prof. Ing.

Petr Němeček

DrSc.

FEEC, UETE – External Cooperator

nemecek@vut.cz

Send BUT message

prof. Ing. Petr Němeček, DrSc.

Publications

 • 2017

  KOCMANOVÁ, A.; PAVLÁKOVÁ DOČEKALOVÁ, M.; LACE, N.; NĚMEČEK, P. Environmental, Social, Governance and Economics Model of a Company's Sustainable Development as a Base for Investment Decision Making. In Proceedings of the 21th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatic. Orlando, USA: International Institute of Informatics and Systemics, 2017. p. 7-12. ISBN: 978-1-941763-58-2.
  Detail

 • 2016

  KOCMANOVÁ, A.; PAVLÁKOVÁ DOČEKALOVÁ, M.; NĚMEČEK, P. Comparing the composite indicator Index Corporate Sustainability and the predictive model - an application on Czech manufacturing companies. In Proceedings of the 20th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatic. Orlando, USA: International Institute of Informatics and Systemics, 2016. p. 1-6. ISBN: 978-1-941763-46-9.
  Detail

 • 2015

  KOCMANOVÁ, A.; PAVLÁKOVÁ DOČEKALOVÁ, M.; NĚMEČEK, P. Utilization of Multidimensional Methods for Corporate Sustainability. In Proceedings of the 19th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatic. Orlando, USA: International Institute of Informatics and Systemics, 2015. p. 1-7. ISBN: 978-1-941763-28-5.
  Detail

 • 2014

  KOCMANOVÁ, A.; PAVLÁKOVÁ DOČEKALOVÁ, M.; NĚMEČEK, P. Sustainable Corporate Performance Index for Manufacturing Industry. In Proceedings of the 18th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatic. Orlando, USA: International Institute of Informatics and Systemics, 2014. p. 1-6. ISBN: 978-1-941763-09-4.
  Detail

 • 2012

  KOCMANOVÁ, A.; ŠIMBEROVÁ, I.; NĚMEČEK, P. Qualitative relationships between the environmental, social and governance (ESG) performance indicators for supporting the decision- making. In The 16th World Multi_conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. 2012. p. 31-37. ISBN: 978-1-936338-68- 9.
  Detail

  KOCMANOVÁ, A.; ŠIMBEROVÁ, I.; NĚMEČEK, P. Construction of the social performance indicators for the determination of performance of ESG-indicators to support the decision- making. In Proceedings of the 1st WSEAS Intenational Conference on Finance, Accounting and Auditing (FAA 12). UTB, FAME Zlín: 2012. p. 233-239. ISBN: 978-1-61804-125- 8.
  Detail

  KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P.; DOČEKALOVÁ, M. Environmental, Social and Governance (ESG) Key Performance Indicators for Sustainable Reporting. In The 7th International Scientific Conference. 1. Vilnius, Lithuania: Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania, 2012. p. 655-663. ISBN: 978-609-457-116- 9.
  Detail

  ŠIMBEROVÁ, I.; KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P. Corporate Governance Performance Measurement – Key Performance Indicators. Economics and management- 2007, 2012, vol. 17, no. 4, p. 1585-1593. ISSN: 1822- 6515.
  Detail

 • 2011

  KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P. The use of Theoretical Modelling of the Environmental, Social and Corporate Governance (ESG) Performance Indicators. International Scientific Conference “ Whither Our Economies, 2011, vol. 1, no. 1, p. 54-64. ISSN: 2029- 8501.
  Detail

  KOCMANOVÁ, A.; DOČEKALOVÁ, M.; NĚMEČEK, P.; ŠIMBEROVÁ, I. Sustainability: Environmental, Social and Corporate Governance Performance in Czech SMEs. In The 15th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. 2011. IFSR , Orlando, USA: WMSCI 2011,Orlando, USA, 2011. p. 94-99. ISBN: 978-1-936338-42- 9.
  Detail

  KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P. National Framework of Qualifications for Tertiary Education. In 9 Mezinárodní vědecko-technická konference "Mírová ekonomika v podnikání a administrativě malých a středních podniků". 1. Minsk, Bělorusko: Běloruský národní technická univerzita, Minsk, 2011. p. 51-56. ISBN: 978-985-525-580- 3.
  Detail

 • 2010

  KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P. Management as a Tool for Solution of the Economic Depression. In The 6th International Scientific Conference Business and Management 2010. selected paper. Vilnius Lithuania: Vilnius Gediminas Technical Universty, Lithuania, 2010. p. 1050-1057. ISBN: 978-9955-28-311- 9.
  Detail

  KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P.; KRAFT, J. National of Qualifications Framework for Tertiary Education as a Tool of Knowledge Society. In III International Science Conference for Young Researchers "Technical Science and industrial management". Knowledge Society. Knowledge Society Institute, Bulgaria Sofia 1326, p. box 18: Knowledge Society Institute Bulgaria Sofia, 2010. p. 8-12. ISSN: 1313- 4787.
  Detail

 • 2009

  KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P.; ŠIMBEROVÁ, I.; LACE, N. Knowledge management as Knowledge management as a basis of the knowledge society. Knowledge Society, 2009, vol. Jan II, no. 3, p. 5-9. ISSN: 1313- 4787.
  Detail

  NĚMEČEK, P.; KOCMANOVÁ, A. Economic crisis and social responsibility. In Economics and Management - 2009. Economics and management- 2007. 2009. ICEM Kaunas Litva: ICEM Kaunas Litva, 2009. p. 323-327. ISBN: 978-9955-25-662- 5. ISSN: 1822- 6515.
  Detail

  ŠIMBEROVÁ, I.; NĚMEČEK, P.; KOCMANOVÁ, A.; LACE, N. Creative Society- Space for Development of Company Innovative Potential. Knowledge Society, 2009, vol. 3, no. september 2009, p. 55-59. ISSN: 1313- 4787.
  Detail

  KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P.; ŠIMBEROVÁ, I. ECONOMICS AND MANAGEMENT OF THE COMPANY. In Education and Economy 2009. 2009. Tallin, Estonsko: Tallin University of technology, 2009. p. 70-81. ISBN: 978-9985-59-899- 3.
  Detail

  KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P. SOCIAL ASPECTS IN LIFE CYCLE MANAGEMENT. In Economics and management. Economics and management- 2007. 2009. ICEM Kaunas, Litva: ICEM Kaunas, Litva, 2009. p. 289-293. ISBN: 978-9955-25-662- 5. ISSN: 1822- 6515.
  Detail

 • 2008

  KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P.; ŠIMBEROVÁ, I. Management Paradigm Based on Contemporary Managerial Thinging. Business, 2008, vol. 13, no. 1, p. 458-477. ISSN: 1539- 722X.
  Detail

  KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P.; ŠIMBEROVÁ, I. Cultural Aspects of Management in conditions of Eastern Europe Countries and Russian. Intellectual Economics, 2008, vol. 2, no. 4, p. 73-81. ISSN: 1822- 8011.
  Detail

  KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P.; ŠIMBEROVÁ, I. IMPROVEMENT OF EDUCATION AND INCREASE OF MANAGER'S COMPETENCE WITHIN MASTER STUDY MASTER STUDY PROGRAM "ECONOMY AND MANAGEMENT" AT BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT. In Actual problems od Economy Business and Management: Teheory and Practise. 1. Brno, Česká republika: Brno University of Technology, 2008. p. 1-9. ISBN: 978-5-7526-0347- 1.
  Detail

  KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P. FUZZY LOGIC FOR ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND ECONOMICS ASPECTS OF DECISION- MAKING. In Economics and Management - 2008. 2008. Kaunas. Lithuania: Kunas University of Technology, 2008. p. 123-125. ISBN: 978-9955-25-462- 1.
  Detail

