RNDr.

Marie Polcerová

Ph.D.

FCH – External Pedagogue

+420 54114 9487

Send BUT message

RNDr. Marie Polcerová, Ph.D.

Publications

 • 2018

  POLCEROVÁ, M. MATLAB počítačová cvičení z matematiky pro chemické aplikace. MATLAB Počítačová cvičení z matematiky pro chemické aplikace. Brno: Vysoké učení technické v Brněm Fakulta chemická, 2018. p. 1-1126. ISBN: 978-80-214-5654-9.
  Detail

 • 2017

  POLCEROVÁ, M.; POLCER, P.; POLCER, J.; POLCEROVÁ, L. Method to programmatically generate a large number of assignments for students and to assess their results in MATLAB. Book of Abstracts, 16th Conference on Applied Mathematics Aplimat 2017. First Edition. Bratislava, SK: Spektrum STU, Bratislava, 2017. p. 232-232. ISBN: 978-80-227-4649- 6.
  Detail

  POLCEROVÁ, M.; POLCER, P.; POLCER, J.; POLCEROVÁ, L. Method to programmatically generate a large number of assignments for students and to assess their results in MATLAB. In Proceedings, 16th Conference on Applied Mathematics Aplimat 2017. First edition. Bratislava, SK: Spektrum STU, Bratislava, 2017. p. 1224-1240. ISBN: 978-80-227-4650-2.
  Detail

 • 2016

  POLCEROVÁ, M.; POLCER, P. New approach to teaching of differential equations in application tasks. Aplimat 15th conference on applied mathematics 2016 Proceedings. 1. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2016. p. 907-918. ISBN: 978-80-227-4531-4.
  Detail

  POLCEROVÁ, M.; POLCER, P. New approach to teaching of differential equations in application tasks. Aplimat 2016 Book of abstracts. 1. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2016. p. 211-214. ISBN: 978-80-227-4530- 7.
  Detail

 • 2015

  POLCEROVÁ, M. Jsou aplikační příklady dostatečnou motivací?. In Sborník příspěvků Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách III. první. Brno: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2015. p. 85-90. ISBN: 978-80-210-7599- 3.
  Detail

  POLCEROVÁ, M. Jsou aplikační příklady dostatečnou motivací?. In Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách III. první. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2015. p. 48-53. ISBN: 978-80-210-7600- 6.
  Detail

  POLCEROVÁ, M. Mathematical solutions (traditional and using MATLAB) of differential equations in physical chemistry – basic use of functions ode23 and ode45). In Matematika, informační technologie a aplikované vědy. první. Brno: Univerzita Obrany, Brno, 2015. p. 199-205. ISBN: 978-80-7231-998- 5.
  Detail

 • 2014

  POLCEROVÁ, M. We teach math right?. In Proceedings of 23rd Conference Modern Mathematical Methods in Engineering, Czech- Polish Colloquium. 1. Ostrava: VŠB- Tecnical University of Ostrava, 2014. p. 115-119. ISBN: 978-80-248-3610- 2.
  Detail

  POLCEROVÁ, M. We teach math right?. In Sborník z 23. semináře Moderní matematické metody v inženýrství - česko-polský seminář ( 3mi. první. Ostrava: VŠB Technická unoverzita Ostrava, 2014. p. 179-183. ISBN: 978-80-248-3611- 9.
  Detail

  POLCEROVÁ, M. Jsou aplikační příklady dostatečnou motivací?. In Sborník abstraktů příspěvků z konference Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách III. první. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2014. p. 39-39. ISBN: 978-80-210-6870- 4.
  Detail

  POLCEROVÁ, M. Abstrakt Užití MATLABu ve výuce. In Sborník abstraktů MITAV 24 Matematika, informatika a aplikované vědy. první. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2014. p. 45-45. ISBN: 978-80-7231-961- 9.
  Detail

  POLCEROVÁ, M. Užití MATLABu ve výuce. In MITAV 24 Matematika, informatika a aplikované vědy. první. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2014. p. 205-210. ISBN: 978-80-7231-961- 9.
  Detail

  POLCEROVÁ, M. Use of MATLAB in teaching. In MITAV 2014 Matematika, informatika a aplikované vědy. první. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2014. p. 211-216. ISBN: 978-80-7231-961- 9.
  Detail

  POLCEROVÁ, M. MATEMATIKA pro budoucí posluchače a posluchačky fakulty chemické. MATEMATIKA pro budoucí posluchače a posluchačky fakulty chemické. první. Brno: FCH VUT, 2014. ISBN: 978-80-214-5010- 3.
  Detail

  POLCEROVÁ, M. Motivace studujících v Počítačových cvičeních z matematiky. In Sborník příspěvků z konference Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. první. Brno: MU Brno, 2014. p. 97-106. ISBN: 978-80-210-6605- 2.
  Detail

  POLCEROVÁ, M. Motivace studujících Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně ke studiu matematiky. In Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. první. Brno: MU Brno, 2014. p. 107-128. ISBN: 978-80-210-6635- 9.
  Detail

 • 2013

  POLCEROVÁ, M. Slovní úlohy na extrémy funkce. In Sborník z 22. semináře Moderní matematické metody v inženýrství - česko-polský seminář (3mi). 1. Ostrava: KMDG VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 2013. p. 113-117. ISBN: 978-80-248-3233- 3.
  Detail

  POLCEROVÁ, M. Motivace studujících v Počítačových cvičeních z matematiky. In Sborník abstraktů příspěvků z konference Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. první. Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, 2013. p. 30-30. ISBN: 978-80-210-6255- 9.
  Detail

 • 2012

  POLCEROVÁ, M. E- learningový kurs Opakování základů středoškolské matematiky. In Sborník z 21. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. první. Ostrava: KMDG VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2012. p. 102-106. ISBN: 978-80-248-2883- 1.
  Detail

  POLCEROVÁ, M. Motivace budoucích posluchačů a posluchaček Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně a studentů a studentek této fakulty ke studiu matematiky. In Sborník referátů z konference Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 91-107. ISBN: 978-80-210-5886- 6.
  Detail

 • 2011

  POLCEROVÁ, M. Změny ve výuce matematiky jako důsledek počítačem podporované výuky. In Sborník příspěvků 5. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. 1. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011. p. 289-310. ISBN: 978-80-7394-324- 0.
  Detail

  POLCEROVÁ, M. Průběh funkce v počítačem podporované výuce matematiky. In Sedmá konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických, CD. první. Brno: Univerzita obrany, 2011. p. 353-363. ISBN: 978-80-7231-818- 6.
  Detail

  POLCEROVÁ, M. Učební texty v distančním vzdělávání. In Sborník z 20. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. první. Ostrava: Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 2011. p. 79-83. ISBN: 978-80-248-2517- 5.
  Detail

  POLCEROVÁ, M. MATLAB Počítačová cvičení z matematiky. MATLAB Počítačová cvičení z matematiky. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická 2010, 2011. p. 1-545. ISBN: 978-80-214-4236- 8.
  Detail

  POLCEROVÁ, M. Průběh funkce v počítačem podporované výuce matematiky. In 7. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických s mezinárodní účastí.Sborník příspěvků část 1 - matematika. první. Brno: Univerzita obrany, 2011. p. 333-343. ISBN: 978-80-7231-815- 5.
  Detail

 • 2010

  POLCEROVÁ, M. Symbolická derivace a integrace v MATLABu. In Sborník z 19. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. VŠB- TUO. Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostrava, 2010, 2010. p. 103-107. ISBN: 978-80-248-2342- 3.
  Detail

 • 2008

  POLCEROVÁ, M. Matematika II v chemii a v praxi. In Sborník příspěvků z 30. konference o matematice na VŠTEZ a 16. konference studentů na VŠTEZ. Praha. ČVUT Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2008. p. 133-138. ISBN: 978-80-7015-002- 3.
  Detail

  POLCEROVÁ, M. Kuželosečka zadaná čtyřmi tečnami a bodem. In Sborník z 17. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. první. Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostrava, 2008. p. 141-145. ISBN: 978-80-248-1871- 9.
  Detail

 • 2007

  POLCEROVÁ, M. Počítačové podpory ve výuce matematiky. In INFOTECH 2007 moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání. 1. Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Katedra technické a informační výchovy, Moravská vysoká škola Olomouc, Ústav informatiky., 2007. p. 645-648. ISBN: 978-80-7220-301- 7.
  Detail

  POLCEROVÁ, M. Chyby studentů. In Sborník z 16. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. VŠB - TUO. Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostrava, 2007. p. 233-237. ISBN: 978-80-248-1649- 4.
  Detail

