Ing.

Karel Šebesta

FME, IMID DCM – Assistant lecturer

Karel.Sebesta@vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Karel Šebesta

Projects

  • 2020

    Magnetoreologický tlumič s krátkou časovou odezvou pro podvozek železničního vozidla, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
    Detail