prof. Ing.

Radomil Matoušek

Ph.D.

FME, IACS ACS – Head of sub-department

+420 54114 2298, +420 54114 3335
matousek@fme.vutbr.cz

Send BUT message

prof. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Creative activities

 • MATOUŠEK, R.: GATE tbx 2.1; GATE (ver.2.1) - soft-computing Matlab toolbox. FSI VUT v Brně, A1/729. URL: http://www.maggie.fme.vutbr.cz. (software)
  http://www.maggie.fme.vutbr.cz, number of downloads: 1
  Detail

 • MATOUŠEK, R.: O3-M; Všesměrový mobilní robot O3-M. FSI VUT v Brně, A1/729. (funkční vzorek)
  Detail

 • MARADA, T.; MATOUŠEK, R.; NEKULA, P.: PLC DC motor driver; Jednotka pro řízení DC motorů pomocí PLC. ÚAI, FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, A1/731a. (funkční vzorek)
  Detail

 • MARADA, T.; MATOUŠEK, R.; JANČÍK, S.: PC-PLC prevodnik; Převodník PC-PLC po sériové lince. ÚAI, FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, A1/731a. (funkční vzorek)
  Detail

 • MATOUŠEK, R., DOBROVSKÝ, L.: usb2can ver.1.0; CANsw: usb2can. VUT FSI A1/729a. URL: http://www.maggie.fme.vutbr.cz. (software)
  http://www.maggie.fme.vutbr.cz, number of downloads: 1
  Detail

 • MATOUŠEK, R.; DOBROVSKÝ, L.: CANscript 1.0; CANsw: CANscript. VUT FSI A1/729a. URL: http://www.maggie.fme.vutbr.cz. (software)
  http://www.maggie.fme.vutbr.cz, number of downloads: 1
  Detail

 • MATOUŠEK, R.; DOBROVSKÝ, L.: cmm; CANsw: cmm. VUT FSI A1/729a. URL: http://www.maggie.fme.vutbr.cz. (software)
  http://www.maggie.fme.vutbr.cz, number of downloads: 1
  Detail

 • MATOUŠEK, R.: RBF3aprox 1.0; RBF3 peak approximation tool. VUT FSI A1/729a. URL: http://www.maggie.fme.vutbr.cz. (software)
  http://www.maggie.fme.vutbr.cz, number of downloads: 1
  Detail

 • NĚMEC, Z.; MARADA, T.; MATOUŠEK, R.: Ježek 1.0; Inteligentní vážící jednotka. VUT FSI A1/731a. (funkční vzorek)
  Detail

 • MATOUŠEK, R.; MARADA, T.: (RE) O3-R1; Všesměrový podvozek robotu O3-R1. VUT FSI A1/729a. (funkční vzorek)
  Detail

 • MATOUŠEK, R.: elektronika radarové plošiny; Elektronika radarové pločiny. budova A3/ Milešovka (cca. 800m/n.m), České sředohoří.. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠOUSTEK, P.; MATOUŠEK, R.: CTPv1; Canadian Traveller Problem (CTP) design toolkit. http://www.uai.fme.vutbr.cz/~matousek/. URL: http://www.uai.fme.vutbr.cz/~matousek/. (software)
  http://www.uai.fme.vutbr.cz/~matousek/, number of downloads: 1
  Detail

 • ŠOUSTEK, P.; MATOUŠEK, R.: Fire Ant v1; Ant Colony Optimization Path Planner (Fire Ant sw library). http://www.uai.fme.vutbr.cz/~matousek/. URL: http://www.uai.fme.vutbr.cz/~matousek/. (software)
  http://www.uai.fme.vutbr.cz/~matousek/, number of downloads: 1
  Detail

 • MINÁŘ, P.; MATOUŠEK, R.: CDF v1; Control Design Framework (PID, Fuzzy). http://www.uai.fme.vutbr.cz. URL: http://www.uai.fme.vutbr.cz. (software)
  http://www.uai.fme.vutbr.cz, number of downloads: 1
  Detail

 • ŠOUSTEK, P.; MATOUŠEK, R.: Rovioan R1; Rovioan. http://www.uai.fme.vutbr.cz. URL: http://www.uai.fme.vutbr.cz. (software)
  http://www.uai.fme.vutbr.cz, number of downloads: 1
  Detail

