doc. RNDr.

Libor Mrňa

Ph.D.

FME, IMT DWTST – Associate professor

+420 54114 2507
mrna@fme.vutbr.cz

Send BUT message

doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D.

Publications

 • 2019

  ŘIHÁČEK, J.; PODANÝ, K.; KABILKA, D.; MRŇA, L. Analysis of Bar feeding Into the Drawing Tool. MM Science Journal, 2019, vol. 2019, no. 5, p. 3544-3548. ISSN: 1805-0476.
  Detail | WWW

  MRŇA, L.; ŘIHÁČEK, J.; HORNÍK, P.; ŠARBORT, M. Solar Absorber with a Structured Surface – a Way to Increase Efficiency. Acta Polytechnica (on-line), 2019, vol. 59, no. 2, p. 134-143. ISSN: 1805-2363.
  Detail | WWW

 • 2018

  ŠEBESTOVÁ, H.; HORNÍK, P.; MRŇA, L.; DOLEŽAL, P. Microstructure and mechanical properties of hybrid LasTIG welds of HSLA steel. In 10TH CIRP CONFERENCE ON PHOTONIC TECHNOLOGIES. Procedia CIRP. Elsevier B.V., 2018. p. 743-747. ISSN: 2212-8271.
  Detail | WWW

  ŠEBESTOVÁ, H.; HORNÍK, P.; MRŇA, L.; DOLEŽAL, P.; MIKMEKOVÁ, E. The Effect of Arc Current on Microstructure and Mechanical Properties of Hybrid LasTIG Welds of High-Strength Low-Alloy Steels. METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS B-PROCESS METALLURGY AND MATERIALS PROCESSING SCIENCE, 2018, vol. 49, no. 6, p. 3559-3569. ISSN: 1073-5615.
  Detail | WWW

  ŘIHÁČEK, J.; MRŇA, L.; PETERKOVÁ, E.; DVOŘÁK, M. Possibilities of using the Erichsen test for determination of forming limit diagram and its utilization for hydroforming. In METAL 2017 - 26th International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings. 1. Ostrava, Czech Republic, EU: TANGER Ltd., 2018. p. 286-291. ISBN: 978-80-87294-79-6.
  Detail

  ŘIHÁČEK, J.; HORNÍK, P.; MRŇA, L.; ŠARBORT, M. Solar Absorbers with a Structured Surface. MM Science Journal, 2018, vol. 2018, no. 2, p. 2390-2396. ISSN: 1805-0476.
  Detail | WWW

 • 2017

  MRŇA, L.; HORNÍK, P. Pokročilé metody laserového svařování. Zváranie - Svařování, 2017, no. 3-4, p. 60-64. ISSN: 0044-5525.
  Detail

 • 2016

  MRŇA, L.; HORNÍK, P.; KUBÍČEK, J. New methods for monitoring laser welding process in the manufacture of solar absorbers. MM Science Journal, 2016, vol. 2016, no. 5, p. 1376-1381. ISSN: 1803-1269.
  Detail | WWW

  Horník Petr, Mrňa Libor. Possibilities in optical monitoring of laser welding process. In OAM 2016-30. Proceedings of SPIE. 1. BELLINGHAM: SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING, 2016. p. 1-8. ISSN: 0277-786X.
  Detail

  MRŇA, L.; HORNÍK, P.; PIŇOS, J. Spojování materiálů s rozdílnými vlastnostmi laserem. In Technické požadavky na konstrukční dílce, konstruování výrobků a technická zařízení, navrhování i montáž, kontrola a zkoušení. Brno: TESYDO, s.r.o., 2016. p. 123-128. ISBN: 978-80-87102-13- 8.
  Detail

  KUBÍČEK, J.; ŠMAK, M.; PODANÝ, K.; MRŇA, L. Welded joint of high-strength steels Weldox 700 and common grade steel S 355. MM Science Journal, 2016, vol. 2016, no. 5, p. 1398-1401. ISSN: 1803-1269.
  Detail | WWW

  MRŇA, L.; ŘIHÁČEK, J.; PODANÝ, K.; PETERKOVÁ, E. Konstrukce termického solárního kolektoru s poduškovým absorbérem a jeho varianty. In Konference Alternativní zdroje energie 2016. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2016. p. 101-107. ISBN: 978-80-02-02666- 2.
  Detail

  ŘIHÁČEK, J.; MRŇA, L. Comparison of Implicit and Explicit Algorithms of Finite Element Method for the Numerical Simulation of Hydroforming Process. MM Science Journal, 2016, vol. 2016, no. 6, p. 1326-1331. ISSN: 1805-0476.
  Detail | WWW

