RNDr.

Ladislav Pospíšil

CSc.

FCH – External Pedagogue

pospisil@fch.vut.cz

Send BUT message

RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc.

Publications

 • 2016

  KRČMA, F.; KALINA, L.; NEZBEDOVÁ, E.; POSPÍŠIL, L.; DOMBKOVÁ, J.; LACH, R.; GRELLMANN, W. New Polypropylene Particulate Composite Prepared Using Plasma Treated CaCO3 Nanoparticles. Rubber Fibres Plastics International, 2016, vol. 11, no. 1, p. 52-57. ISSN: 1863- 7116.
  Detail

 • 2014

  KRČMA, F.; POSPÍŠIL, L.; NEZBEDOVÁ, E.; LACH, R. Plasma Treatment of CaCO3 Nanoparticles for Application in Polypropylene Nanocomposites. In Proceedings of The X Symposium of Belarus and Serbia on Physics and Diagnostics of Laboratory and Astrophysical Plasmas. Belgrade: 2014. p. 58-61. ISBN: 978-86-84539-12- 2.
  Detail

  KRČMA, F.; POSPÍŠIL, L.; NEZBEDOVÁ, E. Plasma treated CACO3 nanoparticles as composite nanofillers. Proceedings of the 8th EU- Japan Symposium on Plasma Processing. Ljubjana: Jozef Stefan Institute, 2014. p. 1-4.
  Detail

 • 2013

  NEZBEDOVÁ, E.; KRČMA, F.; POSPÍŠIL, L.; LACH, R. Kompozity s částicovým plnivem - příprava, morfologie a mechanické vlastnosti. In Polymer Composites 2013. Sborník přednášek z mezinárodní konference. Plzeň: ZČU, 2013. p. 55-62. ISBN: 978-80-261-0213- 7.
  Detail

  NEZBEDOVÁ, E.; KRČMA, F.; POSPÍŠIL, L.; LACH, R. Influence of Processing Conditions on Morphology and Mechanical Properties of PP Particulate Composites Influence of Processing Conditions on Morphology and Mechanical Properties of PP Particulate Composites Influence of Processing Conditions on Morphology and Mechanical Properties of PP Particulate Composites. In Proceedings of the 3rd International Conference of Engineering Against Failure. Patras: Uniuversity of Patras, 2013. p. 48-56. ISBN: 978-960-88104-3- 3.
  Detail

  KRČMA, F.; POSPÍŠIL, L.; NEZBEDOVÁ, E. Plasma Treatment of CACO3 Nanoparticles for Application in Composites. In Proceedings of Physics of Switching Arc. Brno: 2013. p. 224-227. ISBN: 978-80-214-4753- 0.
  Detail

 • 2008

  KUČERA, J.; SADÍLEK, J.; POSPÍŠIL, L.; BARTÁŠKOVÁ, P. VÝVOJ SAMOVYZTUŽENÝCH PRVKŮ Z ORIENTOVANÝCH PÁSKŮ NEBO VLÁKEN NA BÁZI POLYPROPYLENU. Program průmyslového výzkumu a vývoje: POKROK 1H - PK/39 Číslo zprávy 13 Etapy 5a) - 5f) - zpráva za rok 2008. 2008.
  Detail

  KUČERA, J.; SADÍLEK, J.; POSPÍŠIL, L.; BARTÁŠKOVÁ, P. VÝVOJ SAMOVYZTUŽENÝCH PRVKŮ Z ORIENTOVANÝCH PÁSKŮ NEBO VLÁKEN NA BÁZI POLYPROPYLENU. Program průmyslového výzkumu a vývoje: POKROK 1H - PK/39, Číslo zprávy 14, Závěrečná zpráva úkolu. 2008.
  Detail

 • 2007

  KUČERA, J.; SADÍLEK, J.; POSPÍŠIL, L.; BARTÁŠKOVÁ, P. VÝVOJ SAMOVYZTUŽENÝCH PRVKŮ Z ORIENTOVANÝCH PÁSKŮ NEBO VLÁKEN NA BÁZI POLYPROPYLENU. Program průmyslového výzkumu a vývoje: POKROK 1H - PK/39, Číslo zprávy 12, Etapy 4a) - 4f) - zpráva za rok 2007. 2007.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.