Ing.

Rostislav Koštial

Ph.D.

FME, NETME AYD – Assistant professor

+420 54114 2223, +420 54114 3688
kostial@fme.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Rostislav Koštial, Ph.D.

Creative activities

  • LÚ-62-2010-PNUR; Siloměr pro měření síly v laně. LÚ. (funkční vzorek)
    Detail

  • BENCALÍK, K.; KOŠTIAL, R.; TŘETINA, K.: Aktuátorový stend; Stend pro testování elektrických aktuátorů. C3a/3.08. (funkční vzorek)
    Detail

  • Zkušební rám; Rám pro zkoušení elektrických aktuátorů. LÚ. (funkční vzorek)
    Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.