doc. Ing.

Jiří Kozumplík

CSc.

FEEC, UBMI – Department Financial Officer

+420 54114 6669
kozumplik@vut.cz

Send BUT message

doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc.

Publications

 • 2022

  KRÁLÍK, M.; NĚMCOVÁ, A.; SMÍŠEK, R.; SMITAL, L.; KOZUMPLÍK, J.; CHLÍBKOVÁ, D.; KOLÁŘOVÁ, J.; MYŠKA, V.; KOLAŘÍK, M.; HARVÁNEK, M.; ARM, J.; BAŠTÁN, O.; POSPÍŠIL, M.; HUBÁLEK, J. Ohad dechové frekvence pomocí wearables. Praha: 2022.
  Detail

 • 2021

  KOZUMPLÍK, J.; SMITAL, L.; NĚMCOVÁ, A.; RONZHINA, M.; KRÁLÍK, M.; SMÍŠEK, R.; VÍTEK, M.; ŠACLOVÁ, L. Respiratory Rate Estimation Using the Photoplethysmogram: Towards the Implementation in Wearables. In Computing in Cardiology 2021. Computing in Cardiology. Brno, Czech Republic: IEEE, 2021. p. 1-4. ISSN: 2325-887X.
  Detail | WWW

 • 2020

  SMÍŠEK, R.; NĚMCOVÁ, A.; MARŠÁNOVÁ, L.; SMITAL, L.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J. Cardiac Pathologies Detection and Classification in 12-lead ECG. In Computing in Cardiology 2020. Computing in Cardiology. Rimini, Italy: IEEE, 2020. p. 1-4. ISSN: 2325-887X.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2018

  KRÁLÍK, M.; KOZUMPLÍK, J.; HESKO, B. Detekce syndromu spánkové apnoe ze záznamu dýchání pomocí nasálního senzoru. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2018, vol. 20, no. 5, p. 140-145. ISSN: 1213-1539.
  Detail | WWW

  KRÁLÍK, M.; KOZUMPLÍK, J. Sleep Apnea Detection Using Single Lead ECG Respiration Estimates. In YBERC 2018 International Conference Proceedings. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2018. p. 1-5. ISBN: 978-80-8086-271-8.
  Detail | WWW

  KRÁLÍK, M.; KOZUMPLÍK, J. Methods for respiration estimates using single lead ECG. In Proceedings of IEEE Student Branch Conference Blansko 2018. 2018. p. 26-29. ISBN: 978-80-214-5661-7.
  Detail | WWW

 • 2017

  KOZUMPLÍK, J.; PROVAZNÍK, I. Fast Time- Varying Linear Filters for Suppression of Baseline Drift in Electrocardiographic Signals. BIOMED ENG ONLINE, 2017, vol. 16, no. 24, p. 1-16. ISSN: 1475-925X.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  KRÁLÍK, M.; KOZUMPLÍK, J. Využití analýzy variability srdečního rytmu pro detekci spánkové apnoe. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2017, vol. 19, no. 3, p. 91-96. ISSN: 1213-1539.
  Detail | WWW

  POTOČŇÁK, T.; KOZUMPLÍK, J. [submited] Časovo- frekvenčná analýza spánkového EEG s využitím metód založených na okamžitej frekvencii. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2017, vol. xy, no. xy, p. x (y p.)ISSN: 1213-1539.
  Detail | WWW

  SVOZILOVÁ, V.; KOZUMPLÍK, J. Automatická detekce začátků svalové aktivity ke stanovení doby svalové odezvy řidiče. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2017, vol. 19, no. 4, p. 43-49. ISSN: 1213-1539.
  Detail

 • 2016

  POTOČŇÁK, T.; KOZUMPLÍK, J. EEG signal analysis based on EMD and discrete energy separation algorythm. Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016. 2016. p. 528-532. ISBN: 978-80-214-5350-0.
  Detail

  KUBIČKOVÁ, A.; KOZUMPLÍK, J.; NOVÁKOVÁ, Z.; PLACHÝ, M.; JURÁK, P.; LIPOLDOVÁ, J. Heart Rate Variability Analysed by Poincaré Plot in Patients with Metabolic Syndrome. JOURNAL OF ELECTROCARDIOLOGY, 2016, vol. 49, no. 1, p. 23-28. ISSN: 0022-0736.
  Detail | WWW

  SMÍŠEK, R.; MARŠÁNOVÁ, L.; NĚMCOVÁ, A.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J.; NOVÁKOVÁ, M. CSE database: extended annotations and new recommendations for ECG software testing. Medical and Biological Engineering and Computing, 2016, vol. 54, no. 12, p. 1-10. ISSN: 0140-0118.
  Detail | WWW