  ŠIMBEROVÁ, I.; NĚMEČEK, P.; KOCMANOVÁ, A. Industrial Stakeholder Relationship Management Research. Business, 2008, vol. 2008, no. 8, p. 1-16. ISSN: 1539- 722X.
  Detail

  KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P. Fuzzy Logic for Environmental, Social and Economics Aspects of Decision- Making. Economics and management- 2007, 2008, vol. 13, no. 1, p. 607-611. ISSN: 1822- 6515.
  Detail

  KOCMANOVÁ, A.; ŠIMBEROVÁ, I.; MELUZÍN, T.; BARTES, F.; DVOŘÁK, J.; CHALUPSKÝ, V.; JUROVÁ, M.; LUŇÁČEK, J.; KOCH, M.; KONEČNÝ, M.; NĚMEČEK, P.; RAIS, K.; REŽŇÁKOVÁ, M.; ZEMAN, V.; ZICH, R.; ZINECKER, M.; DYDOWICZ, P.; NEUWIRTH, B.; PUTNOVÁ, A.; HERALECKÝ, T. Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci magisterského studijního programu Ekonomika a Management. Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci magisterského studijního programu Ekonomika a Management. 1. Brno: VUT, FP Brno, 2008. p. 1-131. ISBN: 978-80-7204-590- 7.
  Detail

  NĚMEČEK, P.; KOCMANOVÁ, A.; ŠIMBEROVÁ, I. Working Smarter Smart Practices Database. VADYBA, Management, 2008, vol. 3- 4, no. 16- 17, p. 88-96. ISSN: 1822- 3133.
  Detail

  NĚMEČEK, P.; KOCMANOVÁ, A. The Knowledge Management and the Human Capital. Knowledge Society, 2008, vol. 3, no. 1, p. 16-22. ISSN: 1313- 4787.
  Detail

  NĚMEČEK, P.; KOCMANOVÁ, A. KNOWLEDGE MANAGEMENT AS A PART OF CORPORATE OBJECTIVES ACHIEVEMENT. In Entrepreneurship and Small Business in International Aspect. 4. Brno, česká republika: VUT Brno, 2008. p. 1-15. ISBN: 978-80-214-3768- 5.
  Detail

 • 2007

  NĚMEČEK, P.; KOCMANOVÁ, A.; ŠIMBEROVÁ, I. Management and suistainable development. In Busines and Management 2006. 1. Vilnius Gedimanis Technical University, 2007. p. 357-362. ISBN: 978-9955-28-114- 6.
  Detail

  NĚMEČEK, P.; KOCMANOVÁ, A.; ŠVARCOVÁ, J. Pracujeme chytřejí. Brno: CERM, s.r.o. Brno, 2007. p. 1-345.
  Detail

  ŠIMBEROVÁ, I.; NĚMEČEK, P.; KOCMANOVÁ, A. STAKEHOLDER MANAGEMENT IN THE MARKETING CONCEPTS FRAMEWORK. In CRM 2007 "Customer Relationship Management 07". 2007. Pardubice: University of Pardubice, 2007. p. 35-43. ISBN: 978-80-7395-015- 6.
  Detail

  KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P. Integration of Life Cycle as a Business Approach. Economics and management- 2007, 2007, vol. 2007, no. 12, p. 521-526. ISSN: 1822- 6515.

  KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P. Aplikace managementu životního cyklu v podniku. In Podnikanie a podnikateĺské prostredie v SR. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2007. p. 218-221. ISBN: 978-80-225-2364- 6.
  Detail

  NĚMEČEK, P.; KOCMANOVÁ, A. Soudobé přístupy managementu. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2007, vol. 1, no. 1, p. 78-85. ISSN: 1802- 8527.
  Detail

  NĚMEČEK, P.; KOCMANOVÁ, A. Interaktivní podpora výchovy manažerů v rámci magisterského studijního programu ekonomika a management. In Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Znalostní ekonomika - trendy rozvoje vzdělávání, vědy a praxe. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. p. 70-70. ISBN: 978-80-7318-646- 3.
  Detail

  NĚMEČEK, P.; KOCMANOVÁ, A. The Share of the Economy of the Czech Republic Accounted for by Tourism. USING EVENTS AND FESTIVALS TO DEVELOP TOURISM, 2007, vol. 2, no. 2, p. 146-164. ISSN: 1888- 1734.

  NĚMEČEK, P.; KOCMANOVÁ, A. Change content education of the management. In EDUCATION AND ECONOMY 2007. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2007. p. 77-78. ISBN: 978-9985-59-725- 5.
  Detail

  KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P. Life Cycle Management and Tourist Destinations in the Czech Republic. USING EVENTS AND FESTIVALS TO DEVELOP TOURISM, 2007, vol. 2, no. 2, p. 29-42. ISSN: 1888- 1734.

  NĚMEČEK, P.; KOCMANOVÁ, A. Knowledge Management and Integrated Management. In TOWARDS KNOWLEDGE-BASED ECONOMY & ENTERPRISE MANAGEMENT: DIAGNOSTICS, STRATEGY, EFFECTIVENESS. Riga, Latvia: Riga Technical University, 2007. p. 150-151.
  Detail

  KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P. INTEGRACE EKONOMICKÝCH A ENVIRONMENTÁLNÍCH ASPEKTŮ DO MANAGEMENTU ŽIVOTNÍHO CYKLU. In Moderné prístupy k manažmentu podniku. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2007. p. 56-64. ISBN: 978-80-227-2750- 1.
  Detail

  KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P. MANAGEMENT ŽIVOTNÍHO CYKLU A MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ. In MANAGEMENT, ECONOMICS AND BUSINESS DEVELOPMENT IN THE NEW EUROPEAN CONDITIONS. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. p. 85-90. ISBN: 978-80-7204-532- 7.
  Detail

  NĚMEČEK, P.; KOCMANOVÁ, A. VÝVOJ MANAGEMENTU. In MANAGEMENT, ECONOMICS AND BUSINESS DEVELOPMENT IN THE NEW EUROPEAN CONDITIONS. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. p. 74-82. ISBN: 978-80-7204-532- 7.
  Detail

  NĚMEČEK, P.; KOCMANOVÁ, A. INTEGROVANÝ MANAGEMENT. In FESTIVE SCIENTIFIC CONFERENCE ON THE OCCASION OF 15 TH ANNIVERSARY OF THE ESTABLISCHMENT OF FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY. Brno: VUT v Brně, FP, 2007. p. 25-31. ISBN: 978-80-214-3482- 0.
  Detail

  KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P.; ŠIMBEROVÁ, I. ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ZVYŠOVÁNÍ KOMPETENCE MANAŽERŮ V RÁMCI MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU EKONOMIKA A MANAGEMENT NA FAKULTĚ PODNIKATELSKÉ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ. In FESTIVE SCIENTIFIC CONFERENCE ON THE OCCASION OF 15 TH ANNIVERSARY OF THE ESTABLISCHMENT OF FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY. 1. Brno: VUT v Brně, FP, 2007. p. 15-21. ISBN: 978-80-214-3482- 0.
  Detail

  KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P. Technology of linking corporate management and strategic environmental management. VADYBA, Management, 2007, vol. 14, no. 1, p. 42-47. ISSN: 1822- 3133.
  Detail

  NĚMEČEK, P.; KOLEŇÁK, J.; MAŠTEROVÁ, L. Management v podmínkách východní Evropy a Ruska. In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi - sborník z konference. 2007. ISBN: 978-80-7318-536- 7.
  Detail

