Ing.

Luděk Buchta

Ph.D.

CEITEC, Cybernetics&Robotics – Researcher

+420 54114 9846
ludek.buchta@ceitec.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Luděk Buchta, Ph.D.

Projects

 • 2019

  AI4DI - Artificial Intelligence for Digitizing Industry, zahájení: 01.05.2019, ukončení: 30.11.2022
  Detail

  NewControl - Integrated, Fail-Operational, Cognitive Perception, Planning and Control Systems for Highly Automated Vehicles, zahájení: 01.04.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  NCK KUI - subproject Electromobility, selfdriven vehicles and ecological transport systems, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  NCK KUI - subproject Complex systems for scheduling, planning, and control, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2017

  AUTODRIVE - Advancing fail-aware, fail-safe, and fail-operational electronic components, systems, and architectures for fully automated driving to make future mobility safer, affordable, and end-user acceptable, zahájení: 01.05.2017, ukončení: 31.10.2020
  Detail

 • 2014

  Výzkum nových řídicích metod, měřicích postupů a inteligentních prostředků v automatizaci, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail