prof. Ing.

Ladislav Zemčík

CSc.

FME, IMT DFE – Professor

+420 54114 2654
zemcik.l@fme.vutbr.cz

Send BUT message

prof. Ing. Ladislav Zemčík, CSc.

Projects

 • 2016

  Výzkum v oblasti vakuové metalurgie a výroby odlitků ze slitin železa a niklu, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2019
  Detail

 • 2013

  Výzkum v oblasti metalurgie a technologie výroby odlitků pro energetiku, petrochemii a dopravu, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2012

  Nové směry ve výrobě tvarově složitých prototypových odlitků , zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2009

  GA106/09/1913, Martenzitické transformace ve slitinách NiTi, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2008

  Aplikace matematického modelování ve výuce předmětů strojního inženýrství, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2007

  GA106/07/0762, Struktura, vlastnosti a metalurgie téměř stechiometrických slitin TiAl , zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2006

  FI-IM3/213, Vývoj špičkového turbodmychadla s nízkými výrobními náklady, zahájení: 01.04.2006, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2005

  GA106/05/0918, Vztah mezi přípravou, strukturou a transformačním chováním tvarově paměťových slitin NiTi, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2004

  GA106/04/0853, Studium tepelně deformačních cyklů v soustavě keramická skořepina-slitina gama TiAl, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2001

  GA106/01/1590, Fyzikální a fyzikálně chemické aspekty přípravy intermetalických slitin TiAI, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2003
  Detail

 • 1996

  GA106/96/1293, Modely růstu grafitu v šedě tuhnoucích litinách a jejich aplikace, zahájení: 01.01.1996, ukončení: 31.12.1998
  Detail