Ing.

Luboš Kotek

Ph.D.

FME, IPMSR DPSVR – Assistant professor

+420 54114 2391
kotek.l@fme.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Luboš Kotek, Ph.D.

Publications

 • 2020

  TRÁVNÍČEK, P.; KOTEK, L.; JUNGA, P. Foreign workers in industry - Prevention of accidents. MM Science Journal, 2020, vol. 2020, no. 3, p. 3711-3715. ISSN: 1803-1269.
  Detail | WWW

  Trávníček, P., Novotná J., KOTEK, L. Havárie v zařízeních cukrovarnického průmyslu a jejich prevence. LISTY CUKROVARNICKE A REPARSKE, 2020, vol. 136, no. 2020, p. 213-219. ISSN: 1210-3306.
  Detail | WWW

  TRÁVNÍČEK, P.; NOTOTNÁ, J.; KOTEK, L. Industrial accidents in spray dryer plants for dairy products in Europe. Internat. Journal for Loss Prevention in the Process Industry, 2020, vol. 2020, no. 68, p. 1-10. ISSN: 0950-4230.
  Detail | WWW

  DADO, M.; LAMPEROVÁ, A.; KOTEK, L.; HNILICA, R. An Evaluation of On-Tool System for Sanding Dust Collection: Pilot Study. Management Systems in Production Engineering, 2020, vol. 28, no. 3, p. 184-188. ISSN: 2450-5781.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  BAMBURA, R.; ŠOLC, M.; DADO, M.; KOTEK, L. Implementation of Digital Twin for Engine Block Manufacturing Processes. Applied Sciences - Basel, 2020, vol. 10, no. 18, p. 1-10. ISSN: 2076-3417.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  TŮMA, Z.; KOTEK, L.; KROUPA, J.; BLECHA, P.; BRADÁČ, F. Possibility of automated ergonomic evaluations in virtual reality environments. In Proceedings of the 30th European Safety and Reliability Conference and the 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference. #12-931 Upper Boon Keng Road, Blk 11, Singapore 380011.: Research Publishing Services, 2020. p. 1-6. ISBN: 978-981-14-8593-0.
  Detail | WWW

 • 2019

  KOTEK, L.; TRÁVNÍČEK, P.; TŮMA, Z.; NOVOTNÝ, L. DEVELOPMENT OF PRODUCTION MACHINES WITH RESPECT TO THE HUMAN FACTORS. Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series, 2019, vol. XIII, no. 2, p. 49-54. ISSN: 1805-3238.
  Detail | Full text in the Digital Library

  Trávníček, P.; Kotek, L.; Nejtek, V.; Koutný, T.; Junga, P.; Vítěz, T. Flare stacks on agricultural biogas plants – safety and operational requirements. Research in agricultural engineering, 2019, vol. 65, no. 3, p. 98-104. ISSN: 1212-9151.
  Detail | WWW

  TRÁVNÍČEK, P.; KOTEK, L.; JUNGA, P.; KOUTNÝ, T; NOVOTNÁ, J.; VÍTĚZ, T. Prevention of accidents to storage tanks for liquid products used in agriculture. Process Safety and Environmental Protection, 2019, vol. 128, no. August 2019, p. 193-202. ISSN: 0957-5820.
  Detail | WWW

  TRÁVNÍČEK, P.; KOTEK, L.; VÍTĚZ, T. Quantitative risk assessment of biogas plant - determination of assumptions and estimation of selected top event. PERIOD POLYTECH-CHEM, 2019, vol. 63, no. 3, p. 397-405. ISSN: 0324-5853.
  Detail | WWW

 • 2018

  TRÁVNÍČEK, P.; KOTEK, L.; JUNGA, P.; VÍTĚZ, T.; DRÁPELA, K.; CHOVANEC, J. Quantitative analyses of biogas plant accidents in Europe. RENEWABLE ENERGY, 2018, vol. 122, no. July 2018, p. 89-97. ISSN: 0960-1481.
  Detail

  KOTEK, L.; NOSEK, A.; BARTOŠ, V. Safety Metrics of Performance for Small and Medium Enterprises - Case Study. MM Science Journal, 2018, vol. 2018, no. 1, p. 2333-2337. ISSN: 1805-0476.
  Detail | WWW

  KOTEK, L.; TŮMA, Z. NĚKTERÉ MOŽNOSTI VYUŽITÍ NÁSTROJŮ VIRTUÁLNÍ REALITY PRO PODPORU VÝVOJE VÝROBKU. In SPÔSOBY A POTENCIÁLNE POSTUPY INTEGRÁCIE PROGRESÍVNYCH INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGII A SOFT - SKILLS DO VÝROBNÝCH PROCESOV. Vedecký recenzovaný zborník. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2018. p. 24-29. ISBN: 978-80-228-3074-4.
  Detail

  TRÁVNÍČEK, P.; KOTEK, L.; VÍTĚZ, T.; CHOVANEC, J. Condensing Shafts on Biogas Stations and Operational Safety. PROCESS SAFETY PROGRESS, 2018, vol. 37, no. 2, p. 300-304. ISSN: 1066-8527.
  Detail

  DADO, M.; KOTEK, L.; HNILICA, R.; TŮMA, Z. The Application of Virtual Reality for Hazard Identification Training in the Context of Machinery Safety: A Preliminary Study. Manufacturing TECHNOLOGY, 2018, vol. 18, no. 5, p. 732-736. ISSN: 1213-2489.
  Detail

  TŮMA, Z.; KOTEK, L.; KROUPA, J.; BLECHA, P.; BRADÁČ, F. Verification of HTC Vive deployment capabilities for ergonomic evaluations in virtual reality environments. In Safety and Reliability – Safe Societies in a Changing World. 1. London: Taylor and Francis group, 2018. p. 309-313. ISBN: 9781351174657.
  Detail | WWW

