prof. Ing.

Radomil Matoušek

Ph.D.

FME, IACS ACS – Head of sub-department

+420 54114 2298, +420 54114 3335
matousek@fme.vutbr.cz

Send BUT message

prof. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Projects

 • 2023

  Metody umělé inteligence v inženýrských aplikacích., zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
  Detail

 • 2022

  Optimalizace cloudových zdrojů pro hry kybernetické bezpečnosti, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  Akcelerace vybraných evolučních výpočetních technik pro řešení úloh globální optimalizace., zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2021

  ATCZ281 - TESTBED EXCHANGE - Síťování průmyslových testbedů Industry 4.0 v česko-rakouské kooperaci z operačního programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika, zahájení: 01.10.2021, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  Akcelerace vybraných evolučních výpočetních technik pro řešení NP úplných úloh kombinatorické optimalizace., zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

  Nasazení bezpilotních letadel v 5G sítích s využitím metod umělé inteligence, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

  Pokročilá evoluční optimalizace matematických struktur pro řešení inženýrských úloh, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

  openTube2: robotizované pracoviště pro manipulaci se vzorky COVID-19, zahájení: 18.01.2021, ukončení: 30.04.2022
  Detail

 • 2020

  Bio-inspired methods for resource aware computer system design, zahájení: 29.09.2020, ukončení: 28.09.2024
  Detail

  TL03000403, Online dispute resolution (ODR) - konceptuální analýza proveditelnosti záměru vybudování online soudu/ online soudnictví, zahájení: 01.07.2020, ukončení: 30.06.2023
  Detail

  Industry 4.0 a metody umělé inteligence., zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  Optimalizace infrastruktury 5G mobilních sítí s využitím metod umělé inteligence, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

 • 2018

  LTC18053, Pokročilé metody nature-inspired optimalizačních algoritmů a HPC implementace pro řešení reálných aplikací, zahájení: 01.06.2018, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2017

  Vylepšení metod genetické optimalizace pro počítačové inženýrství, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  INŽENÝRSKÉ APLIKACE POKROČILÝCH METOD UMĚLÉ INTELIGENCE, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

  GA17-21360S, Pokročilé řízení robotických hadů, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2016

  GA16-08549S, Identifikace dynamických systémů na časových škálách, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2018
  Detail

 • 2015

  Interdisciplinary Experience in Applied Physics and Applied Computer Science, zahájení: 01.10.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  Aplikovaná informatika a řízení, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  Inteligentní real-time plánování trajektorií robotů a manipulátorů, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  TA02021449, Systém inteligentních alarmů v energetickém provozu jaderných elektráren, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Inteligentní řídicí systémy, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  APLIKACE METOD UMĚLÉ INTELIGENCE, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Zkvalitnění cvičení předmětu Teorie informací a kódování (VTI), zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Simulační modelování a optimální řízení mechatronických soustav., zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Hardware a mikroprocesorová technika - inovace předmětu, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  Laboratoř pokročilých systémů řízení , zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2007

  Interaktivní multimediální průvodce simulací - výukový materiál zaměřený nejen na předmět Simulace dynamických systémů, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2007
  Detail

  MSM0021630529, Vyzkumný záměr MSM0021630529 Inteligentní systémy v automatizaci, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2006

  Metody kódování - interaktivní výukový materiál předmětu Informační systémy , zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2005

  Biometrická identifikace - algoritmy rozpoznávání otisků prstů, zahájení: 01.04.2005, ukončení: 31.12.2005
  Detail