Ing.

František Vlašic

Ph.D.

FME, IMID DCM – Other teaching position

+420 54114 3240
Frantisek.Vlasic@vutbr.cz

Send BUT message

Ing. František Vlašic, Ph.D.

Publications

 • 2021

  VLAŠIC, F.; MOHAMMAD, H.; MAZAL, P. Analýza zatížení působících na části mechanismu vyvíjeného manipulátoru. 2021. p. 1-17.
  Detail

  VLAŠIC, F.; SKŘIVÁNKOVÁ, V. Vliv fosfátování na tribologické vlastnosti ložiskových materiálů. 2021. p. 1-13.
  Detail

  SKŘIVÁNKOVÁ, V.; VLAŠIC, F.; VAVERKA, O.; MAZAL, P. Influence of Surface Finishing to Fatigue Process in Additive Material. 2021. p. 1-9.
  Detail

  VLAŠIC, F.; NOHÁL, L. Optimalizace vyměnitelných modulů a design ultrazvukového detektoru úniků. 2021. p. 1-31.
  Detail

  MAZAL, P. a kol. Aplikace metody akustické emise pro identifikaci úniků z pneumatických systémů dopravních prostředků. 2021. p. 1-13.
  Detail

  VLAŠIC, F.; SKŘIVÁNKOVÁ, V. Výzkum životnosti a vliv maziva na trvanlivostní zkoušky inovovaných parametrů ložiska. 2021. p. 1-9.
  Detail

  MOHAMMAD, H.; MAZAL, P.; VLAŠIC, F. Condition monitoring of toroidal bearing using acoustic emission technique. Prague: ČNDT, 2021. p. 40-47.
  Detail | WWW

  VLAŠIC, F.; MOHAMMAD, H. Identifikace degradačních procesů během zkoušek kontaktní únavy využitím metody AE. 2021. p. 1-15.
  Detail

  VLAŠIC, F.; MOHAMMAD, H. Monitorování rozvoje poškození při různých provozních podmínkách metodou akustické emise. 2021. p. 1-12.
  Detail

  MAZAL, P.; PAPAJ, L.; VLAŠIC, F. Modernizace zařízení pro zkoušky kontaktní únavy. 2021. p. 1-23.
  Detail

  MOHAMMAD, H.; MAZAL, P.; VLAŠIC, F. Active Monitoring of RCF in Toroidal Bearings Using Acoustic Emission Technique. University of Oulu - Finnish Maintenance Society (Promaint)., 2021.
  Detail | WWW

  MAZAL, P.; PAPAJ, L.; VLAŠIC, F. Modernizace zkušebních zařízení R-mat s využitím kombinace diagnostických metod. Defektoskopie 2021. sborníky. Brno: Česká společnost pro NDT a VUT v Brně, 2021. p. 43-52. ISBN: 978-80-214-5988-5.
  Detail

  MOHAMMAD, H.; VLAŠIC, F. Návrh vhodných úprav pro optimalizaci ovladače varianty „B". 2021. p. 1-8.
  Detail

  MOHAMMAD, H.; VLAŠIC, F. Studium výsledků dynamické simulace mechanismu dveří autobusu pro současné drážky a navrhovanou drážku. 2021. p. 1-3.
  Detail

  VLAŠIC, F.; MOHAMMAD, H. Verifikační zkoušky axiálních ložisek s využitím nedestruktivní diagnostiky. 2021. p. 1-17.
  Detail

  VLAŠIC, F.; MOHAMMAD, H. Mikroskopická analýza bainiticky kalených ocelí. 2021. p. 1-10.
  Detail

 • 2020

  NOHÁL, L.; MAZAL, P.; VLAŠIC, F.; SVOBODOVÁ, M. Acoustic Emission Response to Erosion-Corrosion and Creep Damage in Pipeline Systems. Procedia Structural Integrity, 2020, vol. 23, no. 1, p. 227-232. ISSN: 2452-3216.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  VLAŠIC, F.; MAZAL, P. Dlouhodobé zkoušky pneu-pohonů (pokr.) Ověření funkce laboratorní detekční jednotky. 2020. p. 1-18.
  Detail

  VLAŠIC, F.; MAHMOUD, H. Dlouhodobé zkoušky pneu-pohonů bez zatížení / se zatížením. 2020. p. 1-11.
  Detail

  MAHMOUD, H.; MAZAL, P.; VLAŠIC, F. Detecting Pneumatic Actuator leakage using acoustic emission monitoring. INSIGHT, 2020, vol. 62, no. 1, p. 22-26. ISSN: 1354-2575.
  Detail | WWW

 • 2019

  MAZAL, P.; MAHMOUD, H.; VLAŠIC, F. Diagnostics of the function of pneumatic actuators using acoustic emission. Badania Nieniszczace i Diagnostyka, 2019, vol. 2019, no. 4, p. 26-28. ISSN: 2451-4462.
  Detail | WWW

  VLAŠIC, F.; MAZAL, P.; MAHMOUD, H.; SVOBODOVÁ, M. Acoustic Emission Signal Analysis of Steam Piping Materials under Creep Damage Conditions. 15th International Symposium on Nondestructive Characterization of Materials. ASNT, 2019. p. 1-11.
  Detail | WWW

  MAHMOUD, H.; VLAŠIC, F.; MOHAMMAD, H.; MAZAL, P. Leakage Analysing for Pneumatic Circuit of Bus Door Using Acoustic Emission. CONFERENCE PROCEEDINGS 60th International Conference of Machine Design Departments. Brno Universtiy of Technology, 2019. p. 65-68.
  Detail | WWW

  VLAŠIC, F.; MAZAL, P. ANALÝZA SIGNÁLU AKUSTICKÉ EMISE Z CREEPOVÉHO POŠKOZOVÁNÍ VZORKŮ PAROVODNÍHO POTRUBÍ. In Defektoskopie 2019. Brno: VUT v Brně, 2019. p. 165-175. ISBN: 978-80-214-5799-7.
  Detail

  VLAŠIC, F.; MAHMOUD, H.; MAZAL, P. PROVOZNÍ A LABORATORNÍ ZKOUŠKY PNEUMATICKÝCH POHONŮ. In Defektoskopie 2019. Brno: VUT v Brně, 2019. p. 9-19. ISBN: 978-80-214-5799-7.
  Detail

  BUKÁČEK, V.; VLAŠIC, F.; MAHMOUD, H.; MAZAL, P. PROVOZNÍ A LABORATORNÍ ZKOUŠKY PNEUMATICKÝCH POHONŮ. Brno: VUTIUM, ČNDT, 2019. p. 9-19.
  Detail

  MAHMOUD, H.; MAZAL, P.; VLAŠIC, F. Relationship between acoustic emission signal and loads on pneumatic cylinders. Nondestructive Testing and Evaluation, 2019, vol. 2019, no. 34, p. 222-238. ISSN: 1477-2671.
  Detail | WWW

 • 2018

  KRATOCHVÍLOVÁ, V.; VLAŠIC, F.; MAZAL, P.; PALOUŠEK, D.; PANTĚLEJEV, L. Analysis of fatigue processes of SLM materials by acoustic emission. International Journal of Microstructure and Materials Properties, 2018, vol. 17, no. 3, p. 193-205. ISSN: 1741-8410.
  Detail | WWW

  KRATOCHVÍLOVÁ, V.; VLAŠIC, F.; MAZAL, P.; KOUTNÝ, D. FATIGUE PROPERTIES OF ADDITIVELY MANUFACTURED COPPER ALLOY. In Metal 2017 - 26th Internation Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings. TANGER LTD., 2018. p. 1593-1598. ISBN: 9788087294796.
  Detail

  SKŘIVÁNKOVÁ, V.; VLAŠIC, F.; MAZAL, P. ODEZVA AKUSTICKÉ EMISE NA ÚNAVOVÉ POŠKOZOVÁNÍ ADITIVNĚ VYROBENÉHO A ODLITÉHO MATERIÁLU. In Defektoskopie 2018 / NDE for Safety 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně ve spolupráci s Českou společností pro NDT, z.s., 2018. p. 277-285. ISBN: 978-80-214-5684-6.
  Detail | WWW

  FIALA, J.; MAZAL, P.; VLAŠIC, F.; SKŘIVÁNKOVÁ, V. KOERCITIVNÍ SÍLA A ÚNAVA FEROMAGNETICKÉHO MATERIÁLU. In Defektoskopie 2018 / NDE for Safety 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně ve spolupráci s Českou společností pro NDT, z.s., 2018. p. 203-208. ISBN: 978-80-214-5684-6.
  Detail | WWW

  MAHMOUD, H.; MAZAL, P.; VLAŠIC, F. Метод акустической эмиссии для неразрушающего контроля пневматических цилиндров. NDT world, 2018, vol. 21, no. 4, p. 64-67. ISSN: 1609-3178.
  Detail | WWW

