doc. Ing.

Lucy Vojtová

Ph.D.

CEITEC, Biomaterials – Head

+420 54114 9832
lucy.vojtova@ceitec.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D.

Publications

 • 2021

  KRTIČKA, M.; MICHLOVSKÁ, L.; NEKUDA, V.; POLÁČEK, P.; VALOVÁ, K.; ŽÍDEK, J.; KAISER, J.; ZIKMUND, T.; VOJTOVÁ, L. Ex-vivo biomechanical testing of pig femur diaphysis B type fracture fixed by novel biodegradable bone glue. Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, 2021, no. 115, p. 1-8. ISSN: 1751-6161.
  Detail | WWW

  MUCHOVÁ, J.; HEARNDEN, V.; MICHLOVSKÁ, L.; VIŠTEJNOVÁ, L.; ZAVAĎÁKOVÁ, A.; ŠMERKOVÁ, K.; KOČIOVÁ, S.; ADAM, V.; KOPEL, P.; VOJTOVÁ, L. Mutual influence of selenium nanoparticles and FGF2-STAB® on biocompatible properties of collagen/chitosan 3D scaffolds: in vitro and ex ovo evaluation. Journal of Nanobiotechnology, 2021, vol. 19, no. 1, p. 1-16. ISSN: 1477-3155.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  PAPRSKÁŘOVÁ, A.; SUCHÝ, P.; CHALUPOVÁ, M.; MICHLOVSKÁ, L.; KLUSÁKOVÁ, J.; SOPUCH, T.; VOJTOVÁ, L. Evaluation and comparison of structurally different cellulose-based hemostatic agents in a rat kidney model. CELLULOSE, 2021, vol. 14, no. 28, p. 9369-9382. ISSN: 0969-0239.
  Detail | WWW

  OLIVER, C.; IBAÑEZ, R.; FLORES-MERINO, M.; VOJTOVÁ, L.; ŠALPLACHTA, J.; ČELKO, L.; KAISER, J.; MONTUFAR JIMENEZ, E. Lyophilized Polyvinylpyrrolidone Hydrogel for Culture of Human Oral Mucosa Stem Cells. Materials, 2021, vol. 14, no. 1, p. 1-14. ISSN: 1996-1944.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  ŘÍHOVÁ, M.; INCE, A.; ČIČMANCOVÁ, V.; HROMÁDKO, L.; ČÁSTKOVÁ, K.; PAVLIŇÁK, D.; VOJTOVÁ, L.; MACÁK, J. Water-born 3Dnanofiber mats usingcost-effectivecentrifugal spinning: comparison with electrospinnig process: A complex study. Journal of Applied Polymer Science, 2021, vol. 138, no. 5, p. e49975-1 (e49975-14 p.)ISSN: 1097-4628.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  RYŠAVÁ, L.; DORAZILOVÁ, J.; DVOŘÁK, M.; VOJTOVÁ, L.; SEDLÁČEK, P.; KUBÁŇ, P. Development of soluble materials for dried blood spot sampling and analysis. Department of Analytical Chemistry, Faculty of Chemistry, Jagiellonian University in Krakow, Krakow 2021, 2021. p. 131-132.
  Detail

 • 2020

  MICHLOVSKÁ, L.; BRTNÍKOVÁ, J.; KACVINSKÁ, K.; TERTINSKÁ, M.; KOBZOVÁ, Š.; JANDA, L.; LIPOVÝ, B.; VOJTOVÁ, L. Hydrolytická stabilita a morfologie lyofilizovaných biopolymerních pěn připravených v různě koncentrovaných solích. Biomateriály a jejich povrchy XIII. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2020. p. 68-69. ISBN: 978-80-01-06754-3.
  Detail | WWW

  VOJTOVÁ, L.; KACVINSKÁ, K.; KOBZOVÁ, Š.; LIPOVÝ, B.; JANDA, L. Kolagen/celulózové kožní kryty obohacené antimikrobiálními enzybiotiky a jejich účinek na epidemiologicky relevantní kmeny S. aureus. Biomateriály a jejich povrchy XIII. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2020. p. 77-78. ISBN: 978-80-01-06754-3.
  Detail | WWW

  KŘIVÁNKOVÁ, N.; VALOVÁ, K.; BRTNÍKOVÁ, J.; MICHLOVSKÁ, L.; VOJTOVÁ, L. Využití modrého světla pro přípravu hybridních hydrogelových sítí s uplatněním v medicíně. Biomateriály a jejich povrchy XIII. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2020. p. 63-64. ISBN: 978-80-01-06754-3.
  Detail | WWW

  VLTAVSKÝ, M.; SEDLÁČEK, R.; SUCHÝ, T.; BARTOŠ, M.; VOJTOVÁ, L.; VALOVÁ, K.; LYSÁKOVÁ, K. Analýza mechanických vlastností porézních keramických pěn při akcelerované degradaci. Biomateriály a jejich povrchy XIII. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2020. p. 44-45. ISBN: 978-80-01-06754-3.
  Detail | WWW

  SEDLÁČEK, R.; SUCHÝ, T.; LAXOVÁ, Š.; LUKÁŠOVÁ, V.; RAMPICHOVÁ, M.; VOJTOVÁ, L.; KRTIČKA, M.; PLÁNKA, L.; GÖPFERT, E.; FALDYNA, M.; TRUNEC, M. Analýza ohybové tuhosti páteře po intervertebrální fúzi. Biomateriály a jejich povrchy XIII. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2020. p. 75-76. ISBN: 978-80-01-06754-3.
  Detail | WWW

  VALOVÁ, K.; MONTUFAR JIMENEZ, E.; LYSÁKOVÁ, K.; POLÁČEK, P.; PETRUŠ, J.; GINEBRA, M.; ČELKO, L.; KAISER, J.; VOJTOVÁ, L. Využití biodegradabilního kopolymeru jako pojiva pro 3D tisk kompozitních kostních náhrad. Czech Chemical Society Symposium Series. Praha: Česká společnost chemická, 2020. p. 193-193. ISSN: 2336-7210.
  Detail | WWW

  MELČOVÁ, V.; CHALOUPKOVÁ, K.; VOJTOVÁ, L.; RAMPICHOVÁ, M. Plasticized poly(3‑hydroxybutyrate)/poly(d,l‑lactide) blends filled with tricalcium phosphate for FDM 3D printing and their biological properties. Sborník abstraktů Chemie je živo 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2020. p. 106-107. ISBN: 978-80-214-5920-0.
  Detail | WWW

  BRTNÍKOVÁ, J.; MICHLOVSKÁ, L.; KLAPKOVÁ, E.; LYSÁKOVÁ, K.; VALOVÁ, K.; GRÉZLOVÁ, V.; TRUČKOVÁ, M.; FIALOVÁ, T.; SUCHÝ, T.; BALLAY, R.; VOJTOVÁ, L. Bakteriostatické účinky fosfátového cementu s nízkou koncentrací vankomycinu. Biomateriály a jejich povrchy XIII. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2020. p. 56-57. ISBN: 978-80-01-06754-3.
  Detail

  ZAHORANOVÁ, A.; VOJTOVÁ, L.; DUŠIČKA, E.; MICHLOVSKÁ, L.; KŘIVÁNKOVÁ, N.; BAUDIS, S. Hybrid Hydrogel Networks by Photocrosslinking of Thermoresponsive alpha,omega-Itaconyl-PLGA-PEG-PLGA Micelles in Water: Influence of the Lithium Phenyl-2,4,6-Trimethylbenzoylphosphinate Photoinitinator. Macromolecular Chemistry and Physics, 2020, vol. 221, no. 17, p. 1-9. ISSN: 1022-1352.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  KUPKA, V.; DVOŘÁKOVÁ, E.; MANAKHOV, A.; MICHLÍČEK, M.; PETRUŠ, J.; VOJTOVÁ, L.; ZAJÍČKOVÁ, L. Well-Blended PCL/PEO Electrospun Nanofibers with Functional Properties Enhanced by Plasma Processing. Polymers, 2020, vol. 12, no. 6, p. 1-16. ISSN: 2073-4360.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  DORAZILOVÁ, J.; MUCHOVÁ, J.; ŠMERKOVÁ, K.; KOČIOVÁ, S.; DIVIŠ, P.; KOPEL, P.; VESELÝ, R.; PAVLIŇÁKOVÁ, V.; ADAM, V.; VOJTOVÁ, L. Synergistic Effect of Chitosan and Selenium Nanoparticles on Biodegradation and Antibacterial Properties of Collagenous Scaffolds Designed for Infected Burn Wounds. Nanomaterials, 2020, vol. 10, no. 10, p. 1971-1992. ISSN: 2079-4991.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  MELČOVÁ, V.; CHALOUPKOVÁ, K.; MENČÍK, P.; KONTÁROVÁ, S.; RAMPICHOVÁ, M.; HEDVIČÁKOVÁ, V.; SOVKOVÁ, V.; PŘIKRYL, R.; VOJTOVÁ, L. FDM 3D Printed Composites for Bone Tissue Engineering Based on Plasticized Poly(3-hydroxybutyrate)/poly(d,l-lactide) Blends. Polymers, 2020, vol. 12, no. 12, p. 1-19. ISSN: 2073-4360.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  SRNEC, R.; NEČASOVÁ, A.; PROKS, P.; SKORIC, M.; FILIPEJOVÁ, Z.; VOJTOVÁ, L.; NEČAS, A. Femoral bone defect healing using two novel biocompatible degradable materials. ACTA VETERINARIA BRNO, 2020, vol. 89, no. 2, p. 163-169. ISSN: 1801-7576.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  LYSÁKOVÁ, K.; PTÁČKOVÁ, N.; ZÁMEČNÍKOVÁ, M.; VOJTOVÁ, L. Řízené uvolňování léčbu podporujícího proteinu z termocitlivého hydrogelového nosiče. Czech Chemical Society Symposium Series. Praha: Česká společnost chemická, 2020. p. 193-193. ISSN: 2336-7210.
  Detail | WWW

 • 2019

  DORAZILOVÁ, J.; ŠTRBKOVÁ, l.; ĎURIŠ, M.; VOJTOVÁ, L. Biopolymeric scaffold for cell visualisation in 3D environment using Coherence-controlled holographic microscopy. 28th Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, Annual Conference. Engineering of Biomaterials - Inżynieria Biomateriałów. Kraków: Scientific Publishing House AKAPIT, 2019. p. 43-43. ISSN: 1429-7248.
  Detail | WWW

  DORAZILOVÁ, J.; KACVINSKÁ, K.; PAVLIŇÁKOVÁ, V.; RAMPICHOVÁ, M.; LUKÁŠOVÁ, V.; LIPOVÝ, B.; HOLOUBEK, J.; KNOZ, M.; FALDYNA, M.; GÖPFERT, E.; ŠTĚPÁNKOVÁ, V.; VOJTOVÁ, L. Kolagenové substráty jako trvalé náhrady defektů tkáně – in vitro a in vivo studie. Česko-slovenský kongres Mezioborové přístupy v hojení ran – sborník abstrakt. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2019. p. 33-33. ISBN: 978-80-01-06669-0.
  Detail

  VALOVÁ, K.; MICHLOVSKÁ, L.; LYSÁKOVÁ, K.; BRTNÍKOVÁ, J.; KRTIČKA, M.; POLÁČEK, P.; ČÁSTKOVÁ, K.; VOJTOVÁ, L. Bioresorbovatelný polymer-kompozitní kostní cement modifikovaný dopaminem: syntéza, charakterizace a ex-vivo hodnocení. Květinův den - mezioborový seminář mladých farmakologů a toxikologů. Brno: Tribun EU, 2019. p. 21-21. ISBN: 978-80-263-1469-1.
  Detail

  VALOVÁ, K.; MICHLOVSKÁ, L.; ČÁSTKOVÁ, K.; POLÁČEK, P.; VOJTOVÁ, L. The effect of thermoresponsive smart hydrogel on the rheological properties of injectable calcium phosphate bone cement for mini-invasive surgery. Czech chemical society symposium series. Praha: Czech Chemical Society, 2019. p. 42-42. ISSN: 2336-7202.
  Detail | WWW

  VALOVÁ, K.; MICHLOVSKÁ, L.; MONTUFAR JIMENEZ, E.; KOPEL, P.; ADAM, V.; VOJTOVÁ, L. Vliv bioaktivních aditiv na reologické vlastnosti kostního polymer-fosfátového cementu. XI. Mezinárodní konference Bioimplantologie 2019. Brno: MSD, spol. s.r.o., 2019. p. 31-31. ISBN: 978-80-7392-307-5.
  Detail

  VALOVÁ, K.; MICHLOVSKÁ, L.; LYSÁKOVÁ, K.; BRTNÍKOVÁ, J.; KRTIČKA, M.; POLÁČEK, P.; ČÁSTKOVÁ, K.; VOJTOVÁ, L. ”Mussel-inspired” biomimetic polymer-composite bone cement for fracture fixations: Synthesis, characterization and ex-vivo evaluation. eCM Periodical. eCM Meeting Abstracts, 2019. p. 8-8. ISSN: 2522-235X.
  Detail | WWW

  GRÉZLOVÁ, V.; MICHLOVSKÁ, L.; LYSÁKOVÁ, K.; KOČIOVÁ, S.; ŠMERKOVÁ, K.; DIVIŠ, P.; POLÁČEK, P.; VOJTOVÁ, L. Antibakteriální kompozitní kostní cement modifikovaný biogenními nanočásticemi. XI. mezinárodní konference BIOIMPLANTOLOGIE 2019. Brno: MSD, spol. s r.o., 2019. p. 26-26. ISBN: 978-80-7392-307-5.
  Detail | WWW

  GRÉZLOVÁ, V.; MICHLOVSKÁ, L.; ŠMERKOVÁ, K.; KOPEL, P.; ADAM, V.; KOČIOVÁ, S.; BÁBOR, P.; DIVIŠ, P.; VOJTOVÁ, L. Antibacterial polymer-phosphate bone cement targeted on the osteomyelitis treatment. Czech Chemical Society Symposium Series 17 (1) XIX. Interdisciplinary Meeting of Young Biologists, Biochemists and Chemists. Czech chemical society symposium series. Praha: Czech Chemical Society, 2019. p. 11-11. ISSN: 2336-7202.
  Detail | WWW

