Ing.

Pavol Harár

Ph.D.

FEEC, UTKO – Researcher

xharar00@vut.cz

Send BUT message

Ing. Pavol Harár, Ph.D.

Projects

  • 2017

    Multimodální zpracování nestrukturovaných dat s využitím strojového učení a sofistikovaných metod analýzy signálů a obrazů, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
    Detail