Ing.

Eva Vítková

Ph.D.

FCE – Assistant professor

+420 54114 8637
vitkova.e@fce.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Eva Vítková, Ph.D.

Creative activities

  • KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; MARKOVÁ, L.; KOUDELKA, Z.: Výzkumná zpráva č. HS12557299; Akviziční proces Jihomoravského kraje - analýza a doporučení. Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno. (produkt převzatý do dokumentů státní/veřejné správy)
    Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.