doc. Ing.

Pavel Legát

CSc.

CEITEC, Cybernetics&Robotics – Researcher

Pavel.Legat@ceitec.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Pavel Legát, CSc.

Publications

 • 2007

  LEGÁT, P. Znalecký posudek číslo 205/2007 ve věci ocenění 92 kusů kmenových akcií v listinné podobě o nominální hodnotě 100.000,-Sk/1 akcii1, kus kmenové akcie v listinné podobě o nominální hodnotě 50.000,-Sk/1 akcii a 1 kus kmenové akcie v listinné podobě o nominální hodnotě 40.000,-Sk/1 akcii. Brno: 2007.
  Detail

  LEGÁT, P. Znalecký posudek číslo 245/2007 ve věci ocenění odštěpované části jmění společnosti AEC, spol. s r.o., IČ 262 36 176, se sídlem Brno, Bayerova 799/30, okres Brno-město, PSČ 602 00, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 38808, podle požadavku paragrafu 69c odst. 6 a odst. 7 zákona 513/91Sb. Obchodního zákoníku v platném znění. Brno: 2007.
  Detail

  LEGÁT, P. Znalecký posudek číslo 203/2007 ve věci ocenění (stanovení hodnoty) části podniku podnikatele-fyzické osoby pana Ing. Luboše Andrysíka, RČ 600506/1645, trvalé bydliště Osiková 405/46, Brno-Jundrov, PSČ 637 00, IČ 75827093, zabývající se výrobou stavebních hmot a stavebních výrobků (provozovna TESO Jistebník, PSČ 742 82, Jistebník 466). Brno: 2007.
  Detail

  LEGÁT, P. Znalecký posudek číslo 243/2007 ve věci stanovení výše ceny obvyklé pro případ transakce prodeje (úplatného převodu vlastnictví) předmětů finančního pronájmu. Finanční pronájem k datu uskutečnění transakce přitom ať již právně nebo fakticky ovlivňuje postavení vlastníka věci, neboť není držitelem věci. Brno: 2007.
  Detail

  LEGÁT, P. Znalecký posudek číslo 228/2007 ve věci ocenění obchodního podílu ve výši 100% na jmění společnosti OMNIA Real, s.r.o., sídlo Tomášikova 30, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, IČ 35 863 897, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Okresným súdom Bratislava, oddíl: Sro, vložka č.: 29444/B. Brno: 2007.
  Detail

  LEGÁT, P. Znalecký posudek číslo 257/2007 ve věci ocenění souboru dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (včetně položek technického zhodnocení) ve vlastnictví společnosti Neutron Star s.r.o., Hlinky 44/112a, Brno - Pisárky, IČ 269 61 431. Brno: 2007.
  Detail

  LEGÁT, P. Znalecký posudek číslo 206/2007 ve věci ocenění jmění společnosti Hvězdová s.r.o., se sídlem Brno, Mezírka 775/1, PSČ 602 00, IČ 253 41 758, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 27227. Brno: 2007.
  Detail

  LEGÁT, P. Znalecký posudek číslo 211/2007 ve věci ocenění akciového podílu ve výši 100% (reprezentovaný počtem 20 kusů kmenových akcií v listinné podobě vydaných ve formě na majitele o nominální hodnotě 100.000,-Kč/1 akcii) na jmění emitenta, jímž je společnost CHG Service, a.s. se sídlem Brno, Vídeňská 134/102, PSČ 619 00, IČ 255 67 071, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4225. Brno: 2007.
  Detail

  LEGÁT, P. Znalecký posudek číslo 213/2007 ve věci osvědčení hodnoty čistých aktiv ve vztahu k výši základního kapitálu a rezervních fondů společnosti OMNIA HOLDING, a.s., se sídlem Brno, Příkop 843/4, PSČ 602 00, IČ 255 69 520, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2998. Brno: 2007.
  Detail

  LEGÁT, P. Znalecký posudek číslo 217/2007 ve věci ocenění 300 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč/1 akcii, vydaných v listinné podobě, jejichž emitentem je společnost VN 17 a.s., Brno, nám. Svobody 91/20, PSČ 602 00, IČ 271 76 631, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4397. Brno: 2007.
  Detail

