RNDr.

Helena Novotná

FCE – Assistant professor

+420 54114 7260
novotna.h@fce.vutbr.cz

Send BUT message

RNDr. Helena Novotná

Projects

  • 2008

    Vytvoření struktury a studijních opor pro předmět Architektoniské aplikace CAD, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
    Detail

  • 2006

    Vytvoření struktury a studijních opor pro předměty modelování v rovině a prostoru, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
    Detail