  MAHMOUD, H.; MAZAL, P.; VLAŠIC, F.; NOHÁL, L. Leakage Detection for Pneumatic Circle of Bus Door Using Acoustic Emission and other NDT Methods. In Defektoskopie 2018 / NDE for Safety 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně ve spolupráci s Českou společností pro NDT, z.s., 2018. p. 67-77. ISBN: 978-80-214-5684-6.
  Detail | WWW

  SKŘIVÁNKOVÁ, V.; VLAŠIC, F.; SUCHÝ, J.; PALOUŠEK, D.; MAZAL, P. STUDY OF FATIGUE LOADING OF THE SLM AND CAST MATERIAL BY ACOUSTIC EMISSION METHOD. In Metal 2018 - 27th Internation Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings. Ostrava-Zabreh: TANGER LTD., 2018. p. 1345-1350. ISBN: 9788087294840.
  Detail | WWW

  SKŘIVÁNKOVÁ, V.; VLAŠIC, F.; MAZAL, P.; PALOUŠEK, D. Acoustic Emission Response to Fatigue Damage of Additively Produced and Cast Materials. In 12th European conference on Non-Destructive Testing. Gothenburg, Sweden: Sweden MEETX AB l Ref. ECNDT2018, 2018. p. 1-7. ISBN: 978-91-639-6217-2.
  Detail | WWW

  MAHMOUD, H.; VLAŠIC, F.; MAZAL, P. Damage Detection for Linear Pneumatic Actuators using Acoustic Emission. Conference Proceedings Ewgae 2018. Senlis, France: CETIM, 2018. p. 1-8.
  Detail | WWW

  VLAŠIC, F.; MAZAL, P.; NOHÁL, L. Konstrukce zkušebního zařízení pro určení funkčních charakteristik toroidních ložisek. Brno: VUT v Brně, 2018. p. 1-12.
  Detail

  VLAŠIC, F.; MAZAL, P.; NOHÁL, L.; MAHMOUD, H. Studie metod zkoušení a analýzy valivých kontaktů. Brno: VUT v Brně, 2018. p. 1-12.
  Detail

  VLAŠIC, F.; SKŘIVÁNKOVÁ, V.; MAHMOUD, H. Posouzení možnosti detekce úniků tlakového vzduchu ultrazvukovým měřením. Brno: 2018. p. 1-6.
  Detail

  VLAŠIC, F.; MAHMOUD, H. Úprava zkušební stanice pneumatických válců a jejich upínacích systémů. Brno: 2018. p. 1-7.
  Detail

  VLAŠIC, F.; NOHÁL, L.; MAZAL, P. Měření a detekce úniku tlakového vzduchu a dalších technických plynů. Brno: 2018. p. 1-10.
  Detail

 • 2017

  MAZAL, P.; VLAŠIC, F.; KRATOCHVÍLOVÁ, V. Vysokocyklová únava vybraných materiálů pro axiální ložiska. Brno: VUT v Brně, 2017. p. 1-13.
  Detail

  MAZAL, P.; NOHÁL, L.; VLAŠIC, F. Porovnání aktivity emisních událostí AE z laboratorních experimentů - creep a reálného potrubního systému. Brno: VUT v Brně, 2017. p. 1-11.
  Detail

  MAHMOUD, H.; VLAŠIC, F.; MAZAL, P.; JÁNA, M. Leakage Analysis of Pneumatic Cylinders Using Acoustic Emission. INSIGHT, 2017, vol. 59, no. 9, p. 500-505. ISSN: 1354-2575.
  Detail | WWW

  KRATOCHVÍLOVÁ, V.; VLAŠIC, F.; MAZAL, P.; PALOUŠEK, D. Fatigue Behaviour Evaluation of Additively and Conventionally Produced Materials by Acoustic Emission Method. In 2nd International Conference on Structural Integrity, ICSI 2017, 4-7 September 2017. Procedia Structural Integrity. Funchal, Madeira, Portugal: Elsevier B.V., 2017. p. 393-400. ISSN: 2452-3216.
  Detail | WWW

  MAZAL, P.; MAHMOUD, H.; VLAŠIC, F. CONDITION MONITORING OF PNEUMATIC CYLINDERS BY ACOUSTIC EMISSION. In APPLICATION OF CONTEMPORARY NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING. Ljubljana, Slovenija: University of Ljubljana, 2017. p. 231-238. ISBN: 978-961-93537-3-8.
  Detail