  LEGÁT, P. Znalecký posudek číslo 220/2007 ve věci ocenění odštěpované části jmění společnosti AGORA plus a.s., IČ 255 03 910, se sídlem Brno, Belcrediho 7, okres Brno-město, PSČ 628 00, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2454, podle požadavku paragrafu 69c odst.6 a odst.7 zákona 513/91Sb. Obchodního zákoníku v platném znění. Brno: 2007.
  Detail

  LEGÁT, P. Znalecký posudek číslo 221/2007 ve věci ocenění (stanovení ceny obvyklé) zákaznické sítě vytvořené společností AUTOLAK + spol. s r.o. pro účely jejího úplatného převodu. Brno: 2007.
  Detail

  LEGÁT, P. Znalecký posudek číslo 225/2007 ve věci stanovení ceny obvyklé - tržní hodnoty souboru strojního vybavení tiskárny pro rozhodování vlastníka (objednatele) o využití oceňovaného majetku k ručení úvěru. Brno: 2007.
  Detail

  LEGÁT, P. Znalecký posudek číslo 249/2007 ve věci ocenění jmění společnosti ELDACO s.r.o., IČ 634 76 860, se sídlem Brno, Olomoucká 7/9, PSČ 656 66 v souladu s ustanovením paragrafu 69d odstavce 8 zákona č.513/1991Sb. Obchodního zákoníku v platném znění (ocenění jmění ke dni zpracování změny právní formy). Brno: 2007.
  Detail

  LEGÁT, P. Znalecký posudek číslo 250/2007 ve věci ocenění jmění společnosti HELPTEAM s.r.o., se sídlem Okružní 282/25, PSČ 638 00 Brno, IČ 255 21 161 v souladu s ustanovením paragrafu 69d odstavce 8 zákona č.513/1991Sb. Obchodního zákoníku v platném znění (ocenění jmění ke dni zpracování změny právní formy). Brno: 2007.
  Detail

  LEGÁT, P. Znalecký posudek číslo 260/2007 ve věci ocenění jmění a stanovení hodnoty goodwillu společnosti RAVEN EU Advisory, a.s., Brno, Jakubské nám. 101/2, PSČ 602 00, IČ 255 97 001, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100. Brno: 2007.
  Detail

 • 2006

  KADLEC, J., LEGÁT, P. Inovace předmětu Aplikovaná počítačová technika o úlohy serverové stanice a bezdrátové komunikace - FRVŠ F1a/3365/ 2006. Závěrečná zpráva projektu FRVŠ. Brno: FRVŠ, 2006. p. 0 ( p.)
  Detail

 • 2005

  KUCHTA, R., LEGÁT, P. Inovace Laboratoře digitální a mikroprocesorové techniky. 1. Brno: UMEL, 2005. p. 0 ( p.)
  Detail

 • 2004

  LEGÁT, P. Problémové body zákona o DPH. Vyžádaný příspěvek na 7. celostátní konferenci „Finanční správa a rozvoj měst a obcí v České republice“. Svaz měst a obcí České republiky, PRAHA, 7. a 8.10.2004. In Sborník 7. celostátní konference Finanční správa a rozvoj měs a obcí v České republice. PRAHA: Svaz měst a obcí ČR, 2004. p. 1 ( p.)
  Detail

  LEGÁT, P. Znalecký posudek číslo 040/2003 ve věci ocenění nemovitosti – administrativního objektu na pozemku p.č. 3479 a pozemků p. č. 3479 a p.č. 3487/1, vše v obci Krnov, katastrální území Krnov-Horní Předměstí. Stanovení ceny obvyklé (tržní hodnoty) předmětných nemovitostí pro účely jejich prodeje. Objednatel posudku: OMNIA-INVEST spol. s r.o., Revoluční 71, 794 01 Krnov, IČ 60736526. Doc. Ing. Pavel Legát, CSc., Znalecký ústav zapsaný pod zn. 44/2000-Zn , Urbánkova 24, 624 00 BRNO, únor 2003, 33 stran. Brno: 2004. p. 1 ( p.)
  Detail

 • 2003

  LEGÁT, P. Tržní ocenění číslo 005-2003, tržní ocenění cese pohledávky věřitele Konpo, s.r.o. za dlužníkem U.D., s.r.o. se sídlem Praha 4, nám. bratří Synků 3 IČ: 61 06 49 63, (objednatel ocenění Konpo, s.r.o., IČ: 26 14 97 29, Na Příkopě čp. 390, orient. č.3, PSČ 111 21 Praha 1). ZNALECKÁ A OCEŇOVATELSKÁ SPOLEČNOST, s.r.o., Hněvkovského or.č.65, č.p. 30, 617 00 BRNO, červen 2003, 63 stran. Brno: 2003. p. 1 ( p.)
  Detail

