Ing.

Josef Frýza

Ph.D.

FME, IMID DT – Researcher

+420 54114 3207
fryza@fme.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Josef Frýza, Ph.D.

Projects

 • 2021

  VÝZKUM A VÝVOJ NOVÉHO SERVOVÁLCE PRO ENERGETICKÝ PRŮMYSL („SERDYN“), zahájení: 01.01.2021, ukončení: 31.05.2023
  Detail

 • 2019

  NCK MESTEC - 02_DP_FSI NETME, zahájení: 01.02.2019, ukončení: 30.04.2022
  Detail

 • 2018

  GC18-26849J, Termoelastohydrodynamika povlakovaných polymerních ozubení, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2017

  Studium vlivu reologie maziv v elastohydrodynamicky mazaných kontaktech, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2015

  Inovace výuky předmětu Tribologie o experimentální měření tloušťky mazacího filmu za působení příčných vibrací, zahájení: 01.04.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  Studium tření, opotřebení a mazání kloubních náhrad, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail