Ing.

David Říha

FME, IMSE DCP

xrihad01@vutbr.cz

Send BUT message

Ing. David Říha

Projects

  • 2020

    Pokročilá charakterizace materiálů pro senzoriku a generátory elektrické energie , zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
    Detail