  LEGÁT, P. Projekt implementace ekonomického informačního systému EKOPRAKTIK v Českém metrologickém institutu, Okružní 31, Brno. Vyžádaná zpráva pro EKONOMICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY, s.r.o., Brno, duben 2003, 24 stran. Brno: 2003. p. 1 ( p.)
  Detail

  LEGÁT, P. Projekt implementace ekonomického informačního systému EKOPRAKTIK v AISIN EUROPE MANUFACTURING CZECH s.r.o., IČ 26052377, 39701 Písek, Čížovská 456. Vyžádaná zpráva pro EKONOMICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY, s.r.o., Brno, červenec 2003, 16 stran. Brno: 2003. p. 1 ( p.)
  Detail

  LEGÁT, P. Podnikatelské minimum. Skripta FEKT VUT. Brno: 2003. p. 1 ( p.)
  Detail

  LEGÁT, P. Tržní ocenění číslo 004-2003, tržní ocenění cese pohledávky věřitele Konpo, s.r.o. za dlužníkem Jaromír Tuček JVT NÁBYTEK se sídlem Březno 174, Březno u Mladé Boleslavi, (objednatel ocenění Konpo, s.r.o., IČ: 26 14 97 29, Na Příkopě čp. 390, orient. č.3, PSČ 111 21 Praha 1). ZNALECKÁ A OCEŇOVATELSKÁ SPOLEČNOST, s.r.o., Hněvkovského or.č.65, č.p. 30, 617 00 BRNO, únor 2003, 131 stran. Brno: 2003. p. 1 ( p.)
  Detail

  LEGÁT, P. Tržní ocenění číslo 003-2002, tržní ocenění cese pohledávky věřitele Konpo, s.r.o. za dlužníkem STROJÍRNY CHOCEŇ, s. r. o., Záměstí 191, PSČ 565 01 Choceň, IČ 60 11 25 73, (objednatel ocenění Konpo, s.r.o., IČ: 26 14 97 29, Na Příkopě čp. 390, orient. č.3, PSČ 111 21 Praha 1). ZNALECKÁ A OCEŇOVATELSKÁ SPOLEČNOST, s.r.o., Hněvkovského or.č.65, č.p. 30, 617 00 BRNO, leden 2003, 197 stran. Brno: 2003. p. 1 ( p.)
  Detail

  LEGÁT, P. Znalecký posudek číslo 064/2003 ve věci ocenění obchodních podílů na společnosti DEKONT-SOLID s.r.o. Objednatel posudku: DEKONT, spol. s r.o., Letná 2086, 760 01 Zlín, IČ 44005202. Stanovení tržní hodnoty (ceny obecné) obchodního podílu (5017/6265 podílu na základním kapitálu společnosti DEKONT-SOLID s.r.o.) pro účel úplatného převodu – prodeje tohoto podílu. Doc. Ing. Pavel Legát, CSc., Znalecký ústav zapsaný pod zn. 44/2000-Zn , Urbánkova 24, 624 00 BRNO, listopad 2003, 48 stran. Brno: 2003. p. 1 ( p.)
  Detail

  LEGÁT, P. Znalecký posudek číslo 063/2003 ve věci ocenění (stanovení hodnoty) jmění společnosti SI-MEK spol. s r.o., IČ 25326759, se sídlem Modřice, Brněnská 634, okres Brno-venkov, PSČ 664 42. Objednatel posudku: SI-MEK spol. s r.o., Modřice, Brněnská 634, Brno-venkov, PSČ 664 42, IČ 25326759. Ocenění jmění společnosti SI-MEK spol. s r.o., Modřice, Brněnská 634, okres Brno-venkov, PSČ 664 42, IČ 25326759 podle požadavku §69a odst.6 zákona 513/91Sb. Obchodního zákoníku v platném znění. Doc. Ing. Pavel Legát, CSc., Znalecký ústav zapsaný pod zn. 44/2000-Zn , Urbánkova 24, 624 00 BRNO, listopad 2003, 127 stran. Brno: 2003. p. 1 ( p.)
  Detail

  LEGÁT, P. Znalecký posudek číslo 061/2003 ve věci ocenění nemovitosti, a to obytně-administrativního a provozního objektu v areálu č.p. 306 na pozemku p.č. 68 a pozemku p.č. 68, vše na adrese Hvězdová 10, 625 50 Brno, k.ú. Zábrdovice, obec Brno, okres Brno-město.Objednatel posudku: ROLL-TECH Brno, s.r.o., Brno, Hvězdová 10, okres Brno-město, IČ 25341758. Stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti s ručením omezeným (předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti – budova, haly a pozemek) v souladu s § 59 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku v platném znění. Doc. Ing. Pavel Legát, CSc., Znalecký ústav zapsaný pod zn. 44/2000-Zn , Urbánkova 24, 624 00 BRNO, listopad 2003, 57 stran. Brno: 2003. p. 1 ( p.)
  Detail

  LEGÁT, P. Znalecký posudek číslo 58/2003 ve věci ocenění podniku HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. pro účely majetkových akvizicí. Objednatel posudku: Skanska DS a.s., IČ 26271303, sídlo F. Nováka 3/5267, 796 40 Prostějov. Stanovení hodnoty podniku (jmění společnosti) HORSTAV Olomouc, spol. s r.o., IČ 45195706, 772 00 Olomouc, Tovární 41A, společnost zapsaná v obchodním rejstříku při Krajském soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 2855, pro účely majetkových akvizicí. Doc. Ing. Pavel Legát, CSc., Znalecký ústav zapsaný pod zn. 44/2000-Zn , Urbánkova 24, 624 00 BRNO, srpen 2003, 168 stran. Brno: 2003. p. 1 ( p.)
  Detail

  LEGÁT, P. Znalecký posudek číslo 057/2003 ve věci ocenění stanovení tržní hodnoty (ceny obvyklé) cese pohledávky věřitele Družstevní záložna PRIA, IČ 63475332, za dlužníky Ing. Ladislavem Glembou, RČ 450121736 a Ing. Vladimírem Glembou, RČ 6506102031. Objednatel posudku: Družstevní záložna PRIA, Šumavská 35, 602 00 Brno, IČ 63475332. Stanovení tržní hodnoty (ceny obvyklé) cese pohledávky věřitele Družstevní záložna PRIA, IČ 63475332, za dlužníkem Ing. Ladislavem Glembou, RČ 450121736 a Ing. Vladimírem Glembou, RČ 6506102031 pro účely postoupení této pohledávky. Doc. Ing. Pavel Legát, CSc., Znalecký ústav zapsaný pod zn. 44/2000-Zn , Urbánkova 24, 624 00 BRNO, červenec 2003, 53 stran. Brno: 2003. p. 1 ( p.)
  Detail

  LEGÁT, P. Znalecký posudek číslo 057/2003 ve věci ocenění stanovení tržní hodnoty (ceny obvyklé) cese pohledávky věřitele Družstevní záložna PRIA, IČ 63475332, za dlužníky Ing. Ladislavem Glembou, RČ 450121736 a Ing. Vladimírem Glembou, RČ 6506102031. Objednatel posudku: Družstevní záložna PRIA, Šumavská 35, 602 00 Brno, IČ 63475332. Stanovení tržní hodnoty (ceny obvyklé) cese pohledávky věřitele Družstevní záložna PRIA, IČ 63475332, za dlužníkem Ing. Ladislavem Glembou, RČ 450121736 a Ing. Vladimírem Glembou, RČ 6506102031 pro účely postoupení této pohledávky. Doc. Ing. Pavel Legát, CSc., Znalecký ústav zapsaný pod zn. 44/2000-Zn , Urbánkova 24, 624 00 BRNO, červenec 2003, 53 stran. Brno: 2003. p. 1 ( p.)
  Detail

  LEGÁT, P. Znalecký posudek číslo 053/2003 ve věci ocenění podniku, akciové společnosti METEC, a.s., se sídlem Vlkoš 706, 696 41 Vlkoš u Kyjova, IČ 49968874. Objednatel posudku: METEC, a.s., Vlkoš 706, 696 41 Vlkoš u Kyjova, IČ 49968874. Stanovení tržní hodnoty podniku METEC, a.s. pro účely rozhodování majoritního vlastníka o majetkových akvizicích. Doc. Ing. Pavel Legát, CSc., Znalecký ústav zapsaný pod zn. 44/2000-Zn , Urbánkova 24, 624 00 BRNO, červenec 2003, 92 stran. Brno: 2003. p. 1 ( p.)
  Detail