 • 2017

  VONDÁL, J.; KOTEK, L.; HÁJEK, J. Dry ice blasting for cleaning - measurement of pellets velocity behind the blasting nozzle. In Proceedings of the 22nd International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA 2016 and 19th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction, PRES 2016. Praha: ČSCHI, 2017. p. 1287-1294. ISBN: 9781510859623.
  Detail | WWW

  KOTEK, L.; JIRKA, L.; TŮMA, Z. Risk based spare part management for machines in decommissioning. In Safety and Reliability. Theory and Applications. London: CRC Press, 2017. p. 161-169. ISBN: 9781138629370.
  Detail

  DADO, M.; HNILICA, R.; KOTEK, L. USE OF VIRTUAL REALITY IN MACHINERY SAFETY EDUCATION. In Proceedings of ICERI2017 Conference. Seville, Spain: 2017. p. 2737-2740. ISBN: 978-84-697-6957-7.
  Detail

  TRÁVNÍČEK, P.; KOTEK, L.; JUNGA, P. Modelling of consequences of biogas leakage from gasholder. Journal of Central European Agriculture, 2017, vol. 18, no. 1, p. 15-28. ISSN: 1332-9049.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2016

  TRÁVNÍČEK, P.; KOTEK, L.; JUNGA, P. Environmental risk assessment of a biogas station. PROCESS SAFETY PROGRESS, 2016, vol. 35, no. 4, p. 360-364. ISSN: 1066-8527.
  Detail

  KOTEK, L.; BABINEC, F.; TRÁVNÍČEK, P.; MUKHAMETZIANOVA, L. Specifický typ poruchy průmyslové pece. In TVIP 2016. Hustopeče: CEMC, 2016. p. 1-3. ISBN: 978-80-85990-28- 7.
  Detail

  TRÁVNÍČEK, P.; TRÁVNÍČKOVÁ, S.; KOTEK, L.; BABINEC, F. Odkaliště - poučení z havárií. In TVIP 2016. Hustopeče: CEMC, 2016. p. 1-8. ISBN: 978-80-85990-28- 7.
  Detail

  BABINEC, F.; KOTEK, L.; TRÁVNÍČEK, P. Některé aspekty analýzy rizik objektu SEVESO. In TVIP 2016. Hustopeče: CEMC, 2016. p. 1-3. ISBN: 978-80-85990-28- 7.
  Detail

  KOTEK, L.; ŤAVODOVÁ, M.; JONÁK, M.; KALINCOVÁ, D.; TŮMA, Z.; SUJOVÁ, E. Using Of High Speed Motion Analysis For Compression Test Of Motorcycle Forks Arm. In Proceedings of the 2016 17th International Conference on Mechatronics - Mechatronika, ME 2016. 1. Prague: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2016. p. 1-4. ISBN: 978-1-5090-1303-6.
  Detail

  TŮMA, Z.; KOTEK, L.; TŮMA, J.; BRADÁČ, F. APPLICATION OF VIRTUAL REALITY FOR VERIFICATION OF REAL WORKPLACE STATE. MM Science Journal, 2016, vol. 1, no. 1, p. 1487-1490. ISSN: 1803-1269.
  Detail | WWW

  KOTEK, L.; NOSEK, A.; FIALA, A.; BARTOŠ, V. Risks in industrial management systems. MM Science Journal, 2016, vol. 2016, no. 6, p. 1608-1612. ISSN: 1803-1269.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  KOTEK, L.; TŮMA, Z.; BLECHA, P.; MUKHAMETZIANOVA, L. Risk based workload and staffing level analysis. In Risk, Reliability and Safety: Innovating Theory and Practice - Proceedings of the 26th European Safety and Reliability Conference, ESREL 2016. London: CRC Press, 2016. p. 2997-3001. ISBN: 978-1-138-02997-2.
  Detail

  KOTEK, L.; JONÁK, M.; PÍŠTĚK, V.; DRÁPAL, L.; TRÁVNÍČEK, P. Design and verification of a large combustion chamber for testing of fuel injection nozzles. In Transport Means 2016: Proceeding of the 20th International Scientific Conference. Transport Means. Kaunas, Litevská republika: Technologija, 2016. p. 741-744. ISSN: 1822-296X.
  Detail

  JONÁK, M.; KAŠPÁREK, J.; KOTEK, L. Experimental Validation of a Discrete Tire Model. In Transport Means 2016. Transport Means. Kaunas, Litevská republika: Technologija, 2016. p. 741-744. ISSN: 1822-296X.
  Detail

 • 2015

  KOTEK, L.; HOLUB, M.; VETIŠKA, J.; HADAŠ, Z.; BLECHA, P. Non-invasive displacement measurement of lightweight structures under dynamic excitations. In ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings (IMECE). American Society of Mechanical Engineers (ASME), 2015. p. 5-11. ISBN: 978-0-7918-4648-3.
  Detail

  MUKHAMETZIANOVA, L.; KOTEK, L. IDENTIFICATION OF HAZARDS ASSOCIATED WITH OPERATION OF INDUSTRIAL CEMENTATION FURNACE. In PROCEEDINGS OF THE 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON CHEMICAL TECHNOLOGY. Praha: 2015. p. 508-512. ISBN: 978-80-86238-82-1.
  Detail

  TRÁVNÍČEK, P.; KOTEK, L. Risks associated with the production of biogas in Europe. PROCESS SAFETY PROGRESS, 2015, vol. 34, no. 2, p. 172-178. ISSN: 1066-8527.
  Detail

  KOTEK, L.; TRÁVNÍČEK, P.; BABINEC, F.; JUNGA, P.; MUKHAMETZIANOVA, L. Vliv faktorů pracovního prostředí na pracovníky na velínu. In TVIP 2015. Praha: CEMC, 2015. p. 1-6. ISBN: 978-80-85990-26- 3.
  Detail

  TRÁVNÍČEK, P.; KOTEK, L.; JUNGA, P. Data pro posuzování environmentálních rizik. In TVIP 2015. Praha: CEMC, 2015. p. 7-14. ISBN: 978-80-85990-26- 3.
  Detail

  KOTEK, L.; MUKHAMETZIANOVA, L. Identifikace zdrojů rizik cementační pece. In TVIP 2015. Praha: CEMC, 2015. p. 15-24. ISBN: 978-80-85990-26- 3.
  Detail

  KOTEK, L.; TRÁVNÍČEK, P.; BLECHA, P. Accident Analysis of European Biogas Stations. CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS, 2015, vol. 2015, no. 43, p. 1933-1938. ISSN: 2283-9216.
  Detail

  KOTEK, L.; TRÁVNÍČEK, P.; BABINEC, F.; JUNGA, P.; MUKHAMETZIANOVA, L. Vliv vybraných mikroklimatických podmínek na pracovníky ve velínu. Automa, 2015, vol. 2015, no. 5, p. 48-50. ISSN: 1210- 9592.
  Detail

  KOTEK, L.; TABAS, M. Rizika spojená s provozem skladovacích technologií zkapalněných uhlovodíkových plynů. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie BEZPEČNOSŤ - KVALITA - SPOĽAHLIVOSŤ. Košice: Technická univerzita, Strojnícka fakulta, 2015. p. 110-118. ISBN: 978-80-553-2044- 1.
  Detail

  SVOBODA, Š.; TRÁVNÍČEK, P.; KOTEK, L.; MAREČEK, J.; GRODA, B. Analýza HAZOP pohybu 200litrových sudů po válečkové dráze při zpracování odpadů. Waste forum, 2015, vol. 2015, no. 2, p. 97-110. ISSN: 1804-0195.
  Detail

  KOTEK, L.; NOSEK, A.; FIALA, A.; ZAHÁLKA, J. Comparison of Taguchi’ s partial correction technique with control charts. MM Science Journal, 2015, vol. 2015, no. 3, p. 701-705. ISSN: 1803-1269.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  KOTEK, L.; TRÁVNÍČEK, P.; BABINEC, F.; JUNGA, P.; MUKHAMETZIANOVA, L. Impact of microclimate conditions on the control room personnel - case study. MM Science Journal, 2015, vol. 2015, no. 3, p. 682-685. ISSN: 1803-1269.
  Detail

  KOTEK, L.; SEMANOVÁ, P.; SUJOVÁ, E.; DADO, M.; KUČERA, M.; HNILICA, R.; JONÁK, M. Effects of a Cutting Fluid on Aerosol Size Distribution during Turning. Manufacturing TECHNOLOGY, 2015, vol. 13, no. 3, p. 367-373. ISSN: 1213-2489.
  Detail

  NĚMCOVÁ, Z.; KOTEK, L. Quality Management Systems as an Element of Security In Manufacturing Companies. In Proceedings of 25th International-Business-Information-Management- Association Conference. Amsterdam, NETHERLANDS: 2015. p. 2064-2072. ISBN: 978-0-9860419-4- 5.
  Detail

  KOTEK, L.; TŮMA, Z.; BLECHA, P.; NĚMCOVÁ, Z.; HABADA, P. Evaluation of human error of response to auditory and visual signals in the virtual reality. In Safety and Reliability of Complex Engineered Systems. London: CRC Press, 2015. p. 2997-3001. ISBN: 978-1-138-02879-1.
  Detail

  KOTEK, L.; TRÁVNÍČEK, P.; JUNGA, P.; SVOBODA, Š. Risk analysis in processing of power plant radioactive sludge into low-temperature matrices. In Safety and Reliability of Complex Engineered Systems. London: CRC Press, 2015. p. 3501-3506. ISBN: 978-1-138-02879-1.
  Detail

  MUKHAMETZIANOVA, L.; KOTEK, L.; DOHNAL, M. Qualitative model of performance shaping factors in HRA. MM Science Journal, 2015, vol. 2015, no. 4, p. 731-734. ISSN: 1803-1269.
  Detail

  KOTEK, L. Nové aspekty v prevenci závažných havárií (Seveso III). Automa, 2015, vol. 2015, no. 12, p. 44-45. ISSN: 1210- 9592.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  TRÁVNÍČEK, P.; KOTEK, L.; JUNGA, P. Bezpečnost bioplynových stanic. Journal of Safety Research and Applications (JOSRA), 2015, vol. 2015, no. 4, p. 7-14. ISSN: 1803-3687.
  Detail

  KOTEK, L.; TRÁVNÍČEK, P. Požadavky SEVESO III v oblasti plynárenství. Plyn. (Gas.) Český plynárenský svaz JE JL, 2015, vol. 2015, no. 11, p. 258-260. ISSN: 0032- 1761.
  Detail

  KOTEK, L. Predikce ekonomických následků závažných průmyslových havárií. In Spolehlivost a ekonomika. Praha: Česká společnost pro jakost, 2015. p. 34-42. ISBN: 978-80-02-02633- 4.
  Detail

  TRÁVNÍČEK, P.; KOTEK, L.; JUNGA, P.; VÍTĚZ, T. Bezpečnost zásobníků na bioplyn. Spektrum, 2015, vol. 15, no. 2, p. 18-21. ISSN: 1211-6920.
  Detail

  KOTEK, L.; PÍŠTĚK, V.; DRÁPAL, L. Identification of possible causes of faults of fuel injection nozzles. In Transport Means - Proceedings of the International Conference. Transport Means. Kaunas Univ Technol, Kaunas, LITHUANIA: KAUNAS UNIV TECHNOLOGY PRESS, K DONELAICIO 73, KAUNAS LT 3006, LITHUANIA, 2015. p. 253-256. ISBN: 9955-09-935- 6. ISSN: 1822-296X.
  Detail

  TRÁVNÍČEK, P.; VÍTĚZ, T.; KOTEK, L.; JUNGA, P. TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ BIOMASY ZA ÚČELEM ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ. TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ BIOMASY ZA ÚČELEM ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. ISBN: 978-80-7509-206- 9.
  Detail

 • 2014

  KOTEK, L. Analýza HAZOP: výběr opatření pro snížení rizik. Automa, 2014, vol. 2014, no. 1, p. 28-29. ISSN: 1210- 9592.
  Detail

  BABINEC, F.; KOTEK, L.; TRÁVNÍČEK, P. Analýza rizik/ bezpečnosti technologií v anomálních stavech. In Týden výzkumu a inovací pro praxi 2014. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2014. p. 1161-1164. ISBN: 978-80-85990-25- 6.
  Detail

  KOTEK, L.; BABINEC, F. Kritéria přijatelnosti rizik závažné havárie - diskuze možných přístupů. In Týden výzkumu a inovací pro praxi 2014. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2014. p. 1171-1176. ISBN: 978-80-85990-25- 6.
  Detail

  JONÁK, M.; KOTEK, L.; DRÁPAL, L. Numerická CFD- DEM simulace vstřikování paliva. In Sborník XL. mezinárodní konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů. Bílá: Institut dopravy, VŠB-TU, Ostrava, 2014. p. 1-5. ISBN: 978-80-248-3439- 9.
  Detail

  JONÁK, M.; KOTEK, L.; DRÁPAL, L.; PÍŠTĚK, V. Modelling of the fuel flow out of the injection nozzle in the application for increasing the efficiency of the diesel fuel injection process. In Proceeding of International Conference Transport Means 2014. Transport Means. "Technologija", Studentu St. 54, LT- 51424 Kaunas: Kaunas University of Technology, K. Donelaičio st. 73, LT- 44029 Kaunas, 2014. p. 173-176. ISBN: 9955-09-935- 6. ISSN: 1822- 296X.
  Detail

  KOTEK, L.; MUKHAMETZIANOVA, L.; BLECHA, P.; HOLUB, M. Low Concentration of Oxygen in External Environment - Modeling the Consequences of Accident. In CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS. CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS. Italy: Associazione Italiana di Ingegneria Chemica, 2014. p. 73-78. ISBN: 978-88-95608-27- 3. ISSN: 2283-9216.
  Detail

  KOTEK, L.; JONÁK, M.; DRÁPAL, L.; PÍŠTĚK, V. High- speed inspection and visualization of fuel injection in the large combustion chamber. In Proceeding of International Conference Transport Means 2014. Transport Means. Kaunas Univ Technol, Kaunas, LITHUANIA: KAUNAS UNIV TECHNOLOGY PRESS, K DONELAICIO 73, KAUNAS LT 3006, LITHUANIA, 2014. p. 59-62. ISBN: 9955-09-935- 6. ISSN: 1822- 296X.
  Detail

  KOTEK, L.; HOLUB, M.; VETIŠKA, J.; ŠUBRT, K.; HADAŠ, Z.; BLECHA, P. Comparison of Suitability of Tracking Marks for Optical Measurement of Displacement. In Proceedings of the 16th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 2014. 1. Brno: Brno University of Technology, 2014. p. 489-493. ISBN: 978-80-214-4817- 9.
  Detail | WWW

  KOTEK, L.; PÍŠTĚK, V.; JONÁK, M. Bivariate Process Capability Analysis of Fuel Injection Nozzles Production. WSEAS Journal Transactions on Environment and Development, 2014, vol. 2014, no. 10, p. 492-495. ISSN: 1790-5079.
  Detail

  KOTEK, L.; MUKHAMETZIANOVA, L. Experience with Using Self-Audit Handbook for SMEs in Process and Power Industry. In CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS. CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS. Italy: Associazione Italiana di Ingegneria Chemica, 2014. p. 73-78. ISBN: 978-88-95608-27-3. ISSN: 2283-9216.
  Detail

  KOTEK, L.; MUKHAMETZIANOVA, L.; BLECHA, P. Zkušenosti s použitím samohodnocení bezpečnosti v průmyslu. Journal of Safety Research and Applications (JOSRA), 2014, vol. 2014, no. 3- 4, p. 1-7. ISSN: 1803- 3687.
  Detail

 • 2013

  KOTEK, L. Nové požadavky na bezpečnost skládek těžebního a průmyslového odpadu. Odpadové fórum, 2013, vol. 2013, no. 3, p. 28-29. ISSN: 1212- 7779.
  Detail

  KOTEK, L.; MUKHAMETZIANOVA, L.; BABINEC, F. Snížení koncentrace kyslíku – modelování následků nehody. In Sborník příspěvků. Mikulov: ICCT, 2013. p. 1-4. ISBN: 978-80-86238-37- 1.
  Detail

  KOTEK, L.; TABAS, M. Prevention of major accidents of the aboveground parts of natural gas storage technologies and shale gas production facilities. Chemical Engineering Transactions, 2013, no. 31, p. 211-217. ISSN: 1974- 9791.
  Detail

  MUKHAMETZIANOVA, L.; KOTEK, L. Comparison of Approaches to Major Accident Prevention between the European Union and Russia. Chemical Engineering Transactions, 2013, vol. 2013, no. 31, p. 271-276. ISSN: 1974- 9791.
  Detail

  BABINEC, F.; KOTEK, L. Potřebnost studií HAZOP versus odborná způsobilost. In Týden vědy, výzkumu a inovací pro praxi 2013. Praha: CEMC, 2013. p. 4-8. ISBN: 978-80-85990-22- 5.
  Detail