 • MATOUŠEK, R.: PPA; Phase-Plane Analyzer. http://www.uai.fme.vutbr.cz. URL: http://www.uai.fme.vutbr.cz. (software)
  http://www.uai.fme.vutbr.cz, number of downloads: 1
  Detail

 • MATOUŠEK, R.; DOBROVSKÝ, L.: SIA; SIA Analyzer. http://www.vuje.cz. URL: http://www.vuje.cz. (software)
  http://www.vuje.cz, number of downloads: 1
  Detail

 • MATOUŠEK, R.; DOBROVSKÝ, L.: SIA TEMS; SIA P3. http://www.vuje.cz. URL: http://www.vuje.cz. (software)
  http://www.vuje.cz, number of downloads: 1
  Detail

 • LANG, S.; MATOUŠEK, R.: GAPID; GA PID Tuner. http://www.uai.fme.vutbr.cz. URL: http://www.uai.fme.vutbr.cz. (software)
  http://www.uai.fme.vutbr.cz, number of downloads: 1
  Detail

 • JANČÍK, S.; MATOUŠEK, R.: ICPFtester; ICPF tester. http://www.uai.fme.vutbr.cz. URL: http://www.uai.fme.vutbr.cz. (software)
  http://www.uai.fme.vutbr.cz, number of downloads: 1
  Detail

 • KNISPEL, L.; MATOUŠEK, R.: RRTe1_v2; RRT Explorer 1.0. http://www.uai.fme.vutbr.cz. URL: http://www.uai.fme.vutbr.cz. (software)
  http://www.uai.fme.vutbr.cz, number of downloads: 1
  Detail

 • LIŠKA, R.; MATOUŠEK, R.: EDUQL; Education tool for Q-Learning. http://www.uai.fme.vutbr.cz/. URL: http://www.uai.fme.vutbr.cz/. (software)
  http://www.uai.fme.vutbr.cz/, number of downloads: 1
  Detail

 • KNISPEL, L.; MATOUŠEK, R.: RRTe2; RRT Explorer 2.0. http://www.uai.fme.vutbr.cz. URL: http://www.uai.fme.vutbr.cz. (software)
  http://www.uai.fme.vutbr.cz, number of downloads: 1
  Detail

 • MATOUŠEK, R.; DOBROVSKÝ, L.: SIAanalyzer; SIA Analyzer (Python). http://www.vuje.cz/vyzkum-a-vyvoj. URL: http://www.vuje.cz/vyzkum-a-vyvoj. (software)
  http://www.vuje.cz/vyzkum-a-vyvoj, number of downloads: 1
  Detail

 • MATOUŠEK, R.; DOBROVSKÝ, L.: SIApilot; SIA Pilot. http://www.vuje.cz/vyzkum-a-vyvoj. URL: http://www.vuje.cz/vyzkum-a-vyvoj. (software)
  http://www.vuje.cz/vyzkum-a-vyvoj, number of downloads: 1
  Detail

 • MATOUŠEK, R.; DOBROVSKÝ, L.; NEHNĚVSKÝ, J.; TŮMA, Z.: SIA v1.10; SIA. http://www.vuje.cz/sia. URL: http://www.vuje.cz/sia. (software)
  http://www.vuje.cz/sia, number of downloads: 1
  Detail

 • MATOUŠEK, R.; DOBROVSKÝ, L.; PARÁK, R.: openTube2 IS; openTube2 IS – modul HMI rozhraní robot-stroj (v.2021). laboratoř 0641 VUT Brno, budova A1 (alternativně) laboratoř CMBG IHOK FN Brno (alternativně). URL: https://opentube.fme.vutbr.cz/. (software)
  https://opentube.fme.vutbr.cz/, number of downloads: 0
  Detail

 • MATOUŠEK, R.; DOBROVSKÝ, L.; LENGEROVÁ, M.; PARÁK, R.: openTube2; openTube2. laboratoř 0641 VUT Brno, budova A1 (alternativně) laboratoř CMBG IHOK FN Brno (alternativně). URL: https://opentube.fme.vutbr.cz/. (ověřená technologie)
  https://opentube.fme.vutbr.cz/, number of downloads: 0
  Detail

 • MATOUŠEK, R.; ŠOUSTEK, P.; DOBROVSKÝ, L.: odr promo; Promo portál ODR. https://odr.fme.vutbr.cz/. URL: https://odr.fme.vutbr.cz/. (software)
  https://odr.fme.vutbr.cz/, number of downloads: 0
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.