 • 2015

  JANŮ, J.; KOZUMPLÍK, J.; SMITAL, L. Vlnkový wienerovský filtr svalového rušení v EKG signálech. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2015, vol. 17, no. 3, p. 65-70. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

 • 2014

  KUBIČKOVÁ, A.; KOZUMPLÍK, J.; NOVÁKOVÁ, Z. Heart rate variability expressed by Poincaré plot in metabolic syndrome. In Electrocardiology 2014. Proceedings of 41st International Congress on Electrocardiology. Slovakia, Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2014. p. 221-224. ISBN: 9788096967278.
  Detail

  KOZUMPLÍK, J.; RONZHINA, M.; JANOUŠEK, O.; KOLÁŘOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I.; NOVÁKOVÁ, M. QRS Complex Detection in Experimental Orthogonal Electrograms of Isolated Rabbit Hearts. In Computing in Cardiology 2014. Computing in Cardiology. 2014. p. 1085-1088. ISBN: 978-1-4799-4347- 0. ISSN: 2325-887X- 3.
  Detail

 • 2013

  POSPÍŠIL, D.; KLIMEK, M.; KOZUMPLÍK, J. Automatická analýza signálu EKG. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2013, vol. 15, no. 5, p. 303-307. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  CHROBÁK, M.; KOZUMPLÍK, J. Algoritmy pro detekci intervalu QT v EKG: Testování na databázi CSE. In TRENDY V BIOMEDICÍNSKOM INŽINIERSTVE. 2013. p. 133-135. ISBN: 978-80-8086-208- 4.
  Detail

  SMITAL, L.; KOZUMPLÍK, J. Vlnkový filtr EKG signálů. In Nové směry v biomedicínském inženýrství. 2013. p. 98-105. ISBN: 978-80-214-4814- 8.
  Detail

  KLIMEK, M.; KOZUMPLÍK, J. Shluková analýza elektrokardiografických signálů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2013, vol. 2013, no. 4, p. 271-275. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  DRKOŠOVÁ, A.; KOZUMPLÍK, J. Znázornenie variability srdcového rytmu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2013, vol. 2013, no. 18, p. 18- 1 (18-6 p.)ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  CHROBÁK, M.; KOZUMPLÍK, J. Porovnání nejpoužívanějších algoritmů pro detekci intervalu QT. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2013, vol. 15, no. 4, p. 233-237. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  SMITAL, L.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J.; PROVAZNÍK, I. Adaptive Wavelet Wiener Filtering of ECG Signals. IEEE TRANSACTIONS ON BIOMEDICAL ENGINEERING, 2013, vol. 60, no. 2, p. 437-445. ISSN: 0018- 9294.
  Detail | WWW

 • 2011

  SMITAL, L.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J. Optimization of the Wavelet Wiener Filtering for ECG Signals. In ACM digital library: 4th International Symposium on Applied Sciences in Biomedical and Communication Technologies. Barcelona, Spain: ACM New York, NY, USA, 2011. p. 1-5. ISBN: 978-1-4503-0913- 4.
  Detail

 • 2010

  HRUBEŠ, J.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J. Multipoint Validation of Decompressed ECG Signal. In Proceedings of Biosignal 2010: Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: UBMI FEKT VUT v Brně, 2010. p. 1-5. ISBN: 978-80-214-4106- 4.
  Detail

  HRUBEŠ, J.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J. Vliv komprese signálů EKG na diagnózu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, vol. 2010, no. 55, p. 36- 1 (36-4 p.)ISSN: 1213- 1539.
  Detail | WWW

  SMITAL, L.; KOZUMPLÍK, J. ECG Signal Denoising Using Wavelet Wiener Filtering. In Proceedings of Biosignal 2010: Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: UBMI FEKT VUT v Brně, 2010. p. 364-368. ISBN: 978-80-214-4106- 4.
  Detail

  VÍTEK, M.; HRUBEŠ, J.; KOZUMPLÍK, J. A Wavelet- Based ECG Delineation With Improved P Wave Offset Detection Accuracy. In Proceedings of Biosignal 2010: Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: UBMI FEKT VUT v Brně, 2010. p. 1-5. ISBN: 978-80-214-4106- 4.
  Detail