  NĚMEČEK, P.; KOLEŇÁK, J.; KOLEŇÁKOVÁ, L. Management v podmínkách zemí východní Evropy a Ruska - stav řešení projektu po 1. roce. In Výroční konference FP - sborník z konference. 2007. p. 15-19. ISBN: 978-80-214-3482- 0.
  Detail

  KOLEŇÁK, J.; KOLEŇÁKOVÁ, L.; NĚMEČEK, P. Management v podmínkách zemí východní Evropy a Ruska. In 2007. ISBN: 978-80-7318-536- 7.
  Detail

  KOLEŇÁK, J.; KOLEŇÁKOVÁ, L.; NĚMEČEK, P. Management v podmínkách zemí východní Evropy a Ruska, východiska projektu. In Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci magisterského studijního programu ekonomika a management na fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně. 2007. p. 35-41. ISBN: 978-80-214-3383- 0.
  Detail

 • 2006

  KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P. Predprinimatelskaja sreda v novych stranach EC. In Predprinimatelskaja sreda v novych stranach EC. Moskva. Moskva, Rusko: TEIC, 2006. p. 480-492. ISBN: 5-7218-0866- 7.
  Detail

  KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P. Přínosy ekonomických aspektů pro environmentální management. In Moderné prístupy k manžmentu podniku. Bratislava. Bratislava, Slovenská republika: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Katedra manažmentu fakulty chemickej a potravinárskej technológie, 2006. p. 366-375. ISBN: 80-227-2509- 9.
  Detail

  KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P. Proficiency as Part of Sustainable Development. In Small Business Management:Innovation,Strategy, Values. Riga. Riga, Lotyšská republika: Riga Technical University, Faculty of Engineering Economics, 2006. p. 1-12. ISBN: 9984-32-383- 8.
  Detail

  KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P.; LUŇÁČEK, J. STRATEGICKÝ ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT V ČESKÝCH PODNICÍCH. In MANAGEMENT, ECONOMICS AND BUSINESS DEVELOPMENT IN THE NEW EUROPEAN CONDITIONS. (International Scientific Conference. Brno. Brno: Brno, 2006. p. 1-6. ISBN: 80-7204-454- 0.
  Detail

  KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P. Corporate Future lies in Integrated Management Systems. In Business Development Possibilities in the New European Area: Scientifics Proceedings. Vilnius, Lithuania. Vilnius, Lithuania: Vilnius University, 2006. p. 372-378. ISBN: 9986-19-937- 9.
  Detail

  KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P.; ŠIMBEROVÁ, I. MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT. In 4th International Scientific Conference Business and Management 2006. Vilnius. Vilnius Gediminas Technical University Faculty of Business Mangement: Vilnius, Litva, 2006. p. 278-284. ISBN: 9955-28-033- 6.
  Detail

  KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P. ECONOMIC EDUCATION AT THE BUSINESS AND MANAGEMENT FACULTY AND ITS AWAITED DEVELOPMENT. VADYBA, Management, 2006, vol. 2, no. 11, p. 97-100. ISSN: 1822- 3133.
  Detail

  KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P. THE ENVIRONMENTAL INVESTMENT IN THE CZECH ENTERPRISES. In New trends for a new Europe: research for enterpreneurship. Brno. University of Technology, faculty of Business and Management: Brno, 2006. p. 1-6. ISBN: 80-214-3298- 5.
  Detail

  NĚMEČEK, P.; PETRÁŠ, J. SUCCESSFUL TREND RESSEARCH AND DEVELOPMENT IN CZECH REPUBLIC IN TIME AFTER YEAR 2002. In NEW TRENDS FOR A NEW EUROPE: Research for Entrepreneurship. Brno: akulta podnikatelská VUT v Brně, 2006. p. 1-4. ISBN: 80-214-3298- 5.
  Detail

  NĚMEČEK, P.; PETRÁŠ, J. Rozhodovací proces o působení firmy na trhu s podporou managementu výzkumu a vývoje. In xxx. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. p. 212-218. ISBN: 80-244-1468- 6.
  Detail

