Ing.

Martin Kalina

FCE – Assistant lecturer

+420 54114 7131
kalina.m1@fce.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Martin Kalina

Publications

 • 2018

  KALINA, M.; FRANTÍK, P. Finding of postcritical states of an arch. In Engineering Mechanics 2018. Svratka, Česká republika: 2018. p. 361-364. ISBN: 978-80-86246-88-8.
  Detail

 • 2017

  KALINA, M.; FRANTÍK, P. Mapování statických rovnovážných stavů obloukové konstrukce. In Modelování v mechanice 2017. Ostrava, Česká republika: 2017. p. 1-6. ISBN: 978-80-248-4010- 9.
  Detail

  KALINA, M.; FRANTÍK, P. STATICKÉ ROVNOVÁŽNÉ STAVY OBLOUKOVÉ PRUTOVÉ KONSTRUKCE. In Juniorstav 2017. Brno, Česká republika: 2017. p. 1-7. ISBN: 978-80-214-5473- 6.
  Detail

 • 2016

  KALINA, M.; FRANTÍK, P. Analytical and numerical analysis of the slope of von Mises planar trusses. In AIP Conference Proceedings. AIP conference proceedings. 2016. p. 380009-1 (380009-4 p.)ISSN: 0094-243X.
  Detail

  KALINA, M. Stability Problems of Pyramidal von Mises Planar Trusses with Geometrical Imperfection. International Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2016, vol. 2016, no. 1, p. 118-123. ISSN: 2367-8992.
  Detail

  KALA, Z.; KALINA, M. Static Equilibrium States of von Mises Trusses. International Journal of Mechanics, 2016, vol. 2016, no. 10, p. 294-298. ISSN: 1998-4448.
  Detail

  KALINA, M. Statické rovnovážné stavy na strmém von misesově nosníku s počáteční geometrickou imperfekcí. In Juniorstav 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. p. 1-5. ISBN: 978-80-214-5311- 1.
  Detail

 • 2015

  KALINA, M. Numerická analýza vybočení von Misesova nosníku. In Modelování v mechanice 2015. Ostrava, Česká republika: 2015. p. 1-6. ISBN: 978-80-248-3756- 7.
  Detail

  KALINA, M.; KALA, Z.; FRANTÍK, P. Elastic Buckling and Post- Buckling of Von Mises Planar Trusses. In Trends in Statics and Dynamics of Constructions. Applied Mechanics and Materials. Bratislava, Slovenská republika: 2015. p. 49-54. ISBN: 978-3-03835-485- 7. ISSN: 1662- 7482.
  Detail

  KALA, Z.; KALINA, M.; FRANTÍK, P. Buckling and Post-Buckling of the von Mises Planar Truss. In Numerical Analysis and Applied Mathematics 2014. 2015. p. 1-4. ISBN: 978-0-7354-1287-3.
  Detail | WWW

  KALINA, M. Výpočetní model vzpěradla pro vliv vybraných, počátečních tvarových imperfekcí. In Juniorstav 2015. Brno, Česká republika: 2015. p. 1-5. ISBN: 978-80-214-5091- 2.
  Detail

  KALINA, M. NUMERICAL ANALYSIS OF BUCKLING OF VON MISES PLANAR TRUSS. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2015, vol. 2015, no. 2, p. 79-86. ISSN: 1213-1962.
  Detail

 • 2014

  KALINA, M.; KALA, Z.; FRANTÍK, P. Elastic Buckling and Post- buckling of von mises planar trusses. In International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava, Slovenská republika: 2014. p. 1-6. ISBN: 978-80-227-4259- 7.
  Detail

  KALINA, M. Computer Numerical Solution of von Mises Planar Truss by the Potential Energy. In Engineering Mechanics 2014. Svratka, Česká republika: 2014. p. 284-287. ISBN: 978-80-214-4871-1.
  Detail

 • 2013

  KALINA, M. Static Task of Von Mises Planar Truss Analyzed Using the Potential Energy. In Numerical Analysis and Applied Mathematics 2013. AIP conference proceedings. Rhodos, Řecko: 2013. p. 2007-2010. ISBN: 978-0-7354-1185- 2. ISSN: 0094- 243X.
  Detail

  KALINA, M. Static solution of the von Mises truss using the potential energy. Computational Mechanics 2013. Špičák: 2013. p. 55-56. ISBN: 978-80-261-0282- 3.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.