  KOTEK, L. Zkušenosti s využitím metody HAZOP při identifikaci nebezpečí. In Sborník 6. odborného semináře kvalita a rizika ve výrobě. Jaroměř: ČVUT Praha, 2013. p. 24-26. ISBN: 978-80-87583-05- 0.
  Detail

  KOTEK, L.; MUKHAMETZIANOVA, L.; BABINEC, F. Prevence úniku závadných látek do vod a havarijní plán v průmyslovém podniku. In Týden vědy, výzkumu a inovací pro praxi 2013. Praha: CEMC, 2013. p. 1-4. ISBN: 978-80-85990-22- 5.
  Detail

 • 2012

  BABINEC, F.; TABAS, M.; KOTEK, L. Problémově orientované HAZOP studie. Praha: PCHE PetroCHemEng, 2012. p. 225-229.
  Detail

  MUKHAMETZIANOVA, L.; KOTEK, L. PREVENCE HAVÁRIÍ ZAPŘIČINĚNÝCH SELHÁNÍM LIDSKÉHO ČINITELE V ČESKÉ REPUBLICE A RUSKU. In Plné texty přednášek konference Aprochem 2012. Praha: PCHE PetroCHemEng, 2012. p. 1-8. ISBN: 978-80-02-02376- 0.
  Detail

  KOTEK, L.; BABINEC, F. Spolehlivost lidského činitele při havarijním zásahu. In Plné texty přednášek konference APROCHEM 2012. Praha: PCHE PetroCHemEng, 2012. p. 296-299. ISBN: 978-80-02-02376- 0.
  Detail

  MUKHAMETZIANOVA, L.; KOTEK, L. COMPARISON OF APPROACHES TO PREVENTION OF INJURIES, ACCIDENTS AND INCIDENTS BETWEEN THE CZECH REPUBLIC AND RUSSIA. In Engineering mechanics 2012 Conference proceedings. Praha: Academy of Sciences of the Czech Republic, 2012. p. 893-899. ISBN: 978-80-86246-40- 6.
  Detail

  KOTEK, L.; MUKHAMETZIANOVA, L. Validation of human error probabilities with statistical analysis of misbehaviors. Procedia Engineering, 2012, vol. 2012, no. 42, p. 1955-1959. ISSN: 1877- 7058.
  Detail

  KOTEK, L.; TABAS, M. HAZOP study with qualitative risk analysis for prioritization of corrective and preventive actions. Procedia Engineering, 2012, vol. 2012, no. 42, p. 808-815. ISSN: 1877- 7058.
  Detail

  TABAS, M.; KOTEK, L. Liquefied petroleum gas operation – assessment of the most significant risks. In PROCEEDINGS 39th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2012. p. 943-952. ISBN: 978-80-89475-04- 9.
  Detail

  KOTEK, L. Nové požadavky na bezpečnost podzemních zásobníků zemního plynu. Plyn. (Gas.) Český plynárenský svaz JE JL, 2012, vol. 2012, no. 11, p. 256-257. ISSN: 0032- 1761.
  Detail

  KOTEK, L. Vliv podmínek při řešení havarijní situace na spolehlivost lidského činitele. Journal of Safety Research and Applications (JOSRA), 2012, vol. 2012, no. 3- 4, p. 1-6. ISSN: 1803- 3687.
  Detail

  KOTEK, L.; TABAS, M.; BLECHA, P.; BLECHA, R. Rizika vzniku nebezpečné atmosféry v elektrické peci a opatření k jejich eliminaci. Automa, 2012, vol. 2012, no. 12, p. 34-35. ISSN: 1210- 9592.
  Detail

  KOTEK, L.; TABAS, M.; BLECHA, P.; BLECHA, R. RISK AND HAZARD ANALYSES OF THE INDUSTRIAL FURNACES – SAFETY OF ELECTROHEAT EQUIPMENT. In 11th International Probabilistic Safety Assessment and Management Conference and the Annual European Safety and Reliability Conference 2012 (PSAM11 ESREL 2012). 57 Morehouse Lane , Red Hook, NY 12571 USA: Curran Associates, Inc., 2012. p. 4888-4893. ISBN: 978-1-62276-436- 5.
  Detail

 • 2011

  KOTEK, L.; TABAS, M. Využití nového přístupu k selekci zdrojů rizika závažné havárie. Journal of Safety Research and Applications (JOSRA), 2011, vol. 2011, no. 1, p. 1-5. ISSN: 1803- 3687.
  Detail

  KOTEK, L.; TABAS, M.; BABINEC, F. HAZOP studie velkých systémů. In APROCHEM 2011 - sborník příspěvků. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2011. p. 1-6. ISBN: 978-80-02-02306- 7.
  Detail

  BABINEC, F.; TABAS, M.; KOTEK, L. Systematická bezpečnostní studie velkých jednotek. In Sborník CHISA 2011. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2011. p. 117-117. ISBN: 978-80-905035-0- 2.
  Detail

  KOTEK, L.; BABINEC, F.; TABAS, M. Vyšetřování významných havárií jako cesta ke zlepšování bezpečnosti. Automa, 2011, vol. 17, no. 7, p. 54-56. ISSN: 1210- 9592.
  Detail

  KOTEK, L.; BABINEC, F.; TABAS, M. Nové přístupy k analýze spolehlivosti lidského činitele v chemickém průmyslu. In Sborník CHISA 2011. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2011. p. 116-116. ISBN: 978-80-905035-0- 2.
  Detail

  KOTEK, L.; TABAS, M.; BABINEC, F. Prevence závažných havárií v EU (minulost a budoucnost). In APROCHEM 2011 - sborník příspěvků. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2011. p. 7-12. ISBN: 978-80-02-02306- 7.
  Detail

 • 2010

  KOTEK, L. Systémy výstrah zásadně ovlivňují bezpečnost provozu zařízení. Automa, 2010, vol. 16, no. 1, p. 39-41. ISSN: 1210- 9592.
  Detail

  KOTEK, L.; TABAS, M. Unsuitable layout of alarm and trip system as a significant source of hazardous situations. In CHISA 2010 ECCE 7, Summaries 5 - Systems and Technology. Praha: ORGIS, 2010. p. 1958-1958. ISBN: 978-80-02-02250- 3.
  Detail

  BABINEC, F.; KOTEK, L.; TABAS, M. Skladování LPG, poznatky a metodiky. In Sborník přednášek konference APROCHEM 2010. Praha: PCHE, 2010. p. 288-292. ISBN: 978-80-02-02111- 7.
  Detail

  KOTEK, L.; BABINEC, F.; TABAS, M. Nové způsoby minimalizace rizik - požadavky a standardy pro sklady kapalných uhlovodíků. In Sborník přednášek konference APROCHEM 2010. Praha: PCHE, 2010. p. 505-509. ISBN: 978-80-02-02111- 7.
  Detail

 • 2009

  KOTEK, L. Nový pohled na odpovědnost za škody na životním prostředí. Automa, 2009, vol. 15, no. 4, p. 18-19. ISSN: 1210- 9592.
  Detail

  KOTEK, L.; BABINEC, F. Analýza vlivu lidského činitele na bezpečný provoz rozsáhlých technologií. In Sborník přednášek konference APROCHEM 2009. Praha: PCHE, 2009. p. 2328-2331. ISBN: 978-80-02-02111- 7.
  Detail

  KOTEK, L.; BABINEC, F. Použití metody Human HAZOP při analýze spolehlivosti obsluhy. In Sborník přednášek 31. mezinárodní konference TD 2008 - DIAGON 2008. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. p. 57-61. ISBN: 978-80-7318-707- 1.
  Detail

  KOTEK, L.; BABINEC, F. Použití metody Human HAZOP při redukci chyb operátorů. Automa, 2009, vol. 14, no. 5, p. 58-59. ISSN: 1210- 9592.
  Detail

  KOTEK, L. DEPENDABILITY, SAFETY AND IMPACT OF HUMAN FACTOR. Scientific supplement of, ANNALS of FACULTY ENGINEERING HUNEDOARA, – INTERNATIONAL JOURNAL of ENGINEERING, 2009, vol. 2009, no. 4, p. 35-39. ISSN: 1584-2665.
  Detail

  KOTEK, L.; BABINEC, F. Hodnocení vlivu lidského činitele při řízení výroby. In 4. sympozium Spolehlivost a bezpečnost při provozu a údržbě v procesním průmyslu a energetice. Praha: ČSCHI, 2009. p. 16-17. ISBN: 978-80-86059-52- 5.
  Detail

  KOTEK, L. Dependability, Safety and Impact of Human Factor. In TSO 2009 Proceedings. Prešov: Slovak Mechanical Engineering Society ZSVTS, 2009. p. 46-48. ISBN: 978-80-553-0312- 3.
  Detail

  KOTEK, L.; TABASOVÁ, A.; TABAS, M. New Aspects of Risk Analysis in QRA. In Sborník přednášek 32. mezinárodní konference TD 2009 - DIAGON 2009. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. p. 86-90. ISBN: 978-80-7318-840- 5.
  Detail

 • 2008

  KOTEK, L.; BABINEC, F. Analýza úkolů a prevence závažných havárií. In Sborník přednášek konference APROCHEM 2008. Praha: PCHE, 2008. p. 2307-2310. ISBN: 978-80-02-02008- 0.
  Detail

  KOTEK, L.; PUSKEILEROVÁ, L. Risk analysis, environmental liability and social responsibility. In Sborník přednášek 31. mezinárodní konference TD 2008 - DIAGON 2008. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. p. 84-87. ISBN: 978-80-7318-707- 1.
  Detail

  KOTEK, L. Environmental damage and new legislation in the Czech Republic. In 12th Conference on Environmental and mineral processing, Part 1. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, 2008. p. 205-208. ISBN: 978-80-248-1775- 0.
  Detail

  KOTEK, L. Analýza rizik vodíkové technologie. Analýza rizik vodíkové technologie. Edice PhD Thesis. Brno: VUTIUM, 2008. p. 1-32. ISBN: 978-80-214-3846- 0.
  Detail

  KOTEK, L.; VOHRALÍKOVÁ, M. Jak zvyšovat spolehlivost lidské obsluhy. Automa, 2008, vol. 14, no. 5, p. 26-28. ISSN: 1210- 9592.
  Detail

 • 2007

  KOTEK, L. Příprava normy ISO 26142 - Hydrogen detection apparatus. H2Web, 2007, vol. 2, no. 2, p. 0-5. ISSN: 1801- 5506.
  Detail

  KOTEK, L. Současný stav rozvoje vodíkové ekonomiky v ČR. H2Web, 2007, vol. 2, no. 2, p. 0-5. ISSN: 1801- 5506.
  Detail

  KOTEK, L. Analýza rizik vodíkové technologie. In APROCHEM 2007 - 16 konference - chemické technologie, materiály, petrochemie, polymery, ropa, legislativa, prostředí, bezpečnost. Praha: PCHP- PetroCHemProgress, 2007. p. 2342-2346. ISBN: 978-80-02-01892- 6.
  Detail

  KOTEK, L. Principy snižování chyb obsluhy významných zařízení. In 30. mezinárodní konference TD 2007 - DIAGON 2007. Zlín: Academia centrum Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. p. 47-50. ISBN: 978-80-7318-570- 1.
  Detail

  KOTEK, L. Diferences in the Environmental Damage Rules. Petroleum and Coal, 2007, vol. 49, no. 3, p. 19-21. ISSN: 1335- 3055.
  Detail

  KOTEK, L. Legislativní změny v oblasti odpovědnosti za škody na životním prostředí. CHEMagazín, 2007, vol. 17, no. 6, p. 10-11. ISSN: 1210- 7409.
  Detail

  KOTEK, L. Podpora výměny informací o vodíku. In Sborník z konference Znalostní báze pro podporu řízení podnikatelských seskupení. Praha: ČVUT v Praze, 2007. p. 0-5. ISBN: 978-80-01-03891- 8.
  Detail

  KOTEK, L.; LÁSKOVÁ, A.; TABAS, M. Trends in Risk Evaluation of Chemical Plants in the Czech Republic. Petroleum and Coal, 2007, vol. 49, no. 3, p. 45-50. ISSN: 1335- 3055.
  Detail

  KOTEK, L. Analýza a redukce chyb obsluhy vybraných zařízení. In Sborník 2 - Údržba, zvyšování bezpečnosti a předcházení ztrátám v chemickém průmyslu. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2007. p. 16. 1 (16.6 p.)ISBN: 80-86059-47- 2.
  Detail

 • 2006

  KOTEK, L.; KOTABA, O. Predikce spotřeby el. energie pomocí genetických algoritmů. Kotle a energetická zařízení 2006, 2006, vol. 1, no. 1, p. 1-2. ISSN: 1801- 1306.
  Detail

  KOTEK, L. Specifika analýzy rizik vodíku. Automa, 2006, vol. 12, no. 11, p. 55-57. ISSN: 1210- 9592.
  Detail

  KOTEK, L. Změny, které přinesl zákon 59/ 2006. H2Web, 2006, vol. 1, no. 2, p. 0-5. ISSN: 1801- 5506.
  Detail

  KOTEK, L. Nový zákon o prevenci závažných havárií č. 59/2006 Sb. H2Web, 2006, vol. 1, no. 1, p. 0-5. ISSN: 1801- 5506.
  Detail

  KOTEK, L. Skladování vodíku - přehled metod. H2Web, 2006, vol. 1, no. 1, p. 1-5. ISSN: 1801- 5506.
  Detail

  KOTEK, L. Skupenství a modifikace vodíku. H2Web, 2006, vol. 1, no. 1, p. 0-5. ISSN: 1801- 5506.
  Detail

  KOTEK, L. Přeprava vodíku a některé její aspekty. H2Web, 2006, vol. 1, no. 2, p. 0-5. ISSN: 1801- 5506.
  Detail

  KOTEK, L. Nové standardy pro stáčení kapalného vodíku. H2Web, 2006, vol. 2, no. 1, p. 0-5. ISSN: 1801- 5506.
  Detail

  KOTEK, L. Čistota vodíku a možnosti jeho čištění. H2Web, 2006, vol. 2, no. 1, p. 0-5. ISSN: 1801- 5506.
  Detail

  KOTEK, L.; BABINEC, F. Aktuální problémy implementace ATEX 137. In Sborník přednášek Aprochem 2006 - 2. díl. Praha: PCHE - PetroChemEng, 2006. p. 2345-2349. ISBN: 80-02-01812- 5.
  Detail

  KOTEK, L. Specifika analýzy rizik vodíku. In Sborník přednášek 29. mezinárodní konference TD 2006 - DIAGON 2006. Zlín: Academia centrum Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. p. 30-36. ISBN: 80-7318-410- 9.
  Detail

  KOTEK, L. Informace o návrhu evropské směrnice o podpoře čistých silničních vozidel. H2Web, 2006, vol. 2, no. 2, p. 0-5. ISSN: 1801- 5506.
  Detail

  KOTEK, L. Vodíková křehkost. H2Web, 2006, vol. 2, no. 2, p. 0-5. ISSN: 1801- 5506.
  Detail

  KOTEK, L. Aplikace požadavků směrnice ATEX 137. H2Web, 2006, vol. 2, no. 2, p. 0-5. ISSN: 1801- 5506.
  Detail

  KOTEK, L. Možnost stáčení a přepravy kapalného vodíku - TraiLH2. H2Web, 2006, vol. 2, no. 2, p. 0-5. ISSN: 1801- 5506.
  Detail

  KOTEK, L.; BABINEC, F. Naplňování požadavků na zvýšení bezpečnosti zaměstnanců v prostředí s nebezpečím výbuchu v chemickém průmyslu. Ropa, uhlie, plyn a petrochémia, 2006, vol. 1, no. 1, p. 18-20. ISSN: 1335- 7727.
  Detail

 • 2005

  KOTEK, L. Aplikace požadavků směrnice ATEX 137 v českém průmyslu. In Sborník přednášek 28. mezinárodní konference TD 2005 DIAGON 2005. Zlín: UTB Zlín, 2005. p. 159-163. ISBN: 80-7318-293- 9.
  Detail

  KOTEK, L. Aplikace požadavků směrnice ATEX 137 v českém průmyslu. Automa, 2005, vol. 11, no. 7, p. 55-57. ISSN: 1210- 9592.
  Detail

  KOTEK, L. Hodnocení bezpečnosti v prostředí s nebezpečím výbuchu dle směrnice ATEX 137. In Sborník 2 IV. sympozium 52. konference chemického a procesního inženýrství Údržba, zvyšování bezpečnosti a předcházení ztrátám v chemickém průmyslu - CHISA 2005. Srní: CHISA, 2005. p. 21-26. ISBN: 80-86059-43- X.
  Detail

