Ing.

Marie Mangová

Ph.D.

FEEC, UTKO

mangova@vut.cz

Send BUT message

Ing. Marie Mangová, Ph.D.

Projects

 • 2022

  Multi-Contrast Quantification of Perfusion Using Joint Magnetic Resonance Contrast-Enhanced and Arterial-Spin-Labeling Approaches, zahájení: 01.01.2022, ukončení: 31.12.2024
  Detail

 • 2017

  Multimodální zpracování nestrukturovaných dat s využitím strojového učení a sofistikovaných metod analýzy signálů a obrazů, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2016

  GA16-13830S, Perfuzní zobrazování v magnetické rezonanci pomocí komprimovaného snímání, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2018
  Detail

 • 2013

  Aplikace řídkých řešení systému lineárních rovnic ve zpracování vícerozměrných dat, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail