještě k systému CNS u nás. 1997, vol. 1997.
  Detail

 • 1988

  VOSECKÝ, S. Základy leteckých navigačních zařízení - části I a II. Základy leteckých navigačních zařízení. MNO ČSR. Praha- Smíchov: Ministerstvo obrany ČSR, 1988. p. 1-438.
  Detail

 • 1977

  VOSECKÝ, S. Možnosti navedení letadla při přesném přiblížení na přistání. Brno: Universita obrany v Brně, ČR, 1977. p. 1-112.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.