Ing.

Jiří Chlebek

Ph.D.

FME, IAE AD – Assistant professor

+420 54114 2193
chlebek@fme.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Jiří Chlebek, Ph.D.

Creative activities

  • CHLEBEK, J.; KUČERA, F.; ŘEHÁK, R.; ULČÁK, L.: Metodický pokyn pro zabezpečení provozu VFR noc s použitím návěstidel nízké/střední intenzity; Metodický pokyn pro zabezpečení provozu VFR noc s použitím návěstidel nízké/střední intenzity. Transcon Electronic Systems, spol. s r.o.. (metodika schválená)
    Detail

  • CHLEBEK, J.; JURAČKA, J.; HAMMER, J.; SKLENÁŘ, F.: TH03010211-V1; 1.LiS - Light System - světelná soustava pro osvětlení dráhy. TRANSCON ELECTRONIC SYSTEM, spol s.r.o.. (funkční vzorek)
    Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.