 • 2005

  KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P. Strategic Environmental Management in SMEs Companies Focused on Product Live Cycle. In BUSINESS DEVELOPMENT POSSIBILITIES IN THE NEW EUROPEAN AREA. Vilnius, Litva: Vilnius University, 2005. p. 131-136. ISBN: 9986-19-783- X.
  Detail

  ZICH, R., NĚMEČEK, P. Results of trends research development. In Developing regions through familz businesses and tourism. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2005. p. 1-13. ISBN: 84-472-1018- 9.
  Detail

  NĚMEČEK, P.; PETRÁŠ, J. MOŽNÁ TRAJEKTORIE ROZVOJE VÝZKUMU A VÝVOJE V PODMÍNKÁCH ČR. In Proexportní politika. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2005. ISBN: 80-214-3063- X.
  Detail

  KOCMANOVÁ, A., NĚMEČEK, P. NOVÉ TRENDY MANAGEMENTU PODNIKU. In Moderné prístupy k manažmentu podniku. Bratislava: Slovenská technická universita v Bratislave, 2005. p. 395-401. ISBN: 80-227-2284- 7.
  Detail

  NĚMEČEK, P., KOCMANOVÁ, A. Některé důvody inovací. In Proexportní politika. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2005. p. 100-107. ISBN: 80-214-3036- X.
  Detail

  NĚMEČEK, P.; KOCMANOVÁ, A. NOVÉ TRENDY MANAGEMENTU PODNIKU. Vedecké listy, 2005, vol. 1, no. 2, p. 63-69. ISSN: 1336- 815X.
  Detail

  PETRÁŠ, J.; NĚMEČEK, P. Trends of development of costs applied in the area of research and develipment in the Czech Repiblic. In Management, economics and business development in the new European conditions. Brno - Rozdrojovice: Brno University of technology, 2005. p. 1-6. ISBN: 80-214-2953- 4.
  Detail

 • 2004

  NĚMEČEK, P.; PETRÁŠ, J. Konkurence v podnikovém výzkumu a vývoji po vstupu ČR do EU. In Konkurenceschopnost na evropském stavebním trhu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2004. p. 124 ( p.)ISBN: 80-214-2836- 8.
  Detail

  NĚMEČEK, P.; PETRÁŠ, J. Trend v oblasti rizik podnikového výzkumu a vývoje. In Nové trendy rozvoje průmyslu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, fakulta podnikatelská, 2004. p. 21 ( p.)ISBN: 80-214-2787- 6.
  Detail

  Němeček, P., Kocmanová, A. Trendy vývoje podniků v kontextu vstupu ČR do EU a její průmyslové politiky. In Předcházení rizikům a strategické chování podniků po vstupu ČR do EU. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2004. p. 69 ( p.)ISBN: 80-214-2653- 5.
  Detail

  Němeček, P., Kocmanová, A. Strategický environmentální management v podniku. In Globalizacia a jej sociálno- ekonomické dosledky. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, EDIS - vydavatelstvo ŽU, 2004. p. 56 ( p.)ISBN: 80-8070-311- 6.
  Detail

  Němeček, P., Petráš, J. Přístup českých průmyslových podniků k rizikům podnikového výzkumu a vývoje. In Globalizácia a jej sociálno- ekonomické dosledky 2004. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, EDIS - vydavatelstvo ŽU, 2004. p. 62 ( p.)ISBN: 80-8070-311- 6.
  Detail

  NĚMEČEK, P.; KOCMANOVÁ, A.; KOLEŇÁK, J. New trends in Czech companies. In New trends for a New Europa: Research for Entrepreneuship. Brno: Brno University of ttechnology faculty of business and management, 2004. p. 1-7. ISBN: 80-214-2753- 1.
  Detail

  Němeček, P., Kocmanová, A., Jurová, M., Rais, K., Šimberová, I., Konečný, M. Možné trendy rozvoje podniků. VUT v Brně. VUT v Brně. Brno: Akademické nakladatelství CERM Brno, 2004. 148 p. ISBN: 80-7204-362- 5.
  Detail

  NĚMEČEK, P.; ZICH, R. Podnikový management 1. díl. Podnikový management 1. díl. Brno: CERM, 2004.
  Detail

  NĚMEČEK, P.; URBÁNEK, J. The integrated management implements to university education system. In Krizový management. Brno: Vojenská akademie v Brně, 2004. ISBN: 80-85960-71- 0.
  Detail

  KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P. ENVIRONMENTAL APPROACHS COST MANAGEMENT. In Socienty and Consumption:Economic-Managerial and Social- Cultural Factors. Kaunas , Lithuania: IGYS, VU KHF, 2004. p. 642-649. ISBN: 9986-19-625- 6.
  Detail

  ŠIMBEROVÁ, I.; NĚMEČEK, P.; KORÁB, V.; GARCÍA, A. New Trends for a New Europe: Research for Entrepreneurship. Brno: 2004.
  Detail

 • 2003

  NĚMEČEK, P. Výzkum inovačního potenciálu vybraných firem. In Przedsiebiorczosc, konkurencyjnosc oraz kondycja malych i srednich przedsiebiorstw w obliczu integracji z Unia evropejska. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2003. p. 337 ( p.)ISBN: 83-7246-226- 7.
  Detail

  NĚMEČEK, P.; KOLEŇÁK, J. Motivy inovační aktivity firem. In Management, Economic and Business in new Europe. Brno, Czech Republic: Vysoké učení technické v Brně, fakulta podnikatelská, Technická 2, Brno, 2003. p. 223 ( p.)ISBN: 80-214-2382- X.
  Detail

  NĚMEČEK, P.; KOCMANOVÁ, A. Pragmatický přístup k výuce managementu. In Education for Management. Brno: Sdružení Evida Plzeň, 2003. p. 219 ( p.)ISBN: 80-86596-25- 7.
  Detail

  NĚMEČEK, P.; PETRÁŠ, J. Standard inovačního potenciálu vybraných firem ČR v podmínkách probíhající globalizace. In Przedsiebiorstwa w obliczu procesów globalizacji i integracji. Katowicw: Górnošlaska wyžsza szkola handlowa v Katowicach, 2003. p. 150 ( p.)ISBN: 83-88402-39- 0.
  Detail

  KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P. Trendy vývoje podniků s přihlédnutím k technickému rozvoji. In Globalizácia a jej sociálno- ekonomické dosledky. Rájecké Teplice, Slovenská republika: Žilinská univerzita v Žilině, 2003. p. 209 ( p.)ISBN: 80-8070-134- 2.
  Detail

  KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P. Environmental Costs as a Tool of Environmental Management. In ENTERPRISE IN TRANSITION. Split - Tučepi: The Faculty of Economics, Split, 2003. p. 557-562. ISBN: 953-6024-49- 7.
  Detail

  KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P. Environmental Mangement and Monitoring of Environmental Financal Flows in Moravia Companies. In 1st International Symposium on Environmental Management. Zagreb Fair, CROATIA: University of Zagreb, Faculty of Chemical Engineering and Technology, 2003. p. 5-16.
  Detail

  NĚMEČEK, P.; PETRÁŠ, J. Úloha strojírenskýho a elektrotechnického průmyslu v zahraničním obchodě. In New Trends of the Development of Industry. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2003. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-2518- 0.
  Detail

  NĚMEČEK, P. Výzkum inovačního potenciálu vybraných firem. In Ekonomika a vývoj stavebnictví před a po vstupu do EU. Brno: Ústav stavební ekonomiky a řízeni, FAST, VUT v Brně, 2003. p. 69 ( p.)ISBN: 80-214-2346- 3.
  Detail

 • 2002

  PETRÁŠ, J., NĚMEČEK, P. Conditions for advancement of research and development the Czech Republic after year 2001. In BUSINESS AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE: IMPLICATIONS FOR ECONOMIC INTEGRATION INTO WIDER EUROPE. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, 2002. p. 344-352. ISBN: 80-86510-39- 5.
  Detail

  PETRÁŠ, J., NĚMEČEK, P. Výzkum a vývoj v ČR a jeho současná úloha při posilování konkurenceschopnosti výrobních firem. In NEW TRENDS OF THE DEVELOPMENT OF INDUSTRY. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Brno, 2002. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-2382- X.
  Detail

  PETRÁŠ, J., NĚMEČEK, P. Výzkum a vývoj v ČR v podmínkách probíhající globalizace. In Globalizacia a jej vplyv na transformujuce sa ekonomiky (pozitiva a negativa). Zborník prednášek z medzinárodnej vedeckej konf. Žilina: Žilinská universita v Žilině, EDIS - vydavateľstvo ŽU, 2002. p. 208 ( p.)ISBN: 80-8070-005- 2.
  Detail

  NĚMEČEK, P.; DVOŘÁK, J.; GROLIGOVÁ, I.; NEJEZCHLEB, L. Možné trendy vývoje strojírenských a elektrotechnických podniků se zřetelem na jihomoravský region. 1. Brno: PC DIR, 2002.
  Detail

 • 2001

  PETRÁŠ, J.; NĚMEČEK, P. Úloha vybraných segmentů trhu při rozvoji průmyslu jihomoravského regionu. In Nové trendy rozvoje průmyslu. Brno: VUT v Brně, 2001. p. 21 ( p.)ISBN: 80-214-2102- 9.
  Detail

  PUTNOVÁ, A., DVOŘÁK, J., NĚMEČEK, P. Bariéry pro vstup do podnikání a sebeprosazení žen v ČR a srovnání s EU. Bariéry pro vstup do podnikání a sebeprosazení žen v ČR a srovnání s EU. V. Brno: V, 2001. ISBN: XXX.
  Detail

  ZICH, R., PUTNOVÁ, A., KEŘKOVSKÝ, M., NĚMEČEK, P. Etika podnikání jako faktor úspěšného začlenění ČR do evropských struktur. V. Brno: GAČR, 2001.
  Detail

  PETRÁŠ, J., NĚMEČEK, P. Knowlege from companies analysis as a trend concept for their future development. In Smoll and Medium Firm Management with Computer Support. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc, Brno, 2001. p. 78-84. ISBN: 80-86510-11- 5.
  Detail

  KOCMAN, K., NĚMEČEK, P. Aktuální příručka pro technický úsek. Vydavatelství technické litratury. Vydavatelství technické litratury. Praha: Verlag Dashöfer Praha, 2001. 4850 p. ISBN: 080-902247-2- 5.
  Detail

  DVOŘÁK, J., NĚMEČEK, P., DVOŘÁK, J. Rozvoj průmyslu a elektronický obchod. Výzkumná zpráva. Brno: VUT v Brně, FP, 2001.
  Detail

  NĚMEČEK, P., GROLIGOVÁ, I. Analysis of Machinery Industry and Elekctrotechnical Companies in Select Region. In Sborník Economics and Management. 2. Litva: Vilnius Universitetas. LITVA, 2001. p. 15 ( p.)ISBN: 80-7100-897- 4.
  Detail

 • 1998

  NĚMEČEK, P., JUROVÁ, M. Vedoucí podniku- podnik v kostce. 1 a 2. 1 a 2. Praha: Verlag Dashofer, 1998. ISBN: 80- 901859.
  Detail

  KOCMAN, K., NĚMEČEK, P. Vedení podniku. In Vedoucí podniku - podnik v kostce. 1. Praha: Verlag Dashofer, Odborné nakladatelství technické, 1998. p. 1 ( p.)ISBN: 80-901859-.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.