  GRÉZLOVÁ, V.; MICHLOVSKÁ, L.; KOČIOVÁ, S.; ŠMERKOVÁ, K.; DIVIŠ, P.; POLÁČEK, P.; VOJTOVÁ, L. Vliv přídavku biogenních nanočástic na vlastnosti polymer-fosfátového kostního cementu. Květinův den Mezioborový seminář mladých farmakologů a toxikologů. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2019. p. 8-8. ISBN: 978-80-263-1469-1.
  Detail

  GRÉZLOVÁ, V.; MICHLOVSKÁ, L.; ŠMERKOVÁ, K.; KOPEL, P.; ADAM, V.; KOČIOVÁ, S.; BÁBOR, P.; DIVIŠ, P.; VOJTOVÁ, L. Antibacterial Selenium Nanoparticles and their Effect on Properties of Polymer-Phosphate Bone Cement. eCM Periodical. eCM Periodical, 2019. p. 26-26. ISSN: 2522-235X.
  Detail | WWW

  DORAZILOVÁ, J.; BRTNÍKOVÁ, J.; SEDLÁČEK, R.; SUCHÝ, T.; TRUNEC, M.; ŠŤASTNÝ, P.; RAMPICHOVÁ, M.; LUKÁŠOVÁ, V.; KRTIČKA, M.; GÖPFERT, E.; FALDYNA, M.; ŠŤEPÁNKOVÁ, V.; VOJTOVÁ, L. Polyphosphates as an alternative for growth factors: Improving cytocompatibility of hybrid nanocomposites for lateral lumbar spinal fusion. 30th Annual Conference of the European Society for Biomaterials. ESB 2019 Abstract Booklet. Dresden: 2019. p. 1208-1209.
  Detail

  KNOZ, M.; LIPOVÝ, B.; HOLOUBEK, J.; ŽÍDEK, J.; MUCHOVÁ, J.; PAVLIŇÁKOVÁ, V.; ŠTĚPÁNKOVÁ, V.; PAVLOVSKÝ, Z.; FALDYNA, M.; GÖPFERT, E.; DAMBORSKÝ, J.; HEARNDEN, V.; VOJTOVÁ, L. Bilaminární kožní dermální náhrada: Vliv stabilního FGF2 na kapilární denzitu sledovanou pomocí modelů ex-ovo a in vivo. XI. mezinárodní konference Bioimplantologie 2019. Brno: MSD, spol. s.r.o., 2019. p. 49-49. ISBN: 978-80-7392-307-5.
  Detail

  BRTNÍKOVÁ, J.; DZUROV, M.; VALOVÁ, K.; GRÉZLOVÁ, V.; MONTUFAR JIMENEZ, E.; ZIKMUND, T.; KAISER, J.; ŽÍDEK, J.; LYSÁKOVÁ, K.; MICHLOVSKÁ, L.; BUZGO, M.; RAMPICHOVÁ, M.; VOJTOVÁ, L. Vliv způsobu přípravy a přídavek biodegradabilního polymerního aditiva na morfologii kompozitních kostních cementů. Biomateriály a jejich povrchy XII. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2019. p. 56-56. ISBN: 978-80-01-06625-6.
  Detail

  BRTNÍKOVÁ, J.; VALOVÁ, K.; GRÉZLOVÁ, V.; MONTUFAR JIMENEZ, E.; ZIKMUND, T.; KAISER, J.; ŽÍDEK, J.; LYSÁKOVÁ, K.; MICHLOVSKÁ, L.; LUKÁŠOVÁ, V.; RAMPICHOVÁ, M.; SUCHÝ, T.; SEDLÁČEK, R.; VOJTOVÁ, L. Vliv porozity a polymerních aditiv na morfologii, biodegradaci a biokompatibilitu kompozitních kostních cementů. XI. mezinárodní konference Bioimplantologie 2019. MUDr. Barbara Kodešová, doc. MUDr. Daniel Lysák Ph.D., doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D. Brno: MSD, spol. s.r.o., 2019. p. 36-36. ISBN: 978-80-7392-307-5.
  Detail

  LUKÁŠOVÁ, V.; RAMPICHOVÁ, M.; DORAZILOVÁ, J.; ŠŤASTNÝ, P.; SEDLÁČEK, R.; TRUNEC, M.; KRTIČKA, M.; VOJTOVÁ, L. In vitro testování porézních keramických nosičů obohacených o bioaktivní látky. XI. mezinárodní konference Bioimplantologie 2019. 1. Brno: MSD spol., 2019. p. 50-50. ISBN: 978-80-7392-307-5.
  Detail

  SUCHÝ, T.; SEDLÁČEK, R.; VOJTOVÁ, L.; MONTUFAR JIMENEZ, E.; LYSÁKOVÁ, K.; VALOVÁ, K.; GRÉZLOVÁ, V. Akcelerovaná degradace kostního cementu na bázi kopolymeru PLGA-PEG-PLGA a kalcium fosfátu. XI. mezinárodní konference Bioimplantologie 2019. Brno: MSD spol., 2019. p. 55-55. ISBN: 978-80-7392-307-5.
  Detail

  BABRNÁKOVÁ, J.; PAVLIŇÁKOVÁ, V.; BRTNÍKOVÁ, J.; SEDLÁČEK, P.; PROSECKÁ, E.; RAMPICHOVÁ, M.; FILOVA, E.; HEARNDEN, V.; VOJTOVÁ, L. Synergistic effect of bovine platelet lysate and various polysaccharides on the biological properties of collagen-based scaffolds for tissue engineering: Scaffold preparation, chemo-physical characterization, in vitro and ex ovo evaluation. Materials Science and Engineering C-Materials for Biological Applications, 2019, vol. 100, no. 1, p. 236-246. ISSN: 0928-4931.
  Detail | WWW

  DORAZILOVÁ, J.; MUCHOVÁ, J.; PAVLIŇÁKOVÁ, V.; ŠMERKOVÁ, K.; KOČIOVÁ, S.; KOPEL, P.; DIVIŠ, P.; ADAM, V.; VOJTOVÁ, L. Antibacterial collagen-based skin substitutes with selenium nanoparticles designed for infected burn wound. CZECH CHEMICAL SOCIETY SYMPOSIUM SERIES. Hradec Králové: Czech chemical society, 2019. p. 7-8. ISBN: 2336-7202.
  Detail

  KUPKA, V.; ZHOU, Q.; ANSARI, F.; TANG, H.; ŠLOUF, M.; VOJTOVÁ, L.; BERGLUND, L.; JANČÁŘ, J. Well-dispersed polyurethane/cellulose nanocrystal nanocomposites synthesized by a solvent-free procedure in bulk. Polymer Composites, 2019, vol. 40, no. S1, p. 456-465. ISSN: 0272-8397.
  Detail

  KUPKA, V.; VOJTOVÁ, L.; BENEŠOVÁ, P.; OBRUČA, S.; BRTNÍKOVÁ, J.; MÁROVÁ, I.; JANČÁŘ, J. Biodegradation of polyurethane‐polyhydroxybutyrate elastomeric composite investigated from morphological and structural viewpoint. Journal of Applied Polymer Sciences, 2019, vol. 136, no. 1, p. 46909-1 (46909-8 p.)ISSN: 0021-8995.
  Detail | WWW

  ŽÍDEK, J.; PAVLOVSKÝ, Z.; KNOZ, M.; VOJTOVÁ, L.; LIPOVÝ, B.; HOLOUBEK, J.; FALDYNA, M.; GÖPFERT, E.; ŠTĚPÁNKOVÁ, V.; PAVLIŇÁKOVÁ, V. Sledování vaskularizace pomocí obrazové analýzy z histologických snímků regenerovaných měkkých tkání. Bioimplantologie 2019, sborník. 1. Brno: MSD spol.s.r.o., 2019. p. 38-38. ISBN: 978-80-7392-307-5.
  Detail

  GARCÍA-GARETA, E.; VOJTOVÁ, L.; STOJIC, M. Biomaterials for Skin Repair and Regeneration. In Biomaterials for Skin Repair and Regeneration. United Kingdom: Woodhead Publishing, 2019. p. 59-99. ISBN: 978-0-08-102546-8.
  Detail | WWW

  VOJTOVÁ, L.; ZIKMUND, T.; PAVLIŇÁKOVÁ, V.; ŠALPLACHTA, J.; KALASOVÁ, D.; PROSECKÁ, E.; BRTNÍKOVÁ, J.; ŽÍDEK, J.; PAVLIŇÁK, D.; KAISER, J. The 3D imaging of mesenchymal stem cells on porous scaffolds using high-contrasted x-ray computed nanotomography. Journal of Microscopy, 2019, vol. 273, no. 3, p. 169-177. ISSN: 1365-2818.
  Detail | WWW

  SEDLÁČEK, R.; SUCHÝ, T.; VONDROVÁ, J.; LUKÁŠOVÁ, V.; RAMPICHOVÁ, M.; TRUNEC, M.; ŠŤASTNÝ, P.; VOJTOVÁ, L.; KRTIČKA, M. Mechanické vlastnosti porézních keramických materiálů – elastický gradient. XI. mezinárodní konference Bioimplantologie 2019. MSD spol.: 2019. p. 53-53. ISBN: 978-80-7392-307-5.
  Detail

  MUCHOVÁ, J.; PAVLIŇÁKOVÁ, V.; BRTNÍKOVÁ, J.; RAMPICHOVÁ, M.; FILOVA, E.; SEDLÁČEK, R.; HEARNDEN, V.; KUBEŠOVÁ, B.; VOJTOVÁ, L. Synergický účinek antibakteriálních polysacharidů a destičkového lyzátu na biokompatibilitu porézních substrátů pro tkáňové inženýrství kůže. XI. mezinárodní konference Bioimplantologie 2019. Brno: MSD spol., 2019. p. 59-59. ISBN: 978-80-7392-307-5.
  Detail

  FILOVA, E.; KOLINKO, Y.; LITVINEC, A.; BLAHNOVÁ, V.; PAVLIŇÁKOVÁ, V.; SOVKOVÁ, V.; LUKÁŠOVÁ, V.; RAMPICHOVÁ, M.; VOCETKOVÁ, K.; DIVÍN, R.; KRÁLÍČKOVÁ, M.; TONAR, Z.; AMLER, E.; VOJTOVÁ, L. Kompozitné kolagénne peny na regeneráciu osteochondrálneho defektu u králika. XI. mezinárodní konference Bioimplnatologie 2019. Brno: MDS spol., 2019. p. 24-24. ISBN: 978-80-7392-307-5.
  Detail

  VOJTOVÁ, L.; DORAZILOVÁ, J.; LIPOVÝ, B.; JANDA, L. Vliv koncentrace solí na přípravu antibakteriálních kolagen/celulózových kožních krytů. Biomateriály a jejich povrchy XII. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2019. p. 66-66. ISBN: 978-80-01-06625-6.
  Detail

  ŽÍDEK, J.; MICHLOVSKÁ, L.; BRTNÍKOVÁ, J.; VOJTOVÁ, L. Deformace hybridních fyzikálně-kovalentních hydrogelů zesítěných pomocí modrého světla. Biomateriály a jejich povrchy XII. Praha: české vysoké učení technické v Praze, 2019. p. 37-37. ISBN: 978-80-01-06625-6.
  Detail

  FILOVA, E.; HLINKOVÁ, J.; BITTI, G.; DIVÍN, R.; DORAZILOVÁ, J.; AMLER, E.; VOJTOVÁ, L. Funkcionalizované nanovlákna na hojení měkkých tkání. Biomateriály a jejich povrchy XII. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2019. p. 38-38. ISBN: 978-80-01-06625-6.
  Detail

  POŠTULKOVÁ, H.; NEDOMOVÁ, E.; HEARNDEN, V.; HOLLAND, C.; VOJTOVÁ, L. Hybrid hydrogels based on polysaccharide gum karaya, poly(vinyl alcohol) and silk fibroin. Materials Research Express, 2019, vol. 6, no. 3, p. 035304-035304. ISSN: 2053-1591.
  Detail | WWW

  VOJTOVÁ, L.; MICHLOVSKÁ, L.; VALOVÁ, K.; ZBONČÁK, M.; TRUNEC, M.; ČÁSTKOVÁ, K.; KRTIČKA, M.; PAVLIŇÁKOVÁ, V.; POLÁČEK, P.; DZUROV, M.; LUKÁŠOVÁ, V.; RAMPICHOVÁ, M.; SUCHÝ, T.; SEDLÁČEK, R.; GINEBRA, M.; MONTUFAR JIMENEZ, E. The Effect of the Thermosensitive Biodegradable PLGA–PEG–PLGA Copolymer on the Rheological, Structural and Mechanical Properties of Thixotropic Self-Hardening Tricalcium Phosphate Cement. International Journal of Molecular Sciences, 2019, vol. 20, no. 2, p. 1-21. ISSN: 1422-0067.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  DORAZILOVÁ J.; VALOVÁ K.; KACVINSKÁ K.; PAVLIŇÁKOVÁ V.; MICHLOVSKÁ L., VOJTOVÁ L. Využití polymeru na bázi pyrokatecholu k funkcionalizaci biomateriálů. XI. mezinárodní konference Bioimplantologie 2019, SBORNÍK ABSTRAKT. Brno: MSD, spol. s.r.o., 2019. p. 33-33. ISBN: 978-80-7392-307-5.
  Detail | WWW

 • 2018

  ZUBAL, L.; BONANI, W.; MANIGLIO, D.; CECCATO, R.; RENČIUK, D.; HAMPL, A.; MIGLIARESI, C.; JANČÁŘ, J.; VOJTOVÁ, L. Soluble collagen dissolution and assembling in pressurized carbon dioxide water solutions. EXPRESS POLYM LETT, 2018, vol. 12, no. 2, p. 159-170. ISSN: 1788-618X.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  LIPOVÝ, B.; HOLOUBEK, J.; VACEK, L.; RŮŽIČKA, F.; NEDOMOVÁ, E.; POŠTULKOVÁ, H.; VOJTOVÁ, L. Antimicrobial effect of novel hydrogel matrix based on natural polysaccharide Sterculia urens. Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie, 2018, vol. 67, no. 4, p. 166-174. ISSN: 1210-7913.
  Detail | WWW

  VOJTOVÁ, L.; PAVLIŇÁKOVÁ, V.; BRTNÍKOVÁ, J.; KLIEŠTIKOVÁ, N.; ŠŤASTNÝ, P.; TRUNEC, M.; POLÁČEK, P.; BLAHNOVÁ, V.; FILOVA, E. Vliv biokeramických částic na morfologické, biomechanické a biologické vlastnosti 3D kolagen-kompozitních nosičů pro tkáňové inženýrství kostí. Bioimplantologie 2018 - sborník abstrakt. Barbara Kubešová, Daniel Lysák, Tomáš Suchý, Petr Vališ, Lucie Vištejnová, Lucy Vojtová. Brno: České vysoké učení technické v Praze, 2018. p. 37-37. ISBN: 978-80-01-06425-2.
  Detail

