Ing.

Miloslav Bělka

Ph.D.

FME, EI DTEE – Assistant professor

belka@fme.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Miloslav Bělka, Ph.D.

Projects

 • 2017

  VYBRANÉ PROBLÉMY TECHNIKY PROSTŘEDÍ, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2014

  Výzkum metod pro výrobu porézních částic a měření jejich depozice v dýchacím traktu člověka, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Systémy a komponenty pro tvorbu vnitřního prostředí a dopad na zdraví člověka, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail