Ing.

Jakub Elcner

Ph.D.

FME, EI DTEE – Assistant professor

elcner@fme.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Jakub Elcner, Ph.D.

Patents

 • 2011

  patent
  JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.; ELCNER, J.; LÍZAL, F.; Vysoké učení technické, Brno, CZ: Model části dýchacího traktu člověka pro studium depozice aerosolu a způsob jeho výroby. 302640, patent. Praha (2011)
  Detail

 • 2010

  užitný vzor
  JEDELSKÝ, J.; LÍZAL, F.; ELCNER, J.; JÍCHA, M.; Vysoké učení technické, Brno, CZ: Model části dýchacího traktu člověka pro studium depozice aerosolu a způsob jeho výroby. 21102, užitný vzor. Praha (2010)
  Detail