Ing.

Miloslav Bělka

Ph.D.

FME, EI DTEE – Assistant professor

belka@fme.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Miloslav Bělka, Ph.D.

Patents

  • 2016

    patent
    JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.; LÍZAL, F.; BĚLKA, M.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno: Simulátor dýchání. 306136, patent. (2016)
    Detail