doc. Ing.

Pavel Charvát

Ph.D.

FME, EI DTEE – Associate professor

+420 54114 3245
charvat@fme.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D.

Creative activities

 • JÍCHA, M.; CHARVÁT, P.; ŠTĚTINA, J.; SCHOLLER, M.; KOŠNER, J.: Solární komín; Solární komín. FSI VUT v Brně. (prototyp)
  Detail

 • JÍCHA, M.; CHARVÁT, P.: Ekodům; Experimentální dům pro výzkum bytového větrání. FSI VUT v Brně. (prototyp)
  Detail

 • JÍCHA, M.; CHARVÁT, P.; ŠTĚTINA, J.; KREJČÍ, V.: hybridní systém; Hybridní větrací systém. FSI VUT v Brně. (prototyp)
  Detail

 • Experimentální komín; Experimentální solární komín. C3. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠTĚTINA, J.; CHARVÁT, P.; JÍCHA, M.: Řizení větrání; Řídící systém pro větrání obytných domů s využitím pasivního chlazení. Experimentální dům. (funkční vzorek)
  Detail

 • CHARVÁT, P.: hybridní kolektor; Hybridní vzduchový kolektor. C3/314. (funkční vzorek)
  Detail

 • solarní komín; Solární komín s akumulací tepla pomocí materiálů se změnou skupenství. C3. (funkční vzorek)
  Detail

 • CHARVÁT, P.; JÍCHA, M.; KATOLICKÝ, J.; ŠTĚTINA, J.: Panel hydraulického vyvážení; Testovací panel hydraulického vyvážení dvoutrubkových soustav. areál FSI, budova C3. URL: http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/. (funkční vzorek)
  http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/, number of downloads: 1
  Detail

 • CHARVÁT, P.; JÍCHA, M.; KATOLICKÝ, J.; ŠTĚTINA, J.: Tepelné chování; Testovací panel tepelného chování otopných soustav. areál FSI, budova C3. URL: http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/. (funkční vzorek)
  http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/, number of downloads: 1
  Detail

 • CHARVÁT, P.; JÍCHA, M.; KATOLICKÝ, J.; ŠTĚTINA, J.: Ekvitermní regulace; Testovací panel regulace vytápění a chlazení budov. areál FSI, budova C3. URL: http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/. (funkční vzorek)
  http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/, number of downloads: 1
  Detail

 • CHARVÁT, P.; JÍCHA, M.; KATOLICKÝ, J.; ŠTĚTINA, J.: Test jednotrubky; Testovací panel jednotrubkových rozvodů teplonosné látky. areál FSI, budova C3. URL: http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/. (funkční vzorek)
  http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/, number of downloads: 1
  Detail

 • CHARVÁT, P.: Kolektor s PCM; Solární vzduchový kolektor s absorbérem obsahujícím materiál se změnou skupenství. areál FSI, budova C3. URL: http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/. (funkční vzorek)
  http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/, number of downloads: 1
  Detail

 • CHARVÁT, P.; JÍCHA, M.; KATOLICKÝ, J.; ŠTĚTINA, J.: panel pitná voda; Testovací panel pro komponenty rozvodů pitné vody. areál FSI, budova C3. URL: http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/. (funkční vzorek)
  http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/, number of downloads: 1
  Detail

 • CHARVÁT, P.; JÍCHA, M.; KATOLICKÝ, J.; ŠTĚTINA, J.: Zdroj tepla; Mobilní zdroj topné vody pro testovací panely. areál FSI, budova C3. URL: http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/. (funkční vzorek)
  http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/, number of downloads: 1
  Detail

 • HEJČÍK, J.; CHARVÁT, P.: nástavec; Nástavec pro měření průtoku vzduchu vzduchotechnickými vyústkami. A2/305a. URL: http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/. (funkční vzorek)
  http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/, number of downloads: 1
  Detail

 • MAUDER, T.; CHARVÁT, P.: Multilayer wall with PCM; Multilayer wall with PCM. http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu. URL: http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu. (software)
  http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu, number of downloads: 1
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.