Ing.

Jiří Chlebek

Ph.D.

FME, IAE AD – Assistant professor

+420 54114 2193
chlebek@fme.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Jiří Chlebek, Ph.D.

Publications

 • 2020

  ŠPLÍCHAL, M.; CHLEBEK, J. Bene t of New EASA Part M-Light. New Trends in Civil Aviation, PROCEEDINGS OF THE 22ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN CIVIL AVIATION 2020, NOVEMBER 23-24, 2020 PRAGUE, CZECH REPUBLIC. 1. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2020. p. 69-75. ISBN: 978-80-01-06727-7.
  Detail | WWW

  CHLEBEK, J. Runway lighting systems as a key tool to extend operational capabilities of VFR airports. In Transportation Research Procedia, Volume 43. Transportation Research Procedia. 2019. Nizozemsko: Elsevier B.V., 2020. p. 236-242. ISSN: 2352-1465.
  Detail | WWW

  CHLEBEK, J.; VLADIMÍR, P. Effect of Air Operation Interruption on the Development of Reported Events. New Trends in Civil Aviation, PROCEEDINGS OF THE 22ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN CIVIL AVIATION 2020, NOVEMBER 23-24, 2020 PRAGUE, CZECH REPUBLIC. 1. Praha, Česká republika: IEEE Czechoslovakia Section (ID: 1004526), 2020. p. 95-98. ISBN: 978-80-01-06726-0.
  Detail | WWW

 • 2019

  CHLEBEK, J.; SKLENÁŘ, F. Požadavky na světelné soustavy pro VFR letiště. In Nové trendy v civilnom letectve. 2019. p. 65-69. ISBN: 978-80-554-1579-6.
  Detail

 • 2018

  CHLEBEK, J. Available solution to increase safety in general aviation. In New Trends in Civil Aviation. London, UK: Taylor & Francis , CRC Press, 2018. p. 167-170. ISBN: 978-0-8153-7602-6.
  Detail

 • 2015

  ŠPLÍCHAL, M.; CHLEBEK, J. Pilotní chyby při přistání a možnost jejich eliminace technickými prostředky. In Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom letectve 2015. Žilina: MADO plus,s.r.o., 2015. p. 93-97. ISBN: 978-80-971908-0- 4.
  Detail

 • 2013

  CHLEBEK, J. HUMAN FACTORS IN ACCIDENTS OF THE SMALL AIRCRAFT CATEGORY. In New Trends in Civil Aviation 2013. Brno: CERM s.r.o. Brno, 2013. p. 33-36. ISBN: 978-80-7204-843- 4.
  Detail

  CHLEBEK, J.; JURAČKA, J.; DANĚK, V. Výročí výuky letectví na Leteckém ústavu VUT v Brně. Letectví + kosmonautika, 2013, vol. 2013, no. 10, p. 26-28. ISSN: 0024- 1156.
  Detail

 • 2012

  CHLEBEK, J. Analysis of Traffic Safety and Preventive Security Measures in Civil Aviation of the Czech Republic. In INAIR 2012. Žilina: EDIS-Žilina University publishers, 2012. p. 41-45. ISBN: 978-80-554-0574-2.
  Detail

 • 2011

  CHLEBEK, J. Safety of Czech Republic Civil Aviation. In New Trends in Civil Aviation 2011. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2011. p. 56-59. ISBN: 978-80-01-04893-1.
  Detail

 • 2010

  CHLEBEK, J.; MOTYKOVÁ, V. The new international requirements for the theoretical training of pilots. In From Zero to ATPL. -. Žilina (SK): University of Žilina, 2010. p. 1-4. ISBN: 978-80-554-0297-0.
  Detail

  CHLEBEK, J. IBPPCL - Informační báze provozních předpisů civilního letectví. In Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom a vojenskom letectve. Žilina (SK): EDIS, 2010. p. 60-64. ISBN: 978-80-554-0184-3.
  Detail

 • 2009

  CHLEBEK, J. Bezpečnost v civilním letectví ČR v roce 2008. In Sborník příspěvků mezinárodní konference Nové trendy v civilním letectví 2009. Brno: CERM, 2009. p. 19-23. ISBN: 978-80-7204-631- 7.
  Detail

  KULČÁK, L.; ČIŽMÁR, J.; FILAKOVSKÝ, K.; HLAVÁČOVÁ, J.; CHLEBEK, J.; KADLEC, M., MARŠÁLEK, J.; MAREČEK, M.; TŘETINA, K.; VEČEŘA, K. Učebnice pilota vrtulníku PPL(H) část I. In Učebnice pilota vrtulníku PPL(H) část I. -. Brno: CERM s.r.o., 2009. p. 15-80. ISBN: 978-80-7204-627- 0.
  Detail

 • 2008

  CHLEBEK, J. Možnosti využití simulátorů při výuce piltotů ATPL. In Simulačné metódy vo výučbe a výcviku. Žilina: EDIS, 2008. p. 39-44. ISBN: 978-80-8070-878-8.
  Detail

  CHLEBEK, J. Vývoj bezpečnosti letů civilního letectví ČR. In Nové trendy v civilním letectví 2008. Brno: CERM, 2008. p. 232-236. ISBN: 978-80-7204-604-1.
  Detail

 • 2007

  KUJAL, T., CHLEBEK, J. Evropský databázový systém leteckých nehod a incidentů. In Zvyšovanie bezpečnosti v civilnom a vojenskom letectve - 2007. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2007. p. 25-28. ISBN: 978-80-8070-665- 4.
  Detail

 • 2006

  CHLEBEK, J.; KUJAL, T. ECCAIRS. In Nové trendy v civilním letectví 2006. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. p. 49 ( p.)ISBN: 80-7204-450- 8.
  Detail

  CHLEBEK, J., DVOŘÁK, J. Letecký zákon a postupy ATC. Letecký zákon a postupy ATC. Učební texty ATPL(A) - 010. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2006. p. 5-240. ISBN: 80-7204-439-7.
  Detail

 • 2005

  CHLEBEK, J. Využití regresní analýzy při hodnocení nehodovosti všeobecného letectví. In Znižovanie nehodovosti v civilnom letectve- 2005. Žilina: EDIS - Žilinská univerzita, 2005. p. 98 ( p.)ISBN: 80-8070-394- 9.
  Detail

  CHLEBEK, J. Podíl lidského činitelena vzniku leteckých nehod všeobecného letectví ČR. In Nové trendy v civilním letectví - 2005. Praha: ČVUT v Praze, 2005. p. 23 ( p.)ISBN: 80-7204-383- 8.
  Detail

 • 2002

  KOLÁŘ, D.; CHLEBEK, J. Aplikace poměrového statistického zpracování při hodnocení leteckých mimořádných událostí. In Nové trendy v civilním letectví - 2002. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2002. p. 47 ( p.)ISBN: 80-7204-253- X.
  Detail

  KULČÁK, L.; KOLÁŘ, D.; NOVOZÁMSKÝ, V.; CHLEBEK, J. Snížení nehodovosti v provozu letounů všeobecného letectví ČR. Brno: GAČR, 2002.
  Detail

  CHLEBEK, J. ESARR 2 - Hlášení a hodnocení bezpečnostních událostí v ATM. In Nové trendy v civilním letectví - 2002. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2002. p. 23 ( p.)ISBN: 80-7204-253- X.
  Detail

  CHLEBEK, J. Air Traffic Management. In Air Traffic Management. Brno: CERM, s.r.o., 2002. p. 123-170. ISBN: 80-7204-229-7.
  Detail

 • 2001

  CHLEBEK, J. Bezpečnost v leteckém provozu. In Nové trendy v civilnom letectve - 2001-12- 27. Brno: CERM, 2001. p. 137 ( p.)ISBN: 80-7204-220- 3.
  Detail

  CHLEBEK, J. PC simulátory v moderním letectví. In Nové trendy v civilnom letectve - 2001-12- 27. Brno: CERM, 2001. p. 27 ( p.)ISBN: 80-7204-220- 3.
  Detail

  CHLEBEK, J.; MATYÁŠ, P. Využití PC simulátorů pro výcvik pilotů. In CATE 2001, International Conference Community-Army-Technology-Environment Brno, Czech Republic. Brno: VA Brno, 2001. p. 1 ( p.)
  Detail

 • 2000

  CHLEBEK, J. Snižování nehodovosti v provozu letounu všeobecného letectví. In Nové trendy v civilním letectví - 2000. Brno, ČR: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2000. p. 68-72. ISBN: 80-7204-187-8.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.