Ing.

Olga Rubinová

Ph.D.

FCE – Assistant professor

+420 54114 7943
rubinova.o@fce.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Olga Rubinová, Ph.D.

Creative activities

 • RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; HAVLÍČEK, Z.: Experimentální box pro hodnocení energetických a hmotnostních toků produkovaných malými zvířaty. VUT Brno, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov. (funkční vzorek)
  Detail

 • RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; UHER, P.; BLASINSKI, P.; POČINKOVÁ, M.; FORMÁNEK, M.; CIMBÁL, B.; DVOŘÁK, T.; BATELKA, V.; KROUPA, T.; KROUPA, P.: Kapalinový okruh (2016V002); Funkční vzorek víceokruhové kapalinové soustavy. laboratoř T4DC Conteg v Pelhřimově. (funkční vzorek)
  Detail

 • RUBINA, A.; TESAŘ, Z.; RUBINOVÁ, O.: Teruna1.5; Software TERUNA v1.5 Modul pro odpar vody z hladiny a návrh bazénových jednotek. http://www.technikabudov.cz/software.html. URL: http://www.technikabudov.cz/software.html. (software)
  http://www.technikabudov.cz/software.html, number of downloads: 2
  Detail

 • RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; UHER, P.; BLASINSKI, P.; CIMBÁL, B.; DVOŘÁK, T.; BATELKA, V.; KROUPA, T.; HANUSOVÁ, M.; SCHILLER, M.: Protokol Pisek 2016V003; Sada protokolů z monitoringu systému využívajícího volného chlazení a recyklaci odpadního tepla. Conteg - Pisek. (ostatní)
  Detail

 • RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; TESAŘ, Z.; BLASINSKI, P.; FORMÁNEK, M.; POČINKOVÁ, M.; JELÍNEK, O.; JANKOVÁ, M.; CIMBÁL, B.; DVOŘÁK, T.; BATELKA, V.; KROUPA, T.; KROUPA, P.: Evaluační protokol 2016V004; Výsledky experimentů ve formě protokolů pro hybridní jednotky (CoolTop a CoolTeg) zařízení EcoCool. Jejich vyhodnocení a závěr provedených měření. Conteg Pelhřimov. (ostatní)
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.