 • 2009

  SMITAL, L.; KOZUMPLÍK, J. Filtrace signálů EKG s využitím vlnkové transformace. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2009, vol. 2009, no. 54, p. 1-6. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J. Detekce komplexů QRS v signálech EKG založená na spojité vlnkové transformaci. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2009, vol. 2009, no. 21, p. 1-5. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  HRUBEŠ, J.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J. Validation of Decompressed ECG Signal Using Delineation. In EDS 09 IMAPS CS INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS. Brno: 2009. p. 80-84. ISBN: 978-80-214-3933-7.
  Detail

  VÍTEK, M.; HRUBEŠ, J.; KOZUMPLÍK, J. A Wavelet- Based QRS Detection in Human and Rabbit ECG Signals. In EDS 09 IMAPS CS INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS. 2009. p. 106-110. ISBN: 978-80-214-3933- 7.
  Detail

  VÍTEK, M.; HRUBEŠ, J.; KOZUMPLÍK, J. A Wavelet-Based ECG Delineation in Multilead ECG Signals: Evaluation on the CSE Database. In World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, September 7 - 12, 2009, Munich, Germany. IFMBE PROCEEDINGS. Heidelberg: Springer, 2009. p. 177-180. ISBN: 978-3-642-03881- 5. ISSN: 1680-0737.
  Detail

  VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J. A Wavelet-Based T Wave End Detection: Prototype Wavelets Comparison. In PROCEEDINGS OF THE 15th CONFERENCE STUDENT EEICT 2009 VOLUME 4. 2009. p. 373-377. ISBN: 978-80-214-3870- 5.
  Detail

  HRUBEŠ, J.; KOZUMPLÍK, J. ECG Distortion Caused by Wavelet-Based Loss Compression. In Proceedings of the 15th Conference Student EEICT 2009. Brno: FEKT, FIT, VUT v Brně, 2009. p. 329-333. ISBN: 978-80-214-3870-5.
  Detail | WWW

 • 2008

  VÍTEK, M.; HRUBEŠ, J.; KOZUMPLÍK, J. A Wavelet-Based QRS Delineation in Multilead ECG Signals: Evaluation on the CSE Database. Analysis of Biomedical Signals and Images, 2008, vol. 19, no. 1, p. 1-5. ISSN: 1211- 412X.
  Detail

  VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J. DETECTION OF QRS BOUNDARIES AND T WAVE END IN MULTILEAD ECG SIGNALS. In PROCEEDINGS OF THE 14th CONFERENCE STUDENT EEICT 2008 VOLUME 4. Ing. Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2008. p. 285-289. ISBN: 978-80-214-3617- 6.
  Detail

  HRUBEŠ, J.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J. Possibilities of Wavelet Decomposition for SPIHT Compression of ECG Signals. Analysis of Biomedical Signals and Images, 2008, vol. 19, no. 1, p. 1-4. ISSN: 1211- 412X.
  Detail

 • 2007

  TANNENBERG, M.; KOZUMPLÍK, J. Analýza biologických signálů (laboratorní cvičení). Brno: FEKT VUT v Brně, 2007.
  Detail

  KOZUMPLÍK, J.; PROVAZNÍK, I. Umělá inteligence v medicíně. Brno: FEKT VUT v Brně, 2007.
  Detail

  HRUBEŠ, J.; KOZUMPLÍK, J. Možnosti algoritmu SPIHT při kompresi 1D signálů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2007, vol. 2007, no. 55, p. 55- 1 (55-12 p.)ISSN: 1213- 1539.
  Detail | WWW

  HRUBEŠ, J.; KOZUMPLÍK, J. A Fuzzy Approach to Thresholding of Image Data. In Proceedings of the 13th Conference Student EEICT 2007. Brno: FEKT, FIT, VUT v Brně, 2007. p. 256 ( p.)ISBN: 978-80-214-3410- 3.
  Detail | WWW

  HRUBEŠ, J.; KOZUMPLÍK, J. Automatic Optimal Thresholding of Image Data. In Proceedings of 17th International Conference Radioelektronika 2007. Brno: Brno University of technology, 2007. p. 125 ( p.)ISBN: 978-80-214-3390- 8.
  Detail | WWW

 • 2006

  Milan Tannenberg, Jiří Kozumplík. The Comparison of TWA detectors based on FFT and Homomorphic filtering in sliding window mode. In 18- th Biennial International Eurasip Conference Biosignal 2006 Proceedimgs. Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: Brno University of Technology, Vutium Press, 2006. p. 214 ( p.)ISBN: 80-214-3152- 0. ISSN: 1211- 412X.
  Detail

