Ing.

Martin Kalina

FCE – Assistant lecturer

+420 54114 7131
kalina.m1@fce.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Martin Kalina

Projects

 • 2017

  Model zpětnovazebního lomového experimentu pro určení kohezivní funkce, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

 • 2016

  Aproximační metody v globální citlivostní analýze nelineární odezvy ocelových konstrukcí, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2015

  Fuzzy citlivostní analýza pro stavební mechaniku, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  Pokročilý počítačový algoritmus citlivostní analýzy mezních stavů ocelových konstrukcí, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  Postkritické působení štíhlých ocelových prutů, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Stochastická analýza vlivu vázaného kroucení na klopení válcovaného I nosníku namáhaného ohybem, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail