Ing.

Miroslav Šplíchal

Ph.D.

FME, IAE AD – Assistant professor

+420 54114 3464
splichal.m@fme.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Miroslav Šplíchal, Ph.D.

Publications

 • 2020

  ŠPLÍCHAL, M.; CHLEBEK, J. Bene t of New EASA Part M-Light. New Trends in Civil Aviation, PROCEEDINGS OF THE 22ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN CIVIL AVIATION 2020, NOVEMBER 23-24, 2020 PRAGUE, CZECH REPUBLIC. 1. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2020. p. 69-75. ISBN: 978-80-01-06727-7.
  Detail | WWW

 • 2019

  ŠPLÍCHAL, M. Bezpečnost pohonných jednotek jednomotorových turbovrtulových letadel. In Nové trendy v civilnom letectve. Žilina: EDIS - vydavatelské centrum Žilinské univerzity v Žilině, 2019. p. 82-85. ISBN: 978-80-554-1579-6.
  Detail

  ŠPLÍCHAL, M. Ověřování systému indikace výšky podrovnání. In Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom letectve. Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom letectve. Žilina: Žilinská universita v Žilině, EDIS vydavateleské centrum ŽU, 2019. p. 31-34. ISBN: 9788055415499. ISSN: 2644-495X.
  Detail

  ŠPLÍCHAL, M. Reduction in the pilot’s stress during the landing maneuver by providing accurate height information. In Research and Education in Aircraft Design 2018. 1. Brno: 2019. p. 23-30. ISBN: 978-80-214-5696-9.
  Detail | WWW

 • 2018

  ŠPLÍCHAL, M. Pilot errors during landing manoeuvres and possible ways to reduce them. In New Trends in Civil Aviation. 1. Netherlands: CRC Press/Balkema, 2018. p. 129-132. ISBN: 978-0-8153-7602-6.
  Detail | WWW

 • 2016

  ŠPLÍCHAL, M.; CHLEBEK, J. Asistenční systém pro podporu výkonnosti pilota při přistávacím manévru. In New Trends in Civil Aviation 2016. 1. Žilina: EDIS- vydavatelské centrum ŽU, 2016. p. 93-98. ISBN: 978-80-554-1252- 8.
  Detail

 • 2015

  ŠPLÍCHAL, M.; CHLEBEK, J. Pilotní chyby při přistání a možnost jejich eliminace technickými prostředky. In Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom letectve 2015. Žilina: MADO plus,s.r.o., 2015. p. 93-97. ISBN: 978-80-971908-0- 4.
  Detail

 • 2013

  ŠPLÍCHAL, M.; HAMMER, J. Systém řízení provozní bezpečnosti u leteckých škol. In Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom a vojenskom letectve. 1. Žilina: EDIS vydavatelstvo ŽU, 2013. p. 107-110. ISBN: 978-80-554-0665- 7.
  Detail

  ŠPLÍCHAL, M.; HAMMER, J. Safety aspect of electric powered airplane. In New Trends in Civil Aviation 2013. First. Brno: Akademické nakladateltví CERM, s.r.o. Brno, 2013. p. 96-101. ISBN: 978-80-7204-843- 4.
  Detail

 • 2012

  ŠPLÍCHAL, M. Perspectives of electric powered airplane. In INAIR 2012. 1. Žilina: EDIS-Zilina University publishers, 2012. p. 119-125. ISBN: 978-80-554-0574-2.
  Detail

 • 2010

  ŠPLÍCHAL, M.; FINDA, J. Design and equioment of VUT 001 Marabu unmanned aerial vehicle for operation in non- segregated airspace. AVIATION, 2010, vol. 2010, no. 14, p. 24-32. ISSN: 1648- 7788.
  Detail

  HLINKA, J.; ŠPLÍCHAL, M.; MATĚJÁK, V. SECURITY REQUIREMENTS AND PLAN FOR SELECTED CZECH AIRPORT. Brno: 2010. p. 1-48.
  Detail

  HLINKA, J.; ŠPLÍCHAL, M. Brno University of Technology: Space Activities of Research Establishments and Academia in Czech Republic. Transfer, 2010, vol. 2010, no. 13, p. 39-46. ISSN: 1801- 9315.
  Detail

 • 2009

  ŠPLÍCHAL, M. Integrace bezpilotních prostředků do nesegregovaného vzdušného prostoru, požadavky na palubní vybavení. In Nové trendy v civilním letectví 2009. 1. Brno: CERM, 2009. p. 103-112. ISBN: 978-80-7204-631- 7.
  Detail

  PÍŠTĚK, A.; HLINKA, J.; URÍK, T.; ŠPLÍCHAL, M. VUT 001 MARABU: Design philosophy and realization of an experimental aircraft supporting UAV applications in civil sector. In Unmanned Air Vehicle Systems. Bristol, UK: University of Bristol, 2009. p. 37.1-37.11. ISBN: 978-0-9552644-5-0.
  Detail

  ŠPLÍCHAL, M.; FINDA, J. DESIGN AND EQUIPMENT OF VUT 001 MARABU UNMANNED AERIAL VEHICLE FOR OPERATION IN NON- SEGREGATE AIRSPACE. Vilnius, Litva: Vilniaus Gedimino technikos universiteto leidykla "Technika", 2009. p. 24-32.
  Detail

 • 2007

  ŠPLÍCHAL, M. Statistický rozbor UAV. Brno: 2007. p. 1-20.
  Detail

  ŠPLÍCHAL, M. Lidský faktor a možnosti jeho začlenění v systémech řízení bezpečnosti. In Žilina: EDIS, 2007. p. 148-152.
  Detail

 • 2005

  ŠPLÍCHAL, M. Způsoby zvyšování bezpečnosti provozu letišť. In Nové trendy v civilním letectví 2005. 1. Žilina: EDIS, 2005. p. 78-82. ISBN: 80-8070-394- 9.
  Detail

  ŠPLÍCHAL, M. Možnost využití předpisu ESARR3 provozovateli letišť pro návrh systému řízení bezpečnosti. In Brno: CERM, 2005. p. 53-58. ISBN: 80-7204-383- 8.
  Detail

 • 2004

  ŠPLÍCHAL, M. Řízení bezpečnosti provozu na letišti z pohledu certifikace letišť. In Nové trendy v civilnom letectve - 2004. Žilina: Vydavatelství EDIS, 2004. p. 106 ( p.)ISBN: 80-8070-269- 1.
  Detail

  ŠPLÍCHAL, M. Management rizik v letecké dopravě. In Znižovanie nehodovosti v civilnom letectve - 2004. Žilina: nakladatelství EDIS, 2004. p. 62 ( p.)ISBN: 80-8070-246- 2.
  Detail

 • 2003

  ŠPLÍCHAL, M. Systém managementu bezpečnosti na letišti. In Nové trendy v civilním letectví 2003. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATESTVÍ CERM, s.r.o. Brno, 2003. p. 127 ( p.)ISBN: 80-214-2493- 1.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.