  CHMELKA, L., KOZUMPLÍK, J. Segmentation of Rabbit Electrogram Based on Wavelet Transform. In Analysis of Biomedical Signals and Images. Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno, Czech Republic: VUTIUM Press, 2006. p. 217 ( p.)ISBN: 80-214-3152- 0. ISSN: 1211- 412X.
  Detail

 • 2005

  Kozumplík Jiří. Vlnkové transformace a jejich využití pro filtraci signálů EKG. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně Edice Habilitační a inaugurační spisy, 2005, vol. 2005, no. 183, p. 1 ( p.)ISSN: 1213- 418X.
  Detail | WWW

  KOZUMPLÍK J. Multitaktní systémy. Elektronická skripta. Brno: FEKT VUT v Brně, 2005. p. 1 ( p.)
  Detail

  Milan Tannenberg, Jiří Kozumplík. Sensitivity Test of the T Wave Alternans Detectors. In Sborník přednášek mezinárodní konference Radioelektronika 2005. Brno: VUT Brno, 2005. p. 163 ( p.)ISBN: 80-214-2904- 6.
  Detail

  Milan Tannenberg, Jiří Kozumplík. Sensitivity of T Wave Alternans Detectors to the Shape of Alternans Trend. In The 3rd European Medical & Biological Engineering Conference. Prague: GUARANT International spol. s r.o. / EMBEC' 05, 2005. p. 1 ( p.)
  Detail

  Marek Humhal, Jiří Kozumplík. QRS detektor založený na vlnkové transformaci. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2005, no. 2005/ 40, p. 1 ( p.)ISSN: 1213- 1539.
  Detail | WWW

  CHMELKA, L.; KOZUMPLÍK, J. Spectral Analysis of Rabbit Electrogram. In Student EEICT 2005. Volume 2. Brno: Brno University of Technology, 2005. p. 401 ( p.)ISBN: 80-214-2890- 2.
  Detail

  Humhal, M. Kozumplík, J. Filter Bank- Based QRS Complex Detectors. In Proceedings of the 11th conference student EEICT 2005, volume 3. Ing. Zdeněk Novotný CSc. Ondráčkova 105, Brno, 2005. p. 396 ( p.)
  Detail

  CHMELKA, L.; KOZUMPLÍK, J. Wavelet-Based Wiener Filter for Electrocardiogram Signal Denoising. In Computers in Cardiology. Lyon, Francie: IEEE, 2005. p. 771-774. ISBN: 0-7803-9337-6.
  Detail

  CHMELKA, L., KOZUMPLÍK, J. Adaptive Wavelet Filtering Methods for ECG Denoising. In 3rd European Medical & Biological Engineering Conference Proceedings. Praha, Česká Republika: International Federation for Medical and Biomedical Engineering (IFMBE), 2005. p. 1 ( p.)ISBN: 1727- 1983.
  Detail

 • 2004

  ZADRAŽIL, M., KOZUMPLÍK, J. ECG Denoising by Wavelet Packet Decomposition and WienerShrink Threshold. In Biosignal 2004. VUT Brno: VUT v Brně, 2004. p. 220 ( p.)
  Detail

  PROVAZNÍK, I.; NOVÁKOVÁ, M.; KOZUMPLÍK, J.; VESELÝ, Z.; BLAHA, M.; CHMELAŘ, M.; NOVÁKOVÁ, Z. Acquisition and Pre- Processing Of Action Potentials Optically Recorded From Animal Heart. In Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: VUTIUM, 2004. p. 229-231. ISBN: 80-214-2633- 0.
  Detail

  CHMELKA, L., KOZUMPLÍK, J. Using Median Filter for Modify Wavelet Coefficients of Decomposed ECG Signal. In Analysis of Biomedical Signal and Images. Brno: VUTIUM, 2004. p. 217 ( p.)ISBN: 80-214-2633- 0.
  Detail

 • 2003

  ZADRAŽIL, M., KOZUMPLÍK, J. Filtrace signálů EKG s využitím vlnkové transformace. In Sborník příspěvků konference Raděšín 2003. VUT v Brně, FEKT: VUT v Brně, FEKT, 2003. p. 62 ( p.)ISBN: 80-214-2479- 6.
  Detail

  KUREČKA, R., KOZUMPLÍK, J. Interpolation of 3D Freehand Ultrasound Data Using Randomized Filtering. In Conference Proceedings of 13th International Czech- Slovak Scientific Conference Radioelektronika 2003. Brno: The Institute of Radio Electronics, Brno University of Technology, 2003. p. 131 ( p.)ISBN: 80-214-2383- 3.
  Detail

  KUREČKA, R., KOZUMPLÍK, J. Nonrecursive Randomized Filtering of 3D Freehand Ultrasound Data. In Proceeding of 9th conference and competition Student EEICT 2003, Volume 2. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2003. p. 97 ( p.)ISBN: 80-214-2378- 1.
  Detail

  ZADRAŽIL, M., KOZUMPLÍK, J. Filtrace signálů EKG s využitím mediánové pyramidové transformace. In EDS 2003 Electronic Devices and Systems Conference. FEKT 2003, VUT v Brně: VUT Brno, 2003. p. 158 ( p.)ISBN: 80-214-2452- 4.
  Detail

  ZADRAŽIL, M., KOZUMPLÍK, J. Filtrace EKG pomocí pyramidové tranfomce s medianovými bloky. In Měřící a řídící technika v biomedicíně. VŠB- Technická univerzita Ostrava: VŠB- Technická univerzita Ostrava, 2003. p. 290 ( p.)ISBN: 80-248-0432- 8.
  Detail

  MAHDAL, V., KOZUMPLÍK, J. Speckle Reduction Using Wavelet Transform in 2D and 3D Ultrasound Imaging. In Proceedings 10th Electronic Devices and Systems Conference EDS 2003. VUT Brno, 2003. p. 142 ( p.)ISBN: 80-214-2452- 4.
  Detail

  ZADRAŽIL, M., KOZUMPLÍK, J. Wavelet filtering with median thresholds. In Radioelektronika 2003. Brno: FEKT VUT v Brne, 2003. p. 249 ( p.)ISBN: 80-214-2383- 8.
  Detail

  KUREČKA, R., KOZUMPLÍK, J. Nonrecursive Randomized Filtering Of 3D Freehand Ultrasound Data. In Proceedings Of 9th Conference And Competition Student EEICT 2003. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, 2003. p. 97 ( p.)ISBN: 80-214-2378- 1.
  Detail

  KOLÁŘ, R., KOZUMPLÍK, J. Wavelet Packet Transform in Raw Ultrasound Signal Processing. Journal of Electrical Engineering, 2003, vol. 54, no. 1- 2, p. 42 ( p.)ISSN: 1335- 3632.
  Detail

  KOZUMPLÍK, J., KOLÁŘ, R., JAN, J. Číslicové zpracování a analýza signálů. Počítačová cvičení. (Elektronická skripta, BMI102). Brno: FEKT VUT v Brně, 2003. p. 1 ( p.)
  Detail | WWW

  ZADRAŽIL, M., KOZUMPLÍK, J. Denoising of ECG with Wavelet Transform and Median Thresholds. In Proceedings of 9th Conference and Competition STUDENT EEICT 2003, Volume 1. Brno: FEKT VUT Brno, 2003. p. 194 ( p.)ISBN: 80-214-2378- 1.
  Detail

  PROVAZNÍK, I.; KOZUMPLÍK, J.; KOLÁŘOVÁ, J.; NOVÁKOVÁ, Z.; NOVÁKOVÁ, M. Time- Frequency Analysis of Electrocardiograms. Lékař a technika, 2003, vol. 34, no. 2, p. 60 ( p.)ISSN: 0301- 5491.
  Detail

 • 2002

  KUREČKA, R., KOZUMPLÍK, J. Segmentation Of Ultrasound Images Using Active Contour Method. In Analysisi of Biomedical Signals and Images. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM Press, 2002. p. 356 ( p.)ISBN: 80-214-2120- 7.
  Detail

  KOLÁŘ, R., KOZUMPLÍK, J. Noise suppression in ultrasound images in packet wavelet transform. In Radioelektronika 2002. Bratislava: 2002. p. 210 ( p.)ISBN: 80-227-1700- 2.
  Detail

  KOLÁŘ, R., KOZUMPLÍK, J. Speckle suppression and contrast enhancement in ultrasound images. In Analysis of biomedical signals and images. Brno: VUTIUM Press, 2002. p. 353 ( p.)ISBN: 80-214-2120- 7.
  Detail

  KUREČKA, R., KOZUMPLÍK, J. Segmentation of 3D ultrasound images. In Proceedings of 8th Conference STUDENT EEICT 2002 (Volume 2). Brno: FEKT VUT, 2002. p. 39 ( p.)ISBN: 80-214-2116- 9.
  Detail

  ZADRAŽIL, M., KOZUMPLÍK, J., KOLÁŘ, R. Denoising of ECG Signal with Real and Complex Wavelets. In Elektrotechnika a informatika 2002. Zapadočeská univerzita v Plzni: Zapadočeská univerzita v Plzni, 2002. p. 329 ( p.)ISBN: 80-7082-904- 4.
  Detail

  KOZUMPLÍK, J., KOLÁŘ, R. Wavelet Denoising of Electrocardiograms. In Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: Vutium Press, 2002. p. 220 ( p.)ISBN: 80-214-2120- 7.
  Detail

  PROVAZNÍK, I., BARDOŇOVÁ, J., NOVÁKOVÁ, M., NOVÁKOVÁ, Z., KOZUMPLÍK, J. High Resolution Methods For Detection Of Electrophysiological Changes In The Ischaemic Heart. Scripta medica, 2002, vol. 75, no. 5, p. 223 ( p.)ISSN: 1211- 3395.
  Detail

  PROVAZNÍK, I., KOZUMPLÍK, J. Úvod do medicínské informatiky. Brno: FEKT VUT, 2002. p. 1 ( p.)
  Detail

  KOTALA, V., KOZUMPLÍK, J. Two Dimensional Nuclear Magnetic Resonance Signal Processing. In BIOSIGNAL 2002 (Analysis of Biomedical Signals and Images). Brno: VUTIUM PRESS, Brno University of Technology, 2002. p. 189 ( p.)ISBN: 80-214-2120- 7.
  Detail

  MAHDAL, V., KUREČKA, R., KOZUMPLÍK, J. ULTRASOUND SPECKLE REDUCTION WITH NON- SEPARABLE WAVELET TRANSFORM. In Elektrotechnika a informatika 2002. Plzeň: Fakulta elektrotechnická, Západočeská univerzita v Plzni, 2002. p. 169 ( p.)ISBN: 80-7082-904- 4.
  Detail

  KOLÁŘ, R., KOZUMPLÍK, J. Komplexní vlnková transformace a filtrace obrazů. In Matlab 2002. Humusoft s.r.o. Praha: Humusoft, s.r.o., 2002. p. 252 ( p.)ISBN: 80-7080-500- 5.
  Detail | WWW

 • 2001

  KUREČKA, R., KOZUMPLÍK, J. Segmentace ultrazvukových obrazů použitím metod aktivních kontur pomocí B- splajnů. In Sborník příspěvků 9. ročníku konference Matlab 2001. Praha: Humusoft s.r.o., 2001. p. 204 ( p.)ISBN: 80-7080-446- 7.
  Detail

  KUREČKA, R., KOZUMPLÍK, J. Ultrasound Image Segmentation using Active Contour. In Proceedings of 11th Internation Czech- Slovak Scientific Conference Radioelektronika 2001. Brno: VUT Brno, 2001. p. 408 ( p.)ISBN: 80-214-1861- 3.
  Detail

  KOLÁŘ, R., KOZUMPLÍK, J. Adaptive noise suppression in ultrasound images via wavelet transform. In Proceedings of 7th Conference STUDENT FEI 2001. 2. Brno: Vysoké učení technické v Brně, FEI, 2001. p. 234 ( p.)ISBN: 80-214-1861- 5.
  Detail

  KOZUMPLÍK, J. Automatická interpretace klidového EKG dospělých a dětí. 2001.

  KOZUMPLÍK, J., KOLÁŘ, R., JAN, J. Číslicové zpracování signálů v prostředí Matlab. Číslicové zpracování signálů v prostředí Matlab. Brno: VUT v Brně, FEI, Ústav biomedicínského inženýrství, 2001. ISBN: 80-214-1964- 4.
  Detail

  KOLÁŘ, R., KOZUMPLÍK, J. Fuzzy approach in ultrasound image segmentation. In Computational Intelligence, Theory and Applications. Lecture Notes in Computer Science 2206. Springer- Verlag Berlin Heidelberg: Springer- Verlag Berlin Heidelberg, 2001. p. 924 ( p.)ISBN: 3-540-42732- 5.
  Detail

  PROVAZNÍK, I., BARDOŇOVÁ, J., NOVÁKOVÁ, M., NOVÁKOVÁ, Z., KOZUMPLÍK, J. Changes in Time-Frequency Phase Spectra vs. ST- Segment Deviation For Detecting Acute Coronary Artery Occlusion. In Computers in Cardiology. Rotterdam: IEEE, Inc., 2001. p. 305 ( p.)ISBN: 0-7803-6557- 7.
  Detail

  HRUBÝ, R., HOLČÍK, J., KOZUMPLÍK, J., KOLÁŘ, R. Wavelet Based Filtering of Myopotentials in Equine ECG. In SYMBIOSIS 2001. Proc. VI. Intern. Conference. Szczyrk, Poland: Szczyrk, Poland, 2001. p. 223 ( p.)ISBN: 121- 829X.
  Detail

  KOLÁŘ, R., KOLKA, M., KOZUMPLÍK, J., PROVAZNÍK, I. Wavelet Based Enhancement of Ultrasonic Signals for Edge Detection. In Proceedings of the 11- th International Conference Radioelektronika 2001. Brno: VUT BRNO, 2001. p. 198 ( p.)ISBN: 80-214-1861- 3.
  Detail

  KOLÁŘ, R., KOZUMPLÍK, J. Noise suppression in ultrasound images using wavelets. In Applied Electronics 2001. Plzeň: Západočeská universita, 2001. p. 130 ( p.)ISBN: 80-7082-758- 0.
  Detail

  KOLÁŘ, R., KOZUMPLÍK, J. FILTRACE SIGNÁLŮ POMOCÍ KOMPLEXNÍ VLNKOVÉ TRANSFORMACE. In Matlab 2001. Praha: Humusoft, 2001. p. 164 ( p.)ISBN: 80-7080-446- 7.
  Detail

  KOLÁŘ, R., KOZUMPLÍK, J. ELIMINACE ŠUMU V ULTRAZVUKOVÝCH OBRAZECH. In Medifórum - Kongres Mefa 2001. Brno: BVV Veletrhy Brno, 2001. p. 1 ( p.)
  Detail

  KOLÁŘ, R., KOZUMPLÍK, J. Denoising with real and complex wavelets. In DSP- MCOM 2001. Košice, Slovenská republika: Mercury Smékal Publishing House, 2001. p. 11 ( p.)ISBN: 80-89061-49- 4.
  Detail

 • 2000

  KUREČKA, R., KOZUMPLÍK, J., SLEZÁK, J. Image Compression Using Wavelets with Integer Lifting and ROI Oriented SPIHT Image Compression. In Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM Press, 2000. p. 404 ( p.)ISBN: 80-214-1610- 6.
  Detail

  KOLÁŘ, R., KOZUMPLÍK, J. Wavelet based Wiener denoising with edge enhancement of radiofrequency signal. In Radioelektronika 2000. Brno: Vydavateľstvo STU Bratislava, 2000. p. P- 15 ( p.)ISBN: 80-227-1389- 9.
  Detail

  KOLÁŘ, R., KOZUMPLÍK, J. Optimální prahování ultrazvukových dat s využitím fuzzy entropie. In Matlab 2000. Praha: VŠCHT Praha, 2000. p. 162 ( p.)ISBN: 80-7080-401- 7.
  Detail

  PROVAZNÍK, I., KOZUMPLÍK, J., BARDOŇOVÁ, J., NOVÁKOVÁ, M., NOVÁKOVÁ, Z. Wavelet Transform in ECG Signal Processing. In Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: VUTIUM PRESS, 2000. p. 21 ( p.)ISBN: 80-214-1610- 6.
  Detail

  KOLÁŘ, R., KOZUMPLÍK, J. Contrast enhancement of ultrasound images via wavelet transform. In Sborník prací studentů a doktorandů FEI VUT. Brno: FEI VUT Brno, 2000. p. 61 ( p.)ISBN: 80-7204-155- X.
  Detail

  KOLÁŘ, R., KOZUMPLÍK, J. Předzpracování ultrazvukových dat pomocí fuzzy entropie. Sborník abstrakt Kongres MEFA 2000. Brno: BVV Brno, 2000.
  Detail

  KOLÁŘ, R., KOZUMPLÍK, J. Methods for ultrasound attenuation estimation in tissues. In Analysis of biomedical signals and images. Brno: VUTIUM PRESS, 2000. p. 389 ( p.)ISBN: 80-214-1610- 6.
  Detail

  KOLÁŘ, R., KOZUMPLÍK, J. Wavelet based Wiener denoising with edge enhancement of radiofrequency signal. In Analysis of biomedical signals and images. Brno: VUTIUM PRESS, 2000. p. 392 ( p.)ISBN: 80-214-1610- 6.
  Detail

 • 1999

  PROVAZNÍK, I.; KOZUMPLÍK, J. Expertní systémy - skriptum. Brno: VUT v Brně, 1999. p. 1-100. ISBN: 80-214-1486-3.
  Detail

 • 1998

  FEDRA, P., PROVAZNÍK, I., KOZUMPLÍK, J. Wavelet-Based Medical Image Interpolation. In Analysis of Biomedical Signals and Images. Vol. 14. Brno: VUTIUM Press, Technical University of Brno, Brno, 1998. p. 32 ( p.)ISBN: 80-214-1169-4.
  Detail

  FEDRA, P., PROVAZNÍK, I., KOZUMPLÍK, J. Image Interpolation Using Wavelet Transform. In Proc. of 8th Int. Scient. Conference Radioelektronika' 98. 1. Brno: VUT v Brně v Akademickém nakladatelství CERN s.r. o, 1998. p. 192 ( p.)ISBN: 80-214- 098.
  Detail

 • 1997

  KOZUMPLÍK, J., PROVAZNÍK, I. Wavelet Transform and Compression of ECG Signals. In Workshop 97. Praha: Czech Technical University in Prague, 1997. p. 1097 ( p.)
  Detail

  SLEZÁK, J., KOZUMPLÍK, J., PROVAZNÍK, I. Wavelet Based Data Compression in Electrocardiography. In Radioelektronika 97. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 1997. p. 321 ( p.)ISBN: 80-227-094.
  Detail

  FEDRA, P., PROVAZNÍK, I., KOZUMPLÍK, J. Using Wavelets for Image Interpolation. In SYMBIOSIS 97. Brno: Dept. Biomedical Engng. FEECS TU Brno, 1997. p. 16 ( p.)ISBN: 80-214- 089.
  Detail

  BLAHA, J., JAN, J., KOZUMPLÍK, J., PROVAZNÍK, I. Study of Certain Algorithms of Image Data Analysis and Compression. In Workshop 97. Praha: Czech Technical University in Prague, 1997. p. 1085 ( p.)
  Detail

  PROVAZNÍK, I.; KOZUMPLÍK, J. Wavelet Transform in Electrocardiography - Data Compression. Int. Journal of Medical Informatics, ELSEVIER, 1997, vol. 45, no. 8, p. 111 ( p.)ISSN: 1386- 5056.
  Detail

 • 1996

  PROVAZNÍK, I.; KOZUMPLÍK, J. Wavelet- based Compression of ECG Signals. In Proceedings of the 18th Annual International Conference of the IEEE EMBS. Amsterdam: IEEE, 1996. p. 1210 ( p.)
  Detail

 • 1995

  HOLČÍK, J., PROVAZNÍK, I., KOZUMPLÍK, J. Interpolation of Atrial Electrical Activity from ECG Signals. Pattern Recognition and Image Analysis, 1995, vol. 5, no. 1, p. 161 ( p.)ISSN: 1054- 6618.
  Detail

 • 1994

  HOLČÍK, J., KOZUMPLÍK, J., PROVAZNÍK, I. An Interpolation of an Atrial Electrical Activity from ECG Signals. In SYMBIOSIS ' 94. St. Peterburg: Electrotechnical Univ. St. Petersburg, 1994. p. 1 ( p.)
  Detail

  HOLČÍK, J., KOZUMPLÍK, J., PROVAZNÍK, I. Methods for Determination of a Signal of an Atrial Electrical Activity. In BIOSIGNAL ' 94. Brno: Vutium Press, 1994. p. 107 ( p.)ISBN: 80-02- 0099.
  Detail

 • 1993

  KOZUMPLÍK, J., PROVAZNÍK, I., HOLČÍK, J. Dynamický filtr pro potlačení isolinie signálu EKG. Lékař a technika, 1993, vol. 1993, no. 4, p. 82 ( p.)ISSN: 0301- 5491.
  Detail

  KOZUMPLÍK, J.; PROVAZNÍK, I.; HOLČÍK, J. Dynamický filtr pro potlačení driftu nulové izolinie signálu EKG. Lékař a technika, 1993, vol. 24, no. 4, p. 82-85. ISSN: 0301- 5491.
  Detail

  KOZUMPLÍK, J., HOLČÍK, J., PROVAZNÍK, I. Fast Time - Varying Algorithm for ECG Processing. In SYMBIOSIS' 93. Brno: UBMI FEI VUT BRNO, 1993. p. 62 ( p.)
  Detail

 • 1992

  HOLČÍK, J., PROVAZNÍK, I., KOZUMPLÍK, J. Time - Varying Filters For ECG Processing. In Proceedings of the 14th Annual International Conference of the IEEE EMBS. Paris: IEEE, 1992. p. 502 ( p.)
  Detail

  KOZUMPLÍK, J. Lineární číslicové úzkopásmové filtry pro zpracování signálů EKG. Brno: FEI VUT BRNO, 1992. p. 1-110.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.