prof. Ing.

Ladislav Zemčík

CSc.

FME, IMT DFE – Professor

+420 54114 2654
zemcik.l@fme.vutbr.cz

Send BUT message

prof. Ing. Ladislav Zemčík, CSc.

Publications

 • 2014

  HORÁČEK, M.; ZEMČÍK, L.; KOSOUR, V.; STACHOVEC, I.; SOUKUPOVÁ, L.; VAŠŤÁK, P.; HORENSKÝ, J.; JEDOVNICKÝ, J. Výzkum a vývoj technologie výroby rozměrných, tenkostěnných a vysoce jakostních odlitků ze slitin Al. Slévárenství, 2014, vol. LXII, no. 9- 10, p. 352-357. ISSN: 0037- 6825.
  Detail

  HORÁČEK, M.; ZEMČÍK, L.; KOSOUR, V.; STACHOVEC, I.; SOUKUPOVÁ, L.; VAŠŤÁK, P.; HORENSKÝ, J.; JEDOVNICKÝ, J. Research and Development of Technology for Large – Thin Wall – High Quality Aluminum Castings for Aircraft Industry. In 71st World Foundry Congress Bilbao 2014. 1. Bilbao: World Foundry Congress, 2014. p. 1-9. ISBN: 978-84-617-0087- 5.
  Detail

  STACHOVEC, I.; HORÁČEK, M.; ZEMČÍK, L. a kol. Zjišťování zabíhavosti slitin Al ve skořepinových formách. Slévárenství, 2014, vol. 62, no. 5- 6, p. 156-161. ISSN: 0037- 6825.
  Detail

  ZEMČÍK, L. Kinetika odplyňování slitin hliníku. Slévárenství, 2014, vol. 62, no. 7- 8, p. 212-215. ISSN: 0037- 6825.
  Detail

 • 2012

  STACHOVEC, I.; HORENSKÝ, J.; HORÁČEK, M.; ZEMČÍK, L.; KOLDA, V. Gating Systems for Sizeable Castings from Al Alloys Cast into Ceramic Moulds. Archives of foundry engineering, 2012, vol. 12, no. 2, p. 65-68. ISSN: 1897- 3310.
  Detail

  HORÁČEK, M.; KOSOUR, V.; ZEMČÍK, L. Research and development of technology for large - thin wall - high quality aluminium castings for aircraft industry. In Conference proceedings of 52 nd International foundry conference Portorož 2012. 1. Ljubljana: Društvo livarjev Slovenije, 2012. p. 22-25. ISBN: 978-961-90130-7- 6.
  Detail

  STACHOVEC, I. K problematice vtokových soustav pro odlitky ze slitin Al odlévaných do keramických skořepinových forem. Slévárenství, 2012, vol. 60, no. 9- 10, p. 353-357. ISSN: 0037- 6825.
  Detail

  ZEMČÍK, L. Vodík ve slitinách hliníku. Slévárenství, 2012, vol. LX, no. 5- 6, p. 154-157. ISSN: 0037- 6825.
  Detail

 • 2011

  ZEMČÍK, L. Fyzikálně chemické modely reakcí tavenina atmosféra vakuové indukční pece. Hutnické listy, 2011, vol. LXIV, no. 2, p. 32-39. ISSN: 0018- 8069.
  Detail

  BARTÁK, T.; ZEMČÍK, L.; DLOUHÝ, A. Influence of melting temperature and time on the oxygen content in TiAlNb alloys. In Metal 2011. Ostrava: Tanger spol. s r.o., 2011. p. 1-5. ISBN: 978-80-87294-22- 2.
  Detail

 • 2010

  ZEMČÍK, L.; DLOUHÝ, A. Vznik termoelastických napětí v odlitcích ze slitin TiAl odlévaných do keramických skořepinových forem. Slévárenství, 2010, vol. LVIII, no. 11- 12, p. 383-386. ISSN: 0037- 6825.
  Detail

  BARTÁK, T.; ZEMČÍK, L.; SVOBODA, M.; DLOUHÝ, A. Influence of re- melting on purity of TiAlNb alloys. In METAL 2010. Ostrava: Tanger, spol. s r.o., 2010. p. 1-6. ISBN: 978-80-87294-15- 4.
  Detail

 • 2009

  ZEMČÍK, L.; ŠUPÁLEK, M.; KRUTIŠ, V.; DLOUHÝ, A. Přesné lití turbínových kol turbodmychadel ze slitin TiAl. Slévárenství, 2009, vol. LVII, no. 11- 12, p. 407-410. ISSN: 0037- 6825.
  Detail

 • 2008

  ZEMČÍK, L.; DLOUHÝ, A.; UMSHAUS, J. Odlévání turbínových kol turbodmychadel ze slitin TiAl technologií přesného lití. Slévárenství, 2008, vol. LVI, no. 9- 10, p. 417-421. ISSN: 0037- 6825.
  Detail

  BARTÁK, T.; DOČEKALOVÁ, K.; ZEMČÍK, L.; DLOUHÝ, A. Interactions between Ti - Al - Nb melts and Y2O3 crucibles. In Metal 2008. Ostrava: Tanger s. s r.o., 2008. p. 1-7. ISBN: 978-80-254-1987- 8.
  Detail

  DLOUHÝ, A.; DOČEKALOVÁ, K.; BARTÁK, T.; DLOUHÝ, I.; ZEMČÍK, L. Refractory crucible melting and related mechanical properties of Nb- containing TiAl alloys. In Structural Aluminides for Elevated Temperatures. TMS 2008. Warrendale: The Minerals, Metals & Materials Society, 2008. p. 9-14. ISBN: 978-0-87339-720- 9.
  Detail

 • 2007

  ZEMČÍK, L. Technologie vakuového tavení žárupevných slitin a její vliv na vznik vad v odlitcích. Slévárenství, 2007, vol. LV, no. 2- 3, p. 87-91. ISSN: 0037- 6825.
  Detail

  DOČEKALOVÁ, K.; DLOUHÝ, A.; ZEMČÍK, L. Investment casting of near- gamma TiAl and evaluation purity of cast. In Book of papers international science conference of materials science and manufacturing technology. Chotěborský. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2007. p. 27-32. ISBN: 978-80-213-1650- 8.
  Detail

  KRÓL, S.; MALECKÁ, J.; ZEMČÍK, L. Struktura warstwy produktów oraz procesy dyfuzyjne zachodzace podczas utleniania stopu Ti-46Al- 7Nb. 2007, vol. 321/ 2007, no. 89, p. 173-179.
  Detail

  DLOUHÝ, A., DOČEKALOVÁ, K., ZEMČÍK, L. Vacuum induction melting and investment casting technologies tailored to near- gamma TiAl alloys. Materials Science Forum, 2007, vol. 2007, no. 539- 543, p. 1463-1468. ISSN: 0255- 5476.
  Detail

  ZEMČÍK, L.; DLOUHÝ, A.; DOČEKALOVÁ, K. Investment casting of near- gamma TiAl intermetallic alloys. In Proceedings of the 2007 International Symposium on Liquid Metal Processing and Casting. Paris: Société Francaise de Metallurgie et des Matériaux, 2007. p. 213-218.
  Detail

  DOČEKALOVÁ, K.; DLOUHÝ, A.; ZEMČÍK, L. Melt-crucible interaction in TiAl-refractory systems- metalography analysis. Acta Metallurgica Slovaca, 2007, vol. 2007, no. 13, p. 709-716. ISSN: 1335- 1532.
  Detail

  KRÓL, S.; MALECKÁ, J.; ZEMČÍK, L. Vliv vybraných parametrů na průběh cyklické oxidace intermetalické slitiny TiAl. Slévárenství, 2007, vol. LV, no. 7, p. 303-306. ISSN: 0037- 6825.
  Detail

  KRÓL, S.; MALECKÁ, J.; ZEMČÍK, L. The influence of selected parameters on the course of cyclic oxidation of TiAl intermetallics. Advances in Materials Science, 2007, vol. 2007(7), no. 4(14), p. 57-62. ISSN: 1730- 2439.
  Detail

  ZEMČÍK, L.; DLOUHÝ, A.; DOČEKALOVÁ, K. Vacuum induction melting of near- gamma TiAl intermetallic alloys. Advances in Materials Science, 2007, vol. 2007(7), no. 4(14), p. 121-126. ISSN: 1730- 2439.
  Detail

  ZEMČÍK, L.; DLOUHÝ, A.; DOČEKALOVÁ, K. Metallurgical problems involved in melting titanium alloys. Technologické inžinierstvo, 2007, vol. 2007, no. 1, p. 19-20. ISSN: 1336- 5967.
  Detail

 • 2006

  KRÓL, S.; MALECKÁ, J.; PRAŽMOWSKI, M.; ZEMČÍK, L. Zaroodpornosc stopu Ti-46Al-7Nb-0.7Cr-0.1Si-0.2Ni v rozmezí teplot 875 - 975 deg. C. Zeszyty naukowe politechniki Opolskiej seria Mechanika, 2006, vol. 2006, no. 318, p. 291-294. ISSN: 1429- 6065.
  Detail

  ZEMČÍK, L., DLOUHÝ, A. Měření licích teplot slitin titanu. In Tepelná technika v teorii a praxi. Ostrava: Tanger s.r.o. Ostrava, 2006. p. 295-299. ISBN: 80-86840-25- 5.
  Detail

  DOČEKALOVÁ, K.; ZEMČÍK, L.; FIALA, J. Interakce TiAl taveniny s povlakovanými keramickými tavicími kelímky. In 15. mezinárodní konference metalurgie a materiálů Metal 2006. Ostrava: Tanger, spol. s r.o., 2006. p. 1-8. ISBN: 80-86840-18- 2.
  Detail

  DLOUHÝ, A.; DOČEKALOVÁ, K.; HOLEC, D.; ZEMČÍK, L.; MALEC, S. Investment casting technology tailored to near- gamma TiAl alloys. In 3rd International Workshop on gamma TiAl Technologies. 1. Bamberg: IPM, 2006. p. 1-23.
  Detail

  Zemčík, L., Dlouhý, A. Přesné lití odlitků ze slitin TiAl. Materiálové inžinierstvo, 2006, vol. XIII, no. 3/ 2006, p. 23-26. ISSN: 1335- 0803.
  Detail

 • 2005

  Luděk Ptáček, Ladislav Zemčík. Polykomponentní slitiny hořčíku modifikované sodíkem. In METAL 2005. Hradec nad Moravicí: TANGER, 2005. p. 83 ( p.)ISBN: 80-86840-13- 1.
  Detail

  ZEMČÍK, L., DLOUHÝ, A., KRÓL, S. Vakuová metalurgie intermetalik TiAl. In METAL 2005, 14. mez. konference metalurgie a materiálů. Ostrava: TANGER Ostrava, 2005. p. 1 ( p.)ISBN: 80-86840-13- 1.
  Detail

  ZEMČÍK, L., Dlouhý A. Investment casting of gamma TiAl intermetallics. In 12th International Metallurgy- Materials Congress and Fair. 1. Ankara: UCEAT Chamber of Metallurgical Engineers, 2005. p. 1 ( p.)ISBN: 975-395-941- 9.
  Detail

  DLOUHÝ, A., ZEMČÍK, L. Investment Casting Technology Tailored to Near- Gamma TiAl Alloys. First Invited COST 526 Conference on Automatic Process Optimization in Materials Technology. 1. Aargau: University of Applied Sciences Aargau, 2005. p. 146 ( p.)
  Detail

  PTÁČEK, L.; ZEMČÍK, L. Polykomponentní slitiny hořčíku modifikované sodíkem. In METAL 2005. 1. Hradec nad Moravicí: 2005. p. 1-7. ISBN: 80-86840-13- 1.
  Detail

  KRÓL, S.; ZEMČÍK, L. Procesy dyfuzijne podczas utleniania stopów na osnowie fazy miedzymetalicznej gamma TiAl. In Tytan i jego stopy. VIII Ogólnopolska Konferencja. Warszawa: Politechnika Warszawska, 2005. p. 1-6.
  Detail

  KRÓL, S.; ZEMČÍK, L.; PRAŽMOWSKI, M.; PTÁČEK, L. Izotermiczne utlenianie w powietrzu wybranych stopów tytanu. Zeszyty naukowe politechniki Opolskiej seria Mechanika, 2005, vol. 2005, no. 308, p. 19-24. ISSN: 1429- 6055.
  Detail

  DOČEKALOVÁ, K.; VÁLEK, R.; ZEMČÍK, L. Gamma TiAl processing-microstructure- properties relationship. In Juniormat 05, 5th International Conference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2005. p. 323-326. ISBN: 80-214-2984- 4.
  Detail