  SEDLÁČEK, R.; SUCHÝ, T.; VONDROVÁ, J.; LUKÁŠOVÁ, V.; RAMPICHOVÁ, M.; TRUNEC, M.; ŠŤASTNÝ, P.; VOJTOVÁ, L.; KRTIČKA, M. Mechanické vlastnosti porézních keramických materiálů - mez pevnosti v tlaku. Bioimplantologie 2018 - sborník abstrakt. Barbara Kubešová, Daniel Lysák, Tomáš Suchý, Petr Vališ, Lucie Vištejnová, Lucy Vojtová. Brno: České vysoké učení technické v Praze, 2018. p. 51-51. ISBN: 978-80-01-06425-2.
  Detail

  LUKÁŠOVÁ, V.; RAMPICHOVÁ, M.; ŠŤASTNÝ, P.; SEDLÁČEK, R.; VOJTOVÁ, L.; TRUNEC, M. Testování porézních keramik pro kostní tkánové inženýrství. Bioimplantologie 2018 - sborník abstrakt. Barbara Kubešová, Daniel Lysák, Tomáš Suchý, Petr Vališ, Lucie Vištejnová, Lucy Vojtová. Brno: České vysoké učení technické v Praze, 2018. p. 46-46. ISBN: 978-80-01-06425-2.
  Detail

  KNOZ, M.; VOJTOVÁ, L.; LIPOVÝ, B.; HOLOUBEK, J.; BABRNÁKOVÁ, J.; PAVLIŇÁKOVÁ, V.; VIŠTEJNOVÁ, L.; ŠTĚPÁNKOVÁ, V.; FILOVA, E.; PAVLOVSKÝ, Z.; FALDYNA, M.; GÖPFERT, E.; DAMBORSKÝ, J.; HEARNDEN, V. Vývoj biopolymerní nanostrukturované dermální náhrady: Ex ovo a in vivo studie. Bioimplantologie 2018 - sborník abstrakt. Barbara Kubešová, Daniel Lysák, Tomáš Suchý, Petr Vališ, Lucie Vištejnová, Lucy Vojtová. Brno: České vysoké učení technické v Praze, 2018. p. 33-33. ISBN: 978-80-01-06425-2.
  Detail

  HOLOUBEK, J.; LIPOVÝ, B.; SUCHÁNEK, I.; KNOZ, M.; VOJTOVÁ, L.; ŘÍHOVÁ, H.; BRYCHTA, P. První aplikace dermální náhrady Matriderm v lokální terapii rozsáhle popáleného chlapce. Bioimplantologie 2018 - sborník abstrakt. Barbara Kubešová, Daniel Lysák, Tomáš Suchý, Petr Vališ, Lucie Vištejnová, Lucy Vojtová. Brno: České vysoké učení technické v Praze, 2018. p. 19-19. ISBN: 978-80-01-06425-2.
  Detail

  BLAHNOVÁ, V.; VOJTOVÁ, L.; KLIEŠTIKOVÁ, N.; FILOVA, E. Kolagenový scaffold pro navození osteogeneze lidských mezenchymálních kmenových buněk. Bioimplantologie 2018 - sborník abstrakt. Barbara Kubešová, Daniel Lysák, Tomáš Suchý, Petr Vališ, Lucie Vištejnová, Lucy Vojtová. Brno: České vysoké učení technické v Praze, 2018. p. 42-42. ISBN: 978-80-01-06425-2.
  Detail

  PAVLIŇÁKOVÁ, V.; FOHLEROVÁ, Z.; PAVLIŇÁK, D.; KHUNOVÁ, V.; VOJTOVÁ, L. Effect of halloysite nanotube structure on physical, chemical, structural and biological properties of elastic polycaprolactone/gelatin nanofibers for wound healing applications. Materials Science and Engineering C-Materials for Biological Applications, 2018, vol. 91, no. 1, p. 94-102. ISSN: 0928-4931.
  Detail | WWW

  BABRNÁKOVÁ, J.; PAVLIŇÁKOVÁ, V.; BRTNÍKOVÁ, J.; SEDLÁČEK, P.; PROSECKÁ, E.; KUBEŠOVÁ, B.; HEARNDEN, V.; VOJTOVÁ, L. Collagen Scaffolds Modified with Biologically Active Substances: In-vitro and Ex-ovo Evaluation. Global Summit on Stem Cell & Tissue Engineering. Barcelona: Scientific Federation, 2018. p. 24-24.
  Detail

  ŽÍDEK, J.; VOJTOVÁ, L.; PAVLIŇÁKOVÁ, V.; KALASOVÁ, D.; ŠALPLACHTA, J.; ZIKMUND, T.; KAISER, J. 3D stereoskoskopie jako metoda pro získání detailní informace o obektu. Bioimplantologie 2018. 1. Brno: Syma, Brno, 2018. p. 36-36.
  Detail

  VOJTOVÁ, L.; BABRNÁKOVÁ, J.; PAVLIŇÁKOVÁ, V.; VIŠTEJNOVÁ, L.; ŠTĚPÁNKOVÁ, V.; FILOVA, E.; BLAHNOVÁ, V.; KNOZ, M.; LIPOVÝ, B.; HOLOUBEK, J.; PAVLOVSKÝ, Z.; FALDYNA, M.; GÖPFERT, E.; DAMBORSKÝ, J.; HEARNDEN, V. Biocompatibility and regenerative abilities of resorbable nanostructured bilayer skin replacement evaluated by small and large animal model. Barcelona: Scientific Federation, 2018. p. 23-23.
  Detail

  KALASOVÁ, D.; PAVLIŇÁKOVÁ, V.; ZIKMUND, T.; VOJTOVÁ, L.; KAISER, J. Correlation of X-ray Computed Nanotomography and Scanning Electron Microscopy Imaging of Collagen Scaffolds. MICROSCOPY AND MICROANALYSIS, 2018, vol. 24, no. S2, p. 102-103. ISSN: 1431-9276.
  Detail

  VOJTOVÁ, L.; PAVLIŇÁKOVÁ, V.; BABRNÁKOVÁ, J.; VIŠTEJNOVÁ, L.; ŠTĚPÁNKOVÁ, V.; FILOVA, E.; KNOZ, M.; LIPOVÝ, B.; HOLOUBEK, J.; PAVLOVSKÝ, Z.; FALDYNA, M.; GÖPFERT, E.; DAMBORSKÝ, J.; HEARNDEN, V. The Effect of Bioactive Additives on Morphology and Biological Properties of Collagen-Based Nanostructured Resorbable Skin Substitutes. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018. p. 129-129. ISBN: 978-80-214-5488-0.
  Detail

  VALOVÁ, K.; MICHLOVSKÁ, L.; ČÁSTKOVÁ, K.; VOJTOVÁ, L. The effect of thermosensitive copolymer addition on rheological properties of calcium phosphates bone paste. Biomateriály a jejich povrchy XI. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2018. p. 91-92. ISBN: 978-80-01-06471-9.
  Detail

  DORAZILOVÁ, J.; BABRNÁKOVÁ, J.; ŠMERKOVÁ, K.; KOPEL, P.; KOČIOVÁ, S.; DIVIŠ, P.; ADAM, V.; VOJTOVÁ, L. Enzymatic Degradation and Bacterial Inhibition of 3D Collagen/Chitosan Scaffolds Doped with Selenium Nanoparticles. Biomateriály a jejich povrchy XI. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2018. p. 74-75. ISBN: 978-80-01-06471-9.
  Detail

  GRÉZLOVÁ, V.; VOJTOVÁ, L.; MICHLOVSKÁ, L.; ŠMERKOVÁ, K.; KOPEL, P.; ADAM, V.; KOČIOVÁ, S.; BÁBOR, P.; DIVIŠ, P. Thixotropic polymer-phosphate bone filler modified with antibacterial selenium nanoparticles. Biomateriály a jejich povrchy XI. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2018. p. 75-76. ISBN: 978-80-01-06471-9.
  Detail

  DORAZILOVÁ, J.; BABRNÁKOVÁ, J.; ŠMERKOVÁ, K.; KOPEL, P.; KOČIOVÁ, S.; DIVIŠ, P.; ADAM, V.; VOJTOVÁ, L. Antibacterial 3D Porous Collagen scaffolds for Soft Tissue Regeneration. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018. p. 133 ( p.)ISBN: 978-80-214-5488-0.
  Detail

  VALOVÁ, K.; MICHLOVSKÁ, L.; ČÁSTKOVÁ, K.; VOJTOVÁ, L. Thixotropic polymer-composite bone cement. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018. p. 150 ( p.)ISBN: 978-80-214-5488-0.
  Detail

  GRÉZLOVÁ, V.; MICHLOVSKÁ, L.; ŠMERKOVÁ, K.; KOPEL, P.; ADAM, V.; KOČIOVÁ, S.; BÁBOR, P.; DIVIŠ, P.; POLÁČEK, P.; VOJTOVÁ, L. The Effect Of Antibacterial Selenium Nanoparticles On The Properties Of Polymer-Phosphate Bone Fillers. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. p. 136-136. ISBN: 978-80-214-5488-0.
  Detail

  VOJTOVÁ, L.; GRÉZLOVÁ, V.; MICHLOVSKÁ, L.; BRTNÍKOVÁ, J.; ŠMERKOVÁ, K.; KOČIOVÁ, S.; VALOVÁ, K.; DIVIŠ, P.; RAMPICHOVÁ, M.; ADAM, V. Nepředvídatelné vlastnosti antibakteriálního kostního lepidla. Biomateriály a jejich povrchy XI. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2018. p. 11-12. ISBN: 978-80-01-06471-9.
  Detail

  VOJTOVÁ, L.; KRTIČKA, M.; TRUNEC, M.; ŠŤASTNÝ, P.; DORAZILOVÁ, J.; BRTNÍKOVÁ, J.; KAISER, J.; ZIKMUND, T.; BŘÍNEK, A.; POŘÍZKA, P.; LUKÁŠOVÁ, V.; RAMPICHOVÁ, M.; SUCHÝ, T.; SEDLÁČEK, R.; GÖPFERT, E.; FALDYNA, M.; BILIK, A.; KREN, L.; NEKUDA, V.; PLÁNKA, L. Intervertebral spinal fusion with hybrid biodegradable nanocomposite porous implant: Pre-clinical study. International Journal of Applied Science-Research and Review. London, UK: iMedPub LTD, 2018. p. 27-27. ISSN: 2394-9988.
  Detail | WWW

  BABRNÁKOVÁ, J.; HEARNDEN, V.; ŠTĚPÁNKOVÁ, V.; DAMBORSKÝ, J.; PAVLIŇÁKOVÁ, V.; VIŠTEJNOVÁ, L.; BLAHNOVÁ, V.; FILOVA, E.; ADAM, V.; KOPEL, P.; ŠMERKOVÁ, K.; VOJTOVÁ, L. In-vitro a ex-ovo testování bioaktivních vlastností 3D porézních kolagenových materiálů obohacených biologicky aktivními látkami pro dermální náhrady. Bioimplantologie 2018 - sborník abstrakt. Brno: České vysoké učení technické v Praze, 2018. p. 39-39. ISBN: 978-80-01-06425-2.
  Detail

 • 2017

  POŠTULKOVÁ, H.; CHAMRADOVÁ, I.; PAVLIŇÁK, D.; HUMPA, O.; VOJTOVÁ, L.; JANČÁŘ, J. Study of effects and conditions on the solubility of natural polysaccharide Gum Karaya. FOOD HYDROCOLLOIDS, 2017, vol. 67C, no. 67C, p. 148-156. ISSN: 0268-005X.
  Detail | WWW

  CHAMRADOVÁ, I.; VOJTOVÁ, L.; ČÁSTKOVÁ, K.; DIVIŠ, P.; PETEREK, M.; JANČÁŘ, J. The effect of hydroxyapatite particle size on viscoelastic properties and calcium release from a thermosensitive triblock copolymer. Colloid and Polymer Science, 2017, vol. 295, no. 1, p. 107-115. ISSN: 1435-1536.
  Detail | WWW

  ŠVACHOVÁ, V.; KHUNOVÁ, V.; PAVLIŇÁK, D.; FOHLEROVÁ, Z.; VOJTOVÁ, L. The Effect of halloysite on structure and properties of polycaprolactone/gelatin nanofibers. Polymer Engineering and Science, 2017, vol. 57, no. 6, p. 506-512. ISSN: 0032-3888.
  Detail

  KUPKA, V.; LETAVAJ, E.; FOHLEROVÁ, Z.; JANČÁŘ, J.; VOJTOVÁ, L. Elastické biodegradovatelné polyuretanové filmy využívající hydrofilní i hydrofobní polyoly pro použití v biomedicíně. Brno: Symma, s.r.o., 2017. p. 51-51.
  Detail | WWW

  BABRNÁKOVÁ, J.; PAVLIŇÁKOVÁ, V.; BRTNÍKOVÁ, J.; SEDLÁČEK, P.; PROSECKÁ, E.; KUBEŠOVÁ, B.; VOJTOVÁ, L. The effect of biologically active substances on the structure and biocompatibility of collagenous scaffolds for tissue engineering. Czech chemical society symposium series. Milovy: Czech Chemical Society Symposium Series, 2017. p. 3-3. ISSN: 2336-7202.
  Detail | WWW

  PAVLIŇÁKOVÁ, V.; VOJTOVÁ, L.; ŠALPLACHTA, J.; ZIKMUND, T.; PROSECKÁ, E.; ŽÍDEK, J.; KAISER, J. 3D imaging of biopolymeric scaffolds seeded with cells using x-ray computed nano- tomography. Czech Chemical Society Symposium Series. Czech chemical society symposium series. Praha: Czech Chemical Society Symposium Series, 2017. p. 37-38. ISSN: 2336-7202.
  Detail

  MONTUFAR JIMENEZ, E.; VOJTOVÁ, L.; ČELKO, L.; GINEBRA, M. P. Calcium Phosphate Foams: Potential Scaffolds for Bone Tissue Modeling in Three Dimensions. In Methods in Molecular Biology. 1612. Springer, 2017. p. 79-94. ISBN: 978-1-4939-7019-3.
  Detail | WWW