  FIALA, J.; VLAŠIC, F.; MAZAL, P.; KRATOCHVÍLOVÁ, V. Sledování strukturních změn, vyvolaných cyklickým zatěžováním oceli 15Ch2NMFA, pomocí rentgenové difrakce a měření koercitivní síly. In Defektoskopie 2017 (NDE for Safety). první. Brno: VUT v Brně ve spolupráci s ČNDT, z.s., 2017. p. 63-70. ISBN: 978-80-214-5554-2.
  Detail

  MAHMOUD, H.; VLAŠIC, F.; MAZAL, P.; NOHÁL, L.; KRATOCHVÍLOVÁ, V. ANALYSIS OF PNEUMATIC CYLINDER DAMAGE BY ACOUSTIC EMISSION METHOD. In Defektoskopie 2017 (NDE for Safety). první. Brno: VUT v Brně ve spolupráci s ČNDT, 2017. p. 151-161. ISBN: 978-80-214-5554-2.
  Detail

  KRATOCHVÍLOVÁ, V.; VLAŠIC, F.; MAZAL, P. IDENTIFIKACE ROZVOJE ÚNAVOVÉHO POŠKOZENÍ VE SLITINÁCH CU VYROBENÝCH METODOU SLM. In Defektoskopie 2017 (NDE for Safety). první. Brno: VUT v Brně ve spolupráci s ČNDT, 2017. p. 143-150. ISBN: 978-80-214-5554-2.
  Detail

  BUKÁČEK, V.; MAZAL, P.; JÁNA, M.; KOULA, V.; VLAŠIC, F. Závěrečná zpráva o realizaci projektu TA04011374 za rok 2017. Polička: TA ČR, 2017. p. 1-25.
  Detail

  VLAŠIC, F.; MAZAL, P.; MAHMOUD, H.; KRATOCHVÍLOVÁ, V. Srovnávací databáze limitních parametrů signálu AE a ověření funkčnosti systému. 2017. p. 1-16.
  Detail

  MAZAL, P.; VLAŠIC, F.; DOČKAL, K. Systémová analýza tribologických faktorů v podmínkách valivého kontaktu. Brno: VUT v Brně, 2017. p. 1-17.
  Detail

  VLAŠIC, F.; KRATOCHVÍLOVÁ, V.; MAZAL, P. Studie vlivu zušlechtění ložiskového materiálu a užití nanopovlaků na odolnost proti opotřebení a trvanlivost. Brno: VUT v Brně, 2017. p. 1-22.
  Detail

  MAHMOUD, H.; VLAŠIC, F.; MAZAL, P. Application of Acoustic Emission Method to Diagnose Damage in Pneumatic Cylinders. In First World Congress on Condition Monitoring. 1st. UK, Northampton: BINDT, 2017. p. 858-868. ISBN: 9781510844759.
  Detail | WWW

 • 2016

  JÁNA, M.; MAHMOUD, H.; MAZAL, P.; VLAŠIC, F. STANOVENÍ KOEFICIENTU ODHALENÍ POŠKOZENÍ V PNEUMATICKÝCH VÁLCÍCH METODOU AKUSTICKÉ EMISE. In Defektoskopie 2016, NDE for Safety. první. Brno: Vysoké účení technické v Brně, ČNDT, 2016. p. 27-35. ISBN: 978-80-214-5422- 4.
  Detail | WWW

  KRATOCHVÍLOVÁ, V.; VLAŠIC, F.; MAZAL, P. ÚNAVOVÉ PROCESY V SELECTIVE LASER MELTING A KONVENČNĚ VYRÁBĚNÝCH MATERIÁLECH. In Defektoskopie 2016, NDE for Safety. první. Brno: Vysoké účení technické v Brně, ČNDT, 2016. p. 69-78. ISBN: 978-80-214-5422- 4.
  Detail | WWW

  MAZAL, P.; VLAŠIC, F.; MAHMOUD, H.; JANA, M. The Use of Acoustic Emission Method for Diagnosis of Damage of Pneumatic Cylinders. In 19th WCNDT 2016 - World Conference on NDT. Munchen, Germany: German Society for NDT, 2016. p. 1-10. ISBN: 978-3-940283-78- 8.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  KRATOCHVÍLOVÁ, V.; ZEMANOVÁ, L.; VLAŠIC, F.; MAZAL, P. Study of Initial Stages of Fatigue Process in Selective Laser Melting Material Using Acoustic Emission Method. Solid State Phenomena, 2016, no. 258, p. 477-480. ISSN: 1662-9779.
  Detail | WWW

  ZEMANOVÁ, L.; KRATOCHVÍLOVÁ, V.; VLAŠIC, F.; MAZAL, P. FATIGUE PROPERTIES OF EN AW-2618A ALUMINIUM ALLOY PRODUCED BY SELECTIVE LASER MELTING TECHNOLOGY. In Metal 2016. 1st. Tanger Ltd., 2016. p. 1583-1589. ISBN: 978-80-87294-66-6.
  Detail | WWW

  VLAŠIC, F.; KRATOCHVÍLOVÁ, V.; MAZAL, P.; PALOUŠEK, D.; KOUTNÝ, D. Fatigue Damage of Aluminium Alloy EN AW 2618A Produced by SLM Technology. In World PM2016 Proceedings. 2016. European Powder Metallurgy Associtation, 2016. p. 1-6. ISBN: 978-1-899072-48-4.
  Detail | WWW

  MAHMOUD, H.; VLAŠIC, F.; MAZAL, P.; JÁNA, M. DAMAGE IDENTIFICATION OF PNEUMATIC COMPONENTS BY ACOUSTIC EMISSION. In 32nd European Conference on Acoustic Emission Testing. 1st edition. Brno: VUTIUM Brno, Brno University of Technology, 2016. p. 315-322. ISBN: 978-80-214-5386- 9.
  Detail | WWW

  KRATOCHVÍLOVÁ, V.; VLAŠIC, F.; MAZAL, P. STUDY OF FATIGUE PROCESSES OF SELECTIVE LASER MELTING AND CONVENTIONAL PRODUCED MATERIALS. In 32nd European Conference on Acoustic Emission Testing. 1st edition. Brno: VUTIUM Brno, Brno University of Technology, 2016. p. 263-270. ISBN: 978-80-214-5386- 9.
  Detail | WWW

  MAZAL, P.; VLAŠIC, F.; MAHMOUD, H. Use of Acoustic Emission Method for Diagnosis of Damage of Pneumatic Cylinders. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2016, vol. 2016, no. 1, p. 1-10. ISSN: 1435-4934.
  Detail | WWW

 • 2015

  MAHMOUD, H.; VLAŠIC, F.; MAZAL, P. SIMULATION OF OPERATIONAL LOADING OF PRESSURE EQUIPMENT BY MEANS OF NON- DESTRUCTIVE TESTING. In METAL 2015. 2015. Brno: Tanger Ltd., 2015. p. 321-327. ISBN: 978-80-87294-58- 1.
  Detail | WWW

  VLAŠIC, F.; MAZAL, P.; BÁRTKOVÁ, D. Hodnocení raných stádií únavového poškozování využitím metody akustické emise v oblasti energetického průmyslu. All for Power, 2015, vol. 9, no. 3/ 2015, p. 98-100. ISSN: 1802- 8535.
  Detail | WWW

  MAZAL, P.; VLAŠIC, F. Záznam a rozbor kontinuálně snímaného signálu AE při cyklické zkoušce ocelových dílů. Brno: VUT v Brně, 2015. p. 1-24.
  Detail

  MAZAL, P.; VLAŠIC, F.; LIŠKUTÍN, P. Únavové vlastnosti oceli 16 720. Brno: VUT v Brně, 2015. p. 1-30.
  Detail

  MAZAL, P.; VLAŠIC, F.; KOULA, V. Use of acoustic emission method for identification of fatigue micro-cracks creation. Procedia Engineering, 2015, vol. 133, no. 1, p. 379-388. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  MAZAL, P.; VLAŠIC, F.; BUKÁČEK, V.; M, JÁNA. New areas of application of acoustic emission method. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2015, vol. 2015, no. 10, p. 159-168. ISSN: 1435- 4934.
  Detail | WWW

  MAZAL, P.; VLAŠIC, F.; BUKÁČEK, V.; KOMENDA, L., JÁNA, M. New areas of application of acoustic emission method. In VIIIth International Workshop NDT in Progress. 2015. Brno: Czech society for NDT, 2015. p. 109-118. ISBN: 978-80-214-5261- 9.
  Detail | WWW