  LEGÁT, P. Znalecký posudek číslo 051/2003 ve věci ocenění ochranné známky NEIGE NOIRE. Objednatel posudku: NEIGE NOIRE, spol. s r.o., Příkop 4/843, 604 57 Brno, IČ 48909157. Stanovení tržní hodnoty (ceny obecné) oceňovaného nehmotného majetku-ochranné známky pro účely rozhodování jeho vlastníka o úplatných transakcích v souladu s §135 odst. 2 a §196a zákona číslo 513/91Sb. obchodního zákoníku v platném znění. Doc. Ing. Pavel Legát, CSc., Znalecký ústav zapsaný pod zn. 44/2000-Zn , Urbánkova 24, 624 00 BRNO, červen 2003, 85 stran. Brno: 2003. p. 1 ( p.)
  Detail

  LEGÁT, P. Znalecký posudek číslo 050/2003 ve věci ocenění souboru nemovitosti – bývalých vojenských objektů v lokalitě „Včelník“ na pozemku p.č.2665, vše v obci Mníšek pod Brdy, katastrální území Mníšek pod Brdy. Objednatel posudku: Magdaléna, o.p.s., Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy, Praha – západ. Stanovení reprodukční pořizovací ceny souboru předmětných nemovitostí pro účely jejich navedení do účetnictví po bezúplatném nabytí. Doc. Ing. Pavel Legát, CSc., Znalecký ústav zapsaný pod zn. 44/2000-Zn , Urbánkova 24, 624 00 BRNO, červen 2003, 49 stran. 2003. p. 1 ( p.)
  Detail

  LEGÁT, P. Znalecký posudek číslo 049/2003 ve věci stanovení ceny obvyklé zemědělských strojů, které byly předmětem společného jmění manželů MVDr. Oldřicha Rumreicha a Vladislavy Rumreichové. Objednatel posudku: JUDr. Jiří Tureček, advokát, Široká 2, 664 91 Ivančice. Stanovení ceny obvyklé zemědělských strojů, které byly předmětem společného jmění manželů MVDr. Oldřicha Rumreicha a Vladislavy Rumreichové jako podklad pro smluvní vyřešení sporu o vypořádání SJM. Doc. Ing. Pavel Legát, CSc., Znalecký ústav zapsaný pod zn. 44/2000-Zn , Urbánkova 24, 624 00 BRNO, červen 2003, 38 stran. Brno: 2003. p. 1 ( p.)
  Detail

  LEGÁT, P. Znalecký posudek číslo 048/2003 ve věci ocenění části podniku fyzické osoby Jiřího Soukupa za účelem nepeněžitého vkladu části podniku do základního kapitálu akciové společnosti KERAMIKA SOUKUP a.s. Objednatel posudku: Jiří Soukup, r.č. 580104/0289, bytem Vochov 171, Nýřany, PSČ 330 23. Ocenění nepeněžitého vkladu – části podniku podnikatele-fyzické osoby Jiřího Soukupa, r.č. 580104/0289, bytem Vochov 171, Nýřany, PSČ 330 23. Ocenění se provádí za účelem nepeněžitého vkladu části podniku do základního kapitálu akciové společnosti KERAMIKA SOUKUP, a.s., se sídlem Plzeň- Křimice, Chebská 2, PSČ 322 02 v souladu s ustanoveními §59 zákona č.513/91Sb. Obchodního zákoníku v platném znění. Doc. Ing. Pavel Legát, CSc., Znalecký ústav zapsaný pod zn. 44/2000-Zn , Urbánkova 24, 624 00 BRNO, květen 2003, 111 stran. Brno: 2003. p. 1 ( p.)
  Detail

  LEGÁT, P. Znalecký posudek číslo 047/2003 ve věci stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu (technologického vybavení kotelny) vkladatele Město Napajedla, IČ 0028 4220, Masarykovo nám. 89, 763 61 Napajedla do základního kapitálu společnosti NBTH, s.r.o., IČ 2558 4456, Komenského 270, 763 61 Napajedla, okres Zlín. Objednatel posudku: NBTH, s.r.o., Komenského 270, 763 61 Napajedla, okres Zlín, IČ 2558 4456. Stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu (technologické vybavení kotelny) do základního kapitálu společnosti s ručením omezeným v souladu s § 59 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku v platném znění. Doc. Ing. Pavel Legát, CSc., Znalecký ústav zapsaný pod zn. 44/2000-Zn , Urbánkova 24, 624 00 BRNO, květen 2003, 32 stran. Brno: 2003. p. 1 ( p.)
  Detail