  KRTIČKA, M.; MICHLOVSKÁ, L.; NEKUDA, V.; CHAMRADOVÁ, I.; ZBONČÁK, M.; KAISER, J.; SOJKA, K.; VOJTOVÁ, L. Ex-vivo biomechanické testování na animálním modelu tříštivé zlomeniny diafýzy prasečího femoru fixované novým resorbovatelným polymer-kompozitním adhezivem. Brno: Symma, s.r.o., 2017. p. 49-49.
  Detail | WWW

  VOJTOVÁ, L.; KNOZ, M.; LIPOVÝ, B.; FALDYNA, M.; GÖPFERT, E.; ŠTĚPÁNKOVÁ, V.; HOLOUBEK, J.; PAVLIŇÁKOVÁ, V.; BABRNÁKOVÁ, J.; PAVLOVSKÝ, Z.; PROSECKÁ, E.; PLENCNER, M.; FILOVA, E.; KUBEŠOVÁ, B.; HEARNDEN, V.; DAMBORSKÝ, J. Vliv růstových faktorů na biologickou aktivitu nanostrukturovaných vstřebatelných kožních náhrad: in-vitro a in-vivo experimentální studie. Brno: Symma, spol. s r.o., 2017. p. 59-59.
  Detail | WWW

  KRTIČKA, M.; MICHLOVSKÁ, L.; NEKUDA, V.; CHAMRADOVÁ, I.; ZBONČÁK, M.; KAISER, J.; VOJTOVÁ, L. Příprava a zpracování prasečího femuru k ex-vivo biomechanickému testování nově vyvinutého kostního lepidla. Aneb naše první zkušenost s nezdary na každém kroku. Biomateriály a jejich povrchy X. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017. p. 29-30. ISBN: 978-80-01-06195-4.
  Detail

  KRTIČKA, M.; MICHLOVSKÁ, L.; NEKUDA, V.; CHAMRADOVÁ, I.; ZBONČÁK, M.; MONTUFAR JIMENEZ, E.; KAISER, J.; ZIKMUND, T.; JANČÁŘ, J.; IRA, D.; PLÁNKA, L.; VOJTOVÁ, L. Ex-vivo biomechanical testing on the animal model of fractured pig femur fixed with novel biodegradable injectable polymer composite glue. EUR J TRAUMA EMERG S. Spojené království: Springer Berlin Heidelberg, 2017. p. S183 (S183 p.)ISSN: 1863-9933.
  Detail

  PAVLIŇÁKOVÁ, V.; VOJTOVÁ, L.; KNOZ, M.; KALASOVÁ, D.; LIPOVÝ, B.; FALDYNA, M.; GÖPFERT, E.; ŠTĚPÁNKOVÁ, V.; FILOVA, E.; KAISER, J. Příprava a charakterizace nové nanostrukturované vstřebatelné kožní náhrady. Biomateriály a jejich povrchy X. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2017. p. 66-67. ISBN: 978-80-01-06195-4.
  Detail

  CHAMRADOVÁ, I.; TRUNEC, M.; KRTIČKA, M.; NEKUDA, V.; ZBONČÁK, M.; MICHLOVSKÁ, L.; MONTUFAR JIMENEZ, E.; VOJTOVÁ, L. Samovytvrzovací polymer-kompozitní adhezivum využitelné při léčbě kostních zlomenin. Brno: Symma s.r.o., 2017. p. 44-44.
  Detail | WWW

  VOJTOVÁ, L.; HABÁNKOVÁ, E.; MICHLOVSKÁ, L.; LISKA, R.; JANČÁŘ, J.; BAUDIS, S. Hybrid hydrogel's network formed by photogelation of thermosensitive macromonomer in aqueous environment. Danube Vltava Sava Polymer Meeting, Vienna, September 5-8, 2017. Austria: Institute of Applied Synthetic Chemistry, TU Wien, 2017. p. 28-28. ISBN: 978-3-9504017-6-9.
  Detail

  ČULEN, M.; KOSAŘOVÁ, Z.; SOKOL, F.; CHOVANCOVÁ, J.; DVOŘÁKOVÁ, D.; VOJTOVÁ, L.; RÁČIL, Z. Generation of humanized bone-marrow-like niche in immunodeficient mice. Brno: Symma s.r.o., 2017. p. 41-41.
  Detail

  BLAHNOVÁ, V.; FILOVA, E.; PAVLIŇÁKOVÁ, V.; TRUNEC, M.; VOJTOVÁ, L.; AMLER, E. Pěnový nosič pro indukci osteogenní diferenciace lidských mezenchymálních kmenových buněk. Brno: Symma s.r.o., 2017. p. 46-46.
  Detail

  ŽÍDEK, J.; PAVLIŇÁKOVÁ, V.; VOJTOVÁ, L.; ŠALPLACHTA, J.; KALASOVÁ, D.; ZIKMUND, T.; PROSECKÁ, E.; BRTNÍKOVÁ, J.; PAVLIŇÁK, D.; KAISER, J. Využití stroboskopie pro prostorové zobrazení biomateriálů nasnímaných pomocí počítačové tomografie. Bioimplantologie, sborník abstraktů. 1. Brno: Symma spol. s r.o., 2017. p. 24-24.
  Detail | WWW

  ŽÍDEK, J.; VOJTOVÁ, L.; PAVLIŇÁKOVÁ, V.; BRTNÍKOVÁ, J.; JANČÁŘ, J.; ŠALPLACHTA, J.; KALASOVÁ, D.; ZIKMUND, T.; KAISER, J. Numerické ohodnocení kvality zobrazení skafoldů naskenovaných pomocí počítačové tomografie. Biomateriály a jejich povrchy X, sborník příspěvků. 1. Praha: České Vysoké učení technické v Praze, 2017. p. 25-26. ISBN: 978-80-01-06195-4.
  Detail

  BABRNÁKOVÁ, J.; ŠVACHOVÁ, V.; BRTNÍKOVÁ, J.; SEDLÁČEK, P.; PROSECKÁ, E.; KUBEŠOVÁ, B.; VOJTOVÁ, L. The effect of biologically active substance on the structure and biocompatibility of collagenous scaffolds for tissue engineering. Ceitec PhD Retreat II, Telč 20-21 April 2017, Book of abstracts. 1st. Žerotínovo nám. 617/9, 60177 Brno, Czech Republic: Jan Poduška, 2017. p. 61-61. ISBN: 978-80-210-8550-3.
  Detail

 • 2016

  OBORNÁ, J.; MRAVCOVÁ, L.; MICHLOVSKÁ, L.; VOJTOVÁ, L.; VÁVROVÁ, M. The Effect of PLGA-PEG-PLGA Modification on the Sol-gel Transition and Degradation Properties. EXPRESS POLYM LETT, 2016, vol. 10, no. 5, p. 361-372. ISSN: 1788-618X.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  MICHLOVSKÁ, L.; VOJTOVÁ, L.; HUMPA, O.; KUČERÍK, J.; ŽÍDEK, J.; JANČÁŘ, J. Hydrolytic stability of end-linked hydrogels from PLGA-PEG-PLGA macromonomers terminated by alpha,omega-itaconyl groups. RSC Advances, 2016, vol. 6, no. 20, p. 16808-16816. ISSN: 2046-2069.
  Detail | WWW

  ŠVACHOVÁ, V.; VOJTOVÁ, L.; PAVLIŇÁK, D.; VOJTEK, L.; SEDLÁKOVÁ, V.; HYRŠL, P.; ALBERTI, M.; JAROŠ, J.; HAMPL, A.; JANČÁŘ, J. Novel electrospun gelatin/oxycellulose nanofibers as a suitable platform for lung disease modeling. Materials Science and Engineering C-Materials for Biological Applications, 2016, vol. 2016, no. 67, p. 493-501. ISSN: 0928-4931.
  Detail | WWW

  ŽÍDEK, J.; VOJTOVÁ, L.; ABDEL-MOHSEN, A.; CHMELÍK, J.; ZIKMUND, T.; BRTNÍKOVÁ, J.; JAKUBÍČEK, R.; ZUBAL, L.; JAN, J.; KAISER, J. Accurate micro-computed tomography imaging of pore spaces in collagen-based scaffold. Journal of Materials Science: Materials in Medicine, 2016, vol. 27, no. 6, p. 1-18. ISSN: 0957-4530.
  Detail

  ŠVACHOVÁ, V.; VOJTOVÁ, L.; PAVLIŇÁK, D.; KHUNOVÁ, V. Biodegradable poly (e-caprolactone)/gelatin nanofibers: Effect of tubular halloysite on structure and properties. In VIII International Conference on “Times of Polymers and Composites”. AIP conference proceedings. 1736. Italy: AIP Conference Proceedings, 2016. p. 020059-020063. ISBN: 9780735413900. ISSN: 0094-243X.
  Detail | WWW

  ŠVACHOVÁ, V.; VOJTOVÁ, L.; JANČÁŘ, J.; KHUNOVÁ, V.; FOHLEROVÁ, Z.; PAVLIŇÁK, D. Příprava amfifilních nanovláken s přídavkem anorganických aditiv s potenciálním využitím v medicíně. VIII. mezinárodní konference Bioimplantologie 2016. Brno: 2016. p. 20-20.
  Detail | WWW

  Srnec, R.; Fedorova, P.; Pencik, .; Vojtova, L.; Sedlinska, M.; Necas, A. Ex vivo testování mechanických vlastností metakarpálních/metatarzálních kostí psů po simulovaném vyjmutí implantátů. Acta Chirurgie Orthopaedicae et Traumatologie Čechoslovaca, 2016, vol. 83, no. 2, p. 111-116. ISSN: 0001-5415.
  Detail | WWW

  ŽÍDEK, J.; KONEČNÁ, Z.; PERESTRELO, A.; FORTE, G.; ŠVACHOVÁ, V.; VOJTOVÁ, L.; BRTNÍKOVÁ, J.; JANČÁŘ, J.; PINTO DO Ó, P.; KAISER, J.; ZIKMUND, T. Zobrazení 3D struktury srdeční tkáně pomocí nano- CT. Bioimplantologie 2016. 1. Brno, Česká republika: Symma spol.s.r.o., 2016. p. 24-24.
  Detail

  Johana Babrnáková, Veronika Švachová, Lucy Vojtová, Jana Brtníková, Petr Sedláček, Eva Prosecká, Abdel-Mohsan Abdel- Lattif. Modifikace kolagenových skafoldů biologicky aktivními látkami. Czech chemical society symposium series. Milovy: Czech Chemical Society Symposium Series, 2016. p. 53-53. ISSN: 2336-7202.
  Detail | WWW

  KEDROŇOVÁ, E., KUPKA, V., MANAKHOV, A., STOICA, A., VOJTOVÁ, L., ZAJÍČKOVÁ, L. Electrospun biodegradable PCL, PEG and PCL/PEG polyurethane nanofibers coated by amine rich plasma polymers. In NANOCON 2016 - Conference Proceedings. 1. Ostrava, Nanocon 2016 - Proceedings: Tanger Ltd., 2016. p. 490-496. ISBN: 978-80-87294-71-0.
  Detail | WWW

  KUPKA, V.; VOJTOVÁ, L.; FOHLEROVÁ, Z.; JANČÁŘ, J. Solvent free synthesis and structural evaluation of polyurethane films based on poly(ethylene glycol) and poly(caprolactone). EXPRESS POLYM LETT, 2016, no. 6, p. 479-492. ISSN: 1788-618X.
  Detail | WWW

  CIHLÁŘ, Z.; VOJTOVÁ, L.; MICHLOVSKÁ, L.; KUČERÍK, J. Preparation and hydration characteristics of carbodiimide crosslinked lignite humic acids. GEODERMA, 2016, no. 274, p. 10-17. ISSN: 0016-7061.
  Detail | WWW

  ŠVACHOVÁ, V.; VOJTOVÁ, L.; JANČÁŘ, J.; KHUNOVÁ, V. Příprava elastických kompozitních amfifilních nanonvláken vhodných pro medicínské aplikace. Czech Chemical Society Symposium Series. Czech chemical society symposium series. 14. Praha: Česká společnost chemická, 2016. p. 89-89. ISSN: 2336-7202.
  Detail

 • 2015

  PROSECKÁ, E.; RAMPICHOVÁ, M.; LITVINEC, A.; TONAR, Z.; KRÁLÍČKOVÁ, M.; VOJTOVÁ, L.; KOCHOVÁ, P.; PLENCNER, M.; BUZGO, M.; MÍČKOVÁ, A.; JANČÁŘ, J.; AMLER, E. Collagen/hydroxyapatite scaffold enriched with polycaprolactone nanofibers, thrombocyte-rich solution and mesenchymal stem cells promotes regeneration in large bone defect in vivo. Journal of Biomedical Materials Research Part A, 2015, vol. 103, no. 2, p. 671-682. ISSN: 1552-4965.
  Detail | WWW

  BRTNÍKOVÁ, J.; MICHLOVSKÁ, L.; VOJTOVÁ, L.; JANČÁŘ, J. Novel Gas Chromatography Procedure for Kinetics Study of D,L- lactide and Glykolide, Copolymerization. Book of Abstracts Conference Frontiers in Material and Life Sciences: Creating Life in 3D. Brno: Střeodevropský technologický institut, 2015. p. 59-59.
  Detail

  KUPKA, V.; VOJTOVÁ, L.; JANČÁŘ, J. Biodegradabilní elastické polyuretanové filmy pro medicínské aplikace. Brno: 2015. p. 22-22.
  Detail | WWW

  ŠVACHOVÁ, V.; VOJTOVÁ, L.; JANČÁŘ, J.; PAVLIŇÁK, D.; HYRŠL, P. Příprava biopolymerních nanovláken vhodných pro medicínské aplikace. Czech chemical society symposium series. Czech chemical society symposium series. Praha: Česká společnost chemická, 2015. p. 38-38. ISSN: 2336- 7202.
  Detail

  POŠTULKOVÁ, H.; NEDOMOVÁ, E.; VOJTOVÁ, L.; JANČÁŘ, J. Novel hydrogels based on natural polysaccharide Gum Karaya for soft tissue regeneration. CEITEC PHD RETREAT. Brno, Czech Republic: Masaryk University, 2015. p. 112-112. ISBN: 978-80-210-7825-3.
  Detail

  POŠTULKOVÁ, H.; VOJTOVÁ, L.; JANČÁŘ, J. Natural polysaccharide Gum Karaya as novel biomaterial in regenerative medicine. Brno: CEITEC, 2015. p. 132-132.
  Detail | WWW

  OBORNÁ, J.; CHAMRADOVÁ, I.; TAGGART, M.; VOJTOVÁ, L.; VÁVROVÁ, M. Acetaminophen and sulphatiazole release from biodegradable copolymers. Book of Abstracts "16th European Meeting on Environmental Chemistry". Torino, Italy: 2015. p. 23-23. ISBN: 9788894116809.
  Detail

  KUPKA, V.; BENEŠOVÁ, P.; OBRUČA, S.; BRTNÍKOVÁ, J.; VOJTOVÁ, L.; MÁROVÁ, I.; JANČÁŘ, J. From Polyurethane-Polyhydroxybutyrate Composite Synthesis to Its Biodegradation: Structural and Morphological Viewpoint. Chemistry and Life 2015, Book of Abstracts. 1. Brno: Fakulta chemická VUT v Brně, 2015. ISBN: 978-80-214-52228- 2.
  Detail

  KUPKA, V.; VOJTOVÁ, L.; FOHLEROVÁ, Z.; JANČÁŘ, J. Biodegradable Elastic Polyurethane Films Applicable as Vascular Grafts. Brno: Středoevropský technologický institut, 2015. p. 105-105.
  Detail

  VOJTOVÁ, L.; WOLFOVÁ, L.; JUREČKOVÁ, L.; KOHUTOVÁ, L. Úvod do tkáňového inženýrství. In Úvod do tkáňového inženýrství. Česká Republika: MediaBros s.r.o., 2015. p. 19-45. ISBN: 978-80-260-9720- 4.
  Detail

  NIRANJAN, P.; VOJTOVÁ, L.; MARTINOVÁ, L. Deacetylation-induced changes in thermal properties of Sterculia urens gum. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2015, vol. 122, no. 1, p. 235-240. ISSN: 1388-6150.
  Detail

  ŠVACHOVÁ, V.; VOJTOVÁ, L.; JURTÍKOVÁ, V.; HAMPL, A. Růst buněk linie H441 na modifikovaných želatinových nanovláknech. Sborník abstrakt. Brno: 2015. p. 34-34.
  Detail | WWW

  ŠVACHOVÁ, V.; VOJTOVÁ, L.; JURTÍKOVÁ, V.; HAMPL, A.; PAVLIŇÁK, D. Stable Gelatin Nanofibers Modified with Oxidized Cellulose for Soft, Tissue Engineering. Chemistry & Life 2015 – Book of Abstracts. First. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, 2015. p. 183-183. ISBN: 978-80-214-5228- 2.
  Detail | WWW

  ŠVACHOVÁ, V.; VOJTOVÁ, L.; PAVLIŇÁK, D.; SLÁNSKÁ, K.; SLÁNSKÁ, M. Electrospinning of Biopolymers Suitable for Medical Applications. In Potential Application of Plasma and Nanomaterials 2015, Book of Contributed Papers. 1 st edition. Brno: Masaryk University, 2015. p. 72-76. ISBN: 978-80-210-8053- 9.
  Detail | WWW

  ŠVACHOVÁ, V.; VOJTOVÁ, L.; PAVLIŇÁK, D.; FOHLEROVÁ, Z. Novel Oxycellulose/ Gelatin Nanofibers for Medical Applications. Sborník příspěvků; Studentská konference Chemie je život. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. p. 367-367. ISBN: 978-80-214-5290- 6.
  Detail | WWW

  CHAMRADOVÁ, I.; VOJTOVÁ, L.; JANČÁŘ, J. REOLOGICKÁ STUDIE TERMOCITLIVÉ POLYMERNÍ PASTY OBSAHUJÍCÍ „CORE-SHELL“ NANOČÁSTICE. 1. Praha: Czech Chemical Society, 2015. p. (13 p.)ISBN: 236- 7202.
  Detail | WWW

 • 2014

  ABDEL-LATTIF, A.; ABDEL-RAHMAN, R.; FOUDA, M.; VOJTOVÁ, L.; UHROVÁ, L.; HASSAN, A.; AL-DEYAB, S.; EL-SHAMY, I.; JANČÁŘ, J. Preparation, characterization and cytotoxicity of schizophyllan/silvernanoparticle composite. Carbohydrate Polymers, 2014, vol. 102, no. 1, p. 238-245. ISSN: 0144-8617.
  Detail

  PŘICHYSTALOVÁ, H.; ALMONASY, N.; ABDEL-LATTIF, A.; ABDEL-RAHMAN, R.; FOUDA, M.; VOJTOVÁ, L.; KOBĚRA, L.; SPOTZ, Z.; BURGERT, L.; JANČÁŘ, J. Synthesis, characterization and antibacterial activity of new fluorescent chitosan derivatives. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, 2014, vol. 65, no. 1, p. 234-240. ISSN: 0141-8130.
  Detail

  ABDEL-LATTIF, A.; VOJTOVÁ, L.; ABDEL-RAHMAN, R.; JANČÁŘ, J. Preparation, characterization and cytotoxicity of silver nanoparticles using schizophyllan. 2014.
  Detail

  CIHLÁŘ, Z.; VOJTOVÁ, L.; CONTE, P.; NASIR, S.; KUČERÍK, J. Hydration and water holding properties of cross-linked lignite humic acids. GEODERMA, 2014, vol. 230-231, no. 1, p. 151-160. ISSN: 0016-7061.
  Detail | WWW

  ŠVACHOVÁ, V.; VOJTOVÁ, L.;PAVLIŇÁK, D.; ALBERTI, M.; JANČÁŘ, J.; HYRŠL, P. Významné baktericidní účinky želatinových nanovláken modifikovaných oxidovanou celulózou. Brno: 2014. p. 35-35.
  Detail

  Švachová Veronika, Pavliňák David, Vojtová Lucy, Hyršl Pavel, Jančář Josef, Libor Vojtek. Significant bactericidal effects of gelatin nanofibers modified with oxidized cellulose. 2014.
  Detail

  MICHLOVSKÁ, L.; VOJTOVÁ, L.; HUMPA, O.; JANČÁŘ, J. Effect of Crosslinking Time of Functionalized PLGA-PEG- PLGA Copolymers and Its Influence on Swelling Behaviors. CEITEC Annual Conferece "Frontiers in Material and Life Sciences". first. Brno, Czech Republic: Masaryk University, 2014. p. 180-180. ISBN: 978-80-210-7159- 9.
  Detail

  BRTNÍKOVÁ, J.; MICHLOVSKÁ, L.; VOJTOVÁ, L.; JANČÁŘ, J. Kinetics Study of D,L- lactide and Glycolide Copolymerization on PEG Initiator by Novel Gas Chromatography Procedure. CEITEC Annual Conference "Frontiers in Material and Life Sciences". first. Brno, Czech Republic: Masaryk University, 2014. p. 97-97. ISBN: 978-80-210-7159- 9.
  Detail

  KUPKA, V.; VOJTOVÁ, L.; JANČÁŘ, J. Elastomeric Polyurethanes Based on Poly(ethylene glycol) and Poly(caprolactone) with Potential Use in Medicine. Book of Abstracts, CEITEC Annual Conference Frontiers in Material and Life Sciences. První. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2014. p. 164-164. ISBN: 978-80-210-7159- 9.
  Detail | WWW

  CHAMRADOVÁ, I.; VOJTOVÁ, L.; JANČÁŘ, J. Rheological Study of PLGA-PEG-PLGA/hydroxyapatite core-shell nano- particles in thermosensitive copolymer matrix. Brno: 2014. ISBN: 978-80-210-7159- 9.
  Detail

  KUPKA, V.; VOJTOVÁ, L.; JANČÁŘ, J. Crosslinked Polyurethane Elastomers Based on Bioresorbable Polyols with Potential Use in Medicine. Maďarsko, konference BiPoCo: 2014.
  Detail

  CHAMRADOVÁ, I.; VOJTOVÁ, L.; JANČÁŘ, J. Rheological Study of PLGA-PEG-PLGA Triblock Copolymer Modified by Nano-, Micro- and Core-Shell Hydroxyapatite Particles. Maďarsko: BiPoCo 2014, 2014.
  Detail

  PAVLIŇÁK, David, Veronika ŠVACHOVÁ, Libor VOJTEK, Jana ZARZYCKÁ, Pavel HYRŠL, Milan ALBERTI a Lucy VOJTOVÁ. Plasma-chemical modifications of cellulose for biomedical applications. Open Chemistry, 2014, vol. 13, no. 1, p. 229-335. ISSN: 2391-5420.
  Detail | WWW

  Švachová V., Pavliňák D., Vojtová L., Alberti M., Jančář J. a Hyršl P. Gelatin Nanofibers Modified with Oxidized Cellulose with Significant Bactericidal Effects. Book of Abstracts, CEITEC Annual Conference “Frontiers in Material and Life Sciences”. První. Masarykova univerzita, 2014. p. 233-233. ISBN: 978-80-210-7159- 9.
  Detail | WWW

  POŠTULKOVÁ, H.; VOJTOVÁ, L.; JANČÁŘ, J.; CHAMRADOVÁ, I. Chemical modification and characterization of hydrogels from natural polysaccharide Gum Karaya. Book of Abstracts CEITEC Annual Conference "Frontiers in Material and Life Sciences". Brno, Czech Republic: Masaryk University, 2014. p. 203-203. ISBN: 978-80-210-7159- 9.
  Detail

  VOJTOVÁ, L.; ŽÍDEK, J.; ZUBAL, L.; BRTNÍKOVÁ, J.; ABDEL-LATTIF, A.; ZIKMUND, T.; CHMELÍK, J.; JAKUBÍČEK, R.; JAN, J.; KAISER, J. 3D Imaging of Biopolymeric Scaffolds Using X-Ray Computed Micro- Tomography and Stereoscopy. CEITEC anual conference "Frontiers in Materials and Life Sciences". first. Brno, Czech Republic: Masaryk University, 2014. p. 243-243. ISBN: 978-80-210-7159- 9.
  Detail

  ZUBAL, L.; VOJTOVÁ, L.; ABDEL-LATTIF, A. Izolace a charakterizace atelokolagenu. Brno: Společnost pro Bioimplantologii, 2014.
  Detail | WWW

  ŽÍDEK, J.; VOJTOVÁ, L.; ZIKMUND, T.; ABDEL-LATTIF, A.; JAKUBÍČEK, R.; CHMELÍK, J.; KAISER, J.; BRTNÍKOVÁ, J.; ZUBAL, L.; JAN, J. Stereoscopic analysis of collagen scaffolds in real 3D volume. Polymery 2014, sborník abstraktů. Praha: Ústav Makromolekulární chemie, 2014. p. 98-99. ISBN: 978-80-85009-81- 1.
  Detail

  ABDEL-LATTIF, A.; VOJTOVÁ, L.; ABDEL-RAHMAN, R.; JANČÁŘ, J. Synthesis, characterization and antibacterial activity of new fluorescent chitosan derivatives. Egypt: 2014.
  Detail

  ŽÍDEK, J.; VOJTOVÁ, L.; ZIKMUND, T.; KAISER, J.; ABDEL-LATTIF, A.; ZUBAL, L. 3D stereoscopic visualization of tissue replacements. 2014.
  Detail

  VOJTOVÁ, L.; ŽÍDEK, J.; ZUBAL, L.; ZIKMUND, T.; PROSECKÁ, E.; RAMPICHOVÁ, M.; CHMELÍK, J.; JAKUBÍČEK, R.; WALEK, P.; JAN, J.; KAISER, J. 3D zobrazení skafoldů a buněk pomocí mikroCT. Brno: 2014. p. 36-36.
  Detail

  ABDEL-LATTIF, A.; VOJTOVÁ, L.; JANČÁŘ, J. Biomedical textiles through multi-functioalization of cotton fabrics using innovative methoxy polyethylene glycol-N- chitosan graft copolymer. Abstract book: 5th EUCHEMS Chemistry Congress 31 August-4 September 2014 in Istanbul, Turkey. Turkey: 2014. p. 1368-1368.
  Detail

  VOJTOVÁ, L.; ŽÍDEK, J.; ZUBAL, L.; BRTNÍKOVÁ, J.; ABDEL-LATTIF, A.; ZIKMUND, T.; PROSECKÁ, E.; RAMPICHOVÁ, M.; CHMELÍK, J.; JAKUBÍČEK, R.; JAN, J.; KAISER, J. Studium morfologie biopolymerních skafoldů pomocí rentgenové počítačové mikro- tomografie. In Programová brožura konference: VIII. česko- slovenská konference Polymery. 1. Praha: ÚMCH AVČR, 2014. p. 23-25. ISBN: 978-80-85009-81- 1.
  Detail

 • 2013

  ŠVACHOVÁ, V.; VOJTOVÁ, L.; JANČÁŘ, J. Electrospinning of Biopolymers Based on Gelatin and Oxidized Cellulose. Final scientific programme & Book of abstracts. 1. Budapest, Maďarsko: Research Centre for Natural Sciences, Hungarian Academy of Sciences, 2013. p. 190-190. ISBN: 978-615-5270-04- 8.
  Detail

  ABDEL-LATTIF, A.; VOJTOVÁ, L.; JANČÁŘ, J. Antibacterial activity and cell viability. 2013.
  Detail

  OBORNÁ, J.; VÁVROVÁ, M.; CHAMRADOVÁ, I.; VOJTOVÁ, L. Release of hydrophilic drugs and alpha- hydroxy acids from biocompatible copolymers. Book of abstracts 14th European Meeting on Enviromental Chemistry. Monte Negro: 2013. p. 136-136. ISBN: 978-9940-9059-1- 0.
  Detail

  MICHLOVSKÁ, L.; VOJTOVÁ, L.; OBORNÁ, J.; JANČÁŘ, J. Chemical crosslinking of functionalized PLGA–PEG– PLGA copolymers and its influence on swelling behavior. Regenerative Medicine. London: Regenerative Medicine, 2013. p. 193-193. ISSN: 1746- 0751.
  Detail

  ABDEL-LATTIF, A.; VOJTOVÁ, L.; ABDEL-RAHMAN, R.; JANČÁŘ, J. Antibacterial cotton fabrics treated with silver-chitosan-O- methoxy polyethylene glycol core shell nanoparticles. 2013.
  Detail

  KUPKA, V.; VOJTOVÁ, L.; JANČÁŘ, J. Synthesis and Characterization of Polyurethane Elastomers Based on Poly(ethylene glycol) and Poly(caprolactone) with Potential Use in Medicine. Regenerative Medicine. London: Future Medicine, 2013. p. 190-190. ISSN: 1746-0751.
  Detail

  CHAMRADOVÁ, I. The influence of the hydroxyapatite particle size on the rheological properties of thermosensitive polymer composites. Studentská odborná konference Chemie je život 2013. Brno: VUT v Brně, Fakulta chemická, 2013. p. (85 p.)ISBN: 978-80-214-4822- 3.
  Detail

  UHROVÁ, L.; ABDEL-LATTIF, A.; VOJTOVÁ, L.; JANČÁŘ, J. Microfibrous Collagen/ Polysaccharide Porous Scaffold for Medical Application. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 61200, 2013. p. 100-100.
  Detail

  ŠVACHOVÁ, V.; PAVLIŇÁK , D.; ALBERTI, M.; VOJTOVA, L.; JANČÁŘ, J. Gelatin Nanofibers with Significant Bactericide Effeciency. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 61200, 2013. p. 98-98.
  Detail

  VOJTOVÁ, L.; JANČÁŘ, J.; JUHÁSOVÁ, J.; NEČAS, A.; CRHA, M.; PROKS, P.; PLÁNKA, L. Regeneration of articular cartilage and growth plate by 3D resorbable biopolymer composites seeded with mesenchymal stem cells and chondrocytes. Regenerative Medicine. Leipzig, Germany: TRM, Leipzig, 2013. p. 192-192. ISSN: 1746- 0751.
  Detail

 • 2012

  CHAMRADOVÁ, I.; VOJTOVÁ, L.; MICHLOVSKÁ, L.; POLÁČEK, P.; JANČÁŘ, J. Rheological properties of funcionalised thermosensitive copolymer for injectable applications in medicine. Chemical Papers, 2012, vol. 66, no. 10, p. 977-980. ISSN: 0366- 6352.
  Detail | WWW

  Prosecka, E.; Rampichova, M.; Lytvinets, A.; et al. 3D functionalized collagen/ hydroxyapatite scaffold seeded with MSC for bone defect regeneration in vivo. Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine, 2012, vol. 6, ISSN: 1932-7005.
  Detail

  VOJTOVÁ, L. Kompozitní nanovlákna obsahující oxycelulózu. Dolní Dobrouč: Contipro Group, 2012. p. 1-39.
  Detail

  MICHLOVSKÁ, L.; VOJTOVÁ, L.; CHAMRADOVÁ, I.; JANČÁŘ, J. Influence of Monomer Purification of PLGA-PEG-PLGA Copolymers on Sol- gel Phase Transitions and Rheological Properties. 4th Bratislava Polymer Scietists workshop - BYPoS 2012. Bratislava, Slovensko: Young Scientists Council of Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2012. p. 69-69. ISBN: 978-80-970923-2- 0.
  Detail

  VYROUBALOVÁ, Z.; VOJTOVÁ, L.; HERMANOVÁ, S.; JANČÁŘ, J. Ring-Opening Polymerization of Cyclic Esters Catalyzed by N- heterocyclic Carbene. 4th Bratislava Polymer Scietists workshop - BYPoS 2012, book of abstracts. Bratislava, Slovensko: Young Scientists Council of Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2012. p. 30-30. ISBN: 978-80-970923-2- 0.
  Detail

  KUPKA, V.; VOJTOVÁ, L.; JANČÁŘ, J. Transparent Elastomeric Polyurethanes Based on Poly(ethylene glycol) and Poly(caprolactone) for Medical Applications. Young Scientists Council of Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2012. p. 67-68. ISBN: 978-80-970923-2- 0.
  Detail

  CHAMRADOVÁ, I.; VOJTOVÁ, L.; MICHLOVSKÁ, L.; JANČÁŘ, J. Rheological studies of PLGA-PEG- PLGA triblock copolymer modified using hydroxyapatite. In Studentská konference Chemie je život 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 61200 Brno, 2012. p. 304-309. ISBN: 978-80-214-4644- 1.
  Detail

  KUPKA, V.; VOJTOVÁ, L.; JANČÁŘ, J. Polyurethane Elastomers Based on Poly(ethylene glycol) and Poly(caprolactone) with Potential Use in Medicine. In Studentská odborná konference Chemie je život 2012 - Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemické, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2012. p. 113-113. ISBN: 978-80-214-4644- 1.
  Detail

  VYROUBALOVÁ, Z.; VOJTOVÁ, L.; HUMPA, O.; JANČÁŘ, J. N- Heterocyclic Carbene as Catalysts for Polymerization of Cyclic Esters. Studentská odborná konference Chemie je život 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemické, Purkyňova 118, 61200 Brno, 2012. p. 133-133. ISBN: 978-80-214-4545- 8.
  Detail

  MICHLOVSKÁ, L.; VOJTOVÁ, L.; CHAMRADOVÁ, I.; OBORNÁ, J.; JANČÁŘ, J. Effect of PLGA-PEG- PLGA Purification Method on Copolymer Chemical Structure and Gelation Behavior. In Studentská konference Chemie je život 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2012. p. 381-386. ISBN: 978-80-214-4644- 1.
  Detail

  VOJTOVÁ, L.; MICHLOVSKÁ, L.; CHAMRADOVÁ, I.; JANČÁŘ, J. Thermogelling properties of injectable functionalized hydrogels. 76th Prague Meeting on Macromolecules, Polymer in Medicine. Praha: Institute of Macromolecular Chemistry Academy of Sciences of the Czech Republic, 2012. p. 121-121. ISBN: 978-80-85009-72- 9.
  Detail

  VOJTOVÁ, L.; JANČÁŘ, J.; NEČAS, A.; PLÁNKA, L.; CRHA, M.; PROKS, P.; GÁL, P. Regenerace růstové ploténky resorbovatelným biopolymerním kompozitem s kmenovými buňkami a chondrocyty. IV. celostátní konference Bioimplantologie 2012. Brno: Společnost pro Bioimplantologii, 2012. p. 40-40. ISBN: 978-80-7392-192- 7.
  Detail

  VOJTOVÁ, L. Bimateriály pro tkáňové inženýrství. Brno: Micronetwork, 2012. p. 1-32.
  Detail

  VOJTOVÁ, L. Léčba defektů kostí a chrupavek resorbovatelnými implantáty připravenými metodou tkáňového inženýrství. Praha: ÚMCH AVČR, 2012. p. 1-42.
  Detail

  VOJTOVÁ, L.; KUPKA, V.; ŽÍDEK, J.; WASSERBAUER, J.; SEDLÁČEK, P.; JANČÁŘ, J. Biodegradable polyhydroxybutyrate as a polyol for elastomeric polyurethanes. Chemical Papers, 2012, vol. 66, no. 9, p. 869-874. ISSN: 0366-6352.
  Detail

 • 2011

  MICHLOVSKÁ, L.; VOJTOVÁ, L.; MRAVCOVÁ, L.; JANČÁŘ, J. Thermogelling water solutions of multifunctional macromonomers based on PLGA-PEG-PLGA triblock copolymers. Challenges of modern technology, 2011, vol. 2, no. 1, p. 12-15. ISSN: 2082- 2863.
  Detail

  VOJTOVÁ, L.; MICHLOVSKÁ, L.; JANČÁŘ, J. Resorbovatelné implantáty na bázi hydrogelů. Bioimplantologie 2011, Odpobrný program a sborník přednášek. 1. Brno: MSD, 2011. p. 30-30. ISBN: 978-80-7392-156- 9.
  Detail

  OBRUČA, S.; MÁROVÁ, I.; VOJTOVÁ, L. Biodegradation of polyether polyol based polyurethane elastomeric films influence of partial replacement of polyether polyol by biopolymers of renewable origin. ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY, 2011, vol. 31, no. 9, p. 1043-1052. ISSN: 0959-3330.
  Detail | WWW

  VYROUBALOVÁ, Z.; HERMANOVÁ, S.; MICHLOVSKÁ, L.; VOJTOVÁ, L. NEWLY FORMED TRIAZOLE- BASED ALUMINIUM COMPLEX AS CATALYST FOR CONTROLLED RING OPENING POLYMERIZATION OF CAPROLACTONE. International Summer School on Polymers - ISSP 2001, book of abstracts. 1. Bratislava: Young Scientists Council of POlymer Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2011. p. 117-117. ISBN: 978-80-968433-9- 8.
  Detail

  CHAMRADOVÁ, I.; VOJTOVÁ, L.; MICHLOVSKÁ, L.; JANČÁŘ, J. Rheological Properties of Functionalized Thermosensitive Copolymers for Injectable Applications in Medicine. International Summer School on Polymers - ISSP 2001, book of abstracts. 1. Bratislava: Young Scientists Council of Polymer Institute of the Slovak Academy of Science, 2011. p. 86-86. ISBN: 978-80-968433-9-8.
  Detail

  MICHLOVSKÁ, L.; VOJTOVÁ, L.; CHAMRADOVÁ, I.; JANČÁŘ, J. Thermogelling Behavior of Modified PLGA-PEG-PLGA Triblock Copolymers: Influence of Copolymer Composition. International Summer School on Polymers - ISSP 2011, book of abstracts. 1. Bratislava: Young Scientists Council of Polymer Institute of the Slovak Academy of Science, 2011. p. 95-95. ISBN: 978-80-968433-9- 8.
  Detail

  PLÁNKA, L.; NEČAS, A.; CRHA, M.; PROKS, P.; VOJTOVÁ, L.; GÁL, P. Léčba kostního můstku transplantací mezenchymových kmenových buněk a chondrocytů v kompozitním nosiči u prasat - experimentální studie. Acta Chirurgie Orthopaedicae et Traumatologie Čechoslovaca, 2011, vol. 78, no. 6, p. 526-536. ISSN: 0001-5415.
  Detail

  HERMANOVÁ, S.; VYROUBALOVÁ, Z.; VOJTOVÁ, L.; MERCEDES MOYA CABRERA, M. Novel Triazole-based Aluminium Complex for Ring- Opening Polymerization of Lactones. Polymer Bulletin, 2011, vol. 67, no. 9, p. 1751-1760. ISSN: 0170- 0839.
  Detail

  CHAMRADOVÁ, I.; VOJTOVÁ, L.; MICHLOVSKÁ, L.; JANČÁŘ, J. Physical Conditions Affecting Rheological Properties of Thermosensitive Copolymers. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2011. p. s928 (s928 p.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail | WWW

  KUPKA, V.; VOJTOVÁ, L.; BÁLKOVÁ, R.; POLÁČEK, P.; SEDLÁČEK, P.; JANČÁŘ, J. Biomedical Elastomeric Polyurethanes Based on Poly(ethylene glycol). Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2011. p. s931 (s931 p.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  VOJTOVÁ, L.; KUPKA, V.; ŽÍDEK, J.; OBRUČA, S.; MÁROVÁ, I.; JANČÁŘ, J. ELASTOMERIC POLYURETHANES FILLED BY BIODEGRADABLE POLYHYDROXYBUTYRATE. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2011. p. s939 (s939 p.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  VOJTOVÁ, L.; JANČÁŘ, J.; NEČAS, A.; SRNEC, R.; PLÁNKA, L.; PROSECKÁ, E.; PLECNER, M.; ALMER, E.; KŘEN, L., HLUČILOVÁ, J. RESORBABLE IMPLANTS FOR HARD TISSUE REGENERATION. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2011. p. s918 (s919 p.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  PROSECKÁ, E.; RAMPICHOVÁ, M.; VOJTOVÁ, L.; TVRDÍK, D.; MELČÁKOVÁ, Š.; JUHASOVÁ, J.; PLCNER, M.; JAKUBOVÁ, R.; JANČÁŘ, J.; NEČAS, A.; KOCHOVÁ, P.; KLEPÁČEK, J.; TONAR, Z.; AMLER, E. Optimized conditions for mesenchymal stem cells to differentiate into osteoblasts on a collagen/hydroxyapatite matrix. JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART A, 2011, vol. 99A, no. 2, p. 307-315. ISSN: 1549- 3296.
  Detail

  MICHLOVSKÁ, L.; VOJTOVÁ, L.; MRAVCOVÁ, L.; CHAMRADOVÁ, I.; JANČÁŘ, J. Sol-gel Phase Transitions of Temperature- sensitive Biodegradable Copolymers. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2011. p. s910 (s910 p.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail | WWW

 • 2010

  MICHLOVSKÁ, L.; VOJTOVÁ, L.; MRAVCOVÁ, L.; JANČÁŘ, J. Novel Biodegradable Macromonomers Based on PLGA-PEG- PLGA Copolymer for Regenerative Medicine. In Studentská odborná konference Chemie a společnost 2010. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2010. p. 167-172. ISBN: 978-80-214-4212- 2.
  Detail

  MICHLOVSKÁ, L.; VOJTOVÁ, L.; MRAVCOVÁ, L.; HERMANOVÁ, S.; KUČERÍK, J.; JANČÁŘ, J. Functionalization Conditions of PLGA-PEG- PLGA Copolymer with Itaconic Anhydride. MACROMOLECULAR SYMPOSIA, 2010, vol. 295, no. 1, p. 119-124. ISSN: 1022- 1360.
  Detail

  NEČAS, A.; VOJTOVÁ, L.; JANČÁŘ, J. Quality of Newly Formed Cartilaginous Tissue in Defects of Articular Surface after Transplantation of Mesenchymal Stem Cells in a Composite Scaffold Based on Collagen I with Chitosan Micro- and nanofibres. Physiological Research, 2010, vol. 59, no. 4, p. 605-614. ISSN: 0862- 8408.
  Detail

  NEČAS, A.; PROKS, P.; URBANOVÁ, L.; SRNEC, R.; STEHLÍK, L.; CRHA, M.; RAUŠER, P.; PLÁNKA, L.; JANOVEC, J.; DVOŘÁK, M.; AMLER, E.; VOJTOVÁ, L.; JANČÁŘ, J. Healing of Large Segmental Bone Defect after Implantation of Autogenous Cancellous Bone Graft in Comparison to Hydroxyapatite and 0.5% Collagen Scaffold Combined with Mesenchymal Stem Cells. ACTA VETERINARIA BRNO, 2010, vol. 79, no. 4, p. 607-613. ISSN: 0001-7213.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  MICHLOVSKÁ, L.; VOJTOVÁ, L.; MRAVCOVÁ, L.; JANČÁŘ, J. Sol-gel transitions of PLGA-PEG-PLGA Triblock Copolymers: Effect of Composition and Itaconic anhydride. Young Scientists Towards the Challenges of Modern Technology. 1. Warsaw: Warsaw University of Technology, 2010. p. 37-37.
  Detail

