Ing.

Luděk Pelikán

FEEC, UEEN – Researcher

xpelik15@vut.cz

Send BUT message

Ing. Luděk Pelikán

Creative activities

  • KRBAL, M.; WASSERBAUER, V.; PELIKÁN, L.: DC Source 1.2 kV; Přesný regulovaný stejnosměrný zdroj 1,2 kV. VTPPL, Technická 14, FEKT, UEEN. (funkční vzorek)
    Detail

  • KRBAL, M.; WASSERBAUER, V.; PELIKÁN, L.: Small electrode system; Měřicí elektrodový systém pro malé vzorky pevných dielektrických materiálů. VTPPL, Technická 14, FEKT, UEEN. (funkční vzorek)
    Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.