  KOTEK, L.; PUSKEILEROVÁ, L. Zkušenosti s implementací legislativy ATEX 137 v ČR. In Sborník přednášek 14. konference s mezinárodní účastí - Chemické technologie, petrochemie, polymery, ropa, plyn, paliva, ochrana prostředí, bezpečnost APROCHEM 2005. Milovy: ČSCHI, 2005. p. 562-566. ISBN: 80-02-01755- 2.
  Detail

  KOTEK, L.; KOTABA, O. Využití genetických algoritmů při predikcích spotřeby elektrické energie velkých energetických soustav. In Sborník FSI Junior konference 2004. Brno: FSI VUT Brno, 2005. p. 2-17. ISBN: 80-214-2290- 4.
  Detail

  KOTEK, L. Výroba vodíku - přehled metod. H2Web, 2005, vol. 1, no. 1, p. 0-5. ISSN: 1801- 5506.
  Detail

  KOTEK, L.; PUSKEILEROVÁ, L. Connection of Change Management and Human Factor. Mashinostroene & Elektrotekhnika, 2005, vol. 2005, no. 6, p. 40-44. ISSN: 0025- 455X.
  Detail

  PUSKEILEROVÁ, L.; KOTEK, L. Systémy managementu bezpečnosti. In Sborník přednášek Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2005. Ostrava: 2005. p. 211-219. ISBN: 80-86634-86- 8.
  Detail

  PUSKEILEROVÁ, L.; KOTEK, L. Safety Increase and Well - Used Change Management. In Proceeding of 9th International Konference. Transport Means. Lithunia: 2005. p. 320-323. ISBN: 9955-09-935- 6.
  Detail

  PUSKEILEROVÁ, L.; KOTEK, L. Nejběžnější systémy managementu bezpečnosti v České republice. BOZPinfo. cz, 2005, vol. 1, no. 2005, p. 1-8. ISSN: 1801- 0334.
  Detail

  KOTEK, L.; PUSKEILEROVÁ, L. Connection of Change Management and Human Factor. In Proceedings of XII Itenrnational Scientific Technical Conference TRANS & MOTAUTO 05+, Volume 5. Sofia: Scientific Technical Union of Mechanical Engineering of Bulgaria, 2005. p. 100-102. ISBN: 954-9322-13- 0.
  Detail

 • 2004

  PUSKEILEROVÁ, L.; KOTEK, L.; FAJMONOVÁ, L. CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI. In Juniorstav 2004. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2004. p. 333-340. ISBN: 80-214-2560- 1.
  Detail

  KOTEK, L., BABINEC, F. Analýza rizik spojených s provozem plazmové technologie likvidace nebezpečných látek. In TD2004- DIAGON2004. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. p. 102-107. ISBN: 80-7318-195- 9.
  Detail

  KOTEK, L. Process management jako nástroj moderního projektového řízení. In Jakost a podniková komunikace. Brno: VUT Brno, 2004. p. 1-7. ISBN: 80-214-2748- 5.
  Detail

  HALVA, M.; KOTEK, L. Statistické hodnocení kvality softwaru v řídících systémech. In FSI Junior konference 2003. Brno: 2004. p. 52-58. ISBN: 80-214-2619- 5.
  Detail

  KOTEK, L.; KOTABA, O. Analýza možností využití genetických algoritmů pro predikci vícekriteriálních časových řad. In TRANSFER 2004. Trenčín: Trenčianská iniverzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2004. p. 246-250. ISBN: 80-8075-030- 0.
  Detail

  KOTEK, L.; PUSKEILEROVÁ, L.; FAJMONOVÁ, L. A discusion of change management as a tool of safety management. In CHISA 2004. Praha: 2004. p. 85-93. ISBN: 80-86059-40- 5.
  Detail

  KOTEK, L. Analýza možností likvidace persistentních organických polutantů v ČR. In APROCHEM 2004 - Sborník přednášek. 2004. p. 540-544. ISBN: 80-02-01576- 2.
  Detail

 • 2003

  KOTEK, L., BABINEC, F. Analýza spolehlivosti lidského činitele. In TD 2003 - DIAGON 2003 Sborník přednášek. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2003. p. 157-160. ISBN: 80-7318-129- 0.
  Detail

  KOTEK, L., FAJMONOVÁ, L. Popis vzniku nehody metodou description model. In Chisa 2003 - sborník III. sympozia. Srní: Ing. Jan Novosad, Procesní inženýrství, 2003. p. 46-60. ISBN: 80-86059-36- 7.
  Detail

  KOTEK, L. Analýza spolehlivosti lidského činitele. In Aprochem 2003 - sborník přednášek. Milovy: ČSPCH, 2003. p. 515-519. ISBN: 80-02-01575- 4.
  Detail

 • 2002

  VESELKA, F., KOTEK, L. Problematika statistického vyhodnocení parametrů kluzného kontaktu. In Sborník přednášek z konference Týden jakosti 2002. Brno: Vysoké učení technické Brno Fakulta strojního inženýrsví Ústav procesního a ekologického inženýrství Odbor jakosti systémů a procesů, 2002. p. 36-40. ISBN: 80-214-2279- 3.
  Detail

  HALVA, M.; HAVLÍČKOVÁ, P.; KOTEK, L. ANALÝZA DOKUMENTACE SYSTÉMU JAKOSTI PODNIKU PODLE ISO 9000: 2000 POROVNÁVACÍ METODOU. In FSII Juniior konference 2002. Brno: 2002. p. 174-178. ISBN: 80-214-2290- 4.
  Detail

  KOTEK, L. Kritický pohled na normy řady ISO 9000. In Sborník přednášek z konference Týden jakosti 2002. Brno: Vysoké učení technické Brno , Fakulta strojního inženýrsví , Ústav procesního a ekologického inženýrství , Odbor jakosti systémů a procesů, 2002. p. 47-50. ISBN: 80-214-2279- 3.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.