Ing.

Karel Šebesta

FME, IMID DCM – Assistant lecturer

Karel.Sebesta@vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Karel Šebesta

Creative activities

  • KUBÍK, M.; MAZŮREK, I.; DANIEL, P.; ŠEBESTA, K.: Rychly_MR_tlumic; Magnetoreologický tlumič s krátkou časovou odezvou. STROJÍRNA OSLAVANY spol. s r.o. Padochovská 530/31, 664 12 Oslavany. URL: http://intranet.ustavkonstruovani.cz/FileDownload/getProjectPdf/390/. (funkční vzorek)
    http://intranet.ustavkonstruovani.cz/FileDownload/getProjectPdf/390/, number of downloads: 0
    Detail

  • JENIŠ, F.; ŠEBESTA, K.; DANIEL, P.; MAZŮREK, I.: DemoVrt; Demonstrátor pro ověření funkce MR tlumiče s rychlou odezvou. místnost B1/111 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2. URL: http://intranet.ustavkonstruovani.cz/file-download/get-project-pdf/417. (funkční vzorek)
    http://intranet.ustavkonstruovani.cz/file-download/get-project-pdf/417, number of downloads: 0
    Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.