  POLCEROVÁ, M. Computer support of mathematics in the Bachelor' s study programme. In 6th International Conference APLIMAT 2007. 1. Bratislava: Faculty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava, 2007. p. 397-405. ISBN: 978-80-969562-8- 9.
  Detail

  POLCEROVÁ, M. Vliv počítačů na výuku matematiky. In Sborník: Sborník příspěvků 3. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. Roman Hašek. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. p. 199-202. ISBN: 978-80-7394-048- 5.
  Detail

  POLCEROVÁ, M. Matematika II v chemii a v praxi. první. první. Purkyňova 118, Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2007. 372 p. ISBN: 978-80-214-3451- 6.
  Detail

  POLCEROVÁ, M. Počítačové podpory v kombinované formě studia. In 5. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických s mezinárodní účastí. 1. Brno: Univerzita obrany, Brno, 2007. p. 263-271. ISBN: 978-80-7231-274- 0.
  Detail

 • 2006

  POLCEROVÁ, M. The first experience with computer support of mathematics in the Bachelor' s study programme. In Sborník z 15. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. 1. Dolní Lomná u Jablunkova: VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 2006. p. 180-184. ISBN: 80-248-1224- X.
  Detail

  POLCEROVÁ, M. Computer and e-learning Support of Mathematics in the bachelor' s Study Programme. In Sborník 29. konference o matematice na VŠTEZ Matematika v inženýrském vzdělávání. 1. Mutěnice: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. p. 164-169. ISBN: 80-7318-450- 8.
  Detail

  POLCEROVÁ, M. Computer Exercises in Teaching Mathematics. In 13th SEFI MWG Seminar. SEFI. Buskerud University College, Kongsberg, Norway. Kongsberg, Norway: Buskerud University College Kongsberg, Norway, 2006. p. 38-41. ISSN: 1476-1378.
  Detail

 • 2005

  POLCEROVÁ, M. Znalosti studentů vysoké školy z elementární matematiky. In Sborník ze 14. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. první. Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostrava, 2005. p. 169-173. ISBN: 80-248-0951- 6.
  Detail

  POLCEROVÁ, M. Počítačová cvičení v bakalářském studio na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně. In 4th INTERNATIONAL CONFERENCE APLIMAT 2005. Department of Mathematics, Fakulty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, Slovak Republic. Bratislava, Slovak Republic: Department of Mathematics, Fakulty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, Slovak Republic, 2005. p. 357-363. ISBN: 80-969264-3- 8.
  Detail

  POLCEROVÁ, M. Výpočetní technika ve výuce matematiky v bakalářském studiu na Fakultě chemické VUT v Brně. In 4. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických s mezinárodní účastí. Univerzita obrany, Brno. Brno: Univerzita obrany, 2005. p. 133-139. ISBN: 80-85960-91- 5.
  Detail

  POLCEROVÁ, M. Užití počítačů ve výuce matematiky v bakalářském studiu na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně. In University of South Bohemia České Budějovice. Department of Mathematics Report Series. 13. České Budějovice: Jihočeská universita v Českých Budějovicích, 2005. p. 167-170. ISSN: 1214- 4681.
  Detail

 • 2004

  POLCEROVÁ, M. Computer technology applications in teaching of Mathematics at the Faculty of Chemistry of Brno University of Technology. In 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE APLIMAT. 3. Bratislava, Slovak Republic: Slovak University of Technology in Bratislava, 2004. p. 801-807. ISBN: 80-227-1995- 1.
  Detail

  POLCEROVÁ, M. Technické normy, typografie a matematický text. In Sborník z 13. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. 13. Ostrava: VŠB - technická univerzita, 2004. p. 175-179. ISBN: 80-248-0736- X.
  Detail

  POLCEROVÁ, M. Výuka matematiky na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně. In Zborník 28. konferencie o matematike na vysokých školách technických, ekonomických a poľnohospodárskych. 28. Žilina: Univerzita Žilina, 2004. p. 285-290. ISBN: 80-8070-287- X.
  Detail

  POLCEROVÁ, M. Tvorba testů do lineární algebry a hodnocení výsledků za posledních sedm let. In Sborník z 12. ročníku semináře Moderní matematické metody v inženýrství. 12. Ostrava: 2004. p. 172-176. ISBN: 80-248-0480- 8.
  Detail