  LEGÁT, P. Znalecký posudek číslo 046/2003 ve věci ocenění obchodních podílů na společnosti HELIA INVEST, S.L. Objednatel posudku: AEC, spol. s r.o., Bayerova 799/30, 602 00 BRNO, IČO 26236176. Stanovení tržní hodnoty (ceny obecné) obchodních podílů (2 x 50% podílu na základním kapitálu společnosti HELIA INVEST, S.L.) v souladu s ustanovením §196 a) odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění pro účely jejich úplatného převodu (prodeje). Doc. Ing. Pavel Legát, CSc., Znalecký ústav zapsaný pod zn. 44/2000-Zn , Urbánkova 24, 624 00 BRNO, duben 2003, 52 stran. Brno: 2003. p. 1 ( p.)
  Detail

  LEGÁT, P. Znalecký posudek číslo 045/2003 ve věci aktualizace ceny obvyklé lokalizačního know-how vytvořeného společností MORAVIA TRANSLATIONS, a.s. a úplatně poskytnutého k užívání společnosti MORAVIA IT, a.s. Objednatel posudku: MORAVIA TRANSLATIONS, a.s., Hilleho 4, 602 00 BRNO, IČO 18 82 70 21. Aktualizace ceny obvyklé (tržní hodnoty) úplaty za užívání lokalizačního know-how, oceněného znaleckým posudkem číslo 002/2001, aktualizace vyvolána změnami v rozsahu užívání jednotlivých složek know-how. Doc. Ing. Pavel Legát, CSc., Znalecký ústav zapsaný pod zn. 44/2000-Zn , Urbánkova 24, 624 00 BRNO, březen 2003, 27 stran. Brno: 2003. p. 1 ( p.)
  Detail

  LEGÁT, P. Znalecký posudek číslo 044/2003 ve věci ocenění objektu z typových buněk UNIMO na pozemku p.č. 3487/179 v obci Krnov, katastrální území Krnov-Horní Předměstí. Objednatel posudku: OMNIA-INVEST spol. s r.o., Revoluční 71, 794 01 Krnov, IČ 60736526. Stanovení ceny obvyklé (tržní hodnoty) objektu z buněk UNIMO pro účely jeho prodeje. Stanovení ceny zjištěné podle zákona číslo 151/97Sb. a příslušné prováděcí vyhlášky v platném znění. Doc. Ing. Pavel Legát, CSc., Znalecký ústav zapsaný pod zn. 44/2000-Zn , Urbánkova 24, 624 00 BRNO, únor 2003, 28 stran. Brno: 2003. p. 1 ( p.)
  Detail

  LEGÁT, P. Znalecký posudek číslo 041/2003 ve věci ocenění čelních soustruhů SPL 25 NCA. Objednatel posudku:STROBOS, s.r.o., Křižíkova 68, 660 90 Brno. Stanovení tržní hodnoty (ceny obvyklé) oceňovaného stroje pro účely jeho prodeje. Doc. Ing. Pavel Legát, CSc., Znalecký ústav zapsaný pod zn. 44/2000-Zn , Urbánkova 24, 624 00 BRNO, leden 2003, 24 stran. Brno: 2003. p. 1 ( p.)
  Detail

  LEGÁT, P. Znalecký posudek číslo 040/2003 ve věci ocenění nemovitosti – administrativního objektu na pozemku p.č. 3479 a pozemků p. č. 3479 a p.č. 3487/1, vše v obci Krnov, katastrální území Krnov-Horní Předměstí. Stanovení ceny obvyklé (tržní hodnoty) předmětných nemovitostí pro účely jejich prodeje. Objednatel posudku: OMNIA-INVEST spol. s r.o., Revoluční 71, 794 01 Krnov, IČ 60736526. Doc. Ing. Pavel Legát, CSc., Znalecký ústav zapsaný pod zn. 44/2000-Zn , Urbánkova 24, 624 00 BRNO, únor 2003, 33 stran. Brno: 2003. p. 1 ( p.)
  Detail

