doc. Ing. Mgr.

Karel Brychta

Ph.D.

FBM – Head of Department

+420 54114 3703
Karel.Brychta@vut.cz

Send BUT message

doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D.

Publications

 • 2021

  KALOVÁ, D.; BRYCHTA, K. Productivity and Profitability in the Construction Industry - a Case of the Czech Republic. In Proceeding of the 15th International Conference - Liberec Economic Forum 2021. Liberec: Technical University of Liberec, 2021. p. 559-567. ISBN: 978-80-7494-578-6.
  Detail | WWW

  KALOVÁ, D.; BRYCHTA, K. National and Foreign-controlled Companies Operating in Development Acitvities in Czechia and Aspects of their Capital Structure Management. In The 21th International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2021. SHS Web of Conferences. EDP Sciences. University of Zilina, The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, 2021. p. 1-8. ISSN: 2261-2424.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  BRYCHTA, K.; KUPČÍK, P.; PROCHÁZKA, V. Pojmové znaky podvodu na DPH v judikatuře Soudního dvora Evropské unie. Časopis pro právní vědu a praxi, 2021, vol. 29, no. 3, p. 633-647. ISSN: 1805-2789.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  KALOVÁ, D.; BRYCHTA, K. Intragroup Transactions and their Disclosure - a Case of Czech Developer Enterprises. In Financial Management of Firms and Financial Institutions. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2021. p. 72-80. ISBN: 978-80-248-4548-7.
  Detail | WWW

  BRYCHTA, K.; SVIRÁK, P.; SOLILOVÁ, V.; IŠTOK, M. Stanovení převodní ceny u finančních transakcí - část I. Praha: Komora daňových poradců ČR, 2021. p. 36-41.
  Detail

  BRYCHTA, K. Public contracts in holding companies operating in the construction industry – a case of the Czech Republic. Business: Theory and Practice, 2021, vol. 22, no. 2, p. 267-276. ISSN: 1648-0627.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  BĚLUŠOVÁ, K.; BRYCHTA, K. Dividend Policy Models and Possibilities of Their Utilization in the Conditions of a Particular Country – Assessment and Proposals. In Proceedings of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2021. Hradec Economic Days. Hradec Králové, Czech Republic: University of Hradec Králové, 2021. p. 74-85. ISSN: 2464-6067.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2020

  BRYCHTA, K. Jinak spojené osoby dle § 23 odst. 7 písm. b) bodu 5 zákona o daních z příjmů v judikatuře správních soudů. Bulletin Komory daňových poradců ČR, 2020, vol. 2020, no. 9, p. 22-24. ISSN: 1211-9946.
  Detail | WWW

  BRYCHTA, K. Užití interní srovnatelné ceny pro stanovení převodní ceny. Bulletin Komory daňových poradců ČR, 2020, vol. 5, no. 2020, p. 19-22. ISSN: 1211-9946.
  Detail | WWW

  BRYCHTA, K.; POREISZ, V.; SULIK-GÓRECKA, A.; IŠTOK, M. Transfer Pricing in V4 Countries. Brno: VUTIUM - Brno University of Technology, Czech Republic, 2020. 293 p. ISBN: 978-80-214-5873-4.
  Detail | WWW

  BRYCHTA, K.; SVIRÁK, P. Pozice směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy v právním řádu ČR – východiska. Bulletin Komory daňových poradců ČR, 2020, vol. 1, no. 2020, p. 33-36. ISSN: 1211-9946.
  Detail | WWW

  BRYCHTA, K.; SVIRÁK, P. Převodní ceny – srovnávací analýza (východiska). Bulletin Komory daňových poradců ČR, 2020, vol. 2, no. 2020, p. 31-34. ISSN: 1211-9946.
  Detail | WWW

  BRYCHTA, K. Převodní ceny – interní srovnatelné údaje. Bulletin Komory daňových poradců ČR, 2020, vol. 3, no. 2020, p. 21-24. ISSN: 1211-9946.
  Detail | WWW

  RADVAN, M.; BOHÁČ, R.; BRYCHTA, K. Tax Procedures. In Tax Procedures. ETALP International Tax Series (volume 18). Amsterdam: IBFD, 2020. p. 393-434. ISBN: 978-90-8722-623-7.
  Detail | WWW

 • 2019

  BRYCHTA, K. Procesní a vybrané související otázky převodních cen. In Transferové ceny. Praha: Wolters Kluwer, 2019. p. 179-207. ISBN: 978-80-7598-169-1.
  Detail

  BRYCHTA, K. Nájem nemovité věci v novele zákona o DPH. Bulletin Komory daňových poradců ČR, 2019, vol. 1, no. 2019, p. 3-7. ISSN: 1211-9946.
  Detail

  BRYCHTA, K. Doložka nejvyšších výhod ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění - podstata a aplikace. Bulletin Komory daňových poradců ČR, 2019, vol. 2019, no. 4, p. 14-18. ISSN: 1211-9946.
  Detail

  BRYCHTA, K. Návrh zákona o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů - blýská se na lepší časy?. Daně a právo v praxi, 2019, vol. XXIV, no. 3, p. 34-38. ISSN: 1211-7293.
  Detail

  BRYCHTA, K.; SULIK-GÓRECKA, A. Legal Regulation for Advance Pricing Agreements in the Czech Republic and Poland - a Comparative Study. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2019, vol. 67, no. 1, p. 209-224. ISSN: 1211-8516.
  Detail | WWW

  BRYCHTA, K. Novinky v daňovém řádu dle vládního návrhu zákona obsaženého ve sněmovním tisku 206 - stav po 3. čtení. Daně a právo v praxi, 2019, vol. XXIV, no. 2, p. 6-8. ISSN: 1211-7293.
  Detail

  BRYCHTA, K. Úprava odpočtu u oprav nemovitých věcí aneb administrativa pro účely DPH dále roste. Bulletin Komory daňových poradců ČR, 2019, vol. 2, no. 2019, p. 22-24. ISSN: 1211-9946.
  Detail

 • 2018

  BĚLUŠOVÁ, K.; BRYCHTA, K. TAXONOMY OF HOLDING STRUCTURES OPERATING IN CONSTRUCTION INDUSTRY - A CASE OF THE CZECH REPUBLIC. In Nálepová, V. (ed.). Proceedings of the International Scientific Conference ECONOMIC AND SOCIAL POLICY. Ostrava: Vysoká škola sociálně správní, 2018. p. 13-24. ISSN: 2571-1776.
  Detail

  KALOVÁ, D.; BRYCHTA, K. Atributy developera a developerské činnosti ve stavebnictví – případ České republiky. ACTA STING, 2018, vol. 2018, no. 3, p. 23-39. ISSN: 1805-6873.
  Detail | WWW

  BĚLUŠOVÁ, K.; BRYCHTA, K. CFC Rules as stated in the standards of the OECD and EU – a comparative study. In Financial Management of Firms and Financial Institution: 11th International Scientific Conference: Proceedings. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2018. p. 46-53. ISBN: 978-80-248-4138-0.
  Detail | WWW

  BĚLUŠOVÁ, K.; BRYCHTA, K. Categorization of the Risks Related to Payment and Taxation of Dividend Income in Conditions of the Czech Republic. In MANAGING AND MODELLING OF FINANCIAL RISKS. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2018. p. 11-19. ISBN: 978-80-248-4225-7.
  Detail | WWW

 • 2017

  BRYCHTA, K.; SVIRÁK, P. Bearing of the Burden of Proof by Tax Authorities within the Setting of Transfer Prices under Czech Legislation. In Účtovnictvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Bratislava: Ekonóm, 2017. p. 31-35. ISBN: 978-80-225-4415- 3.
  Detail

  BRYCHTA, K.; JURČÁKOVÁ, R.; SOJKA, V.; FABIAN, F. K mezinárodnímu zdaňování dividend. Daňová a hospodářská kartotéka, 2017, vol. 25, no. 4, p. 8-16. ISSN: 1210-6739.
  Detail

  BRYCHTA, K. Uplatnění plné moci udělené udělené poradci ve světle novelizovaného pokynu GFŘ. Daňová a hospodářská kartotéka, 2017, vol. 25, no. 17, p. 13-17. ISSN: 1210-6739.
  Detail

  BĚLUŠOVÁ, K.; BRYCHTA, K. Selected aspects of international dividend taxation within the case-law of the Court of Justice of the European Union. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Bratislava: Ekonóm, 2017. p. 21-26. ISBN: 978-80-225-4415-3.
  Detail

  HALABRINOVÁ, D.; BRYCHTA, K. Taxonomy of EU Member States from the View of VAT Imposed on Immovable Property (year 2017). In European Financial Systems 2017. Proceedings of the 14th International Scientific Conference. Part 1. Brno: Masaryk University, 2017. p. 179-186. ISBN: 978-80-210-8610-4.
  Detail

  BRYCHTA, K. Svěřenský fond - čas na změny. Daňová a hospodářská kartotéka, 2017, vol. 25, no. 16, p. 24-28. ISSN: 1210-6739.
  Detail

 • 2016

  BRYCHTA, K. Pokuta za opožděné tvrzení daně v judikatuře a vybraných souvislostech. Daňová a hospodářská kartotéka, 2016, vol. 24, no. 4, p. 25-32. ISSN: 1210-6739.
  Detail

  BRYCHTA, K. Povaha penále podle zákona o správě daní a poplatků a daňového řádu. Daňová a hospodářská kartotéka, 2016, vol. 24, no. 11, p. 17-21. ISSN: 1210-6739.
  Detail

  BRYCHTA, K.; TRÖGNEROVÁ, M. Transférové ceny v judikatuře Nejvyššího správního soudu (1.) Břemeno tvrzení a břemeno důkazní. Daňová a hospodářská kartotéka, 2016, vol. 24, no. 14- 15, p. 63-66. ISSN: 1210-6739.
  Detail

  BRYCHTA, K.; TRÖGNEROVÁ, M. Transférové ceny v judikatuře Nejvyššího správního soudu (2.) Referenční cena. Daňová a hospodářská kartotéka, 2016, vol. 24, no. 16, p. 23-27. ISSN: 1210-6739.
  Detail

  BRYCHTA, K. Promíjení pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu fyzických osob (základní principy a vzor žádosti). Daňová a hospodářská kartotéka, 2016, vol. 24, no. 17, p. 13-17. ISSN: 1210-6739.
  Detail

  BRYCHTA, K.; TRÖGNEROVÁ, M. Transférové ceny v judikatuře Nejvyššího správního soudu (3.) Znalecký posudek. Daňová a hospodářská kartotéka, 2016, vol. 24, no. 17, p. 25-29. ISSN: 1210-6739.
  Detail

  BRYCHTA, K. Dopad nálezu ÚS sp. zn. Pl. ÚS 18/ 15 na výdělečně činné důchodce. Daňová a hospodářská kartotéka, 2016, vol. 24, no. 18, p. 12-14. ISSN: 1210-6739.
  Detail

  BRYCHTA, K. Lhůta pro stanovení daně v případě vymeření daňové ztráty. Daňová a hospodářská kartotéka, 2016, vol. 24, no. 19, p. 16-22. ISSN: 1210-6739.
  Detail

  BRYCHTA, K. Odepření nároku na odpočet DPH. Daňová a hospodářská kartotéka, 2016, vol. 24, no. 20, p. 2-4. ISSN: 1210-6739.
  Detail

  BRYCHTA, K. Metodický pokyn GFŘ k uplatňování penále dle § 264 odst. 13 daňového řádu. Daňová a hospodářská kartotéka, 2016, vol. 24, no. 12, p. 28-29. ISSN: 1210-6739.
  Detail

  BRYCHTA, K.; JURČÁKOVÁ, R.; SOJKA, V. Mezinárodní zdaňování dividendu právnické osoby (1.). Daňová a hospodářská kartotéka, 2016, vol. 24, no. 22, p. 19-25. ISSN: 1210-6739.
  Detail

  BRYCHTA, K.; JURČÁKOVÁ, R.; SOJKA, V. Mezinárodní zdaňování dividend u právnické osoby (2.). Daňová a hospodářská kartotéka, 2016, vol. 24, no. 23, p. 8-12. ISSN: 1210-6739.
  Detail

 • 2015

  BRYCHTA, K. Daňové rezidentství fyzické osoby náhledem argumentace Nejvyššího správního soudu ČR. Daňová a hospodářská kartotéka, 2015, vol. 23, no. 20, p. 27-32. ISSN: 1210-6739.
  Detail

  BRYCHTA, K.; SVIRÁK, P.; SOJKA, V. Zdaňování příjmů daňových rezidentů - metody zamezení dvojího zdanění a jejich aplikace (úvod do problematiky). Daně a právo v praxi, 2015, vol. XX, no. 5, p. 8-13. ISSN: 1211-7293.
  Detail

  BRYCHTA, K.; SVIRÁK, P.; SOJKA, V. Zdaňování příjmů daňových rezidentů - kritéria daňového rezidentství a řešení kolizních situací. Daně a právo v praxi, 2015, vol. XX, no. 3, p. 13-20. ISSN: 1211-7293.
  Detail

 • 2014

  BRYCHTA, K. Podnikatel v nové soukromoprávní úpravě. Daně a právo v praxi, 2014, vol. XIX, no. 9, p. 19-24. ISSN: 1211- 7293.
  Detail

  BRYCHTA, K.; SVIRÁK, P. Příjmy ze závislé činnosti ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění uzavřených Českou republikou. Daně a finance, 2014, vol. XXII, no. 221, p. 1-22. ISSN: 1801-6006.
  Detail

  BRYCHTA, K.; SVIRÁK, P. Taxonomy of the EU Member States from the Perspective of Taxe on Labour. In Proceedings of the 24th International Business Information Management Association Conference. Crafting Global Competitive Economies: 2020 Vision Strategic Planning & Smart Implementation. USA: International Business Information Management Association (IBIMA), 2014. p. 268-275. ISBN: 9780986041938.
  Detail

  BRYCHTA, K.; SVIRÁK, P.; POLÁK, M. Zdaňování příjmů daňových rezidentů ČR – část II (metody vyloučení dvojího z danění a jejich aplikace – obecný úvod do problematiky a metoda vynětí). Poradce, 2014, vol. 20, no. 3, p. 12-26. ISSN: 1211-1686.
  Detail

  BRYCHTA, K.; SVIRÁK, P. Zákon o rezervách ve světle nové soukromoprávní úpravy. Daně a právo v praxi, 2014, vol. XIX, no. 6, p. 25-33. ISSN: 1211-7293.
  Detail

 • 2013

  BRYCHTA, K. EFFECTIVE TAX RATE FOR INCOME FROM EMPLOYMENT IN THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAK REPUBLIC – A COMPARATIVE STUDY. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, vol. LXI, no. 7, p. 2005-2020. ISSN: 1211- 8516.
  Detail

  BRYCHTA, K.; SVIRÁK, P.; POLÁK, M. Zdaňování příjmů daňových rezidentů ČR – část I (Určování daňového rezidentství). Poradce, 2013, vol. 19, no. 9, p. 9-23. ISSN: 1211- 1686.
  Detail

  BRYCHTA, K.; SVIRÁK, P. International Exchange of Information in the Field of Direct Taxation. Enshrinement of the concept of exchange of information in conventions for the avoidance of double taxation concluded by the Czech Republic. In Recent Advances in Business Administration, Marketing and Economics. Proceedings of the 2013 International Conference on Business Administration, Marketing and Economics (BAME 2013). Business and Economics Series. Italy, Venice: Europment, 2013. p. 48-56. ISBN: 978-1-61804-212- 5.
  Detail

  BRYCHTA, K.; SVIRÁK, P.; BÁNOCIOVÁ, A. Odpisy hmotného majetku v ČR a ve vybraných státech - komparace. Daně a právo v praxi, 2013, vol. XIX, no. 1, p. 42-49. ISSN: 1211- 7293.
  Detail

  BRYCHTA, K. Development of the Legislative Regulation of the Taxation of Income of Non-Residents in Transitional Economies – The Case of the Czech Republic. Transformations in Business& Economics, 2013, vol. 12, no. 3, p. 72-92. ISSN: 1648- 4460.
  Detail

 • 2012

  BRYCHTA, K.; SVIRÁK, P. Mezinárodní zdanění příjmů ze závislé činnosti podle české právní úpravy. Český finanční a účetní časopis. Vysoká škola ekonomická v Praze AH AE, 2012, vol. 7, no. 1, p. 92-103. ISSN: 1802- 2200.
  Detail

  BRYCHTA, K. Mezinárodní zdanění fyzických osob s příjmy ze závislé činnosti v kontextu judikatury Soudního dvora EU Mezinárodní zdanění fyzických osob s příjmy ze závislé činnosti v kontextu judikatury Soudního dvora EU Mezinárodní zdanění fyzických osob s příjmy ze závislé činnosti v kontextu judikatury Soudního dvora EU. Jurisprudence. Wolters Kluwer ČR, a.s. AG, 2012, vol. 16, no. 1, p. 3-8. ISSN: 1802- 3843.
  Detail

 • 2011

  BRYCHTA, K.; SVIRÁK, P. History of taxation of capital income in the Czech Republic. Scientia& Societas, 2011, vol. VII, no. 3, p. 124-138. ISSN: 1801- 7118.
  Detail

  BRYCHTA, K.; SVIRÁK, P. INTANGIBLE ASSET TAX DEPRECIATION IN THE CZECH REPUBLIC. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, vol. LIX, no. 7, p. 527-540. ISSN: 1211- 8516.
  Detail

  BRYCHTA, K.; SVIRÁK, P.; POLÁK, M. Technické zhodnocení hmotného Technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku – vybrané otázky. Poradce, 2011, vol. 17, no. 4, p. 10-24. ISSN: 1211- 1686.
  Detail

  BRYCHTA, K.; SVIRÁK, P.; POLÁK, M. Vybraná judikatura Soudního dvora EU a zdaňování příjmů fyzických osob. Poradce, 2011, vol. 17, no. 6, p. 23-34. ISSN: 1211- 1686.
  Detail

  BRYCHTA, K. Evidence on Flat- rate Expenses under the Czech Act on Income Taxes. International and Comparative Law Review, 2011, vol. 10, no. 24- 25, p. 5-30. ISSN: 1213- 8770.
  Detail

  BRYCHTA, K. Assessment of Consistency of the Czech Tax Law with European Union Law with a View to Non- Residents Taxation. ACTA VŠFS, 2011, vol. 5, no. 1, p. 74-92. ISSN: 1802- 792X.
  Detail

  BRYCHTA, K.; SVIRÁK, P. Taxation of Capital Income in the Czech Republic. In Global Conference on Business and Finance Proceedings. Global Conference on Business and Finance Proceedings. USA, Nevada: The Institute for Business and Finance Research, 2011. p. 458-469. ISSN: 1931- 0285.
  Detail

 • 2010

  BRYCHTA, K.; SVIRÁK, P.; POLÁK, M. Daňové odpisy hmotného majetku jako prostředek daňové optimalizace. Poradce, 2010, vol. 16, no. 9, p. 8-30. ISSN: 1211- 1686.
  Detail

  BRYCHTA, K. Competitiveness of Tax Systems and its Assessment in the Context of Utility Function. EBES 2010 Athens Conference Program and Abstract Book. Instanbul, Turkey: Sazak Ofset, Istanbul - Turkey, 2010. p. 86-86. ISBN: 978-605-61069-1-0..
  Detail

  BRYCHTA, K. Evidence on Relative Tax Burden of Taxpayers with Income from Employment in the Czech Republic. Equilibrium, 2010, vol. 2, no. 5, p. 209-220. ISSN: 1689- 765X.
  Detail

  BRYCHTA, K. Evidence on Effective Tax Rates in the Czech Republic. Accounting & Taxation, 2010, vol. 2, no. 1, p. 21-32. ISSN: 1944- 592X.
  Detail

  BRYCHTA, K.; SVIRÁK, P. Daňové odpisy hmotného majetku v ČR: vývoj úpravy de lege lata od roku 1990. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2010, vol. 58, no. 6, p. 79-92. ISSN: 1211- 8516.
  Detail

  BRYCHTA, K. Scénáře vývoje efektivní sazby daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. In DANĚ_TEORIE A PRAXE 2010 sborník referátů a abstraktů XIII. ročníku mezinárodní odborné konference. CZ, Brno: AKADEMIE STING, o.p.s., 2010. p. 11-19. ISBN: 978-80-86342-91- 7.
  Detail

  BRYCHTA, K. Taxation on Incomes of Natural Persons in the Czech and Slovak Republics - comparison. In Proceedings of the NATIONAL AND REGIONAL ECONOMICS VIII 13th-15th OCTOBER, 2010 HERĽANY, SLOVAK REPUBLIC. Košicce: Technical University of Košice - Faculty of Economics, 2010. p. 92-104. ISBN: 978-80-553-0517- 2.
  Detail

  BRYCHTA, K.; SVIRÁK, P. Zdaňování příjmů nerezidentů - část VI (Zdaňování příjmů z licenčních poplatků). Poradce, 2010, vol. 16, no. 8, p. 13-20. ISSN: 1211- 1686.
  Detail

  BRYCHTA, K.; SVIRÁK, P. Zdaňování příjmů nerezidentů - část V (Zdaňování podílů na zisku). Poradce, 2010, vol. 16, no. 6, p. 8-19. ISSN: 1211- 1686.
  Detail

  BRYCHTA, K.; SVIRÁK, P. Zdaňování příjmů nerezidentů - část IV (problematika stálé provozovny). Poradce, 2010, vol. 16, no. 1, p. 20-30. ISSN: 1211- 1686.
  Detail

  BRYCHTA, K.; SVIRÁK, P. Komparace daňového zatížení poplatníka dosahujícího příjmů ze závislé činnosti v letech 2007, 2008 a 2009. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2010, vol. 4, no. 6, p. 9-18. ISSN: 1802- 8527.
  Detail

 • 2006

  BRYCHTA, K. Firemní sebehodnocení jako významný faktor formování konkurenceschopnosti u malých a středních podniků. 2006.
  Detail

 • 2005

  BRYCHTA, K. TQM and its role in Ensuring Competitiveness. In VUT Brno, Fakulta podnikatelská, 2005. ISBN: 80-214-2953- 4.
  Detail

  BRYCHTA, K. TQM and its Role in Ensuring Competitiveness. In Brno: Fakulta podnikatelská, 2005.
  Detail

  BRYCHTA, K. Sebehodnocení firmy jako významný faktor formování konkurenceschopnosti. In Brno: 2005.
  Detail

  BRYCHTA, K.; JANČÍKOVÁ, A. TQM and Organizational Culture as Significant Factors in Ensuring Competitive Advantage: A Theoretical Perspective. In Kaunas Faculty of Humanities, Vilnius University: 2005.
  Detail

  BRYCHTA, K. Sebehodnocení firmy jako významný faktor formování konkurenceschopnosti. In Brno: Fakulta podnikatelská, 2005. ISBN: 80-214-3099- 0.
  Detail

  BRYCHTA, K. Basic Characteristic of Chosen National Quality Award Models. In Brno: 2005.
  Detail

  BRYCHTA, K. Basic Characteristics of Chosen National Quality Award Models. In Brno: Fakulta podnikatelská, 2005. ISBN: 80-214-3012- 5.
  Detail

 • 2004

  BRYCHTA, K. Customer Complaints as an Instrument for Quality Assurance and Improvement. In Univerzita Pardubice, 2004. p. 135-142. ISBN: 80-7194-679- 6.
  Detail

  BRYCHTA, K. Neustálé zlepšování kvality výrobku a jeho vliv na konkurenceschopnost firmy. In Brno: Konvoj, s. r. o., MZLU v Brně, 2004. p. 44-53. ISBN: 80-7302-075- 0.
  Detail

  BRYCHTA, K. Root Cause Analysis on the Background of Quality Management System. In International Scientific Conference MANAGEMENT, ECONOMICS AND BUSINESS DEVELOPMENT IN THE NEW EUROPEAN CONDITIONS. Brno: 2004. ISBN: 80-214-2661- 6.
  Detail

  BRYCHTA, K. Neustálé zlepšování kvality výrobku a jeho vliv na konkurenceschopnost firmy. In Mezinárodní vědecká konference - Firma a konkurenční prostředí 2004: Změny konkurenčního prostředí před vstupen ČR do EU. Brno: 2004. p. 44-53. ISBN: 80-7302-075- 0.
  Detail

  BRYCHTA, K. The Position and Role of Customer Complaints within the Framework of Quality Improvement. In 2004. ISBN: 80-214-2717- 5.
  Detail

 • 2003

  BRYCHTA, K. Plánování jakosti produkt, jeho vztah ke strategickému řízení a hodnotě vnímané ve vztahu k trhu. In Fakulta podnikatelská, 2003. ISBN: 80-214-2532- 6.
  Detail

  BRYCHTA, K. Process of Continual Improvement and its Implementation in the Firms in the Czech Republic. In Brno: Fakulta podnikatelská, 2003.
  Detail

  BRYCHTA, K. Proces neustálého zlepšování jako nezbytná součást managementu jakosti. In MendelNET 2003 - Sborník příspěvků z konference studentů dotkorského studia. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita: Mendelová zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2003. ISBN: 80-7157-719- 7.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.