  DOČEKALOVÁ, K.; VÁLEK, R.; ZEMČÍK, L. Vliv technologie přípravy na strukturu a vlastnosti slitin gama TiAl. In 10. konference Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: ČVUT Praha, 2005. p. 319-322. ISBN: 80-01-03251- 5.
  Detail

  DOČEKALOVÁ, K.; ZEMČÍK, L.; FIALA, J. Interakce mezi TiAl taveninou a keramickými tavícími kelímky s povlaky. In 14. mezinárodní konference metalurgie a materiálů Metal 2005. Ostrava: Tanger, spol. s r.o., 2005. p. 1-9. ISBN: 80-86840-13- 1.
  Detail

 • 2004

  DOČEKALOVÁ, K., DLOUHÝ, A., ZEMČÍK, L., FIALA, J. Studium přechodových vrstev v systému Gama TiAl-CaO- Al203. In METAL 2004. Ostrava: TANGER, spol. s r.o. Ostrava, 2004. p. 50 ( p.)ISBN: 80-85988-95- X.
  Detail

  ČECH, J., ZEMČÍK, L., ZALABA, R., PALÁN, K., BAŘINOVÁ, D. Experimental and the simulation methods of determing residual stress in Al- alloys. In Werkstoffwoche 2004. 1. München: Deutsche Gesellschaft für Materialkunde, 2004. p. 100 ( p.)
  Detail

  ZEMČÍK, L.; DLOUHÝ, A.; MALEC, S. Processing of gamma TiAl intermetallic castings. In 2nd International Conference + Exhibition on New Developments in Metallurgical Procress Technology. Riva del Grada: Associazione Italiana di Metallurgia, 2004. p. 80 ( p.)ISBN: 88-85298-51- 6.
  Detail

  ZEMČÍK, L., DLOUHÝ, A. Přesné lití odlitků z intermetalických slitin gama TiAl. In METAL 2004. Ostrava: TANGER, spol. s r.o., 2004. p. 70 ( p.)ISBN: 80-85988-95- X.
  Detail

  DLOUHÝ, A., ZEMČÍK, L., VÁLEK, R. Near- Gamma TiAl Investment Casting and its Optimization. In TMS 2003. 1. San Diego, California, USA: The Minerals, Metals + Materials Society, 2004. p. 111 ( p.)ISBN: 0-87339-543- 3.
  Detail

  ČECH, J., ZEMČÍK, L., PALÁN, K., ZALABA, R., LIPOVÝ, R., BAŘINOVÁ, D. Using the Die-Casting and Squeeze- Casting to Produce Castings for Automotive Industry. In Archiwum odlewnictwa. 1. Katowice: Polska akademia nauk, 2004. p. 82 ( p.)
  Detail

  ČECH, J., RUSÍN, K., ZEMČÍK, L., ZALABA, R., ŠVAŘÍČEK, K., BAŘINOVÁ, D. Comparison of the Experimental and the Simulation Method of Establishing Residual Stress in Aluminium Alloys. In 2nd International Conference and Exhibition on New Developments in Metallurgical Process Technology. Riva del Grada: Associazione Italiana di Metallurgia, 2004. p. 155 ( p.)ISBN: 88-85298-51- 6.
  Detail

  ZEMČÍK, L., DLOUHÝ, A. Tavení intermetalických slitin typu gama TiAl ve vakuových indukčních pecích. Slévárenství, 2004, vol. LII, no. 6, p. 223 ( p.)ISSN: 0037- 6825.
  Detail

  DLOUHÝ, A., ZEMČÍK, L. Optimalizace přesného lití intermetalických slitin na bázi sloučeniny gama TiAl. Slévárenství, 2004, vol. LII, no. 6, p. 227 ( p.)ISSN: 0037- 6825.
  Detail

 • 2003

  ZEMČÍK, L., DLOUHÝ, A. Metalurgie intermetalických slitin typu gama TiAl. In METAL 2003. 1. Ostrava: TANGER, spol. s r.o. Ostrava, 2003. p. 160 ( p.)ISBN: 80-85988-82- 8.
  Detail

  ČECH, J., ZEMČÍK, L. Využití experimentu a simulace při stanovení vad odlitků litých metodami tlakového lití a squeeze casting. In EUROMAT 2003. 1. Lausanne: FEMS, 2003. p. 111 ( p.)
  Detail

  ZEMČÍK, L., DLOUHÝ, A. Odlévání odlitků z intermetalických slitin gama TiAl. Materiálové inžinierstvo, 2003, vol. X, no. 3/ 2003, p. 351 ( p.)ISSN: 1335- 0803.
  Detail

 • 2002

  PALÁN, K., ČECH, J., ZEMČÍK, L., BAŘINOVÁ, D. Možnosti experimentu a simulace při stanovování jakostních charakteristik u litin a vad u tlakově litých odlitků. In Progresivní technologie ve slévárenství. Plzeň: Vědeckotechnická společnost zápaních Čech, 2002. p. 105 ( p.)
  Detail

  PALÁN, K., ČECH, J., ZEMČÍK, L., BAŘINOVÁ, D. Možnosti experimentu a simulace při stanovení jakostních charakteristik u litin a vad u tlakově litých odlitků. Slévárenství, 2002, vol. 2002, no. 8- 9, p. 305 ( p.)ISSN: 0037- 6825.
  Detail

  ZEMČÍK, L.; DLOUHÝ, A. Metalurgické a technologické problémy výroby odlitků ze slitiny y- TiAl. In Progresivní technologie ve slévárenství. Plzeň: Vědeckotechnická společnost západních Čech, 2002. p. 139 ( p.)
  Detail

  ZEMČÍK, L.; DLOUHÝ, A. Processing of gamma TiAl intermetallics from the viewpoint of physics and physical chemistry. In Materials Week 2002. Munich: Congress centre Munich, 2002. p. 182-187. ISBN: 3-88355-314- X.
  Detail

  ČECH, J., ZEMČÍK, L. Hodnocení křivek chladnutí různých slitin pro zpřesnění simulačních programů. In Progresivní technologie ve slévárenství. Plzeň: Vědeckotechnickáspolečnost západních Čech, 2002. p. 25 ( p.)
  Detail

  ČECH, J., ZEMČÍK, L. Prediction of defects in die- cast castings by simulation and its experimental verification. In Mechanika.17. Mezinárodní sympozium. Opole, Glucholazy: Politechnika opolska, 2002. p. 63 ( p.)
  Detail

  ZEMČÍK, L., DLOUHÝ, A. Metallurgy of y- TiAl intermetallics. Zeszyty naukowe politechniki Opolskiej seria Mechanika, 2002, vol. 2002, no. 288, p. 101-105. ISSN: 1429- 6055.
  Detail

  DLOUHÝ, A., ZEMČÍK, L. Metalografie odlitků intermetalických slitin y- TiAl. In Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: Reprografické středisko ČVUT, 2002. p. 322 ( p.)ISBN: 80-01-02545- 4.
  Detail

  ZEMČÍK, L., ČECH, J. Analysis of experimental measurements of cooling curves of different alloys, with a view to making simulation software used in automotive industry more precise. In Materials Week 2002. Munich: Congress centre Munich, 2002. p. 400 ( p.)ISBN: 3-88355-314- X.
  Detail

  BAŘINOVÁ, D., ČECH, J., ZEMČÍK, L. Experimental and simulated evaluation of the quality of pressure and squeeze castings. In Solidification of metals and alloys. Kielce: Universita Katowice, 2002. p. 27 ( p.)
  Detail

  ČECH, J., ZEMČÍK, L. Analysis of cooling curves of various alloys for the needs of simulation programs. In Solidification of metals and alloys. Kielce: Univerzita Katowice, 2002. p. 80 ( p.)
  Detail

  ČECH, J.; ZEMČÍK, L. Rozbor křivek chladnutí různých slitin pro potřeby simulačních programů. In Měření a regulace teplot v teorii a praxi. Ostrava: Tanger s.r.o., 2002. p. 120 ( p.)ISBN: 80-85988-75- 5.
  Detail

  ZEMČÍK, L., DLOUHÝ, A., SVOBODA, M. Metalografie odlitků intermetalických slitin GAMMA- TiAl. In Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: ČVUT Praha, 2002. p. 322 ( p.)ISBN: 80-01-02545- 4.
  Detail

 • 2001

  ČECH, J., ZEMČÍK, L. Experimental verification of temperature field and internal stresses simulation. In Transfer 2001. 1. Trenčín: Universita Trenčín, 2001. p. 35 ( p.)ISBN: 80-88914-46- 9.
  Detail

  ČECH, J., ZEMČÍK, L., BAŘINOVÁ, D. Predikce mechanických, strukturních a napěťových vlastností pomocí experimentu a simulace. In Slévárenství ve třetím tisíciletí. 1. Plzeň: Universita Plzeň, 2001. p. 73 ( p.)
  Detail

  ČECH, J., RUSÍN, K., ZEMČÍK, L. Analysis of Temperature Field and Internal Stresses in Automotive Castings. New Materials in Casting Engineering. Varšava: Universita Polsko, 2001. p. 49 ( p.)
  Detail

  ČECH, J., ZEMČÍK, L. Possibility of applying simulation and stress conditions in Mg- alloys. Solidification and Crystallisation of Metals. Archiwum odlewnictwa. Kielce: Universita Polsko, 2001. p. 63 ( p.)ISSN: 1642- 5308.
  Detail

  ČECH, J., ZEMČÍK, L., BAŘINOVÁ, D. Prediction of mechanical, structural and internal- stress properties of automotive castings. In Solidification and crystallisation of metals. Kielce: Univerita Polsko, 2001. p. 88 ( p.)
  Detail

  RUSÍN, K., ZEMČÍK, L., SVOBODA, M. Chemické a fyzikální změny pojiva a přísad v bentonitové směsi po tepelné degradaci. In Strojní inženýrství 2001. Bratislava: Slovenská universita, 2001. p. 349 ( p.)
  Detail

  RUSÍN, K., SVOBODA, M., ZEMČÍK, L. Vliv teploty teplotního pole odlitků na fyzikální chemické změny bentonitové formy. In Doksem 2001. 1. Sulov: Žilinská universita, 2001. p. 145 ( p.)
  Detail

  RUSÍN, K., SVOBODA, M., ČECH, J., ZEMČÍK, L. Chemical and physical changes of binder and additives in bentonite mould after heat degradation. In Technical forum. 1. Warshava: Scientific research, 2001. p. 1 ( p.)
  Detail

  ČECH, J., ZEMČÍK, L. Prediction of temperature field and internal stresses in automotive castngs via experiment and simulation. In Technologia 2001. Bratislava: Strojní fakulta Bratislava, 2001. p. 494 ( p.)ISBN: 80-227-1567- 0.
  Detail

  ZEMČÍK, L. Oxidace slitin při tavení ve vakuových indukčních pecích. Slévárenství, 2001, vol. 2001, no. 7- 8, p. 378 ( p.)ISSN: 0037- 6825.
  Detail

  KRHOUNEK, P., ZEMČÍK, L. Popis růstu grafitu v GJS pomocí matematického modelu. In Technológia 2001. Bratislava: Strojnická fakulat v Bratislavě, 2001. p. 109 ( p.)ISBN: 80-227-1567- 0.
  Detail

  PTÁČEK, L.; USTOHAL, V.; ZEMČÍK, L.; JANOVÁ, D. Structural Analysis of Binary and Polycomponent Mg- Li Alloys. Acta Metallurgica Slovaca, 2001, vol. 7, no. 1, p. 459-462. ISSN: 1335- 1532.
  Detail

 • 1999

  PACAL, B.; STRÁNSKÝ, K.; VOJTKULÁKOVÁ, Z.; ZEMČÍK, L.; KLAKURKOVÁ, L.; MILION, B. Příspěvek k heterogenitě matrice LKG legovaných niklem. In Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Mariánské Lázně: 1999. p. 93-96. ISBN: 80-85988-40- 2.
  Detail

 • 1998

  ZEMČÍK, L. Modelování růstu grafitu v litině s kuličkovým grafitem. Zeszyty naukowe politechniki Opolskiej seria Mechanika, 1998, vol. 58, no. 238, p. 153-158. ISSN: 1429- 6055.
  Detail

 • 1994

  ZEMČÍK, L., PTÁČEK, L. Některé zkušenosti s přípravou slitin Mg- Li. Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej Seria Mechanika, 1994, vol. 1994, no. 208, p. 99-104. ISSN: 0209- 0848.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.