doc. Ing.

Jan Klusák

Ph.D.

FME – External Cooperator

Send BUT message

doc. Ing. Jan Klusák, Ph.D.

Projects

  • 2010

    GAP108/10/2049, Iniciace a šíření trhliny ze singulárních koncentrátorů napětí souvisejících s rozhraním , zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2012
    Detail

  • 2008

    GA101/08/0994, Stanovení podmínek iniciace porušení v bi-materiálových vrubech složených ze dvou ortotropních materiálů, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2010
    Detail