Ing.

Josef Kalivoda

Ph.D.

FCH, ÚCHTOŽP – Assistant professor

Josef.Kalivoda@vut.cz

Send BUT message

Ing. Josef Kalivoda, Ph.D.

Creative activities

 • KALIVODA, J.; SVĚRÁK, T.; BULEJKO, P.; MAYEROVÁ, K.; DOHNAL, M.; DOHNAL, M.: Prototyp membránového modulu 1.0; Prototyp membránového modulu. VUT, FSI, D5. (prototyp)
  Detail

 • SVĚRÁK, T.; KALIVODA, J.; BULEJKO, P.; MAYEROVÁ, K.; ŽŮREK, M.; KRIŠTOF, O.; VIČÍKOVÁ, M.; DOHNAL, M.; DOHNAL, M.: Funkční vzorek membránového kontaktoru 1.0; Funkční vzorek membránového kontaktoru. bioplynová stanice Bořetice. (funkční vzorek)
  Detail

 • KALIVODA, J.; ŠTEFKA, K.; BARTULI, E.; HVOŽĎA, J.; KUČERÍK, J.: Funkční vzorek č.FW03010181-V2; Membránová destilace druhé generace Funkční vzorek č.FW03010181-V2. Vysoké učení technickí v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Laboratoř přenosu tepla a proudění, Technická 2896/2, 616 69 Brno, FSI D5/107c. (funkční vzorek)
  Detail

 • PEŠEK, M.; KOCŮREK, M.; MALÝ, J.; SVĚRÁK, T.; KALIVODA, J.; MAYEROVÁ, K.; KRIŠTOF, O.; NAVRÁTILOVÁ, T.; VOHLÍDKOVÁ, V.; VONDRÁKOVÁ, K.: Mapa zobrazující potenciál ČR v nasazení technologií P2G; Mapa zobrazující potenciál ČR v nasazení technologií P2G. EGÚ Brno, a. s. Hudcova 487/76a 612 00 Brno-Medlánky Česká republika. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
  Detail

 • KOCŮREK, M.; PEŠEK, M.; KOSTRHOUNOVÁ, P.; SVĚRÁK, T.; KALIVODA, J.; KRIŠTOF, O.; MAYEROVÁ, K.; NAVRÁTILOVÁ, T.; VOHLÍDKOVÁ, V.; VONDRÁKOVÁ, K.: Metodický postup integrace technologií P2G do elektrizační a plynárenské; Metodický postup integrace technologií P2G do elektrizační a plynárenské infrastruktury. EGÚ Brno, a. s. Hudcova 487/76a 612 00 Brno-Medlánky Česká republika. (metodika schválená)
  Detail

 • ŽŮREK, M.; KRIŠTOF, O.; FIEDLER, S.; NOVÁKOVÁ, N.; SVĚRÁK, T.; KALIVODA, J.; LINDOVSKÝ, J.; MAYEROVÁ, K.; DOHNAL, M.; DOHNAL, M.; VIČÍKOVÁ, M.; HÁZY, R.: Membránový kontaktor – M-95001-22-Ex/N; Ověřená technologie separace amoniaku z fugátu bioplynových stanic. Umístění mobilní pracovní buňky u skladovací jímky na bioplynové stanici Bořetice. (ověřená technologie)
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.