Ing.

Michal Pavlík

Ph.D.

FEEC, UMEL – Assistant professor

+420 54114 6167
pavlik@vut.cz

Send BUT message

Ing. Michal Pavlík, Ph.D.

Creative activities

 • Háze J., Vrba R., Fujcik L., Forejtek J., Zavoral P., Pavlík M.: BP SDM; Band-pass sigma-delta modulátor pro zpracování signálů z kapacitních senzorů tlaku. Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • Vrba R., Pavlík M.: DIF; Prototyp měřicího systému pro diferenční kapacitní snímač tlaku. Brno. (prototyp)
  Detail

 • Pavlík Michal, Magát Martin: ASIC testboard 0106; Prototyp testovací desky pro měření vlastností BP SD modulátor realizovaného zákaznickým obvodem typu ASIC. Brno. (prototyp)
  Detail

 • ŠTEFFAN, P.; VRBA, R.; PAVLÍK, M.; SAJDL, O.: DMD 333H; Prototyp differenčního tlakoměru využivající novou metodu měření. Buchlovice, BD Sensors. (prototyp)
  Detail

 • PAVLÍK, M.; HÁZE, J.: NEMS Datalog; Prototyp měřicího zařízení pro měření chování senzoru tlaku založeného na strukturách NEMS. U4 - 217. (prototyp)
  Detail

 • FUJCIK, L.; VRBA, R.; HÁZE, J.; PROKOP, R.; PAVLÍK, M.: BP ADC; Integrovaný obvod ASIC - dilčí bloky modulátoru sigma-delta. U4/217. (funkční vzorek)
  Detail

 • PAVLÍK, M.; HÁZE, J.: BB-003; Měřicí testovací zařízení Band-Pass Sigma-Delta modulátoru. U4-217. (prototyp)
  Detail

 • HÁZE, J.; PAVLÍK, M.; PEKÁREK, J.; VRBA, R.; VLACH, R.; MAGÁT, M.: ABoD; Zařízení pro anodické pájení. Technická 10 - 0.67. (prototyp)
  Detail

 • FUJCIK, L.; PROKOP, R.; HÁZE, J.; PAVLÍK, M.; KLEDROWETZ, V.: SDADC; 14-bitový převodník sigma-delta s předzpracováním vstupního signálu. T10/6.27. (funkční vzorek)
  Detail

 • PAVLÍK, M.; MAGÁT, M.; PEKÁREK, J.; HÁZE, J.; VRBA, R.: ABoD Driver; ABoD Driver. T10 - N.6.36. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/software/. (software)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/software/, number of downloads: 4
  Detail

 • FUJCIK, L.; PROKOP, R.; HÁZE, J.; PAVLÍK, M.; KLEDROWETZ, V.; PRISTACH, M.: VIDIP; Integrovaný systém pro diagnostiku signálů z moderních senzorů vibrací. UMEL, T10/6.27. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/, number of downloads: 1
  Detail

 • PAVLÍK, M.; PRISTACH, M.; HÁZE, J.; FUJCIK, L.; PROKOP, R.; KLEDROWETZ, V.; KHATEB, F.: DStest2; Měřicí zařízení se záznamem dat pro testování převodníků delta-sigma. N6.36. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/pavlik-fv-test-modul.pdf. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/pavlik-fv-test-modul.pdf, number of downloads: 3
  Detail

 • FUJCIK, L.; PROKOP, R.; PAVLÍK, M.; KHATEB, F.; KLEDROWETZ, V.; PRISTACH, M.: MASHA; Integrovaný 16-bitový CMOS převodník sigma-delta s předzpracováním vstupního signálu. UMEL, T10/6.27. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/fujcik-fv-MASHA.pdf. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/fujcik-fv-MASHA.pdf, number of downloads: 3
  Detail

 • KHATEB, F.; FUJCIK, L.; KLEDROWETZ, V.; PRISTACH, M.; PROKOP, R.; PAVLÍK, M.: BD-QFG DDA; Nízkonapěťový nízkopříkonový CMOS BD-QFG DD (Bulk-Driven Quasi-Floating-Gate Differential Difference) zesilovač. UMEL, T10/6.27. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/, number of downloads: 2
  Detail

 • PAVLÍK, M.; HÁZE, J.; FUJCIK, L.; KLEDROWETZ, V.; BOHRN, M.; PRISTACH, M.; DVOŘÁK, V.: nanoPOT; Funkční vzorek universálního přenosného potenciostatu. N5.16. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/, number of downloads: 2
  Detail

 • PROKOP, R.; FUJCIK, L.; NEUŽIL, P.; PAVLÍK, M.: BOLOM; Automaticky kalibrovaný integrovaný obvod pro kompenzační měření velmi malých signálů bolometru s nestandardním užitím sigma-delta modulátoru. T10-6.27. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/, number of downloads: 1
  Detail

 • PAVLÍK, M.; DVOŘÁK, L.; FUJCIK, L.; KLEDROWETZ, V.; PRISTACH, M.: ASIC Test-board 0114; Funkční vzorek testovací platformy 16.bitového převodníku delta-sigma realizovaného jako obvod ASIC. N5.16. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/, number of downloads: 1
  Detail

 • PAVLÍK, M.; FUJCIK, L.: Testboard_Bolo; Testovací deska pro měření vlastností bolometru. T10/6.27. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/, number of downloads: 1
  Detail

 • KHATEB, F.; FUJCIK, L.; PAVLÍK, M.: BD-QFG LTA; Nízkonapěťový nízkopříkonový invertující a neinvertující loser-take-all obvod. Funkční vzorek je umístěn na pracovišti řešitele - 6.29, Technická 10, Brno. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/khateb-fv-lta.pdf. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/khateb-fv-lta.pdf, number of downloads: 1
  Detail

 • MUSIL, T.; PAVLÍK, M.: BDTS - úloha č. 1; Výuková deska BDTS – Úloha č. 1. V učební místnosti předmětu BDTS, laboratoř N 5.24, FEKT VUT v Brně, Technická 10, 616 00 Brno.. URL: https://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/pavlik-fv-bdts-1.pdf. (funkční vzorek)
  https://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/pavlik-fv-bdts-1.pdf, number of downloads: 1
  Detail

 • MUSIL, T.; PAVLÍK, M.: BDTS - úloha č. 2: Operační zesilovač; Výuková deska BDTS – Úloha č. 2: Operační zesilovač. V učební místnosti předmětu BDTS, laboratoř N 5.24, FEKT VUT v Brně, Technická 10, 616 00 Brno.. URL: https://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/pavlik-fv-bdts-2.pdf. (funkční vzorek)
  https://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/pavlik-fv-bdts-2.pdf, number of downloads: 1
  Detail

 • MUSIL, T.; PAVLÍK, M.: BDTS - úloha č. 3: Audio zesilovač; Výuková deska BDTS – Úloha č. 3: Audio zesilovač. V učební místnosti předmětu BDTS, laboratoř N 5.24, FEKT VUT v Brně, Technická 10, 616 00 Brno.. URL: https://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/pavlik-fv-bdts-3.pdf. (funkční vzorek)
  https://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/pavlik-fv-bdts-3.pdf, number of downloads: 1
  Detail

 • MUSIL, T.; PAVLÍK, M.: BDTS - úloha č. 4: Regulovatelný napájecí zdroj; Výuková deska BDTS – Úloha č. 4: Regulovatelný napájecí zdroj. V učební místnosti předmětu BDTS, laboratoř N 5.24, FEKT VUT v Brně, Technická 10, 616 00 Brno.. URL: https://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/pavlik-fv-bdts-4.pdf. (funkční vzorek)
  https://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/pavlik-fv-bdts-4.pdf, number of downloads: 1
  Detail

 • HRUBÝ, L.; PAVLÍK, M.; DVOŘÁK, V.; FUJCIK, L.: SPACE PWR FWC; Napájecí zdroj pro vesmírné aplikace. T10/5.22. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/funkcni-vzorky/, number of downloads: 1
  Detail

 • PAVLÍK, M.; DVOŘÁK, V.: BUT_LISN; Impedanční stabilizační síť pro EMC testy dle ECSS standardu. T10/N5.22 ve skříni. (funkční vzorek)
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.