 • 2015

  MRŇA, L.; ŘIHÁČEK, J. Využití laserového svařování při vývoji nového typu solárního absorbéru. Zváranie - Svařování, 2015, vol. 64, no. 7-8/ 2015, p. 155-158. ISSN: 0044- 5525.
  Detail | WWW

  ŘIHÁČEK, J.; MRŇA, L. Optimization of Hydroforming Die Geometry For Manufacturing of Solar Absorbers. In METAL 2015. 1. 2015. p. 1-6. ISBN: 978-80-87294-58- 1.
  Detail

  ŘIHÁČEK, J.; MRŇA, L. Forming a Structured Surface of a New Type of Solar Absorber with Hydroforming. Advanced Materials Research, 2015, no. 1127, p. 49-54. ISSN: 1022- 6680.
  Detail | WWW

 • 2014

  MRŇA, L.; ŘIHÁČEK, J. Forming a Structured Surface of a New Type Solar Absorber with Hydroforming. In COMAT 2014, Conference proceedings. 1. 2014. p. 1-6. ISBN: 978-80-87294-45- 1.
  Detail

  MRŇA, L.; ŘIHÁČEK, J.; LIDMILA, Z. Tváření strukturovaného povrchu solárního absorbéru hydroformováním. Kovárenství, 2014, vol. 2014, no. 50, p. 29-32. ISSN: 1213- 9289.
  Detail | WWW

  ŘIHÁČEK, J.; MRŇA, L. EuroBLECH 2014. MM Průmyslové spektrum, 2014, vol. 2014, no. 12, p. 20-22. ISSN: 1212-2572.
  Detail

  MRŇA, L.; ŘIHÁČEK, J.; LIDMILA, Z.; PODANÝ, K.; KUBÍČEK, J. Solární absorbér se strukturovaným povrchem – možná cesta ke zvýšení účinnosti. In Konference Alternativní zdroje energie 2014. 1. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2014. p. 119-128. ISBN: 978-80-02-02546- 7.
  Detail

 • 2013

  DOHNAL, I.; ŠLAIS, M.; FOREJT, M.; MRŇA, L. Hopkinson Tensile Tests of Flat Specimens. Journal of Mechanics Engineering and Automation, 2013, vol. 3, no. 9, p. 560-565. ISSN: 2159- 5275.
  Detail

  MRŇA, L. OPTIMALIZACE LASEROVÉHO SVAŘOVACÍHO PROCESU – POKROČILÝ WELD MONITOR. In Zborník prednášok z konferencie Kvalita vo zváraní 2013. 1. Bratislava: Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR, 2013. p. 69-75. ISBN: 978-80-88734-67- 3.
  Detail

  MRŇA, L. Řízení kvality při laserovém svařování - nová generace welding monitoru. In Stanovená a vyhrazená technická zařízení, vybrané a stanovené výrobky k posuzování shody. 1. Brno: Tesydo, s.r.o., 2013. p. 136-141. ISBN: 978-80-970354-5- 7.
  Detail

 • 2012

  KUBÍČEK, J.; MRŇA, L.; PODANÝ, K.; DANĚK, L.; LIDMILA, Z.; FOREJT, M. - 72 - 40. medzinárodná konferencia ZVÁRANIE 2012 Tatranská Lomnica, 07.–09.11.2012 40. International Conference WELDING 2012 November 07 – 09, 2012, Tatranská Lomnica, High Tatras, Slovak Republic Výroba nového typu solárního absorbéru nekonvenčními metodami a jeho povrchová úprava. In 40. mezinárodná konferencia ZVÁRANIE 2012. první. Bratislava: Slovenská zváračská spoločnosť, 2012. p. 72-82. ISBN: 978-80-89296-15- 6.
  Detail

  MRŇA, L.; FOREJT, M.; LIDMILA, Z.; PODANÝ, K.; KUBÍČEK, J. Manufacturing of solar absorber by unconventional methods. In Metal 2012. 1. 2012. p. 1-6. ISBN: 978-80-87294-29- 1.
  Detail

  MRŇA, L.; KŘIVAN, M. Technologie výroby deskového solárního aborbéru laserovým svařováním a nízkotlakým hydroformingem. Kovárenství, 2012, vol. 2012, no. 44, p. 101-104. ISSN: 1213- 9289.
  Detail

  MRŇA, L.; KUBÍČEK, J. Role ochranné atmosféry při laserovém svařování. Zváranie - Svařování, 2012, vol. 60, no. 9-10/ 2011, p. 201-205. ISSN: 0044- 5525.
  Detail

  MRŇA, L.; KUBÍČEK, J.; MIKMEKOVÁ, Š. Svařování austenitických a duplexních ocelí Yb- YAG vláknovým laserem. In Zborník z XXXIX. medzinárodnej konferencie ZVÁRANIE 2011. 1. 2012. p. 60-66. ISBN: 978-80-89296-14- 9.
  Detail

  KUBÍČEK, J.; DANĚK, L.; MRŇA, L. Svařování feritické oceli plazmovým paprskem. In Zborník z XXXIX. mezinárodnej konferencie ZVÁRANIE 2011. Slovenská zváračská spoločnosť. Bratislava: Slovenská zváračské spoločnost, 2012. p. 12-13. ISBN: 978-80-89296-14- 9.
  Detail

  KUBÍČEK, J.; DANĚK, L.; ŠKNOUŘILOVÁ, E.; MRŇA, L. Vliv povlaků žárových nástřiků a úprav povrchu na absorpci slunečního záření. Kovárenství, 2012, vol. 2012, no. 44, p. 113-116. ISSN: 1213- 9289.
  Detail

 • 2011

  KUBÍČEK, J.; HÁLA, M.; MRŇA, L.; ŠKNOUŘILOVÁ, E.; DANĚK, L. Plazmové svařování a řezání vysokopevnostních ocelí. In Nové materiály, technologie a zařízení pro svařování. 1. Ostrava: Český svářečský ústav a Vysoká škola báňská, 2011. p. 209-216. ISBN: 978-80-248-2473- 4.
  Detail

  MRŇA, L.; KUBÍČEK, J.; JANÍK, M.; MIKMEKOVÁ, Š.; MIKMEKOVÁ, E. Svařování duplexní oceli Yb- YAG vláknovým laserem. In Technologické fórum 2011. 1. Praha: ČVUT, 2011. p. 147-153. ISBN: 978-80-01-04852- 8.
  Detail

  DOHNAL, I.; ŠLAIS, M.; FOREJT, M.; MRŇA, L. Hopkinson tensile tests of flat specimen. In The International Conference NEWTECH 2011 on Advanced Manufacturing Engineering. MM průmyslové spektrum. Brno: BUT- FMI Institute of Manufacturing Technology, 2011. p. 79-83. ISBN: 978-80-214-4267- 2.
  Detail

 • 2010

  MRŇA, L.; ŠARBORT, M.; ŘEŘUCHA, Š.; JEDLIČKA, P. On- lina diagnostika laserového svařování a její využití pro verifikaci svarů. In Nové přístupy a aplikace EU směrnic, eurokódůi EN, ISO norem pro konstrukce stanovených výrobků a technických zařízení. 1. Brno: TDS Brno - SMS, s.r.o., 2010. p. 237-244. ISBN: 978-80-87102-05- 3.
  Detail

  MRŇA, L.; ČÍP, T.; KUBÍČEK, J. Svařování vysokopevnostních ocelí laserem. In Technologické fórum 2010. 1. Praha: ČVUT, 2010. p. 158-164. ISBN: 978-80-01-04586- 2.
  Detail

  MRŇA, L.; KUBÍČEK, J.; ČÍP, T. Vliv ochranné atmosféry na vlastnosti svaru pevnostní oceli DOMEX 420MC při laserovém svařování. In Nové materiály, technologie a zařízení pro svařování (13.ročník odborného semináře). Ostrava: Český svářečaský ústav s.r.o. Ostrava, 2010. p. 167-174. ISBN: 978-80-248-2304- 1.
  Detail

 • 2009

  KUBÍČEK, J.; DANĚK, L.; MRŇA, L. Svařování laserem v podmínkách současné technické praxe. In moderní výrobní technologie pro 21 století. Brno: Cern, s.r.o. Brno, 2009. p. 141-145. ISBN: 978-80-214-3914- 6.
  Detail

 • 2008

  KUBÍČEK, J.; MRŇA, L. Laserové technologie pro provádění výrobků. In Technická konference Hrotovice 2008. Brno: Pressly s.r.o. Brno, 2008. p. 149-156. ISBN: 978-80-87102-00- 8.
  Detail

  KUBÍČEK, J.; HYKEL, J.; MRŇA, L. Svařování laserem v podmínkách současné technické praxe. In Nové meteriály, technologie a zařízení ve svařování. 1. Ostrava: VŠB TU Ostrava, ČSÚ, 2008. p. 75-85. ISBN: 978-80-248-1825- 2.
  Detail

 • 2007

  KUBÍČEK, J.; MRŇA, L. Nové směry ve spojování materiálů svařováním a pájením v technické praxi. In Technické, bezpečnostní,kvalitativní, ekologické a právní požadavky na výrobky dle evropských směrnic a výrobkových norem. 1. Hrotovice: TDS Brno SMS, 2007. p. 124 ( p.)ISBN: 80-903386-8- 2.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.