  POLCEROVÁ, M.; BAYER, J. Analytická geometrie v příkladech. Analytická geometrie v příkladech. FCH. Brno: Fakulta chemická, vysoké učení technické v Brně, 2004. p. 1-66. ISBN: 80-214-1793- 5.
  Detail

 • 2003

  POLCEROVÁ, M. Řešení soustav lineárních rovnic v "Matematice v devíti knihách". Jevíčko: Katedra matematiky, 2003. p. 13-14.
  Detail

  POLCEROVÁ, M. Počítačová cvičení na Fakultě chemické VUT v Brně. In University of South Bohemia České Budějovice Department of Mathematics Report Series, Volume 11. Department of Mathematics Report Series. 11. české Budějovice: Jihočeská universita v Českých Budějovicích, 2003. p. 149-152. ISSN: 1214- 4681.
  Detail

  POLCEROVÁ, M. MATLAB V POČÍTAČOVÝCH CVIČENÍCH Z MATEMATIKY. In 2nd International conference Aplimat. 2. Bratislava: Department of Mathematics Faculty of Mechanical Engineering Slovak University of Technology, 2003. p. 589-596. ISBN: 80-227-1813- 0.
  Detail

  POLCEROVÁ, M. Počítačem podporovaná výuka matematiky na Fakultě chemické VUT v Brně. In 3. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických s mezinárodní účastí. 3. Brno: Vojenská akademie v Brně, 2003. p. 124-129. ISBN: 80-85960-51- 6.
  Detail

 • 2002

  POLCEROVÁ, M. Computer- aided teaching of mathematics at the faculty of chemistry. In 1rd INTERNATIONAL CONFERENCE APLIMAT. 3. Bratislava, Slovak Republic: Slovak University of Technology in Bratislava, 2002. p. 801-807. ISBN: 80-227-1995- 1.
  Detail

  POLCEROVÁ, M. Řešení systému lineárních rovnic iteračními metodami v počítačem podporované výuce předmětu Matematika I. In SBORNÍK 27. mezinárodní konference o matematice na vysokých školách technických, ekonomických a zemědělských. 27. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků Komise JČMF pro matematiku na VŠTEZ, Technická univerzita Liberec, 2002. p. 162-167.
  Detail

  POLCEROVÁ, M. Řešení elementárních úloh v počítačem podporované výuce předmětu Matematika I na FCH VUT v Brně. In Študentská vedecká konferencia. 3. Bratislava, Slovak Republic: Slovak University of Technology in Bratislava, 2002. p. 801-807. ISBN: 80-227-1995- 1.
  Detail

  POLCEROVÁ, M. Řešení Protokolu č. 1 a č. 2 v počítačem podporované výuce předmětu Matematika I na FCH VUT v Brně. In Sborník z 11. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. 11. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. p. 199-203. ISBN: 80-248-0184- 1.
  Detail

 • 2001

  POLCEROVÁ, M. Kurz MS Excel 97 určeno pro zaměstnance Stavo Artikel, a.s. 21.5.2001 až 25.5. 2001. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Centrum výpočetních a informačních služeb, 2001. p. 1-11.
  Detail

  POLCEROVÁ, M. Doprovodný text k Počítačovým cvičením Matematika I. Doprovodný text k Počítačovým cvičením Matematika I. první. Brno: FCH VUT v Brně, 2001. p. 1-32.
  Detail

 • 2000

  POLCEROVÁ, M., BAYER, J. Analytická geometrie v příkladech. Analytická geometrie v příkladech. první vydání. Brno: VUT v Brně, Fakulta chemická, 2000. p. 1-66. ISBN: 80-214-1793- 5.
  Detail

 • 1999

  POLCEROVÁ, M. Sbírka příkladů z matematiky II. první vydání. první vydání. Brno: VUT v Brně,Nakladatelství VUTIUM, Kounicova 67a, 1999. 52 p. ISBN: 80-214-1274- 7.
  Detail

  ZMEŠKAL, O., POLCEROVÁ, M., POLCER, J., HADERKA, J. Informační technologie v chemické praxi. Informační technologie v chemické praxi. Brno: VUTIUM Brno, 1999. ISBN: 80-214-1380- 8.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.