Ing.

Jana Zemanová

Ph.D.

FCH – External Pedagogue

+420 54114 9476
zemanova@fch.vut.cz

Send BUT message

Ing. Jana Zemanová, Ph.D.

Publications

 • 2021

  VÍTOVÁ, E.; ZEMANOVÁ, J.; MAHDALOVÁ, M.; ŠIMÍČKOVÁ, A. Senzorická kvalita sýrových analogů vyrobených s přídavkem vybraných ořechových olejů. Sborník XLVII. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. Mendelu Brno: Mendelu Brno, 2021. p. 198-206. ISBN: 978-80-7509-785-9.
  Detail

 • 2020

  VÍTOVÁ, E.; ZEMANOVÁ, J.; ŠIMÍČKOVÁ, A.; ĎUBAŠÁKOVÁ, M.; FAJTL, Z. Profil těkavých látek muďoulu trojlaločného (Asimina triloba). Sborník abstraktů XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. Mendelova univerzita v Brně: Vydavatelství Mendelovy univerzity v Brně, 2020. p. 184-184. ISBN: 978-80-7509-711-8.
  Detail

 • 2019

  VÍTOVÁ, E.; ZEMANOVÁ, J.; SŮKALOVÁ, K.; SÝKORA, M.; BUŇKA, F. Senzorická kvalita tavených sýrových analogů s přídavkem rostlinných tuků. In Sborník abstraktů XLV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. Mendelova univerzita v Brně: Vydavatelství Mendelovy univerzity v Brně, 2019. p. 112-118. ISBN: 978-80-7509-647-0.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; ZEMANOVÁ, J.; BURDĚJOVÁ, L.; ŠIMÍČKOVÁ, A.; ĎUBAŠÁKOVÁ, M. Flavour of red, white and black currants: comparison of instrumental and sensory data. sborník abstraktů. Sevilla: 2019. p. 66-66.
  Detail

  ZEMANOVÁ, J.; VÍTOVÁ, E.; ĎUBAŠÁKOVÁ, M.; VESPALCOVÁ, M. Study of Echinacea Content Substances. In 19th International Nutrition & Diagnostics Conference - Book of Proceedings. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. p. 98-98. ISBN: 978-80-7560-245-9.
  Detail | WWW

  PUNČOCHÁŘOVÁ, L.; ZEMANOVÁ, J.; VESPALCOVÁ, M. Aronie a bez černý - malé plody, ale velký benefit. In Sborník abstraktů XLV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. Mendelova univerzita v Brně: Vydavatelství Mendelovy univerzity v Brně, 2019. p. 272-279. ISBN: 978-80-7509-653-1.
  Detail | WWW

 • 2016

  ZEMANOVÁ, J.; HYLSE, O.; ČOLLÁKOVÁ, J.; VESELÝ, P.; OLTOVÁ, A.; PARUCH, K.; TRBUŠEK, M. CHECKPOINT KINASE 1 INHIBITION POTENTIATES APOPTOSIS AND INFLICTS MITOTIC FAILURE IN CLL-DERIVED MEC-1 CELL LINE. In HAEMATOLOGICA. Haematologica-The Hematology Journal. FERRATA STORTI FOUNDATION, VIA GIUSEPPE BELLI 4, 27100 PAVIA, ITALY, 2016. p. 425-425. ISSN: 0390-6078.
  Detail | WWW

 • 2015

  DIVIŠOVÁ, R.; VÍTOVÁ, E.; DIVIŠ, P.; ZEMANOVÁ, J.; OMELKOVÁ, J. Validation of SPME–GC–FID Method for Determination of Fragrance Allergens in Selected Cosmetic Products. ACTA CHROMATOGRAPHICA, 2015, vol. 27, no. 3, p. 509-523. ISSN: 1233-2356.
  Detail | WWW

 • 2012

  DIVIŠOVÁ, R.; ZEMANOVÁ, J.; VÍTOVÁ, E.; SKLENÁŘOVÁ, K. Stanovení alergenních vonných látek metodou mikroextrakce tuhou fází ve spojení s plynovou chromatografií. Chemické listy. Olomouc: ČSCH, 2012. p. 503-503. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; DIVIŠOVÁ, R.; SKLENÁŘOVÁ, K.; OMELKOVÁ, J.; ZEMANOVÁ, J. Obsah aromaticky aktivních látek v plodech rakytníku řešetlákového (Hippophae rhamnoides L.). In Sborník prací z mezinárodní vědecké konference Bezpečnost a kontrola potravin. SPU v Nitre. Nitra: 2012. p. 262-265. ISBN: 978-80-552-0769- 8.
  Detail

 • 2011

  VÍTOVÁ, E.; DIVIŠOVÁ, R.; BABÁK, L.; ZEMANOVÁ, J.; SKLENÁŘOVÁ, K. The changes of flavour during production of Edam cheese. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, vol. 59, no. 1, p. 255-261. ISSN: 1211- 8516.
  Detail

  DIVIŠOVÁ, R.; VÍTOVÁ, E.; ZEMANOVÁ, J.; LOUPANCOVÁ, B.; SKLENÁŘOVÁ, K. Optimalization and validation of SPME-GC-FID method for determination of suspected allergens in selected cosmetics and food samples. Chemické listy. Brno: ČSCH, 2011. p. s1009 (s1010 p.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

 • 2010

  TOBOLKOVÁ, B.; ZEMANOVÁ, J.; ŠIMKO, P. The content of some elements in dietary supplements used for climacteric symptoms elimination. Chemické listy. 104 (S). Praha: Česká společnost chemická, 2010. p. 752-756. ISBN: 1803- 2389.
  Detail

  HÝSKOVÁ, E.; ZEMANOVÁ, J.; MOKÁŇOVÁ, R.; VÍTOVÁ, E. Identifikace senzoricky aktivních látek v bezu černém (Sambucus nigra). Chemické listy. Chemické listy. Pardubice: ČSCH, 2010. p. 574-574. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; HÝSKOVÁ, E.; MOKÁŇOVÁ, R.; ZEMANOVÁ, J. Změny chutnosti sýrů eidamského typu během zrání. Chemické listy. Chemické listy (S). Brno: Chemické listy, 2010. p. 782-783. ISSN: 1803- 2389.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; BABÁK, L.; MOKÁŇOVÁ, R.; HÝSKOVÁ, E.; ZEMANOVÁ, J. The content of sensory active compounds and flavour of several types of yogurts. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2010, vol. 58, no. 5, p. 407-412. ISSN: 1211- 8516.
  Detail

  ZEMANOVÁ, J.; MICHALÍČEK, J.; VÍTOVÁ, E. Analysis of content compounds in extracts of Echinacea purpurea. Chemické listy (S), 2010, vol. 104, no. Special Issue 16, p. 779-781. ISSN: 1803- 2389.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; HÝSKOVÁ, E.; MOKÁŇOVÁ, R.; ZEMANOVÁ, J. Složení mastných kyselin tavených sýrových analogů. Chemické listy. Chemické listy. Pardubice: ČSCH, 2010. p. 579-579. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

 • 2009

  VÍTOVÁ, E.; LOUPANCOVÁ, B.; ŠTOUDKOVÁ, H.; MACKŮ, I.; ZEMANOVÁ, J.; BABÁK, L. Effect of fat composition on some physico- chemical parameters and sensorial evaluation of dark chocolate. Journal of Food and Nutrition Research, 2009, vol. 48, no. 2, p. 72-79. ISSN: 1336- 8672.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; LOUPANCOVÁ, B.; ŠTOUDKOVÁ, H.; ZEMANOVÁ, J. Vliv aromaticky aktivních sloučenin na chutnost hořké čokolády. In Sborník prací z mezinárodní vědecké konference. Nitra: Slovenská polnohospodárská univerzita v Nitre, 2009. p. 267-270. ISBN: 978-80-552-0193- 1.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; ZEMANOVÁ, J.; MOKÁŇOVÁ, R.; JELÍNKOVÁ, M. The determination of aroma compounds of plant origin. In The abstract book. UTB Zlín: UTB Zlín, 2009. p. 181-181. ISBN: 978-80-7318-809- 2.
  Detail

  ŠŤAVÍKOVÁ, L.; POLOVKA, M.; HOHNOVÁ, B.; ZEMANOVÁ, J. Multi- experimental Characterization Of Grape Skin Extracts. Czech J. Food Scencies (Special Isue), 2009, vol. 26, no. S, p. 43-48. ISSN: 1212- 1800.
  Detail

 • 2008

  VÍTOVÁ, E.; ŠTOUDKOVÁ, H.; LOUPANCOVÁ, B.; ZEMANOVÁ, J.; VESPALCOVÁ, M. Srovnání tukových charakteristik vybraných rostlinných olejů za různých podmínek skladování. Proceedings of 15th International Conference Chromatograqphic Methods and Human Health. STU Bratislava: STU Bratislava, 2008. p. 11-11. ISSN: 1335- 5236.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; LOUPANCOVÁ, B.; ŠTOUDKOVÁ, H.; ZEMANOVÁ, J. Stanovení těkavých aromaticky aktivních látek různých typů ovocných jogurtů metodou SPME-GC. Proceedings of 15th International Conference Chromatograqphic Methods and Human Health. STU Bratislava: STU Bratislava, 2008. p. 10-10. ISSN: 1335-5236.
  Detail

  VÍTOVÁ, E., LOUPANCOVÁ, B., ŠTOUDKOVÁ, H., ZEMANOVÁ, J., BABÁK, L. Comparison of aroma profiles of several types of dark chocolate. Chemické listy, 2008, vol. 102, no. 15, p. 817-819. ISSN: 1213- 7103.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; ZEMANOVÁ, J.; BŘEZINA, P. Využití elektroforetických metod pro studium proteolýzy plísňových sýrů. In Proteiny 2008 Sborník příspěvků V. ročníku mezinárodní konference. UTB ve Zlíně. Zlín: UTB ve Zlíně, 2008. p. 223-226. ISBN: 978-80-7318-706- 4.
  Detail

 • 2007

  ZEMANOVÁ, J.; VÍTOVÁ, E.; POPELKOVÁ, M.; ŠEDOVÁ, T. ANALYSIS OF ECHINACEA EXTRACTS BY CAPILLARY ZONE ELECTROPHORESIS. In Proceedings. Štrbské Pleso: 2007. p. 10-12. ISBN: 978-80-227-2698- 6.
  Detail

  ZEMANOVÁ, J.; MAXOVÁ, M.; KUČERÍK, J.; ŠTOUDKOVÁ, H.; VÍTOVÁ, E. STUDY OF THERMAL STABILITY OF SOME VEGETABLE OILS. In proceedings. Trnava: UCM Trnava, 2007. p. 1-5. ISBN: 978-80-89220-90- 8.
  Detail

  ZEMANOVÁ, J.; VÍTOVÁ, E.; ŠVARCOVÁ, I.; POPELKOVÁ, M.; ŠTOUDKOVÁ, H. SIGNIFICANCE OF GAMMA LINOLENIC ACID IN COSMETICS. In proceedings. Pardubice: Radanal, 2007. p. 1-5.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; LOUPANCOVÁ, B.; ŠTOUDKOVÁ, H.; ZEMANOVÁ, J.; ILLKOVÁ, K. A rapid and simple method for the direct analysis of fatty acids by gas chromatography. In Book of abstracts and abbreviated papers. Bratislava: STU, 2007. p. 5-8. ISBN: 978-80-227-2698- 6.
  Detail

  ŠTOUDKOVÁ, H.; VÍTOVÁ, E.; LOUPANCOVÁ, B.; ZEMANOVÁ, J. Determination of fatty acids in selected vegetable oils by gas chromatoghraphy. In Book of abstracts and abbreviated papers. Bratislava: STU, 2007. p. 8-10. ISBN: 978-80-227-2698- 6.
  Detail

  ZEMANOVÁ, J. Kosmetické prostředky a zákonitosti jejich studií. 2007, vol. 2007, no. 4, p. 10-10.
  Detail

  ZEMANOVÁ, J. Výsledky klinických studií pleťového krému Doliva. 2007, vol. 2007, no. 5, p. 10-10.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; LOUPANCOVÁ, B.; ŠTOUDKOVÁ, H.; ZEMANOVÁ, J. Application of SPME- GC method for analysis of the aroma of white surface mould cheeses. Journal of Food and Nutrition Research, 2007, vol. 46, no. 2, p. 84-90. ISSN: 1336- 8672.
  Detail

 • 2006

  ŠTOUDKOVÁ, H.; ZEMANOVÁ, J.; ŠVARCOVÁ, I.; POPELKOVÁ, M.; LOUPANCOVÁ, B. Analýza obsahu gama linolenové kyseliny v oleji pupalky dvouleté. Chemické listy. Chemické listy. Ústí nad Labem: Česká společnost chemická, 2006. p. 729-729. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  LOUPANCOVÁ, B.; VÍTOVÁ, E.; ŠTOUDKOVÁ, H.; ZEMANOVÁ, J. Identifikace těkavých látek čokolády s použitím HS-SPME v kombinaci s GC-MS. In sborník. 3. Nitra: Slovenská pol' nohospodárska univerzita v Nitre, 2006. p. 404-406. ISBN: 80-8069-681- 0.
  Detail

  LOUPANCOVÁ, B.; VÍTOVÁ, E.; ŠTOUDKOVÁ, H.; ZEMANOVÁ, J.; BUŇKA, F. Změny organoleptických vlastností sterilovaných tavených sýrů v závislosti na době a způsobu skladování. Chemické listy, 2006, vol. 100, no. 8, p. 738-741. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  LOUPANCOVÁ, B.; ZEMANOVÁ, J.; MÁCHOVÁ, Z.; ŠTOUDKOVÁ, H.; VÍTOVÁ, E. Změny mastných kyselin tavených sýrů v průběhu skladování. Proceedings of 15th International Conference Chromatograqphic Methods and Human Health, 2006, vol. 16, no. 1, p. 25-28. ISSN: 1335- 5236.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; VESPALCOVÁ, M.; LOUPANCOVÁ, B.; ŠTOUDKOVÁ, H.; ZEMANOVÁ, J.; MARTINŮ, J. Vliv přídavku rostlinného tuku na organoleptické vlastnosti hořké čokolády. Sborník příspěvků XXXVII. Symposia o nových směrech výroby a hodnocení potravin, 2006, vol. 10, no. 5, p. 53-53. ISSN: 1802- 1433.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; LOUPANCOVÁ, B.; ZEMANOVÁ, J.; ŠTOUDKOVÁ, H.; BŘEZINA, P.; BABÁK, L. Solid- phase microextraction for analysis of mould cheese aroma. Czech J. Food Scencies (Special Isue), 2006, vol. 24, no. 6, p. 268-274. ISSN: 1212- 1800.
  Detail

  ŠTOUDKOVÁ, H.; ŠVARCOVÁ, I.; ZEMANOVÁ, J.; LOUPANCOVÁ, B.; VÍTOVÁ, E. Využití plynové chromatografie k analýze vybraných rostlinných olejů. Proceedings of 15th International Conference Chromatograqphic Methods and Human Health, 2006, vol. 16, no. 1, p. 10-14. ISSN: 1335- 5236.
  Detail

  ZEMANOVÁ, J.; VAŇÁTKOVÁ, Z.; OMELKOVÁ, J. Study of inhibitory effects of selected food cultures. In sborník. Brno: VFU Brno, 2006. p. 166-169. ISBN: 80-7305-570- 8.
  Detail

  ZEMANOVÁ, J.; VAŇÁTKOVÁ, Z.; OMELKOVÁ, J.; POPELKOVÁ, M. Possibilities of selected lactic acid bacteria inhibitory effects utilization in cosmetic field. In Proceedings. 2006. Bratislava: 2006. p. 93-97. ISBN: 80-227-2487- 4.
  Detail

  ZEMANOVÁ, J.; LAŠTOVIČKOVÁ, M.; VÍTOVÁ, E.; BŘEZINA, P.; ŠTOUDKOVÁ, H.; LOUPANCOVÁ, B. New Prespective in Solution of Problems of Analysis of Bitter Peptides in Cheeses. In Bezpečnost a kontrola potravin. Nitra: SPU Nitra, 2006. p. 313-316. ISBN: 80-8069-682- 9.
  Detail

  ZEMANOVÁ, J.; ŠTOUDKOVÁ, H.; LAŠTOVIČKOVÁ, M.; VÍTOVÁ, E.; LOUPANCOVÁ, B.; BŘEZINA, P. Identification of Bitter Peptides in Niva Cheese by Mass Spectrometry MALDI- TOF. In Mléko a sýry 2006. Praha: VŠCHT Praha, 2006. p. 172-176. ISBN: 80-7080-620- 6.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; LOUPANCOVÁ, B.; ŠTOUDKOVÁ, H.; ZEMANOVÁ, J.; MÁCHOVÁ, Z. Vliv teploty a doby skladování na obsah mastných kyselin ve sterilovaných tavených sýrech. In sborník. 2. VFU Brno: VFU Brno, 2006. p. 163-165. ISBN: 80-7305-570- 8.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; LOUPANCOVÁ, B.; ŠTOUDKOVÁ, H.; ZEMANOVÁ, J. Srovnání aromatického profilu sýrů s bílou plísní. In sborník. 3. Nitra: Slovenská polnohospodárská univerzita v Nitre, 2006. p. 287-290. ISBN: 80-8069-682- 9.
  Detail

  LOUPANCOVÁ, B.; VÍTOVÁ, E.; ŠTOUDKOVÁ, H.; LAZÁRKOVÁ, Z.; ZEMANOVÁ, J. Determination of Volatile Compounds in Processed cheese by Gas Chromatography. In sborník. 3. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. p. 151-151. ISBN: 80-7194-855- 1.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; LOUPANCOVÁ, B.; ŠTOUDKOVÁ, H.; ZEMANOVÁ, J.; MACKŮ, I. Analýza mastných kyselin v čokoládě metodou plynové chromatografie. Chemické listy, 2006, vol. 100, no. 8, p. 728-732. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  LOUPANCOVÁ, B.; VÍTOVÁ, E.; ŠTOUDKOVÁ, H.; ZEMANOVÁ, J.; BUŇKA, F. Identifikace těkavých látek tavených sýrů s použitím HS-SPME v kombinaci s GC-MS. In sborník. 2. Praha: 2006. p. 20-23. ISBN: 80-7080-620- 6.
  Detail

  ŠTOUDKOVÁ, H.; ŠVARCOVÁ, I.; ZEMANOVÁ, J. Stanovení tukových charakteristik různých typů olejů pupalky dvouleté. In sborník. Bratislava: 2006. p. 109-113. ISBN: 80-227-2487- 4.
  Detail

  ŠTOUDKOVÁ, H.; ZEMANOVÁ, J.; ŠVARCOVÁ, I.; LOUPANCOVÁ, B.; VÍTOVÁ, E. Fatty acids contained in select vegetable oils. In sborník. 3. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. p. 153-154. ISBN: 80-7194-855- 1.
  Detail

  ZEMANOVÁ, J. Pomoc konzumentům nebo chemizace výživy?. Brno: FCH VUT, 2006.
  Detail

  ZEMANOVÁ, J. Kosmetická chemie - chemie v běžném životě. Brno: FCH VUT, 2006.
  Detail

  ZEMANOVÁ, J. Současný vývoj v kosmetické chemii. Brno: FCH VUT, 2006.
  Detail

 • 2005

  ŠTOUDKOVÁ, H.; FIŠERA, M.; ZEMANOVÁ, J.; LOUPANCOVÁ, B.; VÍTOVÁ, E. Extrakce těkavých aromatických látek sýra pomocí molekulových sít. Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi, 2005, vol. 3, no. 2, p. 10-18. ISSN: 1336- 6831.
  Detail

  ZEMANOVÁ, J. Úvod do kosmetologie. Brno: SPŠCH, 2005.
  Detail

  ZEMANOVÁ, J., VÍTOVÁ, E., DUNAJOVÁ, M., SEDLÁKOVÁ, A. Studium nízkomolekulárních peptidů v plísňovém sýru. Chemické listy, 2005, vol. 99, no. 1, p. 358-360. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  LOUPANCOVÁ, B.; VÍTOVÁ, E.; ZEMANOVÁ, J.; LACHOVÁ, H. Změny obsahů mastných kyselin a dalších aromatických látek sýra Niva. In Sborník Mléko a sýry 2005. 5. VŠCHT Praha: Česká společnost chemická, 2005. p. 149-154. ISBN: 80-86238-48- 2.
  Detail

  LOUPANCOVÁ, B.; VÍTOVÁ, E.; HROZOVÁ, L.; ŠTOUDKOVÁ, H.; ZEMANOVÁ, J.; BUŇKA, F. Stanovení mastných kyselin v tavených sýrech pomocí plynové chromatografie. In Sborník. 5. Skalský Dvůr: VÚPP, 2005. p. 44-47. ISBN: 80-86909-01- 8.
  Detail

  ZEMANOVÁ, J., DUNAJOVÁ, M., SEDLÁKOVÁ, A., VÍTOVÁ, E. Studium hořkých peptidů v sýru Niva elektroforetickými metodami. In sborník. Olomouc: ČSCH, 2005. p. 100-101. ISBN: 80-244-0984- 4.
  Detail

  ZEMANOVÁ, J., POPELKOVÁ, M., LOUPANCOVÁ, B., ŠVARCOVÁ, I. Studium významných rostlinných olejů v kosmetice. Pupalkový olej. In sborník. Brno: KSČR, 2005. p. 55-58. ISBN: 80-239-5722- 8.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; LOUPANCOVÁ, B.; HRADILOVÁ, J.; ZEMANOVÁ, J.; BEZDĚKOVÁ, Š. Analysis of white surface mould cheeses aroma by SPME- GC method. In sborník. 3. Praha: VŠCHT Praha, 2005. p. 269-269. ISBN: 80-7080-578- 1.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; LOUPANCOVÁ, B.; ZEMANOVÁ, J.; ŠTOUDKOVÁ, H.; BABÁK, L. Vývoj aroma plísňového sýra Niva. In sborník. 1. Brno: VFU Brno, 2005. p. 128-128. ISBN: 80-7305-544- 9.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; LOUPANCOVÁ, B.; HRADILOVÁ, J.; BEZDĚKOVÁ, Š.; ZEMANOVÁ, J. Aroma Compounds of White Surface Mould Cheeses. In sborník. 2. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. p. 272-272. ISBN: 80-7194-771- 7.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; LOUPANCOVÁ, B.; HRADILOVÁ, J.; BEZDĚKOVÁ, Š.; ZEMANOVÁ, J. Vznik aromaticky aktivních látek v průběhu zrání sýrů s bílou plísní na povrchu. In sborník. 1. Skalský Dvůr: VÚPP, 2005. p. 10-11. ISBN: 80-86909-01- 8.
  Detail

  ZEMANOVÁ, J. Využití elektromigračních metod pro stanovení látek bílkovinné povahy v potravinářských materiálech. disertační práce. Brno: FCH VUT, 2005. p. 0-220.
  Detail

  ZEMANOVÁ, J.; DUNAJOVÁ, M.; ŠTOUDKOVÁ, H.; VÍTOVÁ, E.; LOUPANCOVÁ, B.; FIŠERA, M. Zhodnocení možností kapilární zónové elektroforézy pro analýzu oligopeptidů v kapiláře pokryté polyethylenoxidem. Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi, 2005, vol. 2005, no. 1, p. 100-105. ISSN: 1336- 6831.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; LOUPANCOVÁ, B.; BUŇKA, F.; HROZOVÁ, L.; ZEMANOVÁ, J. Changes of fatty acids in sterilized processed cheese. Chemické listy, 2005, vol. 99, no. 1, p. 353-355. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  ZEMANOVÁ, J. Éčka aneb přídatné látky do potravin. Brno: FCH VUT, 2005.
  Detail

  ZEMANOVÁ, J. Trendy výzkumu v kosmetologii. Brno: FCH VUT, 2005.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; LOUPANCOVÁ, B.; ZEMANOVÁ, J.; ŠTOUDKOVÁ, H.; BABÁK, L. Změny těkavých aromatických látek v průběhu zrání sýra Niva. Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi, 2005, vol. 1, no. 5, p. 10-10. ISSN: 1336- 6831.
  Detail

  LOUPANCOVÁ, B.; FIŠERA, M.; BUŇKA, F.; ZEMANOVÁ, J.; VÍTOVÁ, E. The Simple Method for Analysis of Fatty Acids in Food. Chemické listy, 2005, vol. 99, no. 1, p. 311-313. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

 • 2004

  VÍTOVÁ, E.; LOUPANCOVÁ, B.; ZEMANOVÁ, J.; BEZDĚKOVÁ, Š.; BABÁK, L. Vliv volných MK na chutnost sýra Niva. Chemické listy - 56. sjezd chemických společností - sborník. xx. Ostrava: ČSCH, 2004. p. 688-688. ISBN: 0009- 2770.
  Detail

  ZEMANOVÁ, J.; VRÁNOVÁ, D. Víme, co jíme?. Brno: FCH VUT, 2004.
  Detail

  ZEMANOVÁ, J. Kosmetologie, bytová chemie a další aplikovaná chemie. Brno: FCH VUT, 2004.
  Detail

  ZEMANOVÁ, J. Kosmetická a bytová chemie. Brno: FCH VUT, 2004.
  Detail

  ZEMANOVÁ, J. Potravinářská aditiva z pohledu evropské legislativy. Brno: FCH VUT, 2004.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; ZEMANOVÁ, J.; BEZDĚKOVÁ, Š.; FIŠERA, M.; BŘEZINA, P. Monitoring Volatile Compounds with SPME- Gas Chromatography During Mould Cheese Ripening. In Book of Abstracts IDF Symposium on Cheese. 5. Praha: Galén, 2004. p. 83-83. ISBN: 80-86257-35- 5.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; ZEMANOVÁ, J.; BEZDĚKOVÁ, Š.; FIŠERA, M. Identifikace aromaticky aktivních sloučenin sýra Niva. In Sborník Mléko a sýry 2004. 5. Praha: ČSCH, 2004. p. 184-189. ISBN: 978-80-86238-42- 5.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; ZEMANOVÁ, J.; LOUPANCOVÁ, B. Trvanlivost krémových sýrů. In Sborník XXXIV. Lenfeldovy a Hoklovy dny. 1. VFU Brno: VFU Brno, 2004. p. 100-100. ISBN: 80-7305-498- 1.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; ZEMANOVÁ, J.; BEZDĚKOVÁ, Š.; VESPALCOVÁ, M.; BUŇKA, F. Senzorická jakost krémových sýrů. In Sborník XXXV. symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. 5. Skalský Dvůr: VÚPP, ČSCH, 2004. p. 113-116. ISBN: 80-902671-8-1.
  Detail

  ZEMANOVÁ, J.; POPELKOVÁ, M. Effects of gamma- linolenic acid in evening primrose oil and their using in the cosmetics field. In Proceedings. Piešťany: SKZ, 2004. p. 59 ( p.)ISBN: 80-227-2128- X.
  Detail

  ZEMANOVÁ, J.; VÍTOVÁ, E.; HADRA, L.; LOUPANCOVÁ, B. Analýza krátkých peptidů v plísňovém sýru. In Sborník příspěvků. Brno: VFU Brno, 2004. p. 98 ( p.)ISBN: 80-7305-498- 1.
  Detail

  ZEMANOVÁ, J.; VÍTOVÁ, E.; FIŠERA, M.; HADRA, L. Sledování průběhu proteolýzy v sýrech elektromigračními metodami. In Sborník příspěvků. Praha: VŠCHT Praha, 2004. p. 190 ( p.)ISBN: 978-80-86238-42- 5.
  Detail

  ZEMANOVÁ, J., POPELKOVÁ, M. Účinky kyseliny gama- linolenové z pupalkového oleje a její využití v kosmetice. In Sborník příspěvků. Piešťany, SR: SKZ, 2004. p. 59-65. ISBN: 80-227-2128- X.
  Detail

  VESPALCOVÁ, M.; ZEMANOVÁ, J.; VÍTKOVÁ, M.; BIGOŠOVÁ, S.; ŘIHÁK, P. Neohesperidin dihydrochalkon (E-959) nové náhradní sladidlo rostlinného původu na českém trhu. In Sborník příspěvků z konference XXXV. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. Praha: VÚPP 2004, 2004. p. 94-98. ISBN: 80-902671-8-1.
  Detail

  LOUPANCOVÁ, B.; VÍTOVÁ, E.; ZEMANOVÁ, J.; FIŠERA, M. Závislost koncentrace aromatických látek a jejich prekursorů matných kyselin v sýru Niva. In Sborník XXXIV. Lenfeldovy a Hökelovy dny. 4. VFU Brno: VFU Brno, 2004. p. 99-99. ISBN: 80-7305-498- 1.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; ZEMANOVÁ, J.; BEZDĚKOVÁ, Š.; BABÁK, L.; LOUPANCOVÁ, B.; BŘEZINA, P. Changes of free fatty acids during ripening of Niva cheese. Czech J. Food Scencies (Special Isue), 2004, vol. 22, no. 1, p. 310-313. ISSN: 1212- 1800.
  Detail

  ZEMANOVÁ, J.; VÍTOVÁ, E.; FIŠERA, M. Monitoring of oligopeptides from blue- veined cheeses during ripening. Czech J. Food Scencies (Special Isue), 2004, vol. 22, no. 1, p. 314 ( p.)ISSN: 1212- 1800.
  Detail

  ZEMANOVÁ, J.; VÍTOVÁ, E.; HADRA, L.; FIŠERA, M. Analysis of peptides in mould cheese during ripening. Journal of Peptide Science, 2004, vol. 2004, no. 10, p. 267 ( p.)ISSN: 1075- 2617.
  Detail

  ZEMANOVÁ, J.; VÍTOVÁ, E.; FIŠERA, M. Capillary zone electrophoresis for determination of peptides from cheese. Proceedings 12th International Symposium Advances and Applications of Chromatography in Industry, 2004, vol. 2004, no. 1, p. 75-79. ISSN: 1335- 8413.
  Detail

 • 2003

  VÍTOVÁ, E.; VESPALCOVÁ, M.; ZEMANOVÁ, J.; BEZDĚKOVÁ, Š.; BABÁK, L. Nová metoda pro rychlé stanovení aromatických látek sýrů. In Sborník XXXIV. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. 3. Skalský Dvůr: 2003. p. 57-59. ISBN: 80-902671-6-5.
  Detail

  ZEMANOVÁ, J., LUKÁŠOVÁ, J., VORLOVÁ, L., DRAČKOVÁ, M. Kapilární elektroforéza pro studium proteolytické aktivity Bacillus spp. v mléku. Proceedings of 15th International Conference Chromatograqphic Methods and Human Health, 2003, vol. 15, no. 1, p. 81-81. ISSN: 1335- 5236.
  Detail

  ZEMANOVÁ, J.; VÍTOVÁ, E.; HADRA, L.; FIŠERA, M. Analýza peptidů metodou kapilární zónové elektroforézy. Proceedings of 15th International Conference Chromatograqphic Methods and Human Health, 2003, vol. 2003, no. 1, p. 82 ( p.)ISSN: 1335- 5236.
  Detail

  ZEMANOVÁ, J.; KUBEŠOVÁ, J.; KLEPÁRNÍK, K.; FIŠERA, M. Vývoj metody kapilární elektroforézy pro analýzu sójových bílkovin v potravinách. Chemické listy, 2003, vol. 97, no. 8, p. 795 ( p.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; ZEMANOVÁ, J.; BEZDĚKOVÁ, Š.; BŘEZINA, P.; JASCHKOVÁ, K. Využití metody SPME pro stanovení chutnosti plísňových sýrů. Proceedings of 15th International Conference Chromatograqphic Methods and Human Health, 2003, vol. 10, no. 3, p. 83-83. ISSN: 1335- 5236.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; ZEMANOVÁ, J.; BEZDĚKOVÁ, Š.; BABÁK, L.; BŘEZINA, P.; JASCHKOVÁ, K. Těkavé aromatické sloučeniny sýra Niva. Chemické listy, 2003, vol. 97, no. 8, p. 793-796. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  ZEMANOVÁ, J., LUKÁŠOVÁ, J., VORLOVÁ, L., DRAČKOVÁ, M. Využití kapilární elektroforézy k analýze kaseinu v UHT mléku. In sborník. Brno: VFU, 2003. p. 45-45. ISBN: 80-7305-473- 6.
  Detail

  ZEMANOVÁ, J.; KUBEŠOVÁ, J.; KLEPÁRNÍK, K.; FIŠERA, M. Analysis of soybean proteins in food by capillary electrophoresis. In 1st International Symposium on Recent Advances in Food Analysis. Praha: 2003. p. 95 ( p.)ISBN: 80-7080-528- 5.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; ZEMANOVÁ, J.; BEZDĚKOVÁ, Š.; BABÁK, L.; JASCHKOVÁ, K. Senzorický profil plísňových sýrů. In Sborník XXXIII. Lenfeldovy a Höklovy dny. 10. VFU Brno: 2003. p. 85-86. ISBN: 80-7305-473- 6.
  Detail

  ZEMANOVÁ, J.; KUBEŠOVÁ, J.; VÍTOVÁ, E.; FIŠERA, M. Analýza bílkovin z potravinářské matrice kapilární zónovou elektroforézou. In Sborník příspěvků. Brno: VFU Brno, 2003. p. 86 ( p.)ISBN: 80-7305-473- 6.
  Detail

  ZEMANOVÁ, J.; KUBEŠOVÁ, J.; KLEPÁRNÍK, K.; FIŠERA, M. Sójové bílkoviny a jejich stanovení kapilární elektroforézou. In XXXIV. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. Skalský Dvůr: 2003. Praha: 2003. p. 199 ( p.)ISBN: 80-902671-6- 5.
  Detail

  ZEMANOVÁ, J. Potravinářská aditiva. Brno: SPŠCH, 2003.
  Detail

  VÍTOVÁ, E.; ZEMANOVÁ, J.; BEZDĚKOVÁ, Š.; JASCHKOVÁ, K.; BŘEZINA, P. Application of SPME in cheese analysis. In Book of Abstracts "Recent advances in food analysis". 4. Praha: 2003. p. 100-101. ISBN: 80-7080-528- 5.
  Detail

  ZEMANOVÁ, J.; FIŠERA, M. Analysis of soybean proteins in food by capillary electrophoresis. In Book of Abstracts. Praha: ICT Praha, 2003. p. 95 ( p.)ISBN: 80-7080-528- 5.
  Detail

 • 2002

  ZEMANOVÁ, J.; VESPALCOVÁ, M.; VRÁNOVÁ, D. Stanovení sojových proteinů v potravinách metodou CZE. In Sborník příspěvků XXXIII. symposia o nových směrech výroby a hodnocení potravin. Praha: VÚPP Praha 2002, 2002. p. 196-197. ISBN: 80-902671-5-7.
  Detail

  VESPALCOVÁ, M.; ZEMANOVÁ, J.; HORÁKOVÁ, H.; SVOBODOVÁ, A.; ZDAŘILOVÁ, A.; DRDÁK, M. Techniky kapilární elektroforézy v analýze náhradních sladidel přírodního původu. In Chemické listy 6, ročník 96 54. sjezd chemických společností; 30.6. až 4.7.2002; Brno; Sborník. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2002. p. 485-485. ISSN: 0009-2770.
  Detail

  ZEMANOVÁ, J.; VESPALCOVÁ, M.; VRÁNOVÁ, D. Stanovení sojových preparátů v potravinách metodou kapilární zónové elektroforézy. Sborník příspěvků. Olomouc: UP Olomouc, 2002. p. 89-90. ISBN: 80-86238-24-5.
  Detail

  VESPALCOVÁ, M.; HORÁKOVÁ, H.; SVOBODOVÁ, A.; ZDAŘILOVÁ, A.; ZEMANOVÁ, J.; DRDÁK, M. Využití kapilární elektroforézy při analýze náhradních sladidel přírodního původu. In Sborník příspěvků XXXIII. symposia o nových směrech výroby a hodnocení potravin. Praha: VÚPP Praha 2002, 2002. p. 203-204. ISBN: 80-902671-5-7.
  Detail

  ZEMANOVÁ, J.; VESPALCOVÁ, M.; VRÁNOVÁ, D. Analysis of soybean isoflavones in food by capillary zone electrophoresis. Chemické listy, 2002, vol. 97, no. 8, p. 199-200. ISSN: 0009-2770.
  Detail

  ZEMANOVÁ, J.; VRÁNOVÁ, D.; VESPALCOVÁ, M. Stanovení sójových izoflavonů v potravinách metodou CZE. In Chemické listy 6, ročník 96 54. sjezd chemických společností; 30.6. až 4.7.2002; Brno; Sborník. Chemické listy. Brno: Chemické listy - VŠCHT, 2002. p. 497-497. ISSN: 0009-2770.
  Detail

 • 2001

  ZEMANOVÁ, J.; VESPALCOVÁ, M.; VÍTKOVÁ, M. Neohesperidin dihydrochalkon - náhradní sladidlo přírodního původu, jeho separační vlastnosti. In Proceedings of 14th International Conference Chromatograqphic Methods and Human Health. Proceedings of 15th International Conference Chromatograqphic Methods and Human Health. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, Bratislava, 2001. p. 99-99. ISSN: 1335-5236.
  Detail

  VESPALCOVÁ, M.; ZEMANOVÁ, J.; DRDÁK, M. Elektroforetické kapilární techniky v analýze náhradních sladidel přírodního původu. In Proceedings: Chromatographic Methods and Human Health. Proceedings of 15th International Conference Chromatograqphic Methods and Human Health. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, Bratislava, 2001. p. 21-22. ISSN: 1335-5236.
  Detail

 • 2000

  VESPALCOVÁ, M.; ZEMANOVÁ, J. Průzkum elektroforetických vlastností neohesperidinu dihydrochalkonu. Sborník abstraktů z konference Pokroky v chromatografii a elektroforéze. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2000. p. 55-55. ISBN: 80-7194-278-2.
  Detail

  VESPALCOVÁ, M.; ZEMANOVÁ, J.; GREGOROVÁ, D.; DRDÁK, M. Elektroforetické metody v analýze náhradních sladidel. In Zborník súhrnov z 9. Vedeckej konferencie Aditivné látky v požívatinách. Modra: VÚP SCHS SAV, 2000. p. 29-30. ISBN: 80-85330-77-6.
  Detail

  VESPALCOVÁ, M.; GREGOROVÁ, D.; ZEMANOVÁ, J.; GIERC, D. Alternative sweeteners - an attractive subject for the electrophoretic analysis. Book of abstracts of the 12th International Symposium on Capillary Electroseparation Techniques. Bratislava: 2000. p. A45 (A45 p.)
  Detail

 • 1999

  VESPALCOVÁ, M.; DRDÁK, M.; GREGOROVÁ, D.; ZEMANOVÁ, J. The determination of neohesperidine and thaumatine. Book of Abstracts. Brno: FCH, VUT, 1999. p. 150-151. ISBN: 80-214-1371-9.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.