  DAVID, J.; VOJTOVÁ, L.; BEDNAŘÍK, K.; KUČERÍK, J.; VÁVROVÁ, M.; JANČÁŘ, J. Development of novel environmental friendly polyurethane foams. Environmental Chemistry Letters, 2010, vol. 8, no. 4, p. 381-385. ISSN: 1610-3653.
  Detail

  MICHLOVSKÁ, L.; VOJTOVÁ, L.; MRAVCOVÁ, L.; JANČÁŘ, J. Kinetics, functionalization and sol- gel transitions of thermosensitive biodegradable triblock copolymer. IV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie. 1. Toruń: Nicolas Copernicus University, 2010. p. 92-92.
  Detail

 • 2009

  ČÁSLAVSKÝ, J.; MÁCOVÁ, D.; BOLECHOVÁ, M.; VÁVROVÁ, M.; VOJTOVÁ, L.; VESELÝ, M. Produkty degradace polyurethanových pěn jako potenciální kontaminanty životního prostředí. In XVIII. vědecké sympózium s mezinárodní účastí "Situace v ekologicky zatížených regionech Slovenska a střední Evropy". Zborník (Proceedings). 1. Košice: Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, 2009. p. 97-100. ISBN: 978-80-970034-1- 8.
  Detail

  JANČÁŘ, J.; VOJTOVÁ, L.; NEČAS, A.; SRNEC, R.; URBANOVÁ, L.; CRHA, M. Stability of collagen scaffold implants for animals with iatrogenic articular cartilage defoects. ACTA VETERINARIA BRNO, 2009, vol. 78, no. 4, p. 643-648. ISSN: 0001-7213.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  MICHLOVSKÁ, L.; VOJTOVÁ, L.; MRAVCOVÁ, L.; HERMANOVÁ, S.; JANČÁŘ, J. OPTIMIZING CONDITIONS FOR FUNCTIONALIZATION OF PLGA-PEG- PLGA COPOLYMER WITH ITACONIC ANHYDRIDE. New Frontiers in Macromolecular Science: From Macromolecular Concepts of Living Matter to Polymers for Better Quality of Life. 1. Prague: Institute of Macromolecular Chemistry AS CR, 2009. p. 156-156. ISBN: 978-80-85009-59- 0.
  Detail

  OBRUČA, S.; MÁROVÁ, I.; VOJTOVÁ, L.; DAVID, J.; ONDRUŠKA, V.; BABÁK, L. Bacterial degradation of modified polyurethane foams: comparison of single and mixed culture. 3RD International Meeting of Environmental Biotechnology and Engineering. Španělsko: Govern de les Illes Baleares, 2009. p. 74-74. ISBN: 978-84-692-4948- 2.
  Detail

  DAVID, J.; VOJTOVÁ, L.; BEDNAŘÍK, K.; KUČERÍK, J.; VÁVROVÁ, M.; JANČÁŘ, J. Development of novel environmentally friendly polyurethane foams. Environmental Chemistry Letters, 2009, vol. 8, no. 4, p. 381-385. ISSN: 1610-3653.
  Detail

 • 2008

  DAVID, J.; VOJTOVÁ, L.; DOMBEKOVÁ, J.; KUČERÍK, J.; MRAVCOVÁ, L.; VÁVROVÁ, M.; JANČÁŘ, J. Synthesis, Characterization and Modification of PLGA- PEG Biocompatible Hydrogels. 8th World Biomaterials Congress 28 May - 1 June 2008 Amsterdam RAI The Netherlands Abstracts2View Abstracts on CD-ROM PC & Mac CD- ROM. Amsterdam: Abstracts2View - Marathon Multimedia, 2008. p. 1186-1186.
  Detail | WWW

  DOLEŽALOVÁ WEISSMANNOVÁ, H.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; ŠOTOLOVÁ, L.; VÁVROVÁ, M.; KUČERA, F.; VOJTOVÁ, L. Ekotoxikologické hodnocení derivátu pyridinu a organokovů. Košice: Ústav geotechniky SAV, 2008. p. 77-80.
  Detail

  VOJTOVÁ, L.; DAVID, J.; OBRUČA, S.; MÁROVÁ, I.; VÁVROVÁ, M.; JANČÁŘ, J. Bio- polyol Based Polyurethane Foams. In Sborník příspěvků. 1. Zlín: UTB, 2008. p. 1-5. ISBN: 978-80-7318-687- 6.
  Detail

  VOJTOVÁ, L.; NOVOTNÝ, M.; JANČÁŘ, J. Effect of natural filler addition on tensile properties of polyurethane elastomers. In Sborník příspěvků. 1. Zlín: UTB, 2008. p. 1-8. ISBN: 978-80-7318-687- 6.
  Detail

  DOLEŽALOVÁ WEISSMANNOVÁ, H.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; ŠOTOLOVÁ, L.; VÁVROVÁ, M.; KUČERA, F.; VOJTOVÁ, L. Ekotoxikologické hodnocení derivátů pyridinu a organokovů. In XVII. vedecké sympózium - zborník. 1. Košice: Ústav geotechniky SAV, 2008. p. 77-80. ISBN: 978-80-970034-0- 1.
  Detail

  SLOVIKOVÁ, A.; VOJTOVÁ, L.; JANČÁŘ, J. Preparation and modification of collagen-based scaffold for tissue engineering. Chemical Papers, 2008, vol. 62, no. 4, p. 417-422. ISSN: 0366-6352.
  Detail

  DOMBEKOVÁ, J.; VOJTOVÁ, L.; PŘIKRYL, R.; ČECHAL, J.; JANČÁŘ, J. Collagen-grafted ultra- high molecular weight polyethylene for biomedical applications. Chemical Papers, 2008, vol. 62, no. 6, p. 580-588. ISSN: 0366- 6352.
  Detail

  ONDRUŠKA, V.; MÁROVÁ, I.; DAVID, J.; VOJTOVÁ, L. Influence of modified biocomposites on production of extracellular polysaccharides by immobilized Aureobasidium pullulans. Chemické listy, 2008, vol. 102, no. S, p. 747-748. ISSN: 1213- 7103.
  Detail

  DAVID, J.; VOJTOVÁ, L.; MICHLOVSKÁ, L.; KUČERÍK, J.; MRAVCOVÁ, L.; CHYTIL, M.; PEKAŘ, M.; VÁVROVÁ, M.; JANČÁŘ, J. Physico-Chemical Properties of Functionalized Temperature- Sensitive Biocompatible Block Copolymers. Chemické listy, 2008, vol. 105, no. 15, p. s1238 (s1240 p.)ISSN: 1213- 7103.
  Detail

  OBRUČA, S.; MÁROVÁ, I.; ONDRUŠKA, V.; VOJTOVÁ, L.; DAVID, J. Biodegradation of Modified Polyurethane Foams. Chemické listy, 2008, vol. 102, no. 15, p. 1219-1220. ISSN: 1213- 7103.
  Detail

  OBRUČA, S.; MÁROVÁ, I.; PIECHOVÁ, J.; VOJTOVÁ, L.; NOVOTNÝ, M.; DAVID, J. Comparison of Biodegradability of Modified Polyurethane Foams and Polyurethane Elastomeric Films. Chemické listy, 2008, vol. 102, no. 15, p. 1257-1258. ISSN: 1213- 7103.
  Detail

  VOJTOVÁ, L.; NOVOTNÝ, M.; OBRUČA, S.; PIECHOVÁ, J.; MÁROVÁ, I.; JANČÁŘ, J. POLYSACCHARIDES MODIFIED ELASTOMERIC POLYURETHANE. Chemické listy, 2008, vol. 102, no. 15, p. s1279 (S1281 p.)ISSN: 1213- 7103.
  Detail

  VOJTOVÁ, L.; FILKA, P.; JANČÁŘ, J. SURGICAL POLYESTER FABRIC IMPREGNATED BY CROSS- LINKED COLLAGEN. Chemické listy, 2008, vol. 102, no. 15, p. s516 (S518 p.)ISSN: 1213- 7103.
  Detail

  SLOVIKOVÁ, A.; VOJTOVÁ, L.; JANČÁŘ, J. BIORESORABLE COLLAGEN-HYALURONIC ACID SCAFFOLDS CROSS-LINKED USING A WATER- SOLUBE CARBODIIMIDE. Chemické listy, 2008, vol. 102, no. 15, p. s1269 (S1270 p.)ISSN: 1213- 7103.
  Detail

  DOMBEKOVÁ, J.; JANČÁŘ, J.; VOJTOVÁ, L.; PŘIKRYL, R.; ČECHAL, J. Plasma Treated UHMWPE Modified by Collagen I: Step-by- step Characterization. 8th World Biomaterials Congress 28 May - 1 June 2008 Amsterdam RAI The Netherlands Abstracts2View Abstracts on CD-ROM PC & Mac CD-ROM. 1. Amsterdam: Abstracts2View - Marathon Multimedia, 2008. p. 2553-2553.
  Detail

  OBRUČA, S.; MÁROVÁ, I.; PIECHOVÁ, J.; VOJTOVÁ, L.; NOVOTNÝ, M.; DAVID, J. Comparison of Biodegradability of Modified Polyurethane Foams and Polyurethane Elastomeric Films. 4th Meeting on Chemistry and Life. 1. Brno: VUT, 2008. p. 7. 27 (7.27 p.)ISBN: 978-80-214-3715- 9.
  Detail

  OBRUČA, S.; MÁROVÁ, I.; ONDRUŠKA, V.; VOJTOVÁ, L.; DAVID, J. Biodegradation of Modified Polyurethane Foams. 4th Meeting on Chemistry and Life. 1. Brno: VUT, 2008. p. 7. 26 (7.26 p.)ISBN: 978-80-214-3715- 9.
  Detail

  ONDRUŠKA, V.; MÁROVÁ, I.; DAVID, J.; VOJTOVÁ, L.; KOTLÍK, J. Vliv modifikovaných biokompozitů na produkci Aureobasidum Pullans. In Zem v pasci? 2008. Vyhne, Zvolen: Technical University in Zvolen, 2008. p. 534-535. ISBN: 978-80-228-1848- 3.
  Detail

 • 2007

  MRAVCOVÁ, L.; VOJTOVÁ, L.; VÁVROVÁ, M.; ČÁSLAVSKÝ, J.; JANČÁŘ, J. HPLC and GPC as methods for study of degradation behavior of biocompatible triblock copolymer. In Abstrakt Book. 1. Kortrijk, Belgium: I.O.P.M.S., 2007. p. 861-861.
  Detail

  DOMBEKOVÁ, J.; VOJTOVÁ, L.; PŘIKRYL, R.; ČECHAL, J.; JANČÁŘ, J. Modification of UHMWPE for biomedical applications. 1st Bratislava Young Polymer Scientist workshop, BYPOS Workshop book. 1. Bratislava, SR: Slovenská akademie věd, 2007. p. 19-19. ISBN: 978-80-968433-4- 3.
  Detail

  DOMBEKOVÁ, J.; VOJTOVÁ, L.; JANČÁŘ, J. SURFACE MODIFICATION OF UHMWPE WITH COLLAGEN I FOR BIOMEDICAL APPLICATION. In Sborník konference Chemie a společnost, CD- ROM. 1. Brno, Czech Republic: Faculty of Chemistry, Brno University of Technology, 2007. p. 31-32. ISBN: 978-80-214-3555- 1.
  Detail

  SLOVIKOVÁ, A.; VOJTOVÁ, L.; JANČÁŘ, J. Preparation and modification of collagen based porous scaffold for tissue engineering. In 1st Bratislava Young Polymer Scientists workshop, Bypos Workshop book. 1. Bratislava, SR: Slovak Academy of Science, 2007. p. 73-73. ISBN: 978-80-968433-4- 3.
  Detail

  MÁROVÁ, I.; OBRUČA, S.; ONDRUŠKA, V.; HLOBILOVÁ, L.; VOJTOVÁ, L. Use of several microorganisms to biodegradation OF modified polyuretane foams - a screening study. In International Conference on Applied Natural Science, proceedings. 1. Trnava, Slovakia: Slovakia, 2007. p. 112-116. ISBN: 978-80-89220-91- 5.
  Detail | WWW

  HRDLIČKOVÁ, J.; OBRUČA, S.; ONDRUŠKA, V.; DAVID, J.; MÁROVÁ, I.; VOJTOVÁ, L.; JANČÁŘ, J. Use ofF bacterium Arthrobacter globiformis to biodegradation of selected biomaterials. In Book of abstracts. 1. Brno: Brno, 2007. p. 54-55. ISBN: 978-80-210-4234- 6.
  Detail

  VOJTOVÁ, L.; VÁVROVÁ, M.; BEDNAŘÍK, K.; ŠUCMAN, E.; DAVID, J.; JANČÁŘ, J. Preparation and ecotoxicity assessment of new biodegradable polyurethane foams. Journal of Environmental Science and Health, Part A, 2007, vol. A42, no. 5, p. 677-683. ISSN: 1093-4529.
  Detail

  DAVID, J.; VOJTOVÁ, L.; KISLINGER, J.; KUČERÍK, J.; VRÁNOVÁ, J.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; VÁVROVÁ, M.; JANČÁŘ, J. New Biomodified Flexible Polyurethane Foams: Comparative and Ecotoxicological Study. Chemické listy, 2007, vol. 101, no. S, p. 43-44. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  VOJTOVÁ, L.; ŽÍDEK, J.; JANČÁŘ, J. Thermal Decomposition of Modified Polyurethane Foams. Chemické listy, 2007, vol. 101, no. 13, p. s30 (s31 p.)ISSN: 0009-2770.
  Detail

  MÁROVÁ, I.; OBRUČA, S.; ONDRUŠKA, V.; HLOBILOVÁ, L.; VOJTOVÁ, L. Use OF several microorganisms to biodegradation OF modified polyuretane foams - a screening study. Book of Abstracts. 1. Trnava, Slovakia: Slovakia, 2007. p. 14-14. ISBN: 978-80-89220-90- 8.
  Detail | WWW

  MÁROVÁ, I.; OBRUČA, S.; ONDRUŠKA, V.; HRDLIČKOVÁ, J.; DAVID, J.; VOJTOVÁ, L.; JANČÁŘ, J. Biodegradation of polyurethane foams modified by carboxymethyl cellulose by several bacteria. Amsterdam, NL: Elsevier B.V., 2007. p. S170 (S171 p.)
  Detail

  DAVID, J.; VOJTOVÁ, L.; BEDNAŘÍK, K.; KUČERÍK, J.; VRÁNOVÁ, J.; VÁVROVÁ, M.; JANČÁŘ, J. Study of new flexible polyurethane foams with biomass polyols. 1st Bratislava Young POlymer Scientists Workshop Book. 1. Bratislava, Slovensko: Slovak Academy of Sciences, 2007. p. 23-23. ISBN: 978-80-968433-4- 3.
  Detail

  MÁROVÁ, I.; ONDRUŠKA, V.; OBRUČA, S.; TRČKOVÁ, M.; VOJTOVÁ, L.; DAVID, J. BIODEGRADATION OF MODIFIED BIOCOMPOSITES BY AUREOBASIDIUM PULLULANS. Book of abstracts. Slovakia: SAS, 2007. p. 98-98. ISBN: 0-01-336483- 9.
  Detail

  MÁROVÁ, I.; DUROŇOVÁ, K.; OBRUČA, S.; ONDRUŠKA, V.; MIKULCOVÁ, A.; KUČERÍK, J.; DAVID, J.; VOJTOVÁ, L. ANALYSIS OF GENOTOXICITY OF BIOCOMPOSITE DEGRADATION PRODUCTS USING SACCHAROMYCES CEREVISIAE D7 TEST SYSTEM. Book of abstracts. Slovakia: SAS, 2007. p. 57-57. ISBN: 0-01-336483- 9.
  Detail

  VOJTOVÁ, L.; MRAVCOVÁ, L.; VÁVROVÁ, M.; JANČÁŘ, J. Injectable resorbable adhesives for bone repair application. 1st. Bratislava Young Polymer Scientists Workshop. 1. Bratislava, Slovak Republic: Polymer Institute SAS, 2007. p. 83-83. ISBN: 978-80-968433-4- 3.
  Detail

  PETRÁŠEK, O.; VOJTOVÁ, L.; JANČÁŘ, J. Cross-linked collagen hydrogel- like films modified by addition of synthetic copolymers based on PEG and PLGA. In 1st Bratislava Young Polymer Scientists workshop, Bypos Workshop book. 1. Bratislava, SR: Slovak Academy of Science, 2007. p. 67-67. ISBN: 978-80-968433-4- 3.
  Detail

 • 2006

  VOJTOVÁ, L.; JANČÁŘ, J.; BABÁK, L.; MÁROVÁ, I.; DAVID, J.; VÁVROVÁ, M. Biodegradable polyurethane foams. In Polymery 2006. 1. Třešť: Ústav makromolekulární chemie AVČR, 2006. p. KS14 ( p.)ISBN: 80-85009-54- 4.
  Detail

  MRAVCOVÁ, L.; VOJTOVÁ, L.; VÁVROVÁ, M.; ČÁSLAVSKÝ, J.; JANČÁŘ, J. Characterization and degradation behaviour of biocompatible triblock copolymer. Book of abstracts. + 1. Brno, Czech Republic: Faculty of Chemistry, 2006. p. 212-212. ISBN: 80-214-3320- 5.
  Detail | WWW

  VOJTOVÁ, L.; ŽÍDEK, J.; JANČÁŘ, J. Controlled Thermodegradation of Flexible Polyurethane Foams. In MACRO 2006. 1. Pune, India: National Chemical Laboratory, India, 2006. p. SPP- 7 ( p.)
  Detail

  VOJTOVÁ, L.; MRAVCOVÁ, L.; VÁVROVÁ, M.; CHYTIL, M.; PEKAŘ, M.; JANČÁŘ, J. Synthesis and Sol-gel Transition of Injectable Biodegradable Thermosensitive PLGA-PEG- PLGA Copolymers Modified by Itaconic Acid. In Macro- 2006. 1. Pune, India: National Chemical Laboratory, India, 2006. p. PHC- P1 ( p.)
  Detail

  DAVID, J.; VOJTOVÁ, L.; BEDNAŘÍK, K.; VÁVROVÁ, M.; JANČÁŘ, J. Use of Screening Toxkits for Characterization of New Synthesized Flexible Polyurethane Foams. Book of abstracts. 1. Brno, Czech Republic: Faculty of Chemistry, 2006. p. 181-181. ISBN: 80-214-3320- 5.
  Detail

  MÁROVÁ, I.; OBRUČA, S.; ONDRUŠKA, V.; DAVID, J.; HRDLIČKOVÁ, J.; VOJTOVÁ, L.; JANČÁŘ, J. Microbial degradation of modified polyurethane foams. Book of abstracts. 1. Brno, Czech Republic: Faculty of Chemistry, Brno, 2006. p. 152-152. ISBN: 80-214-3320- 5.
  Detail

  RATHOUSKÝ, M.; NOVÁ, L.; VOJTOVÁ, L.; VÁVROVÁ, M.; ČÁSLAVSKÝ, J.; JANČÁŘ, J. Use of HPLC method for polymer determination. Book of abstracts. 1. Riva Del Garda, Italy: Resaerch Institute for Chromatography, 2006. p. N09 ( p.)
  Detail

  MÁROVÁ, I.; OBRUČA, S.; ONDRUŠKA, V.; DAVID, J.; VOJTOVÁ, L.; BABÁK, L.; JANČÁŘ, J. Biodegradation of modified polyurethane foams by Aureobasidium pullulans and thermophillic bacteria: a pilot comparative study. 34th Annual Conference on Yeasts, Book of abstracts. Smolenice, Slovakia: Institute of Chemistry, SAS, 2006. p. 84-84. ISSN: 1336- 4839.
  Detail | WWW

  BEDNAŘÍK, K.; VÁVROVÁ, M.; VOJTOVÁ, L. Ecotoxicological evaluation of polyurethane foams. Book of abstarcts. 1. Hamburg, Germany: University of Hamburg, 2006. p. b46 ( p.)
  Detail

  RATHOUSKÝ, M.; NOVÁ, L.; VOJTOVÁ, L.; VÁVROVÁ, M.; ČÁSLAVSKÝ, J.; JANČÁŘ, J. Use of HPLC in determination of polymers. Book of abstracts. 1. Riva Del garda, Italy: Resaerch Institute for Chromatography, 2006. p. N09 ( p.)
  Detail

  MÁROVÁ, I.; OBRUČA, S.; ONDRUŠKA, V.; DAVID, J.; VOJTOVÁ, L.; BABÁK, L.; JANČÁŘ, J. Biodegradation of modified polyurethane foams by Aureobasidium pullulans and thermophillic bacteria: a pilot comparative study. Book of abstracts. 34th Annual Conference on Yeasts, Book of abstracts. 1. Smolenice, Slovakia: Institute of Chemistry, SAV, 2006. p. 84-84. ISSN: 1336- 4839.
  Detail | WWW

  MÁROVÁ, I.; OBRUČA, S.; ONDRUŠKA, V.; DAVID, J.; HRDLIČKOVÁ, J.; VOJTOVÁ, L.; JANČÁŘ, J. Microbial degradation of modified polyurethane foams. Book of abstracts. 1. Brno, Czech Republic: Faculty of Chemistry, Brno, 2006. p. 152-152. ISBN: 80-214-3320- 5.
  Detail

  DAVID, J.; VOJTOVÁ, L.; BEDNAŘÍK, K.; VÁVROVÁ, M.; JANČÁŘ, J. Use of Screening Toxkits for Characterization of New Synthesized Flexible Polyurethane Foams. Book of abstracts. 1. Brno, Czech Republic: Faculty of Chemistry, BUT, Brno, 2006. p. 118-118. ISBN: 80-214-3320- 5.
  Detail

  BEDNAŘÍK, K.; VÁVROVÁ, M.; VOJTOVÁ, L. Ecotoxicological evaluation of polyurethane foams. book of abstracts. 1. Hamburg: University of Hamburg, 2006. p. b46 (b46 p.)
  Detail | WWW

  VOJTOVÁ, L. Amfifilní hydrogely pro biomedicínské aplikace. Bratislava, SK: Ústav Polymérov SAV, 2006.
  Detail

  NOVÁ, L.; VOJTOVÁ, L.; RATHOUSKÝ, M.; ČÁSLAVSKÝ, J.; VÁVROVÁ, M.; JANČÁŘ, J. Use of HPLC and GPC in the characterization of biocompatible polymer degradation products. In Book of abstracts. 1. Riva Del Garda, Italy: Resaerch Institute for Chromatography, 2006. p. N08 (1 p.)
  Detail

 • 2005

  VÁVROVÁ, Milada; VOJTOVÁ, Lucy; JANČÁŘ, Josef; NOVÁ, Ludmila; ČÁSLAVSKÝ, Josef; RATHOUSKÝ, Michal. Možnost kontaminace životního prostředí odpady z polymerů a biopolymerů. In Zborník proceedings. 1. Hrádok pri Jelšave, Slovensko: Ústav geotechniky SAV Košice, 2005. p. 173-177. ISBN: 80-8077-022- 0.
  Detail

  NOVÁ, Ludmila; VÁVROVÁ, Milada; ČÁSLAVSKÝ, Josef; VOJTOVÁ, Lucy. Optimization of lc method for the characterization of biocompatible polymers degradation products. In The sixthe european meeting on environmental chemistry. 1. Belgrade: The Serbian Chemical Society, 2005. p. 310-310. ISBN: 86-7132-024- 3.
  Detail

  VOJTOVÁ, L.; JANČÁŘ, J. Synthesis and characterization of biocompatible hydrogels. Chemické listy, 2005, vol. 99 (S), no. Symposia, p. s491 (s492 p.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail | WWW

  VOJTOVÁ, L.; JANČÁŘ, J. Vývoj PUR pěny s řiditelnou dobou rozkladu. 1. Brno: Gumotex, a.s., 2005. p. 1-55.
  Detail

  VÁVROVÁ, Milada; BEDNAŘÍK, Karel a kol. Ecotoxicological evaluation of polyurethane foams. The Sixth European Meeting on Environmental Chemistry; Programme and Book of Abstracts. 1. Srbije, beograd: Životna sredina-Bibliografije, referativne, 2005. p. 205-205. ISBN: 86-7132-024- 3.
  Detail

  MÁROVÁ, Ivana; BABÁK, Libor; VÁVROVÁ, Milada; VOJTOVÁ, Lucy; JANČÁŘ, Josef. Use of thermophillic bacteria to biodegradation of modified polyurethane foams. The sixth european meeting on Environmental Chemistry. 1. Belgrade: The Serbian Chemical Society, 2005. p. 244-244. ISBN: 86-7132-024- 3.
  Detail

  ČÁSLAVSKÝ, J., VÁVROVÁ, M., VOJTOVÁ, L., JANČÁŘ, J., NOVÁ, L. Characterization of biocompatible hydrogels: Their degradation and environmental impact of the products. Belgrade: Serbian Chemical Society, 2005. p. 63-63. ISBN: 86-7132-024- 3.
  Detail

  ČÁSLAVSKÝ, J., VÁVROVÁ, M., JANČÁŘ, J., VOJTOVÁ, L., NOVÁ, L. Characterization of biocompatible hydrogels: Their degradation and environmental impact of the products. 1. 1. Belgrade: Serbian Chemical Society, 2005. p. 63-63. ISBN: 86-7132-024- 3.
  Detail

  VÁVROVÁ, Milada; VOJTOVÁ, Lucy; JANČÁŘ, Josef; NOVÁ, Ludmila; ČÁSLAVSKÝ, Josef; RATHOUSKÝ, Michal. Možnost kontaminace životního prostředí odpady z polymerů a biopolymerů. Zborník proceedings. 1. Slovensko: Ústav geotechniky SAV, 2005. p. 173-177. ISBN: 80-8077-022- 0.
  Detail

  VÁVROVÁ, Milada; BEDNAŘÍK, Karel; VOJTOVÁ, Lucy; DAVID, Jan; JANČÁŘ, Josef. Ecotoxicological evaluation of polyurethane foams. The Sixth European Meeting on Environmental Chemistry. 1. Beograd: Serbian Chemical Society, 2005. p. 205-205. ISBN: 86-7132-024- 3.
  Detail

  MÁROVÁ, Ivana; BABÁK, Libor; VÁVROVÁ, Milada; VOJTOVÁ, Lucy; JANČÁŘ, Josef. Use of thermophillic bacteria to biodegradation of modified polyurethane foams. Programme and The Book of Abstracts. 1. Beograd: Životna sredina-Bibliografije, referativne, 2005. p. 244-244. ISBN: 86-7132-024- 3.
  Detail

 • 2003

  Koberstein J. T., Ostenberg K., Vojtová L., Lewis D. Design and Synthesis of Bioinductive Hydrogels. Materials Research Society Symposium Proceedings. San Francisco, California: 2003.
  Detail

  VOJTOVÁ, L.; TURRO, N.; KOBERSTEIN, J. ATRP Synthesis and Characterization of alpha,omega-allyl-terminated Macromonomers as Precursors for End- linked Gels and Hydrogels. Materials Research Society symposia proceedings, 2003, vol. 774, no. O, p. 59-73. ISSN: 0272- 9172.
  Detail

 • 2002

  Vojtová, L., Koberstein, J. T., Turro, N. T. A novel well-defined linear poly(methacrylic acid) macromonomers for biomaterial applications: The synthesis and characterization. Chem. Listy, Symposia 2002. 1. Brno: Brno University of Technology, 2002. p. S227 ( p.)ISBN: 0009- 2770.
  Detail

  VOJTOVÁ, L.; KOBERSTEIN, J.; TURRO, N. A novel well-defined linear poly(methacrylic acid) macromonomers for biomaterial applications: The synthesis and characterization. Chemické listy, 2002, vol. 96(S), no. symposia, p. S227 (S232 p.)ISSN: 0009-2770.
  Detail

 • 2001

  Vojtová, L., Koberstein, J. T. Atom transfer radical polymerization of tert-butyl methacrylate: the synthesis of allyl terminated linear macromonomers for end- linked hydrogels. 7th Pacific Polymer Conference, Oaxaca, Mexico. Oaxaca, Mexico: 2001. p. 5 ( p.)
  Detail

  Vojtová, L., Koberstein, J. T. Atom transfer radical polymerization of tert-butyl methacrylate: the synthesis of allyl terminated linear macromonomers for end- linked hydrogels. In 7th Pacific Polymer Conference, Oaxaca, Mexico. Oaxaca, Mexico: 2001. p. 5 ( p.)
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.