prof. Ing.

Petr Němeček

DrSc.

FEEC, UETE – External Cooperator

nemecek@vut.cz

Send BUT message

prof. Ing. Petr Němeček, DrSc.

Projects

 • 2008

  Evaluation of impact of intellectual capital on innovation-based behaviour and sustainable development of SME, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 01.01.2009
  Detail

 • 2007

  Analysis of the factors influencing the sustainable development of small and medium-sized enterprises, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 01.01.2008
  Detail

 • 2006

  Vytvoření a pilotní ověření nového vzdělávacího programu dalšího vzdělávání na vysokých školách s názvem Pracujeme chytřeji, zahájení: 15.06.2006, ukončení: 14.06.2008
  Detail

  Vliv organizační kultury na výkonnost multikulturních podniků v České republice, Rakousku a Maďarsku., zahájení: 01.03.2006, ukončení: 24.12.2007
  Detail

 • 2005

  Progresivní metody a nástroje managementu a ekonomiky podniků, zahájení: 01.04.2005
  Detail

 • 1999

  MSM 265100017, Možné trendy vývoje strojírenských a elektrotechnických podniků se zřetelem na jihomoravský region, zahájení: 01.01.1999, ukončení: 31.12.2004
  Detail