  VRBA, R., LEGÁT, P., FUJCIK, L., HÁZE, J., KUCHTA, R., MIKEL, B., SKOČDOPOLE, M. Digitální obvody a mikroprocesory. elektronické skriptum. Brno: FEKT VUT Brno, 2003. p. 1 ( p.)
  Detail

  LEGÁT, P. Tržní ocenění číslo 006-2003, tržní ocenění cese pohledávky věřitele Konpo, s.r.o. za dlužníkem Jatky Plzeň a. s., se sídlem Plzeň, Jateční 47, okres Plzeň-město, IČ 45 35 92 53., (objednatel ocenění Konpo, s.r.o., IČ: 26 14 97 29, Na Příkopě čp. 390, orient. č.3, PSČ 111 21 Praha 1). ZNALECKÁ A OCEŇOVATELSKÁ SPOLEČNOST, s.r.o., Hněvkovského or.č.65, č.p. 30, 617 00 BRNO, červenec 2003, 87 stran. Brno: 2003. p. 1 ( p.)
  Detail

 • 2002

  KIRŠ, D., LEGÁT, P. Programový modul pri finanční plánování podniku. Projekčně programová dokumentace, ÚMEL FEKT VUT Brno, červen 2002. 2002.

  VRBA, R., KUCHTA, R., MIKEL, B., LEGÁT, P. Digitální obvody a mikroprocesory. 2002.
  Detail

  LEGÁT, P. Analýza hospodářských ukazatelů podniku. DP 2002, ÚMEL FEI VUT, diplomant Michal Košťál. 2002.

  KOŠŤÁL, M., LEGÁT, P. Programový modul pro analýzu hospodářských ukazatelů podniku. Projekčně programová dokumentace, ÚMEL FEKT VUT Brno, červen 2002. 2002.

 • 2001

  LEGÁT, P., VAVERKA, L. Znalecký posudek číslo 122/2001 ve věci stanovení tržní hodnoty nemovitosti v objektu Dornych 27, č.p.40 na parcele p.č.722, v obci Brno, k.ú.Trnitá pro potřebu správkyně konkurzní podstaty (objednatel posudku správkyně konkursní podstaty JUDr. Miroslava Kejdová, CSc., úpadce Vlněna a.s. v likvidaci, Přízová 3, Brno). B. AUDIT s.r.o., leden 2001, 137 stran. 2001.
  Detail

 • 1999

  Vrba K., Vrba r., Legát P. Der Netzsiganalysator als eine Periferielanlage de PC XT/ AT Rechners fur Analyse und Messung von industriellen. In Internationales Wissenschaflitches Kologuium. Ilmenau: 1999. p. 353 ( p.)
  Detail

 • 1994

  ZEZULKA, F., LEGÁT, P., ŠVÉDA, M. ASI Instrumentation. Microprocessing and Microprogramming (North-Holland), 1994, vol. 40, no. 10- 12, p. 879 ( p.)ISSN: 0165- 6074.
  Detail

 • 1992

  Vrba Kamil, Radimír Vrba, Legát Pavel. Der Netzsignalanalysator als nie Periferielanlage de PC XT/AT Rechners fur Analyse und Messung von industriellen Netzen. In 1992. p. 353 ( p.)
  Detail

  Legát P., Vrba R. Vrba K. Netzsignalanalysator- Gerat zur Analyse und Messung von industriellen Netzen. In Munchen: 1992. p. 1 ( p.)
  Detail

 • 1987

  Hruška, K., Brzobohatý, J., Kaláb, P., Bogr,J., Brančík,L., Legát, P., Míč, B., Murina, M., Pernicová, L., Zapletal, J. Sozdanije vichretokogovo pereprogrammirujemogo strukturoskopa s ispolzovanijem mikro EVM dlja kontrolja fiziko-mechaničeskich charakteristik izdelij širokoj nomenklatury ferromagnitnych marok stali i razmerov. Brno, Česká republika: 1987. p. 1 ( p.)
  Detail

 • 1985

  Vrba K., Vrba R., Legát P. Tester of high voltage protective fuses. In 1985. p. 150 ( p.)
  Detail

  Legát P., Vrba K., Vrba R. Automatic measuring system for h.v. - fuse testing. In Sborník VUT v Brně. Brno: 1985. p. 91 ( p.)
  Detail

 • 1984

  Vrba R., Legát P., Vrba K. Tester vysokonapěťových pojistek. In ELMEKO 84. Brno: 1984. p. 146 ( p.)
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.