  MAZAL, P.; MAHMOUD, H.; BUKÁČEK, V.; VLAŠIC, F.; JANA, M. Využití metody akustické emise pro identifikaci poškození pneumatických válců. In Defektoskopie 2015 / NDE for Safety. 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. p. 81-90. ISBN: 978-80-214-5280- 0.
  Detail | WWW

  MAZAL, P.; KOMENDA, L.; VLAŠIC, F.; BUKÁČEK, V.; JANA, M. New areas of application of acoustic emission method. In VIIIth Worshop NDT in Progress. první. Brno: Brno University of Technology, 2015. p. 109-118. ISBN: 978-80-214-5262- 6.
  Detail | WWW

  MAZAL, P.; VLAŠIC, F. Hodnocení stádií únavového poškozování využitím metody akustické emise v oblasti energetického průmyslu. All for Power, 2015, vol. 9, no. 3, p. 98-100. ISSN: 1802- 8535.
  Detail | WWW

 • 2014

  MAZAL, P.; VLAŠIC, F.; BÁRTKOVÁ, D. Application of Acoustic Emission for Identification of Differences in Fatigue Damage of Selected Materials for Power Plants. Key Engineering Materials (print), 2014, vol. 627, no. 313, p. 313-316. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  MAZAL, P.; FIALA, J.; VLAŠIC, F.; KOLEGA, M.; LIŠKUTÍN, P. Mechanismus únavových procesů. All for Power, 2014, vol. 2014, no. 2, p. 146-147. ISSN: 1802- 8535.
  Detail

  KOULA, V.; VLAŠIC, F.; DRÁB, M.; SLUNEČKO, T.; VOLÁK, J. Utilization of Non- Destructive Methods for Monitoring Fatigue Crack Growth in Power Plant Material. In XIth European Conference on NDT - Conference proceedings. Praha: VUT v Brně, 2014. p. AEI- 1 (AEI-11 p.)ISBN: 978-80-214-5018- 9.
  Detail | WWW

  BÁRTKOVÁ, D.; VLAŠIC, F.; MAZAL, P. ACOUSTIC EMISSION RESPONSE DURING HIGH- CYCLE FATIGUE LOADING OF INCONEL 713LC. In Metal 2014: 23rd International Conference on Metallurgy and Materials. 2014. Ostrava: Tanger Ltd., 2014. p. 1206-1211. ISBN: 978-80-87294-52- 9.
  Detail

  VLAŠIC, F.; BÁRTKOVÁ, D.; MAZAL, P. HODNOCENÍ RANÝCH STÁDIÍ ÚNAVOVÉHO POŠKOZOVÁNÍ VYUŽITÍM METODY AKUSTICKÉ EMISE V OBLASTI ENERGETICKÉHO PRŮMYSLU. In Defektoskopie 2014 - sborník příspěvků. 1. Praha: VUT v Brně, 2014. p. 147-154. ISBN: 978-80-214-5035- 6.
  Detail | WWW

  VLAŠIC, F.; BÁRTKOVÁ, D.; MAZAL, P. Identification of Acoustic Emission Sources in Early Stages of Fatigue Process of Inconel 713LC. In 31st Conference of the European Working Group on Acoustic Emission (EWGAE). 2014. Dresden, Germany: DGZfP and EWGAE, 2014. p. P3- 1 (P3-7 p.)ISBN: 978-3-940283-63- 4.
  Detail

  VLAŠIC, F.; BÁRTKOVÁ, D.; MAZAL, P. Assessment of Early Fatigue of Power Plant Material Using Acoustic Emission Method. In XIth European Conference on NDT - Conference proceedings. Praha: VUT v Brně, 2014. p. P04.09- 1 (P04.09-8 p.)ISBN: 978-80-214-5018- 9.
  Detail | WWW

  VLAŠIC, F.; BÁRTKOVÁ, D.; MAZAL, P. Assessment of Early Fatigue of Power Plant Material Using Acoustic Emission Method. In 11th European Conference on Non- Destructive Testing. 2014. Brusel: EFNDT, 2014. p. 3275-3282. ISBN: 978-1-63439-504- 5.
  Detail

  VLAŠIC, F.; VOLÁK, J.; NOHÁL, L.; MAZAL, P.; HORT, F. Study of Initial Stages of Fatigue Process Using Non-destructive Testing Methods. Key Engineering Materials (print), 2014, vol. 592-593, no. 553, p. 553-556. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  VLAŠIC, F.; NOHÁL, L.; MAZAL, P.; LIŠKUTÍN, P. Study of High- Cycle Fatigue Behaviour of Titanium Alloy Using Acoustic Emission Method. In Metal 2014 - 23rd International Conference on Metallurgy and Materials. 2014. Ostrava: TANGER Ltd., Ostrava, 2014. p. 1423-1430. ISBN: 978-80-87294-52- 9.
  Detail

  MAZAL, P.; VLAŠIC, F.; BÁRTKOVÁ, D.; KOULA, V. STUDIUM VYSOKOCYKLOVÉHO CHOVÁNÍ Cr-Ni-Mo- V OCELI S VYUŽITÍM AKUSTICKÉ EMISE. All for Power, 2014, vol. 8, no. 2, p. 153-156. ISSN: 1802- 8535.
  Detail

 • 2013

  PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; KOŘENSKÁ, M.; MANYCHOVÁ, M.; SMUTNÝ, J.; VLAŠIC, F. Equipment for using acoustic emission method in civil engineering. In Non- Destructive Testing 2013. Brno, Česká republika: 2013. p. 50-54. ISBN: 978-80-7204-864- 9.
  Detail

  VLAŠIC, F.; KOULA, V.; MAZAL, P.; BÁRTKOVÁ, D. Studium vysokocyklového chování Cr-Ni-Mo- V oceli s využitím metody akustické emise. In NDE for Safety / Defektoskopie 2013. VUT v Brně a ČNDT. Brno: VUT v Brně ve spolupráci s ČNDT, 2013. p. 247-254. ISBN: 978-80-214-4799- 8.
  Detail

 • 2012

  MAZAL, P.; HORT, F.; VLAŠIC, F. Acoustic Emission Diagnostics of Roller Bearings Damage. In Nondestructive Testing of Materials and Structures. Rilem Bookseries. Istanbul: Springer, 2012. p. 411-418. ISBN: 978-94-007-0722- 1.
  Detail

  MAZAL, P.; NOHÁL, L.; VLAŠIC, F.; KOULA, V. Possibilities of the damage diagnostics of gearboxes and bearings with acoustic emissions method. In Proceedings - 18th World Conference on Non- Destructive Testing. 2012. Durban: ndt. net, 2012. p. 651-658. ISBN: 978-0-620-52872- 6.
  Detail

  VLAŠIC, F.; KOULA, V.; MAZAL, P.; GEJDOŠ, P. Monitoring and Evaluation of Cyclic Damage in Preinitiation Stages of Fatigue Process Using Nondestructive Testing Methods. In Proceedings of the 30th European Conference on Acoustic Emission Testing & 7th International Conference on Acoustic Emission EWGAE 30/ ICAE 7 Granada, September 2012. 2012. Granada, Spain: University of Granada and EWGAE, 2012. p. 111- 1 (111-13 p.)ISBN: 978-84-615-9941- 7.
  Detail

  VLAŠIC, F.; KOULA, V.; MAZAL, P.; GEJDOŠ, P. Monitorování plastické deformace v raných stádiích únavového procesu užitím metody akustické emise. In Defektoskopie 2012 / NDE for Safety. 2012. Brno: VUT v Brně a ČNDT, 2012. p. 279-288. ISBN: 978-80-214-4609- 0.
  Detail

  MAZAL, P.; LIŠKUTÍN, P.; VLAŠIC, F.; HORT, F. Usage of Acoustic Emission Signal and X- ray Diffraction Analysis for Detection of Microstructural Changes in Cyclically Loaded AlMg Alloys. In Nondestructive Testing of Materials and Structures. RILEM Bookseries. Istanbul, Turkey: Springer, 2012. p. 319-326. ISBN: 978-94-007-0722- 1.
  Detail

 • 2011

  VLAŠIC, F.; NOHÁL, L.; GEJDOŠ, P.; MAZAL, P. DETEKCE ÚNAVOVÉHO POŠKOZOVÁNÍ V KONSTRUKČNÍCH MATERIÁLECH VYUŽITÍM METODY AKUSTICKÉ EMISE. In NDE for Safety / Defektoskopie 2011. 2011. Brno: CNDT, VUT, 2011. p. 207-214. ISBN: 978-80-214-4358- 7.
  Detail

  LIŠKUTÍN, P.; MAZAL, P.; VLAŠIC, F.; FIEDLER, L. Modifikace kompozitu Al- Al2O3 malým množstvím Al2O3. Strojírenská technologie, 2011, vol. 2011, no. 4, p. 41-47. ISSN: 1211- 4162.
  Detail

  HORT, F.; VLAŠIC, F.; MAZAL, P.; MAZŮREK, I. DETEKCE POŠKOZENÍ AUTOMOBILOVÉ PŘEVODOVKY. NDT Welding Bulletin, 2011, vol. 2011, no. 1, p. 21-25. ISSN: 1213- 3825.
  Detail

  VLAŠIC, F.; MAZAL, P.; NOHÁL, L.; LIŠKUTÍN, P. ACOUSTIC EMISSION METHOD AND X- RAY DIFFRACTION AS INSTRUMENTS FOR EVALUATION OF MATERIAL DEGRADATION. In Metal 2011 - 20th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials. 2011. Ostrava: Tanger, Ostrava, 2011. p. 123-124. ISBN: 978-80-87294-22- 2.
  Detail

 • 2010

  VLAŠIC, F.; MAZAL, P.; HORT, F. COMPARISON OF ACOUSTIC EMISSION SIGNAL AND X- RAY DIFFRACTION AT INITIAL STAGES OF FATIGUE DAMAGE. Journal of Acoustic Emission, 2010, vol. 28, no. 1, p. 170-178. ISSN: 0730- 0050.
  Detail

  VLAŠIC, F.; MAZAL, P.; LIŠKUTÍN, P. Vliv modifikace malým množstvím Al2O3 na mechanické vlastnosti kompozitního materiálu Al- Al2O3. Zeszyty naukowe politechniki Opolskiej seria Mechanika, 2010, vol. 97, no. 337, p. 189-196. ISSN: 1429- 6055.
  Detail

  VLAŠIC, F.; MAZAL, P.; LIŠKUTÍN, P. APPLICATION OF ACOUSTIC EMISSION METHOD DURING HIGH CYCLE FATIGUE OF ALUMINIUM ALLOY. Transaction of the VŠB-Technical university of Ostrava, Mechanical series, 2010, vol. 56, no. 2, p. 187-196. ISSN: 1210- 0471.
  Detail

 • 2009

  MAZAL, P.; HORT, F.; VLAŠIC, F. Mozliwosti oceny stopnia zuzycia lozysk metoda emisji akustycznej. Badania Materialow - Materials Testing, 2009, vol. 20, no. 8, p. 11-17. ISSN: 1734- 4611.
  Detail

  LIŠKUTÍN, P.; MAZAL, P.; VLAŠIC, F. Slitiny EN AW 6082 a 7075 - srovnání vlivu směrovosti tvářené struktury na únavové charakteristiky. Transaction of the Universities of Košice, 2009, vol. 2009, no. 4, p. 175-183. ISSN: 1335- 2334.
  Detail

  MAZAL, P.; LIŠKUTÍN, P.; VLAŠIC, F. CHANGES OF MECHANICAL CHARACTERISTICS OF EXTRUDED ALUMINIUM ALLOYS EN- AW 6082 AND 7075. Transaction of the VŠB-Technical university of Ostrava, Mechanical series, 2009, vol. 2009, no. 3, p. 133-140. ISSN: 1210- 0471.
  Detail

  VLAŠIC, F.; MAZAL, P.; LIŠKUTÍN, P. Vliv tvaru zkušebních těles na únavové vlastnosti slitiny EN AW- 6082. Zeszyty naukowe politechniki Opolskiej seria Mechanika, 2009, vol. 95, no. 332, p. 197-202. ISSN: 1429- 6055.
  Detail

 • 2008

  HORT, F.; MAZAL, P.; VLAŠIC, F. Vybrané aplikace metody akustické emise v Ústavu konstruování FSI VUT v Brně. In Konference kateder ČMS. 2008. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2008. p. 87-90. ISBN: 978-80-7043-718- 6.
  Detail

  MAZAL, P.; VLAŠIC, F.; LIŠKUTÍN, P. Contribution to evaluation of influence of structure directionality on fatigue properties of AlMg alloy EN AW 7075. Zeszyty naukowe politechniki Opolskiej seria Mechanika, 2008, vol. 92, no. 327, p. 81-82. ISSN: 1429- 6055.
  Detail

 • 2007

  VLAŠIC, F.; ČERNÝ, M. Degradation of steel cable. In Konference diplomových prací 2007. 1. Ústav konstruování, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně: Ústav konstruování, 2007. p. 1-5. ISBN: 978-80-214-3406- 6.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.