Ing.

Erik Bartuli

Ph.D.

FME, LFFHT – Researcher

+420 54114 4907, +420 54114 4937
Erik.Bartuli1@vut.cz

Send BUT message

Ing. Erik Bartuli, Ph.D.

Creative activities

 • KŮDELOVÁ, T.; BARTULI, E.; BOČEK, T.: 2019-OT001; Membránová destilace s využitím polymerních dutých vláken. Laboratoř přenosu tepla a proudění, FSI, VUT v Brně, Technická 2, Brno. (ověřená technologie)
  Detail

 • RAUDENSKÝ, M.; VESELÝ, T.; BARTULI, E.; KŮDELOVÁ, T.; DYNTERA, P.; VLACHOVÁ, M.: OT01 13620 09 2019; Ověřená technologie výroby polymerních dutých vláken pro HVAC. OT01 13620 09 2019 technická dokumentace potvrzená partnerem je v archivu \\lab4\Heatlab\Projekty. (ověřená technologie)
  Detail

 • BARTULI, E.; POHANKA, M.; BOHÁČEK, J.: 2021-PHFHE-RG018; Prototyp výměníku respektujících plné materialové, teplotní a tlakové požadavky technologie pro testy u partnerů projektu. Laboratoř přenosu tepla a proudění, FSI, VUT v Brně, Technická 2, Brno. (prototyp)
  Detail

 • KALIVODA, J.; ŠTEFKA, K.; BARTULI, E.; HVOŽĎA, J.; KUČERÍK, J.: Funkční vzorek č.FW03010181-V2; Membránová destilace druhé generace Funkční vzorek č.FW03010181-V2. Vysoké učení technickí v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Laboratoř přenosu tepla a proudění, Technická 2896/2, 616 69 Brno, FSI D5